Rok 1998

- 04.01.1998 r. Poświęcenie tablicy pamiątkowej w 15 rocznicę śmierci Księdzu Proboszczowi Władysławowi Wilkowi dokonał ks. dr Jerzy Buczek Kanclerz Kurii Rzeszowskiej obecnie Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie
- 17.03.1998 r. peregrynacja po rodzinach parafii Obrazu Bożego Miłosierdzia zakończona
- 18.05 - 19.07.1998 r. remont schodów wejściowych do kościoła przez miejscowych rzemieślników
- 05.08.1999 r. wprowadzeniem w pierwsze czwartki Nowenny do Bożego Miłosierdzia
- 25.03.1998 r. powstaje Ruch Krzewienia Duchowej Adopcji. Nowi członkowie składają przyrzeczenia każdego 25 marca i 15 sierpnia
- 28.03.1998 r. Powstaje Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Lutczy