Rok 2013

01.01.13 – Wtorek Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki rozpoczęliśmy nocną adoracją Najświętszego Sakramentu i Mszą Świętą o północy.

 

06.01.13 – Niedziela Uroczystość Trzech Króli o godzinie 13.00 w salkach katechetycznych odbyło się spotkanie opłatkowe dla osób, którymi opiekuje się Parafialny Zespół Caritas w Lutczy. Po życzeniach śpiewano kolędy przy herbatce i cieście do wieczornych godzin. Także od 13.00 do 17.00 teren naszej parafii Gąsiorówki odwiedziły dzieci z Koła Misyjnego pod opieką swojej Pani Alicji Baszak z Zespołu Szkół im. Świętej Rodziny w Lutczy jako "Kolędnicy Misyjni". Serdecznie dziękują za życzliwe przyjęcie w rodzinach i za złożoną ofiarę na misje z tej okazji.

 

10.01.13 – Czwartek dziś wieczorem zakończyliśmy wizytę duszpasterską zwaną kolędą podczas, której kapłan udzielał naszym rodzinom szczególnego błogosławieństwa Bożego. Niepokoi nas wyjazd młodych ludzi wykształconych za granicę oraz pobyt za granicą współmałżonków co może przyczyniać się do problemów rodzinnych. Nasze rodziny doświadczają w wielu wypadkach biedy materialnej ale także i moralnej. Pojawiają się rozbite rodziny, mieszkanie młodych ludzi za aprobatą rodziców bez sakramentu małżeństwa. Zdarza się, że dzieci wychowuje telewizja i komputer. Wiele rodzin naszej parafii stara się jak najlepiej wychować swoje dzieci dla chwały Bożej i pożytek Ojczyzny. Mimo różnych trudności z Bożą pomocą pokonują je i wspaniale sobie radzą. Te rodziny są przyszłością dla rozwoju dla naszej parafii. Gratulujemy im i wspomagamy ich naszą modlitwą. Serdeczne Bóg zapłać za życzliwe przyjęcie ministrantów i nas w rodzinach oraz za podwożenie na kolędę.

 

18.01.13 - Piątek całodzienna adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie rozpoczęła się Mszą Świętą o godz. 10.00 i zakończyła się też Mszą Świętą o 18.00. Różnego rodzaju grypy utrudniły udział parafianom w nabożeństwie. Najbardziej szkodliwy i śmiertelny jest wirus "InKoTv2013"powodujący infekcję głowy i serca.

 

20.01.13 - Niedziela o godzinie 13.30 jak co roku w tym okresie spotkanie opłatkowe dla dziadziów, babć oraz osób samotnych z naszej wsi organizuje Zespół Szkół im. Świętej Rodziny oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Lutczy. Przepiękna współpraca rodziców uczniów klas I, II i III  z nauczycielami pozwoliła przeżyć niecodzienne chwil wszystkim uczestników spotkania. Przepiękne przedstawienie i życzenia dla starszych w wykonaniu uczniów oraz pomoc młodzieży w obsłudze stołów z Gimnazjum Naprawdę doświadczyliśmy prawdy wyrażonej w dekoracji sceny "Tam gdzie się Chrystus rodzi świat staje się rajem" Bardzo dziękujemy za tak liczną obecność oraz za przygotowanie tego spotkania noworocznego, w którym także uczestniczyli przedstawiciele władz Starostwa i Gminy.

 

27.01.13 - Niedziela o godzinie 13.30 w sali widowiskowej w domu strażaka w Lutczy odbył się przegląd grup kolędniczych i teatrów jasełkowych z naszego regionu. Imprezę przygotowali Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu, Koła Gospodyń Wiejskich, ochotnicza Straż Pożarna i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Lutczy. Mieszkańcy Lutczy do godzin wieczornych licznie uczestniczyli w przeglądzie.

Po Mszy Świętej o 15.00 kolejne posiedzenie Rady duszpasterskiej. Ksiądz proboszcz podsumował wizytę duszpasterską zwracając uwagę na element zaniku religijności w naszych rodzinach i ich zubożenie. Dotyczy to związków kobiety i mężczyzny bez sakramentu małżeństwa, wychowywanie dzieci bez odniesienia do Pana Boga, wielka migracja młodych ludzi wykształconych za granicę za chlebem. Przemożny wpływ środków komunikacji masowej: telewizja, internet i inne możliwości  komunikacji. P. Lucyna Białek zdała sprawozdanie z działalności Parafialnego Zespołu Caritas w Lutczy za rok 2012. Zostały także omówione tematy gospodarcze na rok 2013: (kontynuacja prac remontowych w kościele zabytkowym, naprawienie kładki na alejce do tego kościoła, ogrodzenie pozostałej części cmentarza parafialnego)

 

02.02.13 - Sobota Święto Matki Bożej Gromnicznej wierni przybyli na Msze Święte o 7.30, 9.00, 11.00 i 20.00 z poświeceniem gromnic.

 

10.02.13 - Niedziela po sumie w ramach XXIII Światowego Dnia Chorego parafianie chorzy i starsi uczestniczyli  w nabożeństwie z adoracją Najświętszego Sakramentu.

 

11.02.13 - Poniedziałek dziś przed południem  Papież Benedykt XVI złożył rezygnację od dnia 28.02.2013 godz. 20.00. W mediach z tego powodu biegunka dziennikarska.

 

13.02.13 - Środa Popielcowa bardzo licznie parafianie przybyli na obrzęd posypania głów popiołem rozpoczęcia Wielkiego Postu o godzinie 9.00 i 11.00 i 19.00.

 

15.02.13 - Piątek Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o 17.00 i 20.00 mniejszą obecnością dziś się cieszyło niż przed rokiem. Mimo czasu wolnego od zajęć z powodu ferii zimowych zabrakło dzieci i młodzieży na nabożeństwach.

 

27.02 - 01.03.13 - Szkolne rekolekcje wielkopostne prowadził o. Grzegorz Siwek  - Franciszkanin z Krakowa - duszpasterz akademicki. W rekolekcje włączyli się nauczyciele i rodzice naszych uczniów. Serdeczne Bóg zapłać za troskę o właściwe wychowanie młodego pokolenia.

 

04.03.13 - Poniedziałek - dziś Pan Organista złożył rezygnację z posługi liturgicznej w naszej parafii. Zainteresowanych posługa organisty w Lutczy prosimy o kontakt w kancelarii lub telefonicznie 17 277 36 11.

 

07.03.13 - Czwartek rozpoczynamy prace remontowo-konserwatorskie przy kościele zabytkowym z XV wieku III - Etap 2013 polegające na remoncie części więźby dachowej z wymianą pokrycia dachowego 9prezbiterium), remoncie ścian zrębowych z wymianą zewnętrznego pokrycia i remoncie posadzek.

 

13.03.13 - Środa o godz. 19.06 podczas konklawe przy 5 głosowani 125 kardynałów wybrało nowego papieża 76 letniego Prymasa Argentyny Jorge Mario Bergolio, który przyjął imię Franciszka. Po godzinie spotkał się z wiernymi zgromadzonymi na Palcu Świętego Piotra, których zachęcił do modlitwy i razem z nimi się modlił oraz udzielił błogosławieństw miastu i światu.

 

15.03.13 - Piątek mimo ataku zimy i wielkich śniegów rozpoczęliśmy dziś Wielkopostne Rekolekcje Parafialne. Słowo Boże głosić nam będzie Ojciec Maciej Guzik Rektor Seminarium Duchownego Karmelitów z Krakowa. Dziś wyznaczone rodziny do sprzątania i inni parafianie prawie przez cały dzień pracowali przy odśnieżaniu terenu przy kościele, parkingach i plebani.

 

17.03.13 - Niedziela piękna słoneczna pogoda po mroźnej nocy pozwoliła licznie parafianom zgromadzić się w kościele parafialnym na rekolekcjach. 

 

19.03.13 - Wtorek - Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP - Odpust parafialny dzień spowiedzi świętej oraz zakończenia rekolekcji. W uroczystej sumie o 11.00 brała udział prawie cała parafia oraz poczty sztandarowe Ochotniczej Straży Pożarnej i Zespołu Szkół im. św. Rodziny w Lutczy, której przewodniczył ojciec rekolekcjonista Maciej Guzik.

 

22.03.13 - Piątek dziś po Mszy świętej o 16.30 odbyło się nabożeństwo drogi krzyżowej przygotowane przez grupy parafialne w świątyni, gdyż była fatalna pogoda na plener.

 

24.03.13 - Niedziela rano minus 22 stopnie Celsjusza i dużo śniegu stąd poświecenie palm w świątyni bez procesji.

 

28.03.13 - Wielki Czwartek o 18.00 bardzo licznie parafianie zgromadzili się na Mszy Wieczerzy Pańskiej oraz na adoracji Pana Jezusa w ciemnicy, która została usytuowana w kaplicy św. Józefa.

 

29.03.13 - Wielki Piątek po nabożeństwie drogi krzyżowej o 16.30 rozpoczęła się Liturgia Męki Pańskiej z adoracja Pana Jezusa w Grobie Bożym usytuowanym w kaplicy pogrzebowej. Cały dzień zimno i padał deszcz.

 

30.03.13 - Wielka Sobota przed południem poświęcenie pokarmów w poszczególnych dziesiątkach jak co roku a o 18.00 od poświecenia ognia rozpoczęła się Liturgia Wigilii Paschalnej. 

 

31.03.13 - Wielkanoc o 6.00 procesja rezurekcyjna z kaplicy pogrzebowej i wewnątrz kościoła gdyż bardzo padał deszcz. Najstarsi parafianie nie pamiętają takiej pogody zimowej na Święta Wielkanocne. Wszystkim, którzy włożyli tak wiele serca i swojego czasu w przygotowanie i przebieg tak Triduum, jak i Świąt, składamy serdeczne „Bóg zapłać”!

 

02.04.13 - Wtorek dziś wieczorem w okolicach starych cmentarzy na łące pojawiło się stado bocianów, które poszukują jedzenia w trawach oraz wody.

 

25.04.13 - Czwartek wizytacja księdza Dziekana z Czudca po południu a o 18.00 Msza Święta a następnie procesja z modlitwą za wstawiennictwem Wszystkich Świętych o urodzaje do krzyży z okazji św. Marka Ewangelisty. Po nabożeństwie kolejna katecheza przygotowująca rodziny do Pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej.

 

26.04.13 - Piątek spotkanie z delegatem od księdza Biskupa młodzieży i ich rodziców przed sakramentem bierzmowania.

 

28.04.13 - Niedziela po Mszy Świętej o 15.00 kolejne posiedzenie Rady duszpasterskiej poświecone między innymi pracom prowadzonym przy kościele zabytkowym i kontynuacją prac przy ogrodzeniu pozostałej części cmentarza parafialnego.

 

01.05.13 - Środa  rozpoczęły się nabożeństwa majowe poprzedzone półgodzinną adoracją Najświętszego Sakramentu. Po nabożeństwie spotkanie formacyjne dla klas drugich Gimnazjum w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania. Dziś zakończono prace przy montażu systemu ogrzewania wody kolektorami słonecznymi na plebanii.

 

03.05.13 - Piątek Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski centralne uroczystości o godzinie 9.00 z pocztami sztandarowymi Zespołu Szkół im. Św. Rodziny w Lutczy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutczy.  Mszy świętej przewodniczył ks. Lesław Pańczak MS z Krakowa.

 

04.05.13 - Sobota od rana przystąpiono do prac związanych z ogrodzeniem cmentarza parafialnego. Bardzo ofiarnie pracowało przez cały dzień 23 osoby. Serdeczne Bóg zapłać za zorganizowanie i przebieg pracy. 

 

08.05.13 - Środa po południu rodzice dzieci klas pierwszych szkół podstawowych uporządkowali teren przy budynkach parafialnych z okazji I Komunii Świętej dzieci klas drugich.

 

10.05.13 - Piątek o godz. 16.00 - 17.00 pierwsza spowiedź święta 22 dzieci, ich rodzin oraz rodzin związanych z sakramentem bierzmowania.

 

11.05.13 - Sobota do południa rodzice dzieci klas pierwszych sprzątali kościół a po nabożeństwie majowym rodzice dzieci z klas drugich ubierali przed I Komunia Świętą.

 

12.05.13 - Niedziela na sumie o 11.00 uroczystość I Komunii Świętej zaś o 16.30 nabożeństwo oddania dzieci komunijnych Matce Bożej.

 

13.05.13 - Poniedziałek przed południem odbyło się kolejne spotkanie Komisji Konserwatorskiej przy pracach w kościele zabytkowym zaś o 17.00 w Niebylcu 29 uczniów z klas III Gimnazjum Świętej Rodziny w Lutczy otrzymało sakrament bierzmowania z rąk ks. biskupa Kazimierza Górnego.

 

19.05.13 - Niedziela Zesłania Ducha Świętego o 7.30 uczniowie klas III Szkół Podstawowych razem z rodzinami przeżywali 1 rocznicę Komunii Świętej.

 

20.05.13 - Drugi Dzień Zielonych Świąt tradycyjnie na najstarszym cmentarzu o 16.00 w kaplicy Msza Święta w intencjach zmarłych w naszej parafii.

 

27.05.13 - Poniedziałek nadal trwają prace przy kościele zabytkowy (dach i ściany). O 19.00 spotkanie w sprawie drogi do kościoła zabytkowego ze spadkobiercami. 

 

29.05.13 - Środa o 15.00 odbył się pogrzeb  śp Marii Turoń gospodyni plebani za czasów ks. proboszcza Wilka. Mszy świętej przewodniczył ks. Bp Adam Szal - sufragan archidiecezji Przemyśl. Po południu przystąpili parafianie do przygotowania ołtarzy na Boże Ciało: przy dzwonnicy Gąsiorówki, przy grocie Matki Bożej Buczyny, przy dolnym parkingu Koło Szkoły, przy figurze Jezusa dźwigającego krzyż Podsochówka. Ołtarze wykonane bardzo piękne oczekują na jutrzejszą wielką modlitwę parafialną.

 

30.05.13 - Czwartek - Boże Ciało po Mszy Świętej o 8.30 większość parafian i wielu gości wzięło udział w procesji z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy trasą fatimską.

 

31.05.13 - Piątek dziś od rana siedmiu parafian pracowało przy wykonywaniu fundamentów pod ogrodzenie cmentarza parafialnego. (Koło Szkoły, Gasiorówki, Roślóka i Kobyla)

 

01.06.13 - Sobota od rana mimo niestosownej pogody przy ogrodzeniu cmentarza są kontynuowane prace przez 14 parafian z dziesiątków; Koło Szkoły, Roślówki i Kobyli.

 

08.06.13 - Sobota dalszy ciąg prac przy ogrodzeniu cmentarza pracowało 4 osoby do wieczora przy murkach. O godz. 15.00 pogrzeb tragicznie zmarłego Piotra.

 

09.06.13 - Niedziela o godz. 13.45 rozpoczęło się spotkanie mieszkańców naszej wsi przy Zespole szkół im. Św. Rodziny z okazji dnia rodziny zorganizowane przy współpracy rodziców, szkoły i lokalnej społeczności. Pogoda dopisała oraz mieszkańcy i goście.

 

16.06.13 - Niedziela - po Mszy świętej o 15.00 kolejne posiedzenie Rady duszpasterskiej w głównej części poświecone przygotowaniom do obchodu pięćdziesiątej rocznicy konsekracji kościoła parafialnego.

 

17 - 22.06.13 - Trwają prace przy budowie słupków ogrodzenia cmentarza z cegły klinkierowej. Mimo ogromnego ciepła ponad 30 stopni w cieniu pracowało w: Pn. - 5 osób, Wt. - 3, Śr. - 2, Cz. -2, Pt. - 2, Sb. - 3 osoby.

 

26.06.13 - Środa dziś od godziny 17.00 spowiedź na zakończenie roku szkolnego, z której mała grupa uczniów skorzystała mimo zachęt kierowanej w niedzielę i na katechezach.

 

28.06.13 - Piątek o 9.00 zakończenie roku katechetycznego i szkolnego Mszą świętą dla Zespołu Szkół im. Świętej Rodziny w Lutczy, która przybyła ze sztandarami oraz Szkoły Podstawowej nr 2. W nabożeństwie udział wzięli nauczyciele, rodzice i uczniowie. W szkole piękna akademia i rozdanie świadectw a następnie posiedzenie Rady Pedagogicznej zakończyło rok szkolny. W tym tygodniu wykonano cztery słupki przy ogrodzeniu cmentarza.

 

29.06.13 - Sobota Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Dziś bardzo słaba frekwencja na Mszach świętych o 8.00, 11.00 i 19.00. Dzieci i młodzieży prawie nie było. Nie wiem co rodzice w tej sprawie czynią.

 

01.07.13 - Poniedziałek dziś pracowało przy ogrodzeniu cmentarza 5 parafian.

 

02.07.13 - Wtorek dziś także 5 parafian pracowało przy budowie słupków ogrodzenia cmentarza.

 

03.07.13 - Środa dziś do pracy przy budowie słupków przybył jeden parafianin.

 

05.07.13 - Piątek przed południem przy kościele zabytkowym dzisiaj zebrali się pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w sprawie podjęcia decyzji o starych drzewach zagrażających ludziom i narażających na katastrofę budowlaną zabytkowego kościoła.

 

06.07.13 - Sobota dziś przy ogrodzeniu cmentarza pracowało siedem osób. Pozostało jeszcze do wykonania dwadzieścia słupków.

 

13.07.13 - Sobota prace przy ogrodzeniu cmentarza postępują. Pozostało do wykonania trzy słupki, zalać betonem i nałożyć daszki na wszystkich.

 

19.07.13 - Piątek prace przy budowie słupków zostały ukończone. Słupki zabetonowane i daszki nałożone. Wieczorem dziś otrzymałem pamiątki na 50 rocznicę konsekracji kościoła. Jedne przedstawiają panoramę kościoła na tle cmentarza a drugie wnętrze kościoła - prezbiterium.

 

20.07.13 - Sobota Firma Roberta Gołdy (5 osób) dziś dokonała montaż listew między słupkami i kilkanaście przęseł zabiła sztachetami.

 

22.07.13 - Poniedziałek Firma Roberta Gołdy zakończyła prace dziś przy ogrodzeniu cmentarza. W kościele zabytkowym rozpoczynają się prace przy remoncie posadzek i podłogi.

 

07.08.13 - Środa po nowennie o 19.00 Nadzwyczajne posiedzenie Rady duszpasterskiej - Sekcja Ekonomiczna dotyczyła między innymi przygotowań do 50 rocznicy konsekracji kościoła parafialnego.

 

10.08.13 - Sobota od rana rodzice dzieci pierwszej Komunii Świętej bardzo ofiarnie pracowali przy porządkowaniu otoczenia kościoła oraz sprzątali gruntownie świątynię. W środę ostateczne porządki przed odpustem po Nowennie.

 

11.08.13 - Niedziela Dziś po Mszach Świętych parafianie mogli zabrać do swoich rodzin pamiątki Jubileuszu konsekracji kościoła - jedna przedstawia widok bryły kościoła i jego otoczenia druga przedstawia prezbiterium. O godz. 15.00 Msza święta w intencjach jubilatów 25 i 50 sakramentu małżeństwa i ich rodzin. Po spotkaniu w kościele spotkanie w miłej atmosferze przy tradycyjnym weselnym cieście i herbatce w salkach katechetycznych. Uczestnicy otrzymali pamiątkowa książkę wydaną z okazji 50 rocznicy konsekracji kościoła parafialnego pt. "50 lat nowego kościoła w Lutczy". 

 

13.08.13 - Wtorek o 5.10 nasi parafianie (19 osób) w pielgrzymce razem z Godową jak co roku udają się do matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej. Wyjazd organizuje Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Lutczy i Parafia Godowa.

 

14.08.13 - Środa - po południu została przygotowana przez Pana Mariana Pyrę wystawa poświęcona 50 rocznicy konsekracji kościoła parafialnego. 16.00 - 17.30 spowiedź święta, do której licznie przystąpili parafianie i goście. Spowiadało 10 kapłanów. Po spowiedzi parafianie mogli zabrać do domów książkę  "50 lat nowego kościoła w Lutczy". Po nabożeństwie wieczornym  druga grupa rodziców dzieci od pierwszej Komunii Świętej zajęła się sprzątaniem i ubieraniem kościoła. 

 

15.08.13 - Czwartek Uroczystość Wniebowzięcia NMP Odpust parafialny bardzo licznie przybyli parafianie i goście na Mszę Świętą o 11.00, które przewodniczył ks. Lesław Pańczak MS i Słowo Boże wygłosił. Swoją obecnością zaszczycili nas kapłani dekanatu Czudec i sąsiedzi oraz Zespół Szkół im. Świętej Rodziny w Lutczy z pocztem sztandarowym i Ochotnicza Straż Pożarna w Lutczy z pocztem sztandarowym. Piękne wieńce dożynkowe wykonane przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich i Koło Gospodyń Wiejskich w Lutczy uświetniły procesję eucharystyczną.

Delegacje i wieńce następnie o godz. 14.00 uczestniczyły w dożynkach gminno-powiatowych w Konieczkowej.

 

18.08.13 Niedziela 50 rocznica konsekracji kościoła parafialnego w Lutczy

Przygotowania do Jubileuszu 50 rocznicy konsekracji kościoła parafialnego trwały już od kilku miesięcy. W wymiarze duchowym: modlitwa w rodzinach, przystępowanie do sakramentów świętych oraz kazania. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w dniu 13.08.2013 r. zorganizowało pielgrzymkę do Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej. Szczególnym wydarzeniem była spowiedź święta 14 sierpnia, do której większość parafian przystąpiła. Wystawa w nawie bocznej kościoła od strony plebani „50 rocznica konsekracji kościoła” pomagała nam także w tym wymiarze duchowym spojrzeć na te wydarzenia z przed lat. Główne przesłanie wystawy „1958 W IMIĘ BOŻE – 1962 Z BOŻĄ POMOCĄ” rozwija się w tematach; – pragnę służyć, – trud budowy, – służę wam, – cel osiągnięty. To zauważamy w tekstach i zdjęciach z czasów życia ks. Prałata Władysława Wilka oraz z czasów budowy i konsekracji świątyni. Wystawę przygotował 13 sierpnia Pan Marian Pyra emerytowany nauczyciel Zespołu Szkół im. Świętej Rodziny w Lutczy.

Tematyka jubileuszu dominowała w czasie uroczystości odpustowej ku czci Matki Bożej Zielnej. Uroczystej Sumie z poświeceniem wieńców, ziół i kwiatów oraz procesji eucharystycznej przewodniczył ks. Lesław Pańczak MS z Krakowa w obecności księży z dekanatu czudeckiego, sąsiadów i rodaków.

W dzień jubileuszu 18 sierpnia 2013 r. na Mszy świętej o 8.00 zaszczycił nas swoją obecnością ks. Roman Turoń z diecezji poznańskiej wraz ze swoją mamą, którego rodzice pochodzą z Lutczy. O 15.00 podczas Mszy świętej udzielał chrztu świętego dwojga naszych młodziutkim parafianom ks. Robert Iskrzycki CM rodem z Jawornika mający rodzinę w Lutczy a obecnie pracujący jako misjonarz w Prużanach w diecezji Pińsk na Białorusi.

Kulminacyjnym punktem Jubileuszu była uroczysta Suma o 11.00, której przewodniczył ks. Biskup Adam Szal z Przemyśla. W modlitwę dziękczynną włączyli się także kapłani: ks. Antoni Kocoł, ks. Edward Wilk, ks. Antoni Domino, ks. Lesław Pańczak MS, ks. Kazimierz Płonka, ks. Adam Marek, ks. Marcin Graboś, ks. Józef Turoń, ks. Stanisław Turoń, ks. Marek Mnich, ks. Marek Turoń MS, alumn Sławomir Lubas oraz duszpasterze Lutczy. Przed Mszą świętą w imieniu parafii przywitała ks. Biskupa i kapłanów rodzina czteropokoleniowa Szostaków. Słowa 83 letniej prababci zostały przyjęte z owacjami przez zebranych w świątyni. W powitaniu ks. proboszcz przytoczył słowa skierowane przez ks. Prałata Jana Marszałka, który podczas konsekracji w 1963 roku był wikariuszem w Lutczy a obecnie mieszka jako emeryt w Krościenku Wyżnym: „Serdecznie dziękuję za pamięć i za zaproszenie na złoty jubileusz konsekracji kościoła parafialnego w Lutczy. Ze względu na stan zdrowia nie mogę dzielić radości z uczestnictwa w tych uroczystościach. Jestem obecny duchem, myślą i modlitwą za tych wszystkich parafian, którzy z taką radością i entuzjazmem budowali nowy kościół, a pod przewodnictwem śp. księdza proboszcza Władysława Wilka starali się o piękno tej świątyni. Życzę błogosławieństwa Bożego w owocnym budowaniu Królestwa Bożego w Lutczy” Przedmówca zaprosił do nabożnego udziału w tej Mszy świętej dziękczynnej. „Prośmy Pana Boga w Trójcy Przenajświętszej i patronów tego kościoła o łaskę nieba dla zmarłych a nam sługom nieużytecznym o łaskę nawracania i jeszcze ściślejszego zjednoczenie z Panem Jezusem i Kościołem Świętym”.

Po Ewangelii odczytanej przez ks. Józefa Turonia w kazaniu ks. Biskup zwrócił uwagę naszą między innymi na to, że świątynia jest domem, w którym człowiek spotyka się z Bogiem i z tym Bogiem rozmawia. To dom Boży, w którym do nas mówi Bóg ale i my możemy mówić do Boga. To dom chleba, w którym Chrystus w Najświętszym Sakramencie przebywa i karmi nas swoim Ciałem. To dom przebaczenia, gdzie Bóg przebacza i ciągle czeka na nas, abyśmy mogli się zanurzyć w Jego Miłosierdziu podczas spowiedzi świętej. Świątynia to dom wspólnoty, w którym mogę zaistnieć po przez przyjmowanie sakramentów świetnych i tworzyć Kościół Święty. To dom, w którym stajemy się świątynią Ducha Świętego. To tu mamy naśladować Apostołów w jednomyślności i jedności pod okiem Maryi naszej Matki dla większej chwały Bożej. Ten dom ma być dla nas „górą przemienienia”. To tu mamy czuć się dobrze i bezpiecznie jak w domu rodzinnym. Dlatego mamy być odpowiedzialni za kościół i parafię, tak jak jest się odpowiedzialnym za rodzinę i jej dom. Świątynia, to dom pokoju i zgody oraz jedności.

Po Komunii świętej i modlitwie rodzina Wielgosów w imieniu parafian podziękowała ks. Biskupowi i kapłanom a dziewczęta ze Scholi wręczyły symboliczne różę wdzięczności. Następnie ks. proboszcz między innymi powiedział: „Uwielbiając Pana Boga podziwiamy wiarę i z niej wypływającą odwagę budowniczych tego domu Bożego w trudnych czasach komunizmu oraz ich ofiarność i odpowiedzialność. Z wdzięcznością wspominamy wszystkich angażujących się w to dzieło przed pięćdziesięciu laty i tutaj w Lutczy, i poza Lutczą, i także w Stanach Zjednoczonych. (...) Mieszkańcy naszej parafii przez wieki tu nad Stobnicą budowali żywe świątynie dla Boga i dla Maryi w swoich sercach. Tu zawsze lud wierny razem z kapłanami czcił Pana Jezusa i Matkę Bożą oraz Świętych. Tu ta wspólnota mimo różnych słabości i trudności pozostawała wierna Bogu, Ewangelii i Kościołowi Świętemu. Niech Patronowie tego kościoła; Matka Boża Wniebowzięta i Święty Józef Jej Oblubieniec zmarłym wyproszą niebo a nam żywym wzrost w świętej wierze katolickiej”.

Przed błogosławieństwem ks. Biskup dziękując za zorganizowanie tej jubileuszowej modlitwy uwielbienia Boga nawiązał do swego pobytu w Lutczy. Wspominał ze wzruszeniem postać śp. ks. prałata Władysława Wilka oraz zaangażowanie ówczesnych parafian dorosłych, młodzieży i dzieci.

Po pasterskim błogosławieństwie wszyscy modlili się słowami Roty „Nie rzucim Chryste świątyń twych ...”. Swoją modlitewną obecnością uroczystości jubileuszowe ubogacili: goście i parafianie oraz Zespół Szkół im. Świętej Rodziny ze sztandarem, Ochotnicza Straż Pożarna ze sztandarem i Schola parafialna z pięknym śpiewem.

Po Mszy świętej kapłani razem z ks. Biskupem udali się na cmentarz, aby modlić się za zmarłych budowniczych i fundatorów przy grobie śp. ks. prałata Władysława Wilka. Po tej modlitwie wrócili do świątyni, aby zwiedzić okolicznościową wystawę. Także księża i ksiądz Biskup dokonali wpisu do kroniki parafialnej. A oto słowa ks. Biskupa:

„Gloria Tibi Trynitas!

Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu na chwał a ludziom ku zbawieniu została wybudowana świątynia parafialna w Lutczy.

Niech dobry Bóg obdarzy zmarłych budowniczych z ks. prałatem Władysławem Wilkiem nagrodą życia wiecznego a żyjących obdarzy potrzebnymi łaskami.

Dziękuję Księdzu proboszczowi Janowi za zorganizowanie tej pięknej uroczystości. parafianom życzę obfitych łask Bożych.

Szczęść  Boże”.

ks. Biskup Adam Szal

Do tej wyjątkowej uroczystości parafia także przygotowywała się od strony materialnej. Rodzice dzieci od I Komunii Świętej już w sobotę 10.08.2013 r. przystąpili do porządkowania otoczenia budynków parafialnych i parkingów oraz generalnego sprzątania świątyni. W środę 14 sierpnia rodzice dalej kontynuowali sprzątanie i ubieranie świątyni przed odpustem. W sobotę 17 sierpnia ostatnie przygotowania i ubranie kościoła na Złoty Jubileusz przypadło rodzinom kolejnie wyznaczanym z Roślówki numery 836 do 853.

Bardzo dziękuję za wykonanie wieńców dożynkowych Kołu Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich w Lutczy, które zdobiły ołtarz podczas uroczystości odpustowych i jubileuszowych. Dziękuję za pomoc do i w kuchni Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich i innym osobom. Podziękowanie składam Panom Strażakom za obecność i troskę o bezpieczeństwo, Liturgicznej Służbie Ołtarza, Scholi, Akcji Katolickiej oraz Panom Organiście i Kościelnemu za włączenie się w liturgię tych uroczystości. Wszystkim za wszystko – Serdeczne Bóg zapłać. 

 

25.08.13 - Niedziela - parafianie pytają nadal o książkę "50 lat nowego kościoła w Lutczy".

 

26.08.13 - Poniedziałek Uroczystość Matki Bożej  Częstochowskiej, ale parafian na Mszach świętych rano i wieczorem mało.

 

31.08.13 - Sobota od godz. 16.00 - 17.00 spowiedź święta przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego i katechetycznego. Powoli dobiegają końca prace przewidziane na ten rok przy kościele zabytkowym.

 

02.09.13 - Poniedziałek o godz. 9.00 Mszą Świętą pod przewodnictwem ks. wikariusza rozpoczęły nasze szkoły nowy rok szkolny i katechetyczny. W nabożeństwie wzięli udział nauczyciele, uczniowie i wielu ich rodziców. Powagi tej uroczystości dodały poczty sztandarowe: Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Lutczy i Gimnazjum im. Świętej Rodziny w Lutczy.

 

03.09.13 - Wtorek dziś została prawnie uregulowana droga do kościoła zabytkowego - Alejka - zapis notarialny nastąpił na rzecz Gminy z służebnością dla parafii.

 

04.09.13 - Środa zakończone dziś zostały prace III Etapu 2013 przy kościele zabytkowym w Lutczy. W najbliższym czasie nastąpi ich odbiór przez Komisję Konserwatorską.

 

05.09.13 - Czwartek odbiór prac przy kościele zabytkowym III Etap 2013 przez komisje konserwatorską. Mało uczestników grup parafialnych przybyło na Godziną Świętą rozpoczynającą nowego roku pracy w zespołach.

 

07.09.13 - Sobota dzień postu i modlitwy zaproponowany przez Ojca Świętego Franciszka o pokój na Bliskim Wschodzie - szczególnie w Syrii. Parafianie dość licznie przybyli na adorację Najświętszego Sakramentu 19.30 - 20.00. Następnie uczestniczyli w Mszy świętej i różańcu pokutnym fatimskim na zewnątrz kościoła zakończonym Apelem Jasnogórskim przy grocie matki Bożej.

 

12.09.13 - Czwartek dziś od rana Firma Dariusza Szurleja dokonała przeglądu dachu kościoła parafialnego i usunęła usterki i naprawiła rynny.

 

14.09.13 - Sobota Święto Podwyższenia Krzyża Świętego po Mszy o 17.00 parafianie wzięli udział w ulicznej Drodze Krzyżowej. Nabożeństwo przygotowały i poprowadziły grupy parafialne w ramach tygodnia wychowania. Serdeczne Bóg zapłać.

 

16.09.13  – poniedziałek godz. 18.00 Rodzice i dzieci przedszkolne, klasy 0 i klasy I Szkół Podstawowych

 

17.09.13  – wtorek godz. 18.00 Kolejne spotkanie dla rodziców i dzieci z klas II Szkół Podstawowych przed Pierwsza Spowiedzią i Komunią Świętą.  Dziś także klasy pierwsze Gimnazjum im. Świętej Rodziny (wszyscy uczniowie z wychowawcami) uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym w Trzcinica, Jasło, Dębowiec i Tarnowiec. Mamy bardzo dobrą młodzież.

 

18.09.13 – środa godz. 18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej udział wzięli rodzice z dziećmi klas III – VI Szkół Podstawowych oraz nauczyciele Szkół Podstawowych.

 

19.09.13 – czwartek godz. 18.00 nowenna do patronów diecezji rodzice i młodzież z Gimnazjum oraz nauczyciele Gimnazjum Kandydaci do bierzmowania razem z rodzicami przeżywają celebrację wręczenia Modlitwy Pańskiej. Po nabożeństwie nastąpiło ucałowanie relikwii Bł. Karoliny.

 

20.09.13 – piątek od rana Firma Eugeniusza Lecha prowadzi przegląd generalny instalacji elektrycznej w kościele parafialnym i wymienia nową tablicę rozdzielczą w zakrystii. O godz. 18.00 wychwalanie Bożego Miłosierdzia młodzież z szkół średnich i zawodowych razem z rodzicami, ale nie mało ich przybyło.

 

21.09.13 – sobota o godz. 18.00 rozpoczyna się przygotowanie do sakramentu małżeństwa- kursu przedmałżeński. Mieniony tydzień poświecony wychowaniu do wartości w naszej parafii został bardzo pięknie przezywany przez rodziny i szkoły oraz parafię. Dziś kurs rozpoczęło 15 osób (5 młodzieńców i 10 panien). Wszystkim za udział i zaangażowanie składam serdeczne Bóg zapłać.

 

27.09.13 - Piątek rozpoczęły się prace przy umacnianiu brzegów rzeki koło kościoła zabytkowego i remoncie mostu na alejce.

 

29.09.13 - Niedziela po Mszy świętej o 15.00 na kolejnym posiedzeniu Rady duszpasterskiej poruszone zostały między innymi tematy jesiennej pomocy dla Seminarium (zbiórka do puszek niedziela 12.10.13 r.), utrzymania cmentarzy (zbiórka do puszek niedziele 20 i 27.10.13 r.) oraz utrzymania P. Organisty i P. Kościelnego tradycyjnie ofiary składana przy opłatkach.

 

05.10.13 - Sobota o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Lutczy uroczystości 100 rocznicy powstania i działania Koła Gospodyń Wiejskich w Lutczy uświetnili swoimi obecnościami dostojni goście z Zarządu Województwa, Powiatu i Gminy. To trzecie Koło na Podkarpaciu, które ma już więcej niż sto lat swej działalności. Także dziś grupa parafian z ks. Wikariuszem odwiedziły Niepokalanów oraz w Warszawie. miejsca związane z Świętą Siostrą Faustyną i Błogosławionym Księdzem Jerzym Popiełuszko.

 

06.10.13 - Niedziela po Mszach Świętych Panie z Koła Caritas prowadzą zbiórkę do puszek na Syrię, ale słabe zainteresowanie wiernych mimo wcześniejszej zachęty duszpasterzy.

 

10.10.13 - Czwartek dobiegły końca prace przy umacnianiu brzegów rzeki Krościenka przy kościele zabytkowym.

 

11.10.13 - Piątek rozpoczęły się prace przy remoncie mostu do kościoła zabytkowego.

 

13.10.13 - Niedziela po każdej Mszy Świętej akt oddania siebie, rodzin, szkół, parafii, Ojczyzny i Kościoła Świętego Niepokalanemu Sercu NMP tak jak to uczyniła dziś Ojciec Święty w 96 rocznicę objawień w Fatimie. Na Mszy Świętej o 9,00 i 11,00 ubogacał uroczystość zespół "La Strada" z Zalesia k. Rzeszowa. Natomiast po Mszy Świętej została poświecona figura Św. Józefa przez ks. proboszcza jako pamiątka zakończenia Roku Wiary w dniu Maryjnym.

 

15.10.13 - Wtorek dziś zostały dokończone prace przy remoncie mostu do kościoła zabytkowego przez Firmę Pana Janusza z Gąsiorówek.

 

19.10.13 - Sobota Mieszkańcy Małówki wygrabili liście przy kościele zabytkowym.

 

28 - 31.10.13 W tym tygodniu bardzo mało parafian przychodziło na nabożeństwa różańcowe oraz do spowiedzi świętej na Wszystkich Świętych. 28 października Firma Adama Szurleja dokończyła remont wodociągu parafialnego.

 

01.11.13 Piątek - Uroczystość Wszystkich Świętych mimo pięknej pogody mniej niż w inne lata wiernych przyszło do świątyni i na cmentarz. Jak co roku kwestę przy cmentarzu prowadziło Schronisko Brata Alberta.

 

02.11.13 Sobota - Dzień Zaduszny mimo wolnego na nabożeństwach nie było młodzieży i dzieci a starszych też niewiele. O godz. 15.00 na cmentarzu przy drodze do Strzyżowa procesja żałobna zgromadziła kila zaledwie osób. Ludzie dbają, aby na grobach było dużo zniczy i kwiatów a zapominają o modlitwie i odpustach za zmarłych.

 

05.11.13 Wtorek - Firma Dariusza Szurleja prowadzi remont dachu na plebanii, gdyż drzewo na jednej krokwi i płotowi zgniło. Także całą więźbę dachową poddają konserwacji i impregnacji na drewnojady i grzyby.

 

11.11.13 - Poniedziałek Święto Niepodległości Polski parafianie bardzo licznie przybyli dziś do świątyni na Msze Święte w porządku niedzielnym by otoczyć Ojczyznę modlitwą. W uroczystej sumie w intencjach Ojczyzny wziął udział nasz rodak ks. Wacław Turoń pracujący na terenach Ukrainy i swoją obecnością uświetnili: Ochotnicza Straż Pożarna oraz Zespół Szkół im. Świętej Rodziny w Lutczy z Pocztami Sztandarowymi. Wiele rodzin swoje domy udekorowało z okazji Święta Niepodległości swoje domy flagami narodowymi.

 

20.11.13 - Sobota zakończyły się prace przy porządkowaniu cmentarza parafialnego.

 

25.11.13 - Poniedziałek pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Rzeszowa, kolejny raz debatowali o drzewostanie przy kościele zabytkowym. Kilka drzew zagraża bezpieczeństwu ludziom, kościołowi i dzwonnicy. Drzewa ważniejsze niż życie ludzkie - doczekaliśmy strasznych czasów. Starsi mówią, że tak był też kiedyś za Hitlera.

 

28.11.13 - Czwartek po uzyskaniu stosownych pism i zgody odpowiednich urzędów dziś przystąpiliśmy do prac związanych z pielęgnacją drzewostanu przy plebani i kościele parafialnym. Dziś wycięto kilka drzew, które zagrażały ludziom i budynkom.

 

30.11.13 - Sobota Panowie z ochotniczej Straży Pożarnej z Lutczy pracowali przy obniżaniu korony drzew przy kościele parafialnym od rana do wieczora.

 

02.12.13 - Poniedziałek - 18 parafian z dziesiątka Nowa Wieś i Roślówka oraz innych pracowali pzry porządkowaniu prac przy drzewach koło kościoła parafialnego i parkingach oraz plebanii.

 

03.12.13 - Wtorek - 4 parafian z Kobyli kontynuowali prace wczorajsze.

 

05.12.13 - Czwartek - 3 parafian dziś dokończyło prace przy zieleni koło parkingów. Zaś o godz. 17.00 w Zespole Szkół im. Świętej Rodziny w Lutczy Rodzice i parafianie zgromadzeni licznie uczestniczyli w prelekcji Pani Grażyny Pisarik na temat "Nowe ideologie; zagrożenia czy szanse.

 

06.12.13 - Piątek od wczesnych godzin rannych atak gwałtowny wiatru i zimy.

 

11.12.13 – Środa dziś o godz. 9.00 rozpoczęła się centralna uroczystość 150 lat szkolnictwa w Lutczy od Mszy świętej w kościele parafialnym celebrowanej przez księży rodaków, której przewodniczył Biskup Rzeszowski ks. Jan Wątroba. W słowie skierowanym do wiernych ks. Biskup wskazał, że Szkoła w życiu człowieka jest jak gniazdo, które wychowuje do lotów, ale także do powrotu. Zwrócił uwagę na doniosłą rolę w kształtowaniu młodego pokolenia na współpracę szkoły z rodziną i parafią. Życzył środowiskowi szkolnemu w Lutczy wspaniałych osiągnięć pedagogicznych i dydaktycznych pod opieką Patrona Świętej Rodziny z Nazaretu. Następnie w Zespole Szkół im. Św. Rodziny wysłuchaliśmy przedłożenia Pana Dyrektora Zespołu Szkół im. Św. Rodziny w Lutczy i Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 oraz wystąpień Przedstawicieli: Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Starostwa Powiatowego w Strzyżowie i Urzędu Gminy Niebylec. Razem z uczniami, rodzicami, zaproszonymi Gośćmi na czele z Księdzem Biskupem przeżyliśmy ucztę duchową zgotowaną przez uczniów pod kierunkiem Pani Teresy Książek. Program artystyczny ukazał bogatą historię szkolnictwa w Lutczy na przestrzeni ostatnich 150 lat. Po krótkiej przerwie z uwagą wysłuchaliśmy wykładu Pan Profesora Kazimierza Ożoga o roli języka polskiego w rozwoju swojej osoby, tworzenia wspólnot oraz Ojczyzny. W dalszym ciągu głos zabierali zaproszeni Goście wspominając swoje spotkanie ze szkołą w Lutczy. Na koniec mieliśmy możliwość zwiedzać wspaniale przygotowaną wystawę przez Panie Martę Białas i Ewę Łuksa poświęconą historii szkolnictwa w Lutczy opartą na dokumentach szkolnych oaz w świetlicy szkolnej po wspominać wspólnie przy stole przygotowanym przez naszych wspaniałych rodziców zatroskanych o dobro naszej szkoły. Nich Bóg obficie błogosławi na dalsze lata środowiskowi szkolnemu w Lutczy a Święta Rodzina czuwa nad każdym nauczycielem i uczniem i ich rodzicami. Uwielbiam i dziękuję Panu Bogu i Świętej Rodzinie oraz jestem z wyrazami uznania i wdzięczności dla drogich rodziców, nauczycieli oraz uczniów za taką wspaniałą dzisiejszą uroczystość i w kościele i w budynku szkolnym. Nich Bóg błogosławi wszystkim uczestnikom dzisiejszej uroczystości szkolnej w Lutczy.

 

16.12.13 - Poniedziałek - dziś pracownicy Urzędu Marszałkowskiego sprawdzali prace prowadzone przy kościele zabytkowym oraz dokumentację związaną z dofinansowaniem remontu.

 

19.12.13 - Czwartek dzień spowiedzi parafialnej adwentowej. Bardzo licznie przystąpili parafianie do sakramentu pokuty. Nawet wielu przybyło w godzinach 20.00 - 21.00.

 

24.12.13 - Wtorek na Roratach o 6.00 wypełniony kościół parafianami oraz przybyłymi gośćmi, a po nabożeństwie zabierają światło z Betlejem do swoich domów. Dziś dopiero ubieramy świątynię na Święta Bożego Narodzenia. Pogoda wiosenna, ciepło i słonecznie jak na Święta Wielkanocne.

 

26.12.13 - Czwartek Świętego Szczepana słonecznie i ciepło jak na Święta Wielkanocne bardo licznie wczoraj i dziś goście i parafianie brali udział we Mszach świętych.

 

27.12.13 - Piątek rozpoczęliśmy już wizytę duszpasterską czyli kolędę gdyż jest prawdziwie wiosenna pogoda.

 

31.12.13 - Wtorek o godz. 14.00 na Nieszporach z nabożeństwem na zakończenie Starego Roku zgromadzili się bardzo licznie wierni i z uwagą wysłuchali okolicznościowego kazania o sprawach duchowych i gospodarczych naszej parafii. Zaś o godz. 23.00 przybyli na adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, aby podziękować i przeprosić za zmarnowane łaski oraz aby z Bogiem rozpocząć Nowy Rok 2014 od Mszy Świętej.