Rok 2006

02.01.06 - Nasza parafia została wyznaczona na 2 stycznia 2006 r. całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. Serdecznie wszystkich parafian zapraszamy na jutro do kościoła parafialnego. Rozpoczniemy Mszą świętą o 700 a potem całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Mszą świętą o godz. 2000. Na poszczególne godziny do kościoła parafialnego zapraszamy następujące grupy:

  700 – Msza święta dla wszystkich

  800 – 900 – Granica, Delikatówka

 900 – 1000 – Janusza, Mnichowa Górka

1000 – 1100 – Małówka, Kobyla

1100 – 1200 – Buczyny, Gąsiorówki

1200 – 1300 – małe dzieci z rodzicami

1300 – 1400 – Podlasy, Podsochówka

1400 – 1500 – Nowa Wieś, Roślówka

1500 – 1600 – Jastrzębskiego, Koło Szkoły

1600 – 1700 – dzieci szkolne z rodzicami

1700 – 1800 – młodzież gimnazjalna

1800 – 1900 – młodzież poza gimnazjalna

1900 – 2000 – kto nie mógł w ciągu dnia

2000 – Msza święta dla wszystkich

Jest to szczególne wyróżnienie naszej rodziny parafialnej w całej diecezji. Bardzo serdecznie zapraszamy, aby każdy w tym dniu był w kościele parafialnym u Jezusa Eucharystycznego. Powierzmy Mu czekające nas nowe wezwania roku 2006.

 

06.01.06 - Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Msze święte z poświęceniem kredy, złota, mirry i kadzidła o 730, 1030 i 1800 a w kościele dojazdowym o 1600. Powtarzam w piątek w Trzech Króli Msze święte o 730, 1030 i 1800 a w kościele dojazdowym o 1600. Ofiara z tacy na misje.

 

28.01.06 - Wszystkich starszych i samotnych serdecznie zapraszamy do Zespołu Szkół w Lutczy na jasełka przygotowane przez dzieci oraz na wspólne kolędowanie dziś w niedzielę na 1300. Spotkanie przygotowało Caritas i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Lutczy. Wzięło udział około stu osób. Gminę reprezentował zastępca wójta Jan Kidała, Starostwo: Sekretarz Rady Jacek Boho i zastępca Starosty Zbigniew Korab, Diecezjalny Zarząd SRK Łoboda Alfreda i Edward.

 

11.02.06 - W tę sobotę przypada XIV Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji na specjalnym nabożeństwie o godzinie 1300 do kościoła parafialnego spotkali się chorzy i staruszkowie naszej parafii. członkowie Szkolnego Koła Caritas przygotowali liturgię oraz na zakończenie wręczali laurki z cukierków uczestnikom nabożeństwa.

 

19.02.06 - Kolejne posiedzenie Rady Duszpasterskiej po Mszy świętej o 1500. Poruszone zostały problemy przygotowania naszej parafii do Misji poświęconych oddani się rodzin Najświętszemu Sercu Jezusa 20-26.05.06. Poruszone zostały także problemy pracy z dziećmi i młodzieżą, omówienie czekającej nas wizytacji kanonicznej w czerwcu 2006 r., dyskusje nad pracami związanymi z kontynuacją prac konserwatorskich w kościele dojazdowym przy ambonie oraz przy placu wejściowym między schodami przy kościele parafialnym.

 

1 -3.03.06 Szkolne Rekolekcje Wielkopostne Lutcza:

 

Zajęcia, które prowadzi Ojciec Rekolektant;

 

1 marca – Środa Popielcowa

Zespół Szkół:

8,00 – 8,45 – Gimnazjum: IA,  IIA, IIIA

8,55 – 9,40 – Gimnazjum: IB, IIB, IIIB

9,50 – 10,35 – Szkoła Podstawowa:  IV, V, VI

10,50 – 11,35 – Szkoła Podstawowa: 0, I, II, III

/12,15 – nabożeństwo w kościele zabytkowym – ks. proboszcz/

 

Szkoła Podstawowa nr 2 (Pod Domaradzem)

12,00 – 12,30: 0, I, II, III

12,40 – 13,10:  IV, V, VI

 

2 marca – Pierwszy  Czwartek

 

8,00 – 8,45 – Szkoła Podstawowa:  IV, V, VI

8,55 – 9,40 – Szkoła Podstawowa: 0, I, II, III

9,50 – 10,35 – Gimnazjum: IA,  IIA, IIIA

10,50 – 11,35 – Gimnazjum: IB, IIB, IIIB

 

Szkoła Podstawowa nr 2 (Pod Domaradzem)

 

12,00 – 12,30:  0, I, II, III

12,40 – 13,10:  IV, V, VI

 

O godzinie 1400 – spotkanie z Nauczycielami w Zespole Szkół

 

Spowiedź święta:

16,00 – Dzieci ze Szkół Podstawowych

17,00 – Młodzież z Gimnazjum

 

3 marca – Pierwszy Piątek

 

8,00 – 8,45 – Gimnazjum: IB, IIB, IIIB

8,55 – 9,40 – Szkoła Podstawowa: 0, I, II, III

9,50 – 10,35 – Szkoła Podstawowa:  IV, V, VI

10,50 – 11,35 – Gimnazjum: IA,  IIA, IIIA

/12,15 – nabożeństwo w kościele zabytkowym – ks. proboszcz/

 

Szkoła Podstawowa nr 2 (Pod Domaradzem)

 

12,00 – 12,30:  0, I, II, III

12,40 – 13,10:  IV, V, VI

Potem spotkanie z Nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 2

 

Uwaga:

Nauczyciele także prowadzą zajęcia w poszczególnych klasach i szkołach według materiału zaproponowanego przez o. rekolekcjonistę.

Uczniowie w Zespole Szkół będą rozpoczynać zajęcia o 800 a w Szkole Podstawowej nr 2 będą rozpoczynać swoje zajęcia o 10,00 każdego dnia. Zachęciliśmy, aby z rodzicami dzieci z tej Szkoły nr 2 przybywały do kościoła parafialnego na wieczorne nabożeństwa o 1700 w poszczególne dni rekolekcji.

W tym roku rekolekcje przygotował i poprowadził razem z wychowawcami i nauczycielami naszych szkół ks. Bogdan Kuta ze Zgromadzenia Księży Sercanów.

 

01.03.06 - Rozpoczynamy 40-dniowy okres Wielkiego Postu, w którym przygotowujemy się przez modlitwę, pokutne uczynki i czynną miłość bliźniego do Świąt Wielkanocnych. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach ku czci Męki Pańskiej jak: Droga Krzyżowa w piątki o 1700 i Gorzkie Żale w niedziele o 1400.

 

13.03.06 - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich zorganizowało wyjazd do kina na film „Jan Paweł II”. Zapisy u prezesa stowarzyszenia p. Zofii Dzikiej. Także na ten filmy dzieci i młodzież z naszych szkół wyjeżdżały.

 

17.03.06 - Młodzież z klas III Gimnazjum przyjmuje krzyże od rodziców jako jeden z ostatnich etapów celebracji w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania.

 

19.03.06 – Odpustowej sumie o 1100 przewodniczy i Słowo Boże głosi dawniejszy ksiądz wikarusisz Jan Kraus.

 

01.04.06 – Pierwsza sobota miesiąca o 2000 przy wypełnionym kościele parafialnym rozpoczęliśmy adoracją Najświętszego Sakramentu, potem różaniec poprowadziło Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i o 2100 uroczysta Msza święta z kazaniem poświeconym zawierzeniu się Jana Pawła II Matce Bożej.

 

06.04.06 – Parafialna spowiedź święta wielkopostna przygotowuje nas do przeżywanie Wielkiego Tygodnia w duchu katolickim.

 

07.04.06 – Tradycyjna już zawsze w piątek przed Niedzielą Palmową uliczna Droga Krzyżowa z kościoła parafialnego do filialnego przygotowana i prowadzona przy bardzo licznym udziale parafian - zwłaszcza dzieci i młodzieży przez Sto0warzyszenie Rodzin Katolickich i inne grupy parafialne.

 

13.04.06 Wielki Czwartek wieczorem w kościele parafialnym zgromadziła się cała wspólnota parafialna, aby dziękować za dar Eucharystii i Kapłaństwa. Bardzo liczna adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy do północy.

 

14.04.06 Wielki Piątek od rana do południa całymi rodzinami indywidualna droga krzyżowa w kościele parafialnym i adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy. Po południu jeszcze więcej niż wczoraj parafianie zgromadzili się na Liturgię Wielkopiątkową a potem na adoracji Pana Jezusa w Grobie Bożym do północy.

 

15.04.06 Wielka Sobota od rana znów całymi rodzinami przybywają parafianie na drogę krzyżową, adorację Pana Jezusa w Grobie Bożym. W poszczególnych dziesiątkach jak co roku przed południem poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny. Wieczorem znów cała wspólnota parafialna licznie uczestniczy w Liturgii Paschalnej.

 

16.04.06 Wielkanoc rano o świcie rozpoczynamy uroczystości od procesji rezurekcyjnej.

"Ludzkości, która zdaje się być zagubiona i zdominowana przez siły zła, egoizmu i strachu, Zmartwychwstały Pan ofiaruje miłość, która przebacza, jedna i otwiera ducha na nadzieję. Ta miłość przemienia serca i ofiaruje pokój...

    Wspomożeni przez Nią, możemy wgłębić się w prawdziwy sens radości paschalnej, która opiera się na tej pewności: Ten, którego Dziewica nosiła w swoim łonie, który cierpiał i umarł dla nas, naprawdę zmartwychwstał. Alleluja."

(Jan Paweł II, ostatnie przesłanie przygotowane na modlitwę Regina Coeli, 3.04.2005r) z życzeniami i modlitwą - księża -proboszcz i wikariusz.

 

21.04.06 Piątek szkolne Koło Caritas autokarem udają się do Rzeszowa n spotkanie diecezjalne z księdzem Biskupem.

 

22.0406. Sobota kilka osób udaje się z naszej parafii na pielgrzymkę do Bożego Miłosierdzia w Krakowie- Łagiewnikach oraz do Częstochowy na IX Między Narodową Pielgrzymkę Ruchu Rodzin Nazaretańskich, w której będzie ponad dwadzieścia reprezentowanych krajów.

 

23.04.06. Niedziela Bożego Miłosierdzia - Po sumie kolejna katecheza dla rodziców dzieci, które przygotowują się do pierwszej spowiedzi i Komunii święte, która będzie miała miejsce 14 maja 2006 r. Dziś także po mszy świętej popołudniowej odbyło się ucałowanie relikwii św. Faustyny Apostołki Bożego Miłosierdzia. Parafialny Zespół Caritas przeprowadzi zbiórkę skarbonek wielkopostnych, w których rodziny naszej parafii oszczędzała, aby podzielić się z biedniejszymi dziećmi.  Także dziś zakończyły się katechezy przygotowujące młodzież do małżeństwa /kurs przedmałżeński/. Spotkania odbywały się co tydzień od października 2005 do końca kwietnia 2006 i uczestniczyło 42 osoby.

 

01.05.06 Między diecezjalny dzień skupienia dla animatorów Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Mszy świetnej o 1200 przewodniczył ks. Andrzej  MSF opiekun grupy RRN w parafii św. Rodziny w Rzeszowie.

 

03.05.06 Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski o godz. 900 w kościele zabytkowym tradycyjna Msza święta w intencji Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutczy zgromadziła wszystkich Strażaków, którzy w mundurach galowych wystąpili z sztandarem. Na sumie o 1030  kazanie o roli Matki Bożej w historii narodu Polskiego i zrywach niepodległościowych i wolnościowych wygłosił ks. Stanisław Piątek Proboszcz z Żyznowa z okazji rocznicy śmierci członków Demokratycznej Armii Krajowej /DAK/ pochodzących z Lutczy. Po Mszy świętej o 1500 odbył się egzamin parafialny przed bierzmowaniem, w którym uczestniczyli rodzice i 36 kandydatów z III Gimnazjum.

 

06.05.06 Nabożeństwo fatimskie zgromadziło wielu parafian i gości. O godzinie 2000 rozpoczęło się od adoracji Najświętszego Sakramentu, o 2030  Mszę świętą celebrował ks. Tadeusz Kawalec - wikariusz, a p o Mszy świętej procesję różańcową z figurą Matki Bożej fatimskiej poprowadziła  wraz z różańcem młodzież z klas III Gimnazjum. Trasa procesji z kościoła do groty Matki Bożej potem alejkami pod schodami i drogą wjazdową os strony Domaradza zakończona Apelem Jasnogórskim przy grocie Matki Bożej. Wszystkim uczestnikom serdeczny Bóg zapłać.

 W naszej parafii już od wielu lat w każdą pierwszą sobotę miesiąca gromadziliśmy się na nabożeństwach fatimskich. Od tego roku w miesiącach zjawień Matki Bożej w Fatimie /maj - październik/ będziemy wyruszali w procesji różańcowej na zewnątrz świątyni. Serdecznie wszystkich zapraszamy.

 

13.05.06 Pogrzeb Ignacego Turonia, ojca ks. Andrzeja Turonia zgromadził wielu księży, gości i parafian 1200 w kościele parafialnym. Koncelebrze ponad pięćdziesięciu księży przewodniczył ks. dr Tadeusz Wyskiel, dziekan Dekanatu Rzeszów - Fara a słowo Boże wygłosił ks. mgr Kazimierz Płonka wicedziekan Dekanatu Ropczyce.

 

14.05.06 Uroczystość Pierwszej Komunii świętej o godzinie 1030 przeżywało wraz ze swoimi rodzicami i rodzinami 29 dzieci przy atmosferze rozmodlenia bardzo pięknie ubranej świątyni. Po południu jeszcze raz dzieci przyszły na  1600, po krótkiej adoracji Najświętszego Sakramentu i złożeniu przyrzeczeń zostały zawierzone Matce Bożej. Otrzymały pamiątkowe obrazy Serca Pana Jezusa, potem wspólne zdjęcie z księżmi i indywidualne. Niech miłość do Jezusa w Eucharystii w tych dzieciach i ich rodzinach rozwija się pod opieką Matki Bożej i świętych patronów.

 

18.05.06 - Środa - panowie strażacy przystąpili do pousuwania połamanych konarów na drzewach wokół starego kościoła, które stały się zagrożeniem bezpieczeństwa dla przebywających tam ludzi.

 

21.05.06 - Niedziela - rozpoczęliśmy Misje Intronizacyjna Najświętszego Serca Pana Jezusa. prowadzi je ks. Adam Brzeźniak ze Zgromadzenia Księży Sercanów  z Kluczborka.

 

24.05.06 - Środa - dzień przebłagania za grzechy parafii i przygotowania do jutrzejszej spowiedzi misyjnej.

 

26.05.06 - Piątek - dzień poświęcenia naszej parafii oraz rodzin Najświętszemu Sercu Pana Jezusa (Intronizacji). Ponad połowa (297) rodzin naszej parafii poświęciła się Sercu Pana Jezusa. Pozostałe nie brały udziału w misjach i odtrąciły Miłość Pana Jezusa.

 

27.05.06 - Sobota ponad dziesięć osób młodych wybrało się na spotkanie z papieżem Benedyktem XVI do Krakowa na Błonia, którzy jutro z ks. wikariuszem Tadeuszem będą uczestniczyć we Mszy św. i z pozostałymi parafianami (25).

 

01.06.06 - Czwartek Ks. Biskup Edward Białogłowski rozpoczyna wizytację dekanatu Czudec od Baryczki. Z naszej parafii w tym dniu do Watykanu wybiera się 8 pielgrzymów w ramach II Światowego Kongresu Ruchów Katolickich. Pielgrzymkę do Rzymu organizuje Ruch Rodzin Nazaretańskich diecezji rzeszowskiej z biurem "Pielgrzym".

 

04.06.06 - Niedziela Zesłania Ducha Świętego - od kilku dni pada obficie deszcz i w naszym regionie /Podkarpacie/ doszło do wielkiej powodzi.

 

05.06.06 - Drugi Dzień Zielonych Świąt o godz. 16.00 na najstarszym cmentarzu w kaplicy Msza święta o godzinie 16.00, na którą przybyło ponad sto osób. Cmentarz został uporządkowany przez tych, których ciała przodków tam spoczywają /Lutcza i Żyznów/.

11.06.06 - Niedziela rozpoczyna się wizytacja kanoniczna naszej parafii przez ks. biskupa Edwarda Białogłowskiego

7.30     –   Powitanie, Msza święta /ks. Proboszcz/, spotkanie z Różami Różańcowymi

9.00     –   Msza święta w starym kościele /ks. Wikariusz/

10.30   –   Msza święta /ks. Biskup/, modlitwa za Zmarłych

Spotkanie z grupami dorosłych: Rada Duszpasterska, Akcja Katolicka, Caritas, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Duchowa Adopcja, Ruch Rodzin Nazaretańskich.

 

Poniedziałek 12.06.2006 r.

 

11.00   –   Spotkanie w Szkole Podstawowej nr 2

12.15   –   Spotkanie w Zespole Szkół /Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum/

16.00   –   Odwiedziny chorych /2 domy/

17.00   – Spotkanie z grupami Młodych: Liturgiczna Służba Ołtarza, /lektorzy, ministranci, kandydaci/, Schole /starsza i młodsza/, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Szkolne Koło Caritas, Koło Misyjne Dzieci.

18.00   –   Msza świętą – Bierzmowanie

19.30   –   Wieczerza z kapłanami dekanatu i podsumowanie wizytacji kanonicznej.

Ksiądz Biskup prosił naszą parafię, aby pogłębiła jeszcze bardziej życie religijne, aby więcej parafian angażowało się w pracę grup parafialnych, by wskrzesić Przyjaciół Radia "Via" i Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. Dziękował Bogu za dobro, które w parafii się rozwija i przestrzegał przed pijaństwem i skutkami tragicznymi dla rodzin z powodu wyjazdu za granicę jednanego z małżonków. Przed naszą wspólnotą parafialną staje problem odpowiedniego wychowywania dzieci i młodzieży, za które to wychowanie odpowiadają rodzice i od rodziców zależy jaka będzie przyszłość naszych rodzin i naszej parafii. Zaapelował, aby rolnicy podjęli trud pracy i produkowali zdrową żywność dla swoich rodzin i bliskich, tak jak to podjęto w Dolinie Strugu. Serdecznie podziękował za utrzymanie w należytym stanie budynków i cmentarzy.

 

15.06.06 - Uroczystość Bożego Ciała - tradycyjnie od 11 lat wyruszyliśmy w procesji eucharystycznej z Najświętszym Sakramentem po Mszy św. o 8.30 do starego kościoła przy bardzo licznie zebranych parafianach i gościach. Najwięcej od 11 lat w tym roku uczestniczyło w modlitewnym skupieniu. Pięknie zaprezentowali się Panowie Strażacy.

 

16.06.06 - Piątek - po wieczornej Mszy świętej i procesji spotkaliśmy się z pielgrzymami do Watykanu. Były świadectwa i wspólne oglądanie zdjęć z spotkania z Ojcem Świętym Benedyktem XVI w rama II Światowego Kongresu Ruchów Religijnych.

 

18.06.06 - Niedziela po Mszy świętej o 15.00 nadzwyczajne posiedzenie Rady Duszpasterskiej. Zostały przedstawione sprawozdania z wizytacji kanonicznej i zalecania po wizytacyjne oraz omówiliśmy przygotowanie do nowych wyborów rady, gdyż obecnej mija kadencja. Składanie kandydatur do 3 września 2006 r. a głosowanie 24 września 200 r.

 

20.06.06 - Wtorek Na nabożeństwo dziękczynne za sakrament bierzmowania przyszło nie wielu młodych ludzi z klas trzecich Gimnazjum, choć była przez ich rodziców zamówiona Msza święta w intencji bierzmowanych.

 

23.06.06 - Piątek nie wszystkie dzieci i młodzież szkolna była na Mszy świętej na zakończenie roku o godzinie 8.15. Dzieci i młodzież bardzo źle odnoszą się do wychowawców i nauczycieli a rodzice w tym im pomagają co jeszcze bardzie pogarsza złe zachowanie młodego pokolenia i prowadzi do lenistwa nawet w dziedzinie duchowej. Rodzice nie chcą przyznać się do błędów wychowawczych i nie przyjmują pomocy ani ze strony Kościoła a nie szkoły. Źle to wróży na przyszłość dla naszej wsi.

Dziś także rozpoczynamy prace przy porządkowaniu placu kościelnego do strony schodów wejściowych.

Wieczorem w uroczystej procesji wokół świątyni z Najświętszym Sakramentem oddawaliśmy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

 

25.06.06 Niedziela na nabożeństwach w kościele mniej ludzi niże w ciągu roku. Mało dzieci i młodzieży.

 

29.06.06 Czwartek - Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła mimo niedzielnego porządku nabożeństw bardzo mało przyszło parafian na Msze święte, dzieci i młodzieży prawie nie było.

 

01.07.06 Sobota - Nabożeństwo fatimskie o 20.00 - procesję i różaniec fatimski poprowadziła OAZA.

 

06.07.06 Czwartek - dziś na 18.00 zostały zaproszone wszystkie grupy działające w parafii na Godzinę Świętą. Nawet Pan Jezus zauważył, że są wakacje.

 

25.07.06 Wtorek - św. Krzysztofa rano i wieczorem po Mszach św. poświęcaliśmy wiele pojazdów mechanicznych.

 

26.07.06 Środa - zakończyliśmy prace na obecnym etapie przy placu kościelnym.

 

04.08.06 Piątek - dziś wyrusza z Rzeszowa piesza pielgrzymka na Jasną Górę do Matki Bożej Częstochowskiej. W grupie św. Andrzeja uczestniczy także ks. Tadeusz i kilku parafian.

Dziś także zebrała się komisja konserwatorska, aby zapoznać się z pracami prowadzonymi przy konserwacji ambony w kościele zabytkowym i ustalić rekonstrukcje brakującej historycznie części malowideł.

 

05.08.06 Sobota - nabożeństwo fatimskie dziś poprowadzą ministranci naszej parafii.

 

13.08.06 Niedziela - tradycyjnie już kolejny raz w niedzielę przed odpustem parafialnym spotkanie srebrnych i złotych jubilatów małżeństwa na Mszy św. o 15.00 a potem w salce przy herbatce zorganizowane przez Parafialne Koło Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

 

14.08.06 Poniedziałek - od 16.00 spowiedź przed odpustem posługiwaliśmy przez prawie dwie godziny w dziewięciu konfesjonałach.

 

15.08.06 Uroczystość odpustowa ku czci Matki Bożej Wniebowziętej kazania głosił i sumie przewodniczył ks. Antoni Kocoł - proboszcz z Czudca. Bardzo licznie uczestniczyli wierni w sumie odpustowej o czym nie można mówić gdy chodzi o księży. Podczas procesji zostały poświęcone trzy wieńce dożynkowe. Po południu przedstawiciele naszej parafii z wieńcami brali udział w gminnych dożynkach w Konieczkowej.

 

17.08.06 Czwartek rozpoczynamy nowennę do Matki Bożej Częstochowskiej przed ponowieniem Ślubów Jasnogórskich.

 

20.08.06 Niedziela - w gazetce Stowarzyszenia Rodzin Katolickich "Z Lutczy" został zamieszczony rachunek sumienia, który ma pomóc rodzinom w przygotowaniu do ponowienia ślubów.

 

27.08.06 Niedziela - dziś po ewangelii na każdej Mszy świętej zostały ponowiony Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego a w domach w godzinie Apelu ojcowie rodzin mają ponowić te śluby z swoimi rodzinami. Tekst ślubów jest także zamieszczony w dzisiejszym numerze gazetki SRK "Z Lutczy". Bardzo licznie parafianie uczestniczyli w nowennie przez cały tydzień ostatni.

Dziś w katedrze w Rzeszowie przedstawiciele naszej parafii Koło Parafialne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich z wieńcem brali udział w dożynkach diecezjalnych.

 

30.08.06 Środa - od godziny 17.00 spowiedź dzieci szkolnych na rozpoczęcie roku szkolnego i przed pierwszym piątkiem miesiąca, ale bardzo mało przyszło dzieci.

 

31.08.06 Czwartek - od godziny 17.00 spowiadaliśmy razem z ks. wikariuszem młodzież, która dość licznie przystąpiła do spowiedzi świętej na rozpoczęcie roku szkolnego.