Rok 2007

01.01.07 – Poniedziałek – Po godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu rozpoczęliśmy Nowy Rok 2007 Mszą świętą o północy ze starego na nowy rok.

06.01.07 – Sobota – Uroczystość Objawienia Pańskiego w naszej parafii rodziny serdecznie i  życzliwie Kolędników Misyjnych z Szkolnego Koła Misyjnego przygotowanych przez opiekuna p. A. Baszak.

O godzinie 2000 kolejne nabożeństwo fatimskie co miesięczne już od 1996 i też od 6 stycznia.

13.01.07 – Sobota – Zakończyliśmy wizytę duszpasterską zwaną kolędą, podczas której rodziny oddawały się w opiekę Sercu Pana Jezusa. Większość rodzin naszej parafii ofiarowali Sercu Chrystusa ojcowie i matki.

17.01.07 – Środa – Parafialna całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Na poszczególne godziny do kościoła parafialnego zaproszone zostają następujące grupy:

  700 – Msza święta dla wszystkich

  800 – 900 – Granica, Delikatówka

 900 – 1000 – Janusza, Mnichowa Górka

1000 – 1100 – Małówka, Kobyla

1100 – 1200 – Buczyny, Gąsiorówki

1200 – 1300 – małe dzieci z rodzicami

1300 – 1400 – Podlasy, Podsochówka

1400 – 1500 – Nowa Wieś, Roślówka

1500 – 1600 – Jastrzębskiego, Koło Szkoły

1600 – 1700 – dzieci szkolne z rodzicami

1700 – 1800 – młodzież gimnazjalna

1800 – 1900 – młodzież poza gimnazjalna

1900 – 2000 – kto nie mógł w ciągu dnia

2000 – Msza święta dla wszystkich

W tym dniu wydaje się, że wszyscy parafianie wiele czasu spędzali w kościele przed Najświętszym Sakramentem i bardzo licznie uczestniczyli w Mszy świętej na rozpoczęcie i na zakończenie.

28.01.07 – Niedziela – O godzinie 1330 w Zespole Szkół w Lutczy jak co roku przeżywamy opłatek dla osób chorych, starszych i samotnych. W spotkaniu przygotowanym przez Zespół Parafialny Caritas i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Lutczy oraz artystów z klasy III Szkoły Podstawowej nr 1 i przedstawicieli szkolnego chóru pod przewodnictwem wychowawczyni i opiekuna śpiewaków uczestniczyli: ze Starostwa w Strzyżowie p. Wicestarosta Stodolak J., Sekretarz Rady Powiatu p. Boho J., Wójt Gminy Niebylec p. Korab Z. i zaproszeni parafianie. Po przemówieniach przez gości i programie artystycznym po łamaniu się opłatkiem wspólnie śpiewaliśmy kolędy. Starsze pokolenie zaprezentowały bardzo dawne kolędy i pastorałki.

02.02.07 – Piątek – Matki Bożej Gromnicznej – Światowy Dzień Życia Konsekrowanego z poświęceniem gromnic o 900 a starym kościele i o 1030 oraz 1800 w kościele parafialnym.

11.02.07 – Niedziela – XV Światowy Dzień Chorego liturgię nabożeństwa o godz. 1030 dla chorych oraz pamiątkowe kwiaty dla chorych i staruszków przygotowało Szkolne Koło Caritas pod opieka Pani Teresy Turoń.