Ślubowanie w Gimnazjum
 
Ślubowanie klas pierwszych Gimnazjum im. Świętej Rodziny w Lutczy

 

Po miesiącu nauki w szkole jak co roku,  tak i w tym odbyło się ślubowanie uczniów Gimnazjum im. Świętej Rodziny w Lutczy. Była to bardzo poważna i podniosła chwila. Na uroczystej akademii obecni byli: dyrektor szkoły, ksiądz proboszcz, nauczyciele i uczniowie. Po krótkiej przemowie ks. proboszcza uczniowiei, w obecności pocztu sztandarowego złożyli następujące ślubowanie:

 

My, uczniowie klas pierwszych Gimnazjum imienia Świętej Rodziny w Lutczy rozpoczynając naukę w czternastym roku istnienia gimnazjum oddajemy się w opiekę Świętej Rodzinie i ślubujemy:

Pozostawać wiernym dziedzictwu naszej chrześcijańskiej kultury narodowej.

Ślubujemy.

Otrzymane zdolności rozwijać i kształcić.

Ślubujemy.

Wytrwale pracować nad sobą i swym charakterem.

Ślubujemy.

Sumiennie wypełniać swoje obowiązki rzetelnie zdobywać wiedzę.

Ślubujemy.

Szanować każdego człowieka i służyć pomocą potrzebującym.

Ślubujemy.

Dbać o honor szkoły i godnie tworzyć jej tradycję.

Ślubujemy.

 

Następnie wychowawczynie klas pierwszych wręczyły uczniom pamiątkowe akty ślubowania, po czym odbyła się część artystyczna pt: „Mądrość, nauka, praca”.

Na zakończenie pan dyrektor podziękował wszystkim za tak uroczyste przyjęcie pierwszoklasistów do naszej szkolnej rodziny.