Rok 2008

01.01.08 – Wtorek – Po godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu rozpoczęliśmy Nowy Rok 2008 Mszą świętą o północy ze starego na nowy rok.

                                                              

06.01.08 – Niedziela – Uroczystość Objawienia Pańskiego w naszej parafii rodziny serdecznie i  życzliwie przyjmują Kolędników Misyjnych z Szkolnego Koła Misyjnego pod opieką p. A. Baszak.

 

09.01.08 – Środa – Zakończyliśmy wizytę duszpasterską zwaną kolędą.

 

13.01.08 – Niedziela – O godzinie 1400 w Zespole Szkół w Lutczy jak co roku przeżywamy opłatek dla osób chorych, starszych i samotnych oraz wszystkich mieszkańców wsi Lutcza. W spotkaniu przygotowanym przez Zespół Parafialny Caritas i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Lutczy oraz artystów z klasy III Szkoły Podstawowej nr 1 pod  opieką wychowawczyni p. Teresy Turoń i opiekuna śpiewaków p. Franciszka Stawarza uczestniczyli: ze Starostwa w Strzyżowie Starosta p. Godek R., Sekretarz Rady Powiatu p. Boho J., Wójt Gminy Niebylec p. Korab Z., Sołtys wsi Lutcza p. Turoń L. i mieszkańcy parafii. Po przywitaniu nastąpił program artystyczny o tematyce Bożego Narodzenia i życzenia połączone z łamaniem się opłatkiem i wspólne kolędowanie. Starsze pokolenie zaprezentowały bardzo dawne kolędy i pastorałki.

 

17.01.08 – Czwartek – Parafialna całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Na poszczególne godziny do kościoła parafialnego zaproszone zostają następujące grupy:

 

 900 – Msza święta dla wszystkich

1000 – 1100 – Granica, Delikatówka

1100 – 1200 – Buczyny, Gąsiorówki

1200 – 1300 – małe dzieci z rodzicami

1300 – 1400 – Podlasy, Podsochówka

1400 – 1500 – Małówka, Kobyla

1500 – 1600 – Janusza, Mnichowa Górka

1600 – 1700 – Nowa Wieś, Roślówka

1700 – 1800 – Jastrzębskiego, Koło Szkoły

1800 – 1900 – kto nie mógł w ciągu dnia

1900 – Msza święta dla wszystkich

 

Dzieci szkolne, młodzież z Gimnazjum i Szkół Średnich przychodzą razem z rodzicami na adorację, gdyż są ferie i nie mają zajęć szkolnych w tym dniu. Prawie wszyscy w tym dniu spotkali się z Jezusem w Najświętszym Sakramencie.

 

06.02.08 - Środa Popielcowa - Parafianie bardzo licznie uczestniczyli dziś w obrzędzie posypania głów popiołem na znak nawrócenia. Tradycyjnie jak co roku przeżywamy Szkolne Rekolekcje Wielkopostne, którym przewodniczy ks. Michał Ciemięga Sercanin z Warszawy. A oto program i tematyka spotkań, które także w szkołach prowadzili nauczyciele.

 

Plan Szkolnych Rekolekcji Wielkopostnych w Lutczy 6 – 8 lutego 2008 r.

Spotkania z ojcem rekolekcjonistom

 

6 – luty – Środa Popielcowa

8.15 – Kościół parafialny spotkanie wszystkich uczniów z Zespołu Szkół i Szkoły Podstawowej nr 2

W Zespole Szkół spotkanie ojca rekolekcjonisty z

grupa I – O, I, II, III,

grupa II – IV, V, VI,

grupa III – Ia, Ib, IIa, IIb

grupa IV – IIIa i IIIb

7 – luty – Czwartek

Spotkanie ojca rekolekcjonisty w Szkole Podstawowej nr 2

grupa I – O, I, II, III,

grupa II – IV, V, VI

spotkanie z nauczycielami ze Szkoły nr 2

spotkanie z nauczycielami z Zespołu Szkół

8 – luty – Piątek

Spotkanie Ojca rekolekcjonisty w Zespole szkół w Lutczy

grupa I – O, I, II, III,

grupa II – IV, V, VI,

grupa III – Ia, Ib, IIa, IIb

grupa IV – IIIa i IIIb

Potem około 12.00 w kościele parafialnym nabożeństwo na zakończenie rekolekcji dla wszystkich szkół

 

 

Środa

Czwartek

Piątek

1 godz.

Sakrament pokuty i pojednania.

Znaczenie Wielkiego Postu

Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

2 godz.

Rachunek sumienia

Mocne postanowienie poprawy

Skutki sakramentu pokuty.

3 godz.

Co to jest grzech?

O nawracaniu się.

Umieć być wdzięcznym Panu Bogu i bliźnim.

4 godz.

Żal za grzechy - Kary za grzech

Szczera spowiedź.

Rozwijać przyjaźń z Bogiem i ludźmi.

 

 

Śr. 1. Sakrament pokuty i pojednania.

            /wykorzystać i rozwinąć punkty z Katechizmu Kościoła Katolickiego (KKK) 1422-1439, oraz 1440-1449 a przede wszystkim/

            1. Jak i dlaczego tak nazywa się ten sakrament?

            2. Czym jest ten sakrament?

            3. Znaczenie, rola i formy pokuty w życiu chrześcijanina.

            4. Nauczyć Pięć warunków dobrej spowiedzi

Rachunek sumienia

Żal za grzechy

Mocne postanowienie poprawy

Szczera spowiedź

Zadość uczynienie Panu Bogu i bliźniemu

 

Śr. 2. Rachunek sumienia – Czy sumienie można „porachować”?

            /wykorzystać punkty KKK 1776-1802, oraz omówić przypowieść z 2 Sam./

            1. Co to jest sumienie?

            2. Co znaczy „rachować sumienie”?

            3. Dobry wybór a błędny wybór.

Przypowieść - 2 Samuela 12 1-7

 

Śr. 3. Co to jest grzech?

/ KKK 385-409 oraz podsumowanie 413-421 /

1. Istota i rzeczywistość grzechu
2. Grzech pierworodny - istotna prawda wiary
3. Aby czytać opis upadku
4. Upadek aniołów
5. Grzech pierworodny

- Próba wolności
- Pierwszy grzech człowieka
- Konsekwencje grzechu Adama dla ludzkości
- Ciężka walka...

 

Śr. 4. Żal za grzechy - Kary za grzech

/KKK 1451-1454 oraz KKK 1472-1473/

            1. Co to jest żal za grzechy?

            2. Rodzaje żalu

            3. Czy Pan Bóg karze?

 

Cz 1. Wielki Post

            /można wykorzystać materiały z internetu, są też w załączniku/

            1. Czym jest Wielki Post?

            2. Znaczenie Wielkiego Postu w naszym życiu.

 

Cz 2. Mocne postanowienie poprawy.

            1. Co znaczy „postanowić poprawę”?

            2. Z czego się poprawiać?

            3. Jak się dobrze poprawić?

 

Cz 3. O nawracaniu się.

/KKK 821, 1426-1433, 1434-1440, 1886-1989, nawrócenie św. Pawła – Dz 9, 1-19/

            1. Czym jest nawrócenie? Co to znaczy nawrócić się?

            2. Omówić nawrócenie św. Pawła.

 

Cz 4. Szczera spowiedź.

/KKK 1455-1458 oraz 1461-1467/

            1. Czym jest spowiedź?

            2. Jak często należy się spowiadać?

            3. Kto jest szafarzem sakramentu?

 

Pt 1. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

/KKK 1459-1460/

            1. Co znaczy „zadośćuczynić”?

            2. Co znaczy być sprawiedliwym?

 

Pt 2. Skutki sakramentu pokuty.

/KKK 1468-1470/

1.     Skutki zewnętrzne

2.     Skutki wewnętrzne, duchowe.

 

Pt 3. Umieć być wdzięcznym Panu Bogu i bliźnim.

            1. Co znaczy dziękować/ być wdzięcznym?

            2. Czy Pan Bóg potrzebuje naszej wdzięczności?

            3. Sposoby bycia wdzięcznym.

 

Pt 4. Rozwijać przyjaźń z Bogiem i ludźmi.

            1. Spowiedź i co dalej?

            2. Być przyjacielem

 

08.02.08 - Piątek - Parafianie bardzo licznie przybyli dziś na nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 17.00.

 

10.02.08 - Niedziela - Bardzo licznie dziś uczestniczą parafianie w Gorzkich Żalach o 14.00 a potem prawie wszyscy ojcowie adorowali krzyż.

 

15.02.08 - Piątek - Na terenie naszej parafii rozpoczynają działalność różnego rodzaju gabinety rehabilitacji w dawnym budynku agronomówki.

 

17.02.08 - Niedziela - Po Gorzkich Żalach do adoracji krzyża przybyły prawie wszystkie matki naszej parafii.

 

24.02.08 - Niedziela - Po Gorzkich Żalach o 14.00 na Mszy Świętej ojcowie kandydatom do bierzmowania uroczyście wręczyli krzyże.

 

29.02.08 - Piątek - Bardzo licznie przybyli parafianie na nabożeństwo drogi Krzyżowej o 17.00, której rozważania prowadziła młodzież z klas II Gimnazjum w ramach przygotowania do bierzmowania.

 

01.03.08 - Sobota - Rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne Parafialne, a oto program:

 

Program Rekolekcji Wielkopostnych w Lutczy  2008

  

Sobota – 01.03.2008 r.

 

19.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

20.00 – Różaniec fatimski

20.30 – Msza świętą

21.00 – Zakończenie Apelem Jasnogórskim

 

Niedziela – 02.03.2008 r.

 

  7.30 – prymaria z nauką dla wszystkich

  9.00 – w kościele dojazdowym z nauką dla wszystkich

10.30 – suma z nauką dla wszystkich a także rodzice z małymi dziećmi

i błogosławieństwo małych dzieci/

14.00 – Gorzkie Żale z nauką dla wszystkich a potem Msza świętą z nauką

dla młodzieży

 

Poniedziałek – 03.03.2008 r.

 

  9.00 – Msza święta z nauką dla wszystkich

12.00 – Msza święta dla chorych

17.00 – Msza święta dla rodziców i dzieci szkolnych z nauką dla wszystkich

19.00 – Msza święta dla młodzieży

 

Wtorek – 04.03.2008 r. – dzień spowiedzi

 

10.00 – Nabożeństwo pokutne spowiedź od 10.30 do 12.00

14.00 – Nabożeństwo pokutne i spowiedź od 14.30 do 16.00

oraz spowiedź od 16.30 – 17.00

17.00 – Msza święta z nauką dla wszystkich, na którą zapraszamy

 rodziców, dzieci szkolne i młodzież

 

Środa – 05.03.2008 r.

 

  9.00 – Msza święta z nauką dla wszystkich

17.00 –  Msza święta z nauką dla wszystkich rodziców,

dzieci szkolnych i młodzież

 

Na te ćwiczenia duchowe serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Lutczy i prosi o modlitwę na intencje Rekolekcji Wielkopostnych Parafialnych Ojciec Rekolektant – Ks. Stanisław Składzień – proboszcz parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Mielcu oraz duszpasterze z Lutczy.

 

LITURGIA WIELKIEGO TYGODNIA 2008

 

ULICZNA  DROGA  KRZYŻOWA

 

            Piątek – 14.03.08 r. z kościoła parafialnego do filialnego po obrzędzie Komunii świętej o 17.00. Prosimy zabrać świece. Serdecznie zapraszamy wszystkich. Rozważania prowadzić będzie Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Akcja Katolicka i inne grupy parafialne.

 

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO JÓZEFA – 15.03.08 r. - ODPUST PARAFIALNY

 

  7.30 – Prymaria

11.00 - Uroczysta suma

14.00 – Msza święta w kościele dojazdowym

18.00 – Msza święta wieczorna

 

NIEDZIELA PALMOWA – 16.03.08 r.

 

Poświęcenie palm godzina:

  9.00 – kościół filialny - dojazdowy

10.30 – z procesją wokół kościoła parafialnego.

 

WIELKI CZWARTEK – 20.03.08 r.

 

            Msza Święta Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00 upamiętniająca ustanowienie Najświętszego Sakramentu i Kapłaństwa. Przeniesienie Pana Jezusa do Ciemnicy i adoracja do północy.

 

WIELKI PIĄTEK – 21.03.08 r.

 

            Zachęcamy, aby rano rodzinami odprawiać Drogę Krzyżową i adorować Pana Jezusa w Ciemnicy.

            Liturgia Męki Pańskiej rozpocznie się o godz. 17.00 Drogą Krzyżową, następnie Liturgia Słowa, Adoracja Krzyża, Komunia Święta i procesja do Grobu Bożego. Adoracja przy Grobie Bożym do północy. W tym dniu obowiązuje post ścisły. Za ucałowanie krzyża można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

 

WIELKA SOBOTA – 22.03.08 r.

 

            Zachęcamy do odprawiania Drogi Krzyżowej całymi rodzinami i adoracji Pana Jezusa w Grobie Bożym.

            Poświęcenie wody i pokarmów na stół wielkanocny:

W kościele parafialnym o godzinie: 8.30 i 11.00.

W poszczególnych dziesiątkach;

            Jeden ksiądz: Delikatówka – P. Wnęk g. 9.00, Janusza – P. Dudek g. 9.10, Mnichowa Górka – P. Turoń g. 9.20, Podlasy – P. Jarosz g. 9.30, kościół  filialny – dojazdowy g. 9.45, Gąsiorówki – P. Milczanowski g. 10.00.

            Drugi ksiądz: Jastrzębskiego – P. Charzewski g. 9.00, P. Wątróbski g. 9.10, Nowa Wieś – P. Wnęk g. 9.20, Kobyle – P. Kurcoń g. 9.30, Szkoła pod Domaradzem g. 9.40, Granica – P. Fortuna g. 9.50.

            W tym dniu tradycyjnie z miłości do Pana Jezusa powstrzymujemy się od pokarmów mięsnych.

Obrzędy Wigilii Paschalnej

rozpoczną się o godz. 18.00 poświęceniem ognia, po którym nastąpi Liturgia Słowa, Liturgia Chrzcielna i Liturgia Eucharystyczna.

Przynosimy świece do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.

Adoracja  -  Wielki Czwartek i Wielki Piątek

po nabożeństwach wieczornych do godziny 

             20.00  Granica, Podlasy, Buczyny, Kobyla.

20.00 – 21.00 Jastrzębskiego i Koło Szkoły,

21.00 – 22.00  Nowa Wieś, Roślówka, Delikatówka,

22.00 – 23.00 Podsochówka, Małówka, Gąsiorówki,

23.00 – 24.00 Janusza, Mnichowa Górka.

 

WIELKANOC – 23.03.08 r.

 

            Procesja Rezurekcyjna o godz. 600. Prosimy, aby dziewczęta zabrały obrazy i feretrony, młodzieńcy zaś sztandary i chorągwie.

            W pierwszy i drugi dzień Świąt nie będzie Mszy Św. o 1500, pozostałe jak w każdą niedzielę.

            Drugi dzień świąt - chrzest dzieci na sumie o 1030.

            Te wielkie dni święte przeżywajmy jak przystało na katolików: w atmosferze wyciszenia, rozmodlenia, miłości Boga i każdego człowieka.

            Na powyższe nabożeństwa i obrzędy do kościoła parafialnego serdecznie zapraszają miłych gości i mieszkańców Lutczy

Duszpasterze

 

27.03.08 - Czwartek odbył się diecezjalny egzamin przed bierzmowaniem o godzinie 14.00. Egzamin przeprowadził ks. Ryszard Lis z parafii św. Urszuli z Ropczyc przy udziale rodziców i ks. wikariusza Tadeusza Kawalca. Młodzież w liczbie czterdzieści osób zdała egzamin dobrze.

 

02.04.08 - Środa - w naszej parafii dr Anna Krogulska - Siostra Świecka Misjonarka prowadziła katechezy w szkołach przed południem i pokazywała reprodukcję Całunu Turyńskiego. Po południu przy bardzo wielkiej frekwencji parafian o 15.00, 18,00 i 20,30 w zadumie wysłuchaliśmy katechez o miłości Boga, który zostawił jej ślad na Całunie Turyńskim.

 

03.04.05 - Czwartek - w Czudcu o 16.00 z rąk ks. biskupa Kazimierza Górnego 40 naszych parafian przyjęło sakrament bierzmowania, który ich uczyni mężnymi w wyznawaniu wiary i apostołami Pana Jezusa.

 

04.04.08 - Piątek - o 18.00 nabożeństwo dziękczynne za sakrament bierzmowania i oddanie młodych apostołów Sercu Pana Jezusa w obecności rodziców i świadków bierzmowania.

 

05.04.08 - Sobota - o 20.00 nabożeństwo fatimskie, podczas którego młodzi apostołowie w obecności rodziców i świadków bierzmowania są zawierzeni Niepokalanemu Sercu Maryi.

 

16.04.08 - środa - po nabożeństwie o 18.00 katecheza dla rodziców dzieci, które w tym roku przystępują do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej.

 

20.04.08 - niedziela - po Mszy świętej o 15.00 kolejne posiedzenie Rady Duszpasterskiej, które zostało poświecone działalności Caritas w naszej parafii oraz omówieniem czekających nas uroczystości, które mają za zadanie pogłębić życie duchowe parafii. Zostały poruszone sprawy ogrodzenia cmentarzy, wykonania parkingu przy starym cmentarzu oraz prace kontynuacyjne konserwację w kościele zabytkowym.  Podjęliśmy adorację półgodzinną przed nabożeństwami majowymi.

 

25.04.08 - piątek - po Mszy świętej o 18.00 procesja o urodzaje do Krzyża Jubileuszowego zgromadziła dosyć dużo wiernych. Prawie wszyscy z wiarą ucałowali Krzyż Jubileuszowy.

 

03.05.08 - sobota - Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski zgromadziła bardzo dużo ludzi w świątyniach do południa tak jak w niedzielę. Wieczór w ramach nabożeństwa fatimskiego o 20.00 wielu przyszło jeszcze drugi raz na to spotkanie z Matką Bożą.

 

06.05.08 – wtorek rozpoczęcie nawiedzenia relikwii Bł. Karoliny Kózka w parafii Lutcza. W ubiegłym roku 18 listopada w Parafiach Diecezji Rzeszowskiej rozpoczęła się peregrynacja relikwii bł. Karoliny Kózka, dziewicy i męczennicy. Bł. Karolina, obok św. ks. bpa J. S. Pelczara jest patronką utworzonej przed 15 laty Diecezji Rzeszowskiej oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Do spotkanie z bł. Karoliną w całej diecezji przygotował nas  list J. E. ks. bpa Ordynariusza Kazimierza Górnego. Również każda parafia przygotowywała się do przeżycia spotkania przez czytanki, katechezę i kazania.

We wtorek 6 maja 2008 r. o godz. 18.30 z sąsiedniej parafii, tj. z Gwoźnicy Górnej, zostały przekazane do naszego kościoła przez ks. proboszcza Stanisława Busztę i delegację młodzieży relikwie bł. Karoliny dziewicy i męczennicy. Po powitaniu relikwii przez ks. Proboszcza Parafii Lutcza oraz przedstawicieli KSM-u rozpoczęła się uroczysta Msza święta z kazaniem, które wygłosił nasz rodak – ks. Wacław Turoń obecnie pracujący na Ukrainie ze Zgromadzenia Księży Misjonarzów Saletynów - a na zakończenie połączona z ucałowaniem relikwii bł. Karoliny i z pamiątkowym obrazkiem przy udziale bardzo licznym parafian.

Na spotkanie z relikwiami bł. Karoliny licznie przyszła także młodzież i dorośli na godz. 20.15. Nabożeństwo Drogi krzyżowej oraz prezentację multimedialną przygotowane przez młodzież naszej Parafii i ks. wikariusza Tadeusza pozostanie długo w pamięci zebranych tego wieczoru kończących to spotkanie modlitewne Apelem Jasnogórskim o gdzie 21.00.

W drugim dniu, tj. w środę 7 maja 2008 r. o godz. 8.00 przybyła młodzież i nauczyciele z Gimnazjum na spotkanie z Błogosławioną Karoliną. O godz. 9.00 Szkoła Podstawowa nr 2 dla której została odprawiona Msza święta, także do kościoła parafialnego o godz. 11.00 pielgrzymowała Szkoła Podstawowa nr 1 w Lutczy.

Nabożeństwo różańcowe z bł. Karoliną oraz Eucharystia z homilią połączona również z ucałowaniem relikwii bł. Karoliny zgromadziła bardzo wielu starszych, samotnych i chorych o godz.14.00.

Na indywidualne spotkanie z bł. Karoliną przed południem i po popołudniu serdecznie zapraszamy wszystkich parafian.

Wieczorem, 7 maja 2008 r. o godz. 17.00 Eucharystia z homilią wygłoszoną przez ks. Wacława Turonia MS, w czasie, której dziękowaliśmy Bogu za dar spotkania z bł. Karoliną. Po zakończonej Mszy św. akt oddania naszej parafii – zawierzyliśmy dzieci, młodzież, wiernych naszej Parafii Bogu przez przyczynę bł. Karoliny i możliwość ucałowania relikwii św. męczennicy i dziewicy kończyło nasze uroczystości.

Po pożegnaniu, relikwie bł. Karoliny, książkę wpisów wraz z wiązanką kwiatów przekazaliśmy o godz. 18.30 Parafii Jawornik.

 

09.05.08 - piątek o godz. 16.00 pierwsza spowiedź święta dla dzieci z klas drugich szkół podstawowych (23) osoby i ich rodzin.

 

11.05.08 - niedziela - uroczysta suma o godz. 10.30 z pierwszą Komunia świętą w bardzo pięknym nastroju wyciszenia i głębokiej modlitwy. Jestem bardzo wdzięczny za tak wspaniałe świadectwo rodziców w tym dniu dla swoich dzieci, że najważniejszy jest Jezus Chrystus.

 

14.05.08 środa - o godz. 16.00 w Czudcu przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej modlili się rodzice razem z dziećmi od pierwszej Komunii świętej. oraz ks. Tadeusz, nasz wikariusz.

 

17.05.08 - sobota - Nie wszystkie dzieci z pierwszej Komunii świętej uczestniczyły w nabożeństwach białego tygodnia.

 

18.05.08 - niedziela o godz. 8.30 rocznica pierwszej Komunii świętej. Dziś Akcja Katolicka i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich zbierali podpisy, aby przywrócić Święto Trzech Króli. W naszej parafii złożyło prawie sto osób takie podpisy.

 

22.05.08 - Boże Ciało - tradycyjnie przygotowana trasa procesji z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy od kościoła pa5rafialnego do filialnego. Rozpoczęliśmy o godz. 8.30 Mszą świętą ale deszcz i bardzo zimno ograniczył naszą uroczystość do procesji I Ołtarz w prezbiterium, II Ołtarz w kaplicy Bożego Miłosierdzia, III w Kaplicy Grobu Bożego, IV na zewnątrz świątyni w grocie Matki Bożej z Lourdes i potem procesja trasą nabożeństw fatimskich. Najstarsi ludzie parafii nie pamiętają tak brzydkiej pogody w Boże Ciało.

 

24.05.08 - sobota - po procesji z Najświętszym Sakramentem w oktawie Bożego Ciała rozdanie świadectw ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej. 13 października 2007 rozpoczęło katechezy 56 osób a zakończyło 49 0sób. Spotkania odbywały się co sobotę z wyjątkiem stycznia. lutego i marca 2008 r. Zostało omówione 28 tematów według ks. Szewczyka "Przygotowanie do małżeństwa".

 

26.05.08 - poniedziałek - podpisaliśmy wstępne umowy na prace konserwatorskie w kościele zabytkowym (konserwacja Drogi Krzyżowej - 14 obrazów, oraz rozpoczęcie prac remontowych przy XVII - wiecznych organach).

 

31.05.08 - sobota - w kościele św. Judy Tadeusza w Rzeszowie w IV Kongresie Misyjnym Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci brało udział Koło Misyjne pod opieką A. Baszak ze Zespołu Szkół w Lutczy.

 

06-08.06.08 - w spotkaniu Młodych nad Lednicą uczestniczyła nasza młodzież z ks. Tadeuszem.

 

06.06.08 - piątek - rozpoczęliśmy prace przy parkingu - prace nadzorował J. Dudek (8 Strażaków uczestniczyło w tych pracach).

 

6 –7.06.08 - VII Krajowy Kongres Misyjny Dzieci. Hasło: Od Bałtyku po gór szczyty jesteśmy misjonarzami Jezusa. W Krakowie Łagiewnikach uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkół w Lutczy pod opieką A. Baszak.

 

09.06.08 - poniedziałek - dalsze prace przy parkingu, A. Szopa transport materiału od M. Gołdy a Firma Janusza prowadziła wyrównanie pod nadzorem  S. Turonia.

 

10.06.08 - wtorek - prace przy nawierzchni asfaltowej na parkingu wykonane pod nadzorem S. Turonia przez Drogdub finansowane przez Urzęd Gminy w Niebylcu - Wójt Z. Korab.

 

12.06.08 - czwartek - nabyliśmy do kaplicy pogrzebowej chłodnie w formie katafalku do przechowywania zwłok.

 

14.06.08 - sobota - prace wykończeniowe przy parkingu - Firma Janusza wykonała.

 

15.06.08 - niedziela - otwarte posiedzenie Rady Duszpasterskiej w Zespole Szkół w Lutczy o 16.00 poświęcone historii szkolnictwa w Lutczy z pokazem multimedialnym przygotowanym przez H. Książka byłego dyrektora i A. Baszaka obecnego dyrektora Zespołu Szkół w Lutczy. Przepiękna historia współpracy środowiska szkolnego i parafialnego na przestrzeni dziejów tej wsi została zakłócona systemem po II wojnie światowej. Od lat dziewięćdziesiątych XX wieku wraca środowisko szkolne do tych narodowych i religijnych tradycji z przeszłości w myśl powiedzenia św. Pawła:  „A jeżeli się wynosisz, [pamiętaj, że] nie ty podtrzymujesz korzeń, ale korzeń ciebie”. (Rz 11:18) lub „Zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności. Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie”. (Kol 2:7-8).

 

20.06.08 - piątek o godz. 8.15 uroczysta Msza święta celebrowana przez ks. wikariusza Tadeusza Kawalec na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego zgromadziła w kościele parafialnym całe środowisko szkolne naszej parafii. Swoją obecnością zaszczycili Nauczyciele i obydwu szkół na czele z dyrektorami oraz rodzicami. Część jednak uczniów nie była w kościele na nabożeństwie.

 

22.06.08 - niedziela - na Mszach świętych o 7.30, 9.00 i 10,30 liturgię ubogacił wspaniały występ chóru z parafii św. Mikołaja z Rzeszowa pod dyrekcją Pana Organisty Ignacego Skwierza. Przepiękny śpiew łaciński w kościele zabytkowym wytworzył niezapomnianą atmosferę tego liturgicznego spotkania.

 

29.06.08 - niedziela - o godz. 14.00 uroczystej Mszy świętej przewodniczył Kapitan Kapelan Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, ks. dr Jan Krynicki z okazji 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej. Uroczystości Jubileuszowe zaszczycili ks. Artur Grzęda kapelan Gminy Niebylec Strażaków oraz Starosta p. Robert Godek ze Strzyżowa, Wójt Gminy Niebylec p. Zbigniew Korab, Sołtys wsi Lutcza p. Leszek Turoń i wielu zaproszonych gości z Rzeszowa, Strzyżowa, Brzozowa i okolicznych miejscowości.

 Ksiądz Krynicki w homilii podkreślił, że "Strażak jest na służbie najpierw Bogu, potem człowiekowi a potem dopiero mieniu. Ma naśladować patronów dnia dzisiejszego świętych Piotra i Pawła oraz patrona strażaków św. Floriana. Strażak to wzorowy Katolik, to Polak, który Chrystusa broni i Ojczyznę, który Chrystusa kocha i Ojczyznę".