Rok 2010

01.01.10 – Piątek – Po godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu rozpoczęliśmy Nowy Rok 2009 Mszą świętą o północy ze starego na nowy rok.

 

06.01.01 - Środa - Uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze święte: prymaria o 7.30, suma o 10.30, dla pracujących o 18.00. W starym kościele o 16.00. Na wszystkich mszach świętych poświęcenie kredy, mirry, złota i kadzidła. Poświęconą kredą, którą można było zabrać z balasek, na drzwiach wejściowych do domów naszych wypisujemy inicjały Trzech Mędrców (K + M + B + 2010) oraz kolejny rok. W środę także kolejna rocznica konsekracji naszych biskupów, (25 lat ks. bp Ordynariusz). Otoczmy pasterzy naszej diecezji modlitwą. Uroczystość Trzech Króli jest Dniem Misyjnym, stąd też zebrana ofiara na tacę jest przeznacza na cele misyjne.

 

10.01.10 – Niedziela – Kolędnicy Misyjni pod opieką Pani Alicji Baszak z Zespołu Szkół w Lutczy kwestowali po domach naszej parafii na rzecz Misjonarzy.

 

16.01.10 – Sobota – Dziś parafialna adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. A oto porządek:

10.00 – Msza święta dla wszystkich

11.00 – 12.00 – Granica, Delikatówka, Janusza

12.00 – 13.00 – Mnichowa Górka, Małówka, Podlasy

13.00 – 14.00 – Podsochówka, Buczyny, Gąsiorówki

14.00 – 15.00 – Msza święta ślubna

15.00 – 16.00 – Nowa Wieś, Roślówka, Kobyla

16.00 – 17.00 – Jastrzębskiego, Koło Szkoły

17.00 – 18.00 – kto nie mógł w ciągu dnia

18.00 – Msza święta dla wszystkich

Parafianie bardzo licznie skorzystali z tego szczególnego zaproszenia, aby razem stanąć przed Jezusem i oddać Mu należną cześć w Najświętszym Sakramencie.

23.01.10 - Sobota - O godzinie 10.00 tradycyjnie jak co roku spotkanie opłatkowe w Zespole Szkół w Lutczy dla starszych i samotnych osób naszej parafii przygotowane uczniów i wychowawców Zespołu Szkół, Caritas i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Swoją obecnością zaszczycili nas Pan Starosta ze Strzyżowa Robert Godek, Pan Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab, Pan Sołtys wsi Lutcza Leszek Turoń oraz Radni do Powiatu i Gminy naszej wsi.  Atmosfera bardzo rodzinna i ciepła mimo mrozów z życzeniami, łamaniem się opłatkiem oraz śpiewem kolęd. Serdecznie dziękujemy wszystkim przygotowującym to spotkanie i oczekujemy na przyszły rok.

30.01.10 - Niedziela - dziś po Mszy świętej o 15.00 odbyło się kolejne posiedzenie Rady Duszpasterskiej. Omówiliśmy sprawę rekolekcji wielkopostnych szkolnych jak i parafialnych oraz czekających nas uroczystości związanych z bierzmowaniem 12.04.10 r. części dekanatu. Została przekazana o fatalnym stanie powały i więźby dachowej w starym kościele i planowanych pracach konserwatorskich przy organach i obrazach. Poruszone zostały także tematy dotyczące uporządkowania placu kościelnego od strony plebani przy kościele parafialnym.

06.02.10 - Sobota wykonawca prac remontowych Pan Kazimierz Gołda z Domaradza ze swoimi pracownikami dokonali przeglądu w starym kościele jakie konieczne prace muszą być wykonane.

13.02.10 -  Ministranci z klas gimnazjalnych biorą udział w kursie lektorskim w Kotani.

 

17.02.10 – Środa Popielcowa jak co roku gromadzi całą wspólnotę parafialną podejmującą trud nawracania w Wielkim Poście.

 

19.02.10 – Piątek dziś na nabożeństwie Drogi Krzyżowej zgromadzili się bardzo licznie parafianie o 17.00 i o 20.00.

 

20.02.10 – Niedziela o godzinie 14.00 Gorzkie Żale, kazania pasyjne w tym roku będzie głosił ks. wikariusz z Godowej Daniel, po nabożeństwie jak co roku poszczególne stany będą prowadzić adoracje krzyża.

 

20.02.10 – trzech lektorów wyjechało dziś na kurs animatorów do Zaczernia.

 

27.02.10 – całe ostatnie trzy tygodnie poświęciłem na zbieranie dokumentacji do wniosków o dotacje na nieplanowane prace remontowe przy dachu i stropie kościoła zabytkowego. Ogrom papierów któregoś dnia nas zadusi i się całkowicie pogubimy jak biblijni budowniczowie wieży Babel. Poznałem, że dziś się praktycznie nie liczy człowiek jako istota żywa, ale martwy papier na jego temat. Bezduszna cywilizacja papierowa i to wszędzie.

 

04.03.10 – Czwartek o godzinie 17.00 młodzież z klas drugich gimnazjum rozpoczęła katechezy parafialne bezpośredniego przygotowania do sakramentu bierzmowania. Otrzymali modlitewniki. Spotkania będzie prowadził co tydzień ks. wikariusz Marcin Graboś.

 

05.03.10 – Piątek po nabożeństwie do egzaminu parafialnego przystąpiło 28 kandydatów do bierzmowania.

 

07.03.10 – Niedziela po sumie spotkanie w ramach katechez z rodzicami dzieci przygotowujących się do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej. Dzieci otrzymały książeczki do nabożeństw. Na Gorzkich Żalach Ojcowie wręczyli krzyż swoim dzieciom przygotowujących się do bierzmowania w ramach celebracji przed tym sakramentem.

 

13.03.10 – Sobota – w diecezjalnym egzaminie prowadzonym przez ks. Ryszarda Lisa z parafii św. Urszuli z Ropczyc wzięli udział wszyscy kandydaci, ich rodzice i świadkowie. Wszyscy zaliczyli pozytywnie ten etap przygotowań.

 

17.03.10 – środa rozpoczniemy z Bożą pomocą ćwiczenia wielkopostne w naszej parafii pod kierunkiem ks. Zbigniewa Kożucha z Ciężkowic. A oto szczegółowy program rekolekcji:

Szkolne Rekolekcje Wielkopostne – Lutcza 2010

 

Środa 17 marca 2010 r.

 

10.00    Spotkanie dla Gimnazjum – kościół parafialny

11.00    Msza święta dla Gimnazjum i Szkół Podstawowych – kościół parafialny

            Spotkanie dla Szkół Podstawowych – kościół parafialny

 

Czwartek 18 marca 2010 r.

 

10.00    Spotkanie dla Gimnazjum – kościół parafialny

11.00    Droga Krzyżowa dla Gimnazjum i Szkół Podstawowych – kościół parafialny

            Spotkanie dla Szkół Podstawowych – kościół parafialny

 

Piątek – 19 marca 2010 r.

 

10.15    Spowiedź święta dla Gimnazjum i dla Szkół Podstawowych – kościół parafialny

11.00    Msza święta odpustowa – kościół parafialny

 

 

Parafialne Rekolekcje Wielkopostne – Lutcza 2010

 

Środa 17 marca 2010 r.

 

18.00    Msza święta z nauką dla wszystkich

 

Czwartek 18 marca 2010 r.

 

17.30    Msza św. recytowana

18.00    Droga Krzyżowa z nauką dla wszystkich

20.00    Droga Krzyżowa z nauką dla młodzieży

 

Piątek 19 marca 2010 r.

 

8.30    Msza święta dla wszystkich

9.30    Spowiedź święta dla starszych

11.00    Uroczysta suma odpustowa

16.00    Msza święta w starym kościele

15.30 – 17.00    Spowiedź święta

18.00    Msza święta dla wszystkich

19.30    Możliwość spowiedzi świętej

20.00    Msza święta dla młodzieży i pracujących

 

Sobota 20 marca 2010 r.

 

10.00    Msza święta z nauka la wszystkich

13.00    Msza święta dla chorych i staruszków

18.00    Msza święta z nauką dla młodzieży

 

Niedziela 21 marca 2010 r.

 

  7.30    Msza święta z nauką dla wszystkich

  9.00    Msza święta z nauką dla wszystkich /stary kościół/

10.30    Msza święta szczególnie dla młodych małżeństw i małych dzieci

14.00    Gorzkie Żale z nauką pasyjną dla wszystkich

            Następnie Msza święta recytowana

 

LITURGIA WIELKIEGO TYGODNIA 2010

 

 

ULICZNA  DROGA  KRZYŻOWA

 

 

   Piątek – 26.03.2010 r. z kościoła parafialnego do filialnego po Mszy św. o 1700. Prosimy zabrać świece. Serdecznie zapraszamy wszystkich całymi rodzinami. Rozważania prowadzić będzie Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Akcja Katolicka i inne grupy parafialne.

 

 

NIEDZIELA PALMOWA – 28.03.10 r.

 

 

Poświęcenie palm godzina:

 900 – kościół filialny - dojazdowy

1030 – z procesją wokół kościoła parafialnego.

 

 

WIELKI CZWARTEK – 01.04.10 r.

 

 

   Msza Święta Wieczerzy Pańskiej o godz. 1800 upamiętniająca ustanowienie Najświętszego Sakramentu i Kapłaństwa. Przeniesienie Pana Jezusa do Ciemnicy i adoracja do północy.

 

 

WIELKI PIĄTEK – 02.04.10 r.

 

 

   Zachęcamy, aby rano rodzinami odprawiać Drogę Krzyżową i adorować Pana Jezusa w Ciemnicy.

   Liturgia Męki Pańskiej rozpocznie się o godz. 1700 Drogą Krzyżową, następnie Liturgia Słowa, Adoracja Krzyża, Komunia Święta i procesja do Grobu Bożego. Adoracja przy Grobie Bożym do północy. W tym dniu obowiązuje post ścisły. Za pobożny udział w adoracji i ucałowanie krzyża podczas liturgii można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

 

 

WIELKA SOBOTA – 03.04.10 r.

 

 

   Zachęcamy do odprawiania Drogi Krzyżowej całymi rodzinami i adoracji Pana Jezusa w Grobie Bożym.

   Poświęcenie wody i pokarmów na stół wielkanocny:

W kościele parafialnym o godzinie: 830 i 1100.

W poszczególnych dziesiątkach;

   Jeden ksiądz: Delikatówka – P. Wnęk g. 900, Janusza – P. Dudek g. 910, Mnichowa Górka
– P. Turoń g. 920, Podlasy – P. Jarosz g. 930, kościół  filialny – dojazdowy g. 945, Gąsiorówki
– P. Milczanowski g. 1000.

   Drugi ksiądz: Jastrzębskiego – P. Charzewski g. 900, P. Wątróbski g. 910, Nowa Wieś – P. Wnęk
g. 920, Kobyle – P. Kurcoń g. 930, Szkoła pod Domaradzem g. 940, Granica – P. Fortuna g. 950.

   W tym dniu tradycyjnie z miłości do Pana Jezusa powstrzymujemy się od pokarmów mięsnych.

Obrzędy Wigilii Paschalnej

rozpoczną się o godz. 1900 poświęceniem ognia, po którym nastąpi Liturgia Słowa, Liturgia Chrzcielna i Liturgia Eucharystyczna.

Przynosimy świece do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.

 

Adoracja

Wielki Czwartek i Wielki Piątek

po nabożeństwach wieczornych do godziny

2000 Granica, Podlasy, Buczyny, Kobyla.

2000 – 2100 Jastrzębskiego i Koło Szkoły,

2100 – 2200  Nowa Wieś, Roślówka, Delikatówka,

2200 – 2300 Podsochówka, Małówka, Gąsiorówki,

2300 – 2400 Janusza, Mnichowa Górka.

 

 

WIELKANOC – 04.04.10 r.

 

 

   Procesja Rezurekcyjna o godz. 600. Prosimy, aby dziewczęta zabrały obrazy
i feretrony, młodzieńcy zaś sztandary i chorągwie.

   W pierwszy i drugi dzień Świąt nie będzie Mszy Św. o 1500, pozostałe jak w każdą niedzielę.

   Drugi dzień świąt - chrzest dzieci na sumie o 1030.

   Te wielkie dni święte przeżywajmy jak przystało na katolików: w atmosferze wyciszenia, rozmodlenia, miłości Boga i każdego człowieka.

   Na powyższe nabożeństwa i obrzędy do kościoła parafialnego serdecznie zapraszają miłych gości i mieszkańców Lutczy                    Duszpasterze

10.04.10 - Sobota dziś o godz. 8.56 rozbił się samolot z Panem Prezydentem Lechem Kaczyńskim i jego żoną oraz delegacją Polski (96 - osoby) udający się na 70 rocznice mordu dokonanego w Katyniu. O godz. 18.00 w kościele parafialnym przy udziale młodzieży Msza święta w intencjach ofiar katastrofy, ich rodzin oraz Ojczyzny. Także dziś rodzice i kandydaci do bierzmowania bardzo solidnie włączyli się w prace porządkowe w kościele i koło budynków parafialnych.

12.04.10 - Poniedziałek o godz. 17.00 w kościele parafialnym dziś ks. Bp Kazimierz Górny udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży w obecności ich rodziców i kapłanów z następujących parafii: Baryczka - 13, Blizianka - 6, Gwoźnica Górna - 24, Jawornik - 13, Lutcza - 24, Niebylec - 34, Połomia - 18.

14.04.10 - Środa - o godz. 11.00 Msza święta zgromadziła obydwie szkoły z uczniami i nauczycielami oraz parafian na modlitwy w intencji ofiar z przed 70 lat zamordowanych na Wschodzie, ofiar katastrofy lotniczej z 10.04.10 r. ich rodzin oraz naszej Ojczyzny. O godz. 18.00 - Nabożeństwo dziękczynne za sakrament bierzmowania, w którym uczestniczyła młodzież oraz ich rodziny.

17.00 - Sobota dziś w południe nabożeństwo pożegnalne ofiar katastrofy na Placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. trafne wypowiedział słowa ks. Abp Józef Michalik - Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Wieczorem Msza święta pogrzebowa w katedrze warszawskiej pary prezydenckiej.

18.04.10 - Niedziela o godz. 10.00 przywiezienie zwłok do Krakowa - kościół Mariacki, o 14.00 Msza święta pogrzebowa oraz zakończenie uroczystości w katedrze na Wawelu, gdzie zostaną umieszczone ciała pary prezydenckiej.

27.04.2010 – Wtorek zostały posadzone na placu "Dęby Katyńskie" przez: – Szkoła Podstawowa nr 2 w Lutczy: Dyrektor Jarzyło Maria, uczniowie; Nawój Róża, Krupa Krzysztof, Bieszczad Mateusz; – Zespół Szkół w Lutczy: Dyrektor Baszak Antoni, uczniowie; Pałka Mateusz, Korab Bartłomiej, Jarosz Krystian, Dytko Kamil, Baszak Mateusz, Kościelny Szostak Mieczysław, Grabarz Tężyk Eugeniusz. Drzewa te otrzymaliśmy wczoraj na uroczystości w Strzyżowie w upamiętniającą 70 rocznicę zbrodni  katyńskiej. Pamiątkowe drzewa wspominają zamordowanych naszych parafian w 1940 roku na Wschodzie: W Katyniu: Bober Wojciech s. Dominika – 8 rodzeństwa (19.01.1891 w Lutczy + 1940), Szurlej Henryk s. Jana - 6 rodzeństwa (07.07.1899 w Lutczy + 1940), Szurlej Jan s. Wojciecha – 12 rodzeństwa (16.12.1899  w Lutczy + 1940), W Miednoje: Pasionek Adam s. Jana - 4 rodzeństwa (30.07.1916 w Lutczy + 1940), W Charkowie: Wątróbki Adam s. Jana – 5 rodzeństwa (15.05.1914 w Błażowej + 1940) przybył z rodzicami do Lutczy.

 

03.0510 - Poniedziałek - Uroczystość Królowej Polski jak co roku bardzo licznie uczestniczą we Mszach świętych jak w każdą niedziele goście i parafianie.

 

06.05.10 - Czwartek - Firma Pana Adama Szurleja przystąpiła do uporządkowania dawnego gnojownika przy stodole.

 

07.05.10 - Piątek - o godz. 16.00 Pierwsza spowiedź święta dla dzieci klas drugich szkół podstawowych i ich rodzin. Także prowadzone

 

08.05.10 - Sobota - Firma Pana Jana Janusza naprawiała uszkodzoną drogę dojazdową do kościoła obok budynków gospodarczych parafii. Rodzice dzieci komunijnych bardzo solidnie posprzątali kościół oraz teren wokół kościoła i budynków parafialnych.

 

09.05.10 - Niedziela - Uroczystość I Komunii świętej dla dzieci z klas drugich Szkoła Podstawowa nr 1 - 19 uczniów i  nr 2 - uczniów 5. Sumę o 10.30 celebrował ks. proboszcz i wskazał na obraz Świętej Rodziny z Nazaretu jako wzór dla naszych rodzin. Na nabożeństwo majowe o 15.00 prawie połowa dzieci komunijnych przyszła z rodzicami, aby po przez przyczynę Matki Bożej dziękować za dar pierwszej Komunii Świętej. Rodziny, które będą przy Matce Bożej przeżywać swoją codzienność pozostaną wierne zawsze Bogu i Ewangelii i są przyszłością dla Kościoła.

 

16 - 17.05.10 - W ramach dziękczynienia za pierwszą spowiedź i Komunię świętą dzieci z rodzicami pielgrzymują do Matki Bożej na Jasnej Górze oraz do Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

 

19.05.10 - Środa od kilku dni pada bardzo duży deszcz i od trzech dni droga na krosno jest nieprzejezdna. Grozi bardzo groźna powódź w południowej części Polski.

 

20.05.10 - Czwartek - o godzinie 19.30 - wszyscy kapłani naszego dekanatu włączyli się w adorację Najświętszego Sakramentu, na którą także licznie przybyli parafianie.

 

29.05.10 - Sobota - została dziś naprawiona droga dojazdowa do kościoła parafialnego oraz położona nowa nawierzchnia asfaltowa przy kościele od strony parkingów. Serdeczne Bóg zapłać za wykonanie tych prac na rzecz naszej parafii pewnym osobom.

 

03.06.10 - Czwartek - Boże Ciało po Mszy świętej o godzinie 8.30 w uroczystej procesji wyruszyliśmy do starego kościoła z Najświętszym Sakramentem przy prawie całej wspólnocie parafialnej i licznych gości. Okolicznościowe kazanie o przeszkodach jakimi jest grzech w przyjmowaniu Komunii Świętej przy szkole wygłosił ks. proboszcz. Zaś przy ostatnim ołtarzu podziękował wszystkim za świadectwo wiar i przygotowanie tej manifestacji religijnej podczas procesji.

 

11.06.10 - Piątek po Mszy świętej o 18.00 uczciliśmy procesją Eucharystyczną Najświętsze Serce Pana Jezusa.

 

13.06.10 - Niedziela podczas Mszy świętej o 7.30 ks. Infułat Józef Sondej wygłosił okolicznościowe kazanie o miłości do Ojczyzny zaś o 10.00 przewodniczył uroczystej sumie po, której zostały poświęcone "Dęby Katyńskie", jako żywe pomniki naszych parafian zamordowanych na wschodzie w 1940 r. Młodzież na tę uroczystość przygotowała program słowno-muzyczny poświecony tematyce Katynia.

 

15.06.10 - Poniedziałek - Nikt nie przyszedł do pomocy przy pracach na placu kościelnym z wyznaczonych dziesiątków /Granica, Delikatówka, Janusza/ . Wtorek - rozpoczęliśmy te prace, które zostały ukończone w piątek, jako przygotowanie nowego podłoża do kładzenia kamienia. W te prace włączyli się: Pan Grabarz, Pan Kościelny, Pan szopa Antoni, Pan Miśkowiec Henryk, Pan Szurlej Adam, Pan Turoń Stefan. Serdeczne Bóg zapłać za tyle dobrego serca. 

 

23.06.10 - Środa - rozpoczęto prace przy wymianie nowych włazów dachowych na kościele parafialnym. Podczas tych prac zaszła konieczność wymiany już kilkunastu zgniłych łat, krokwi i części płatwy. Zostały także wymienione popękane dachówki i naprawione rynny dachowe. Prace te wykonał Pan Dariusz Szurlej z Janem Staszelem i Robertem Szurlejem. Drzewo do tych prac przy więźbie dachowej ofiarował i przygotował Pan Stanisław Ciuba. Prace zakończono w czwartek.

 

25.06.10 - Piątek - o godz. 8.15 nabożeństwo na zakończenie roku szkolnego zgromadziło w kościele parafialnym uczniów naszych szkół i ich rodziców oraz nauczycieli. Uczniowie bardzo licznie przystąpili w tym roku do spowiedzi świętej z tej okazji w środę wieczorem.

 

01.07.10 – Środa rozpoczęły się prace przy kładzeniu kamienia granitowego na placu kościelnym od strony plebani. Serdecznie dziękuję tym, którzy w te się angażują.

 

18.07.10 – Niedziela mimo gwałtownych burz prace są kontynuowane przy kościele parafialnym. Liczymy, że na uroczystości odpustowe i dożynek gminnych zostaną ukończone.

 

02.08.10 – Poniedziałek – Dziś do prac porządkowych na placu kościelnym przyszło 18 osób z dziesiątką Nowa wieś Roślówka i Kobyli. Dzięki temu został uporządkowany także plac przy budynkach gospodarczych.

 

07.08.10 – Sobota – końcowe prace przy placu kościelnym i budynkach gospodarczych. Została położona nawierzchnia asfaltowa.

 

14.08.10 – Sobota – po rannym sprzątaniu kościołów i obejść parafialnych dziś wieczorem bardzo licznie o godz. 16.00 – parafianie i goście przystąpili do spowiedzi świetlej. Spowiadało 10 kapłanów ponad godzinę. Kościół parafialny, został pięknie ubrany w kwiaty , owoce i zioła wyhodowane w ogrodach naszych parafian. Serdecznie dziękuję, że na Uroczystość Matki Bożej Zielnej tak to wszystko zostało pięknie i z pełnym serca zaangażowaniem wszystko przygotowane. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przygotowywali do naszej uroczystości odpustowej i dożynkowej.

 

15.08.10 – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – Odpust parafialny. Kazania głosi i sumę celebruje ks. Łukasz Siwiec – neopresbiter pochodzący z parafii Zagorzyce. 7.30 – prymaria, 9.00 – w kościele filialnym, 11.00 – suma z procesją eucharystyczną. Gminne Dożynki o 14.00 – Msza święta celebrowana przez Duszpasterza Rolników Dekanatu czudeckiego ks. proboszcza z Baryczki  Jerzego Gajdę, który także wygłosi okolicznościowe kazanie z tej okazji. Następnie korowód grup dożynkowych na miejsce imprezy – stadion sportowy przy OSP w Lutczy i rozpoczęcie dożynek przeglądem wieńców i dalsza część imprezy.

 

17.08.10 Wtorek po wczorajszej wieczór burzy, dziś naprawiony został dach na kościele parafialnym. Wichura zniszczyła kilkadziesiąt dachówek. Prace te wykonali nasi parafianie: Pałka Wojciech, Staszel Jan, Szostak Mieczysław, Szurlej Dariusz oraz Szurlej Robert. Dobrze, że były jeszcze w zapasie dachówki. Bardzo serdecznie dziękuję za wykonaną tak trudną pracę na wysokościach. 

 

29.08.10 - Niedziela o godzinie 15.00 Jubileuszowa Msza święta w intencji tych, którzy 25 i 50 lat jak w tym roku zawierali sakrament małżeństwa. W homilii ks. wikariusz zwrócił uwagę jak bardzo potrzebna jest naszym rodzinom pokora, a jak szkodliwe skutki i nieszczęście sprowadza na rodziny pycha. Po modlitwach o wieczne szczęście dla zmarłych i o błogosławieństwo Boże dla czcigodnych Jubilatów i Ich rodzin wspomnienia i poruszanie obecnych problemów rodzinnych i parafialnych przy herbatce w kameralnej atmosferze. Serdecznie dziękujemy za przygotowanie tej uroczystości promującej rodzinę Stowarzyszeniu Rodzin katolickich w Lutczy i przybyłym za obecność.

 

01.09.2010 - Środa o 8.15 jak co roku całe nasze środowisko szkolne i rodzice rozpoczynają nowy rok szkolny od Mszy świętej w kościele parafialnym. W Zespole Szkół  w Lutczy Pan Wójt Gminy Niebylec dokonał uroczystego otwarcia Przedszkola Samorządowego dla dzieci z rodzin naszej parafii. 20 lat Lutczanie oczekiwali na to przedszkole. Dopiero obecni Radni razem z Wójtem Gminy doprowadzili do powstania tej placówki wychowawczo-oświatowej dla dzieci. ks. proboszcz także dokonał poświecenia Przedszkola. W tym dniu znów bardzo mocno pada deszcz. To już piąty raz wylewają rzeki w naszej parafii w tym roku.

 

03.09.2010 - Piątek - po uzyskaniu stosownych akceptacji i zezwoleń zarówno od władz kościelnych jak i samorządowych na poszczególnych działkach naszych parafian zostały ustalone miejsca na zamontowanie 14 Krzyży na trasie procesji Bożego Ciała od kościoła parafialnego do kościoła zabytkowego. Bardzo serdecznie dziękuję parafianom za wyrażenie zgody na wybudowanie takiego krzyże na swojej działce. Krzyże będą wykonane ze stali chromoniklowej o wysokości 2 m i szerokości 0,85 m zamontowane na betonowym cokole i kolumnie z cegły klinkierowej. Te Krzyże równocześnie będą w przyszłości poszczególnymi Stacjami Plenerowej Drogi Krzyżowej w Lutczy.

 

06.09.10 - Poniedziałek - dziś od rana rozpoczęliśmy montowanie Krzyży na trasie procesji Bożego Ciała od kościoła parafialnego do zabytkowego. Za kilkanaście dni prace przy ustawianiu krzyży nadal będą kontynuowane. Cokół pod Krzyż będzie wykonany z cegły klinkierowej. A oto rodziny, które przyjęły Krzyże na swoje działki; I - koło groty Matki Bożej przy kościele parafialnym, II - przy Zespole Szkół w Lutczy, III - Szopa Renata i Antoni, IV - Mnich Wiesław, V - Sieczkowska Lidia i Wiesław, VI - Szurlej Agata i Wiesław, VII - Wieszczek Lucyna i Jan, VIII - Guzik Maria i Józef, IX - Wojtaszek Janina, X - Pitera Joanna i Tadeusz, XI - Urban Zofia i Józef oraz Groszewska Monika i Tomasz, XII - Trędowicz Bogusława i Jerzy, XIII - Gołda Janina i Marek, XIV - przy schodach do kościoła zabytkowego. Te Krzyże po poświeceniu będą erygowane jako poszczególne Stacje Plenerowej Drogi Krzyżowej w Lutczy.

 

07.09.10 - Wtorek - Parafia otrzymała z Caritas Diecezjalnej w Rzeszowie dary dla potrzebujących. Serdeczne Bóg zapłać za przywóz i rozładunek Firmie Stanisława Ciuby oraz pracownikom. Panie z Parafialnego Koła Caritas z Lutczy w najbliższym czasie dokonają rozdziału darów.

 

08.09.10 - Środa - Święto Matki Bożej Siewnej nasi parafianie dziś przybyli licznie na Msze święte (6.45, 16.00, 18,00), aby błagać Boga o błogosławieństwo w pracach jesiennych przy zasiewach dla rolników.

 

14.09.10 - Wtorek po Mszy świętej o godz. 17.00 parafianie bardzo licznie uczestniczyli dziś w nabożeństwie Drogi Krzyżowej ulicami naszej parafii trasą taką jak w procesji Bożego Ciała. Rozważania przygotowali i prowadzili; Akcja Katolicka, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich oraz inne grupy parafialne.

 

14-15.09.10 - Młodzież oraz wychowawcy klas I Gimnazjum uczestniczyli w spotkaniach integracyjnych w Maćkowicach oraz Kalwarii Pacławskiej. W programie było także zwiedzanie Przemyśla oraz okolic i modlitwa z konferencjami i wykładem o uzależnieniach.

 

15.09.10 - Środa rozpoczęły się prace przygotowawcze (sprzątanie strychu kościoła) do remontu dachu i stropu w kościele zabytkowym, który rozpocznie się za kilka dni.

 

16.09.10 - Czwartek - o godz. 16.00 Seminarium Duchowne w Rzeszowie pod nowym Rektorem Jacentym Mastejem rozpoczęło nowy rok akademicki od pierwszego kursu (18 alumnów). O godzinie 18.00 w Zespole Szkół w Lutczy kolejne spotkanie z rodzicami, którzy coraz bardziej angażują się w życie szkoły i dostrzegają ogromne zagrożenia czyhające na ich dzieci. Pan Dyrektor przestrzegał rodziców, aby zwracali uwagę dzieciom swoim na odpowiedzialne korzystanie z programów telewizyjnych i komputerowych. Coraz częściej pojawiają się problemy z dziećmi uzależnionymi chorobowo od tych środków. 

 

17.09.10 - Piątek został wykonany pomnik na grobie ks. proboszcza Tytusa Mermona na Cmentarzu II w Lutczy.

 

22.09.10 - Środa - Po przygotowaniu do prac remontowych, które rozpoczną się 25 września 2010 r. w starym kościele (oczyszczeniu strychu i usunięciu kilku desek podłogi strychowej w celu dokładniejszego ustalenia zakresu remontu) komisja konserwatorska zapoznała się ze stanem faktycznym więźby dachowej i stropu w starym kościele. Okazuje się, że do przewidzianych prac dojdą dodatkowe związane z wymianą wielu belek stropowych.

 

25.09.10 - Po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń rozpoczęłyśmy prace remontowe przy więźbie dachowej i stropie w kościele zabytkowym. Dziś także o 5.15 wyruszyła pielgrzymka śladami Jana Pawła II (Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Łagiewniki na czele z księdzem Marcinem - wikariuszem.

 

27.09.10 - Poniedziałek o godzinie 11.00 odbył się dziś pogrzeb Zofii Turoń mamy księży Józefa oraz Stanisława Turonia. W uroczystościach uczestniczyło wielu wiernych z różnych parafii a Mszy świętej przewodniczył ks. Bp Adam Szal i homilie wygłosił ks. Bp Marian Rojek w obecności pond stu kapłanów.

 

01.10.10 - Rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe o 17.00. Dzieci z rodzicami w rodzinach będą czytać po jednym rozdziale z Dziejów Apostolskich i odpowiadać na zadawane pytania na kartkach a następnie jedna prawidłowa odpowiedź będzie losowana i nagradzana.

 

03 - 09.10 - Przeżywaliśmy Tydzień Miłosierdzia, w którym pomagamy potrzebującym oraz z pomocą jesienną dla naszego seminarium Duchownego w Rzeszowie. Serdecznie dziękuję za zorganizowanie tej pomocy Radzie Duszpasterskiej naszej parafii.

 

16.10.10 - Sobota 32 rocznica wyboru Polaka na Papieża - Jana Pawła II. Także dzisiaj podsumowaliśmy dotychczasowe prace remontowe w kościele zabytkowym. Zachodzi konieczność przeprowadzenia remontu kapitalnego budynku kościoła począwszy od nowych fundamentów, nowych podwalin, remontu ścian, stropu, dachu i wieżyczki oraz wymiany całego pokrycia gontowego. Czas oraz drewnojady z grzybami swoje jednak uczyniły z tym zabytkiem z XV wieku. Prosimy najpierw o wsparcie modlitewne tego przedsięwzięcia.

 

26.10.10 - Wtorek - Komisja konserwatorska dokonała odbioru prac przy instrumencie organowym III Etap 2010.r. oraz obrazu św. Anny. Nadal trwają parce przy remoncie więźby dachowej oraz wymianie belek stropowych w kościele zabytkowym.

 

30.10.10 - Sobota - dziś od samego rana jesienne porządki przy naszych kościołach. Przy zabytkowym mieszkańcy Podlasów zorganizowali się i wygrabili liście oraz uporządkowali plac kościelny. tak samo przy kościele parafialnym wyznaczone rodziny i kilku ministrantów wygrabiło liście i uporządkowali całe otoczenie budynków parafialnych. Odpowiednia pogoda sprzyjała tej mozolnej pracy. Wszystkim serdeczne Bóg zapłać. Bardzo dużo rodzin już odwiedza groby na naszych cmentarzach przed uroczystością Wszystkich Świętych.

 

01.11.10 - Poniedziałek Uroczystość Wszystkich Świętych po Mszy świętej o 13.30  wyruszyliśmy w procesji żałobnej na cmentarz parafialny razem z przybyłymi licznie gośćmi. Dzisiaj także nasza młodzież włączyła się w kwestę przy cmentarzach na potrzeby Stowarzyszenia Brata Alberta.

 

02.11.10 - Wtorek po Mszy świętej o 13.30 w kościele zabytkowym wyruszyliśmy w procesji żałobnej na cmentarz przy drodze do Strzyżowa ale w mniejszej ilości wiernych niż dawniej choć była bardzo piękna pogoda i ciepło jak na tę porę roku 17 oC.

 

04.11.10 - Czwartek o godzinie 12.00 został oddany do użytku przy Zespole Szkół w Lutczy nowy obiekt sportowy - kort tenisowy ze sztuczną trawą, który błogosławiłem, aby służył dobrze wszystkim użytkownikom. Także dzisiaj zostały dokończone prace przy obejściu kościoła parafialnego - nawierzchnie kamienia gładka  została

zamieniona w chropowatą, aby nie była śliska w czasie deszczu czy śniegu.

 

05.11.10 - Piątek po wieczornej Mszy świętej ks. Marcin wręczył nagrody dzieciom, które uczestniczyły w nabożeństwach różańcowych w październiku oraz systematycznie angażowały się w czytanie Pisma świętego.

 

08.11.10 - Poniedziałek prace remontowe przy kościele zabytkowym w tym roku powoli dobiegają końca. Górna ściana północna jest bardzo zniszczona i wymaga natychmiastowej reakcji wymiany przynajmniej kilku drzew, aby można było strop podtrzymać razem z więźbą dachową.

 

10.11.10 - Środa o godz. 12.30 kolejne spotkanie Komisji Konserwatorskiej. Dokonano odbioru prac przy więźbie dachowej w kościele zabytkowym. Ustalona co należy w dalszym ciągu przy tym obiekcie z XV wieku remontować.

 

11.11.10 - Czwartek - Święto Narodowe Niepodległości Polski, we Mszach świętych wielu parafian brało udział prawie tak jak w niedzielę i modlono się za Ojczyznę.

 

13.11.10 - Sobota otrzymałem ostateczną opinie mykologiczno-budowlaną odnośnie całego budynku kościoła zabytkowego. Z pobieżnej lektury wynika, że jest przed nami bardzo dużo pracy remontowo-konserwatorskiej przy kościele. Dziś także udało mi się już wysłać wniosek o dotację do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

28.11.10 – Niedziela jak co roku w Adwencie pierwsza Msza święta rozpoczyna się od Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP o 6.00 rano. Natomiast w dni powszednie adwentu o 6.00 tradycyjne roraty gromadzą parafian.

 

05.12.10 – Niedziela juz za kilka chwil będziemy przeżywać w parafii doniosłą uroczystość nadania imienia Świętej Rodziny naszym szkołom.

 

08.12.10 – Środa Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP o godzinie 9.00 odbyło się uroczyste Nadanie Imienia Św. Rodziny Szkole w Lutczy. Tak jak przed 114 laty mieszkańcy Lutczy rozpoczynali budowę nowej szkoły z modlitwą na ustach, tak też obecna uroczystość rozpoczęła się od uczestnictwa we Mszy świętej, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Edward Białogłowski. Na prośbę rodziców dokonał także aktu poświęcenia sztandarów: Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum oraz dokonał poświecenia Plenerowej Drogi Krzyżowej w asyście księży dziekanów, rodaków, sąsiadów i dawniejszych wikariuszy. Po zakończonej Eucharystii zaproszeni goście, rodzice, nauczyciele oraz uczniowie uformowali orszak na czele z pocztami sztandarowymi i przeszli pod budynek szkoły, gdzie Wójt Gminy Niebylec - pan Zbigniew Korab odsłonił pamiątkową tablicę, a ks. bp Edward Białogłowski dokonał aktu jej poświęcenia.

 

16.12.10 – Czwartek – spowiedź święta parafialna adwentowa zgromadziła wielu parafian a tym bardziej, że mieli możliwość jeszcze spowiedzi po pracy wieczór od 20.00 – 21.00.

 

23.12.10 – Czwartek – na obecnym etapie zostały zakończone prace remontowe przy więźbie dachowej w kościele zabytkowym.

 

24.12.10 – Piątek Wigilia Bożego Narodzenia po Roratach o 60.00 parafianie zabrali „Światło z Betlejem”, aby przeżywać w rodzinach radość z narodzin Zbawiciela świata.

 

27.12.10 - 30.12.10 - rozpoczęła się kolęda - wizyta duszpasterska połączona ze wspólną modlitwą  i błogosławieństwem dla rodziny.

 

31.12.10 - Piątek - Msza święta o 14.00 z okolicznościowym kazaniem i nabożeństwem na zakończenie Starego Roku. Za udział w tym nabożeństwie można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Na piątek czyli na dziś  ks. Biskup udziela dyspensy od spożywania pokarmów mięsnych i powstrzymania się od udziału w zabawach.