Rok 2000

- po tragicznych dwóch wydarzeniach marcowych w zeszłym roku na terenie naszej parafii w tym nowym roku, nowym wieku i tysiącleciu, w okresie Wielkiego Postu przyszło nam doświadczyć działania nadzwyczajnej łaski Bożej. Najpierw wizytacja przez przedstawicieli Kurii Rzeszowskiej w dniu 20 lutego 2000 r. naszej parafii. A potem wszyscy parafianie mieli możliwość uczestniczenia w tych doniosłych i znaczących wydarzeniach religijnych
- 12.03.2000 r. Rekolekcje wielkopostne prowadził ojciec duchowny seminarium ks. Mieczysław Barć. Najpierw rekolekcje wielkopostne prowadzone przez ks. proboszcza z Malinówki Kazimierza Surowca, wizytacja kanoniczna parafii przez ks. bp Edwarda Białogłowskiego i odpust parafialny ku czci św. Józefa Oblubieńca NMP pod przewodnictwem ks. bp Adama Szala z Przemyśla. Był to czas ćwiczeń duchowych, wyciszenia, wsłuchania się w Słowo Boże, wspólnej modlitwy, sprzyjający naszej odnowie. Każdy z nas rozumie, że trzeba od czasu do czasu odnowić wiarę, otrząsnąć się z nawyków, zobaczyć samego siebie i swoje życie w Bożym świetle. Wiele spraw życia codziennego wymaga skorygowania i nowego uporządkowania. Pomocną stroną w tym były kazania rekolekcyjne, nabożeństwa pokutne, spowiedź święta, treści homilii księży biskupów; Edwarda Białogłowskiego i Adama Szala
- 2000 r. w starym kościółku rozpoczęły się prace konserwatorskie przy głównym ołtarzu. W lipcu 2000 r. zostało zakonserwowane pokrycie z gontów. Od sierpnia została zmieniona instalacja elektryczna oraz oświetlenie i wykonano nowy przyłącz energetyczny kablem ziemnym oraz wykonano zewnętrzne oświetlenie kościoła zabytkowego. W 2000 r. przy kościele parafialnym zostały wymienione popękane szyby i uszczelnione oraz odmalowane okna. We wnętrzu w nawach bocznych i prezbiterium odmalowane ściany. Wykonano także połowę ogrodzenia cmentarza
- 15.08.2000 r. Odpust Parafialny Jubileuszowy na Wniebowzięcie NMP
- 07.10.2000. r. Piesza Jubileuszowa Pielgrzymka do kościoła stacyjnego w Strzyżowie, poprzedzona kilkoma autokarowymi pielgrzymkami do sanktuariów w Polsce
- 27.10 - 02.11.2000 r. renowacja Misji Jubileuszowych zakończona Intronizacją Obrazu Bożego Miłosierdzia 03.11.2000 r.
 - wydarzeniem Jubileuszowym była nocna procesja z Obrazem Bożego Miłosierdzia do starego kościółka i tam Msza Święta i procesja z powrotem, która zgromadziła prawie całą parafię. Na uwagę zasługuje ciesząca się wielką frekwencją adoracja krzyża po Gorzkich Żalach przez poszczególne stany w Wielkim Poście. Także bardzo liczny udział wiernych w ulicznej drodze krzyżowej i procesji w Boże Ciało z kościoła parafialnego do starego.