Rok 2016

01.01.16 – Piątek Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki rozpoczęliśmy nocną adoracją Najświętszego Sakramentu i Mszą Świętą o północy.

 

06.01.16 - Środa Uroczystość Trzech Króli - Objawienia Pańskiego Porządek Mszy świętych tak jak w niedzielę. po każdej poświecenie kredy, złota, kadzidła i mirry. Ofiara na tacę zbierana na misje. Kolędnicy misyjni z powodu choroby Opiekuna dziś nie odwiedzali naszych rodzin.

 

11.01.16 - Poniedziałek zakończyliśmy wizytę duszpasterską w naszej parafii. Zgodnie z wcześniejszą tradycją usankcjonowaną Statutem 54 §3 I Synodu Diecezji Rzeszowskiej, który obowiązuje od 19 I 2005 r., księża diecezji rzeszowskiej nie przyjmują w domach z racji kolędy żadnych ofiar. Za ofiary składane składane na tacę serdeczne Bóg zapłać. Przypominam, że 10% tych ofiar jest przeznaczona na cele diecezjalne, 20% na cele duszpasterskie w parafii a pozostała część na utrzymanie księży.

 

16.01.16 - Sobota parafianie bardzo licznie uczestniczyli w adoracji Najświętszego Sakramentu w następującym porządku:

10.00 – Msza święta dla wszystkich

11.00 – 12.00 – Granica, Delikatówka, Kobyla, Roślówka,

12.00 – 13.00 – Nowa Wieś, Buczyny, Gąsiorówki

13.00 – 14.00 – Małówka, Podlasy, Podsochówka, Koło Szkoły

14.00 – 15.00 – Janusza, Mnichowa Górka, Jastrzębskiego

15.00 – 16.00 – Kto nie mógł w ciągu dnia

16.00 – Msza święta dla wszystkich.

 

17.01.16 - Niedziela - Kolejne posiedzenie Rady duszpasterskiej po Mszy świętej o 15.00 poświęcone było przyczynom, które negatywnie wpływają na nasze rodziny oraz planowanym pracom w kościele zabytkowym w 2016 roku. Postanowiono o dalszej kontynuacji prac konserwatorskich w obiekcie zabytkowym z XV wieku.

 

21.01.16 - Czwartek od dziś rozpoczynamy modlitwy do Anioła Stróża Polski w ramach nowenny za Ojczyznę.

 

24.01.16 - Niedziela na sumie gościliśmy i po Mszy Świętej słuchaliśmy pięknie wykonanych kolęd przez chór z Zespołu Szkół Sióstr Prezentek z Rzeszowa. Parafianie byli zachwyceni występem młodych artystów. O godzinie 14.00 w Zespole Szkół im. Świętej Rodziny w Lutczy spotkanie opłatkowe dla osób starszych i samotnych przygotowane przez rodziców, uczniów i nauczycieli tejże placówki oświatowej oraz SRK w Lutczy. Spotkanie rozpoczęło się od przywitania Gości przez Dyrektora Zespołu Szkół Pana Antoniego Baszaka. Następnie głos zabrali: Wójt Gminy Niebylec Pan Zbigniew Korab i Sekretarz Rady Powiatu Strzyżowskiego Pan Jacek Boho, którzy wyrazili ogromne uznanie za pielęgnowanie takiej wielopokoleniowej uroczystości i zebranym złożyli życzenia z okazji Nowego Roku. W dalszej części uroczystości uczniowie klas młodszych pod opieką wychowawczyń złożyli życzenia dziadziom i babciom i przekazali pamiątkowe laurki. Następnie braliśmy udział w przepięknym przedstawieniu o tematyce Bożego Narodzenia w wykonaniu uczniów pod opieką wychowawczyń. Razem z młodymi artystami kolędy śpiewali wszyscy zebrani. Swój zachwyt wystąpieniem uczniów wyraził Pan Wójt a Pan Dyrektor Szkoły poprosił włodarza Gminy o pomoc na nagrody dla nauczycieli. następnie ks. proboszcz przewodniczył modlitwom, pobłogosławił opłatki  i złożył życzenia. Nastąpiła teraz bardzo wzruszająca chwila łamaniem się opłatkami i składania sobie nawzajem życzeń. Spotkanie zakończyło się posiłkiem przy stole i długimi oraz serdecznymi rozmowami. W spotkaniu wzięło ponad dwieście osób. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego rodzinnego spotkania serdeczne Bóg zapłać.

 

26.01.16 – Wtorek w Przedszkolu im. Świętej Rodziny w Lutczy spotkanie najmłodszego pokolenia z najstarszym. Dziadziowie i Babcie mogli razem ze swoimi wnukami i wnuczkami spędzić miłe chwile tak jak w wielkiej rodzinie. Bardzo dobra atmosfera placówki wychowawczej pod opiekę Świętej Rodziny jest już znana nie tylko w Lutczy, ale i winnych rodzinach naszej Gminy.

 

28.01.16 – Czwartek uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. Świętej Rodziny w Lutczy mieli dziś możliwość uczestniczenia w „Przeglądzie Kolęd”. Wykonawcy indywidualni oraz grupowi przygotowani przez nauczycieli zaprezentowali wspaniale wykonane repertuary. Do tych śpiewów także włączała się cała widownia społeczności szkolnej. Spotkanie z „Kolędą” zorganizował nauczyciel śpiewu Pan Franciszek Stawarz. A radość tego spotkania towarzyszyła uczniom do ostatnich zajęć szkolnych a może i zanieśli ją do swoich rodzinnych domów. Jestem pewny, że atmosfera takiego pięknego spotkania pozostanie na zawsze w sercach uczestników.

 

02.02.16 - Wtorek Matki Bożej Gromnicznej poświecenie gromnic na Mszach świętych w kościele parafialnym o 7.00, 10.30 i 19.00 a w kościele zabytkowym o 16.00. Dziś zakończenie Roku Życia Konsekrowanego. Mimo, że to Święto jest nieobowiązkowe to wielu parafian uczestniczyło w Mszach świętych.

 

10.02.16 - Środa Popielcowa tradycyjnie rozpoczęły się Szkolne Rekolekcje Wielkopostne przygotowane przez Siostry Michalitki z Miejsca Piastowego jak rok temu. Natomiast na plebani awaria pieca do centralnego ogrzewania i w kościele także awaria z piecami od nagrzewania.

 

12.02.16 - Piątek zakończenie rekolekcji, w których uczestniczyli uczniowie, nauczyciele oraz część rodziców. Każdy uczestnik na zakończenie rekolekcji otrzymał indywidualne błogosławieństwo od kapłanów z okazji Świętego Roku Miłosierdzia. Bóg okazał wielkie miłosierdzie wszystkim, którzy w te rekolekcje się włączyli w jakikolwiek sposób. A wieczorem parafianie licznie uczestniczyli w nabożeństwach Drogi Krzyżowej o 17.00 i 20.00.

 

14.02.16 - Niedziela na sumie o 10.30 z okazji Światowego Dnia Chorego specjalne nabożeństwo dla chorych i staruszków połączone z udzielaniem sakramenty Namaszczenia Chorych. Po Gorzkich Żalach o 14.00 tradycyjnie jak co roku bardzo licznie przystąpili do adoracji krzyża mężczyźni naszej parafii.

 

16.02.16 Wtorek od rana dziś na plebani trwają prace przy wymianie pieca od centralnego ogrzewania prowadzone przez firmę "Rur-Bud" Adama Szurleja z Lutczy. dziś byłem także w Kalwarii Pacławskiej omówić szczegóły rekolekcji parafialnych wielkopostnych z o. Tadeuszem Jackiem franciszkaninem. W tym roku nie będzie w piątek przed niedzielą palmową nabożeństwa drogi krzyżowej od kościoła parafialnego do zabytkowego, gdyż wypada w tym dniu spowiedź parafialna.

 

21.02.16 - Niedziela bardzo licznie do adoracji krzyża tradycyjnie po Gorzkich Żalach o 14.00 przystąpiły niewiasty naszej parafii.

 

28.02.16 - Niedziela po Gorzkich Żalach o 14.00 adorowali krzyż kawalerowie. mogło ich przybyć więcej gdyż schola przygotowała odpowiednie pieśni, które nie wszystkie zostały wykonane.

 

02.03.16 - Środa od 16.00 spowiedź święta dzieci szkolnych przed pierwszym piątkiem miesiąca, ale nie wszystkie przyszły dzieci dopada ich jakaś choroba.

 

03.03.16 - Czwartek od 16.00 spowiedź święta dla młodzieży oraz pozostałych parafian. O godz. 17.00 Msza święta a  następnie adoracja wynagradzająca prowadzona przez grupę intronizacyjną  Od dziś kandydaci do bierzmowania za rok z klas drugich gimnazjum w ramach przygotowania uczestniczą w tych tygodniowych spotkaniach modlitewnych.

 

04.03.16 - Piątek dziś egzamin parafialny przed bierzmowanie z klas trzecich gimnazjum, kilka osób nie przyszło albo są chorzy, albo coś ważniejszego im się przydarzyło. Może w najbliższym tygodniu zdążą zaliczyć.

 

11.03.16 - Piątek dziś otrzymałem informację o zarezerwowaniu kwoty 100 000,00 zł. w MKiDN na prace prowadzone w kościele zabytkowym VI etap 2016.

 

12.03.16 - Sobota dziś przed południem pozostali uczniowie z klas trzecich gimnazjum uczestniczyli w egzaminie parafialnym przed bierzmowaniem.

 

17.03.16 - Czwartek rozpoczęły się Parafialne Rekolekcje Wielkopostne od spotkania o godz. 9.00 z chorymi i starszym pokoleniem naszych parafian. Rekolekcje prowadzi ojciec Tadeusz Jacek franciszkanin z Kalwarii Pacławskiej.

 

18.03.16 - Piątek dzień spowiedzi parafialnej bardzo licznie parafianie przystąpili dziś do sakrament pokuty i pojednania.

 

19.03.16 - Sobota Uroczystość Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny odpust parafialny. Prymaria o 8.00 zgromadziła wiele gości i parafian tak samo suma o 11.00, której przewodniczył i kazanie wygłosił o. Rekolektant Tadeusz. Mężczyźni tradycyjnie trzymali światło na zakończenie sumy, na którą przybyli ze sztandarami Zespół Szkół im. Świętej Rodziny w Lutczy oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Lutczy i wielu gości.  Po południu w kościele zabytkowym został też uczczony Święty Józef o 16.00 oraz w parafialnym o 18.00 przez tych, którzy musieli pracować w tym dniu..

 

20.03.16 - Niedziela Palmowa dzień zakończenie rekolekcji. O godz. 9.00 i 11.00 poświęcenie palm. Po Mszach świętych i po Gorzkich Żalach o 14.00 ojciec rekolektant udzielił błogosławieństwa z możliwością zyskania odpustu zupełnego.

 

24.03.16 - Wielki Czwartek przed południem Liturgiczna Służba Ołtarza razem z księdzem diakonem Sławomirem Lubasem uczestniczą w Mszy Świętej Krzyżma w Katedrze Rzeszowskiej a o 18.00 Msza Święta Wieczerzy Pańskiej, po której został przeniesiony Pan Jezus do Ciemnicy w kaplicy Św. Józefa. Parafianie trwają na adoracji do północy.

 

25.03.16 - Wielki Piątek od rana parafianie i goście adorują Pana Jezusa w Ciemnicy i odprawiają Rodzinną Drogę Krzyżową. O 16.30 Wspólne nabożeństwo Drogi Krzyżowej w kościele parafialnym. O 17.00 rozpoczyna się Liturgia Męki Pańskiej zakończona przeniesieniem Pana Jezusa do Grobu Bożego w dolnym kościele - kaplica pogrzebowa. Parafianie i goście adorują Pana Jezusa i Krzyż Święty do północy a Panowie Strażacy i ministranci trzymają wartę przy grobie.

 

26.03.16 - Wielka Sobota od rana w poszczególnych wyznaczonych miejscach parafii świecimy pokarmy na stół wielkanocny oraz w kościele parafialnym o 8.30 i 11.00. Parafianie i goście bardzo licznie adorują Pana Jezusa w Grobie Bożym, Krzyż oraz odprawiają rodzinne drogi krzyżowe. O 19.00 na placu kościelnym Strażacy przygotowali ognisko i rozpoczęła się Liturgia Wigilii Paschalnej podczas, której wspominając 1050 rocznicę chrztu Polski dokonali odnowień przyrzeczeń chrzcielnych.

 

27.03.16 - Niedziela Wielkanocna - Dzień Zmartwychwstania Pańskiego o 6.00 tradycyjnie przy bardzo licznie zgromadzonych wiernych procesja rezurekcyjna z Panem Jezusem trzy razy wokół świątyni a następnie Uroczysta Msza Święta Wielkanocna i powrót do domów.

 

29.03.16 – Wtorek Parafianie dokonali pielęgnacji wiosennej drzew w ogrodzie, przy plebani i parkingach.

 

08.04.16 - Piątek o godz. 18.00 zostały wznowione katechezy (kurs przedmałżeński) przygotowujące młodych do sakramentu małżeństwa.

 

10.04.16 - Niedziela na sumie o 10.30 uroczyste przyjęcie młodzieży z klas drugich gimnazjum do grona osób przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania w roku 2017. 

 

12.04.16 - Wtorek w Zespole Szkół im. Świętej Rodziny w Lutczy o godz. 17.00 prelekcja prowadzona przez Ojca Pawła Chmurę – dyrektora Franciszkańskiego Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Chęcinach – wieloletniego specjalistę terapii uzależnień.

 

14.04.16 - Czwartek rozpoczęły się przygotowania do prac planowanych w kościele zabytkowym w tym roku. Dziś także pierwszy dzień uroczystości Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski w Gnieźnie.

 

15.04.16 - Piątek - dziś i jutro kolejne dwa dni uroczystości Jubileuszowych 1050 rocznicy chrztu Polski przeżywanych w Poznaniu.

 

19.04.16 - Wtorek rozpocząłem starania o dodatkowe dofinansowanie prac przy kościele zabytkowym gromadząc odpowiednie dokumentacje.

 

25.04.16 - Poniedziałek przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków odwiedzili nasz kościół zabytkowy i zdecydowano o dodatkowych pracach przy zabytku w tym roku i o poszukiwaniu funduszy na ten cel.

 

28.04.16 - Czwartek o godz. 11.00 po miesiącu od zgłoszenia Komisja z Gminy była na wizji lokalnej w celu usunięcia drzew: śliw i orzechów (kilka już jest suchych).

 

29.04.16 - Piątek dziś wieczorem zakończyły się katechezy przygotowujące do zawarcia sakramentu małżeństwa. Kurs rozpoczął się 18 września 2015 r. i ukończyło go tylko 24 osoby.

 

30.04.16 - Sobota o godz. 9.00 uczniowie klas trzecich gimnazjum przeżywali egzamin diecezjalny przy swoich rodzicach przed bierzmowaniem. Dziękujemy rodzicom za świadectwo wiary.

 

02.05.16 - Poniedziałek rodzice dzieci klas drugich szkół podstawowych zaczęli przygotowania do uroczystości pierwszej Komunii Świętej. Dziś prace dotyczą otoczenia kościoła - koszenie trwa oraz sprzątanie wiosenne.

 

03.05.16 - Wtorek uroczystość Najświętszej Maryi Panny królowej Polski. O godz. 9.00 Strażacy uczestniczyli w kościele zabytkowym ze sztandarem we Mszy świętej. Na sumie o 10.30 bardzo licznie zgromadzeni goście i parafianie oraz Zespół Szkół im. Świętej Rodziny w Lutczy ze sztandarem modlili się za Ojczyznę i rządzących.

 

06.05.16 - Piątek o godz. 16.00 pierwsza spowiedź święta 32 uczniów z klas trzecich szkół podstawowych z Lutczy, na którą przybyły także rodziny ich rodziny. W spowiedzi pomagali nam księża z Godowej.

 

07.05.16 - Sobota od rana drugi etap przygotowań do uroczystości I Komunii Świętej. Dziś rodzice dzieci klas drugich, które za rok będą przeżywać swoje uroczystości Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej, przystąpiły do porządku w świątyni - generalne porządki i sprzątanie.

 

08.05.16 - Niedziela o godz. 10.30 uroczystość Pierwszej Komunii Świętej pięknie przygotowana przez ks. wikariusza Mariusza przy współpracy rodziców uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych. To spotkanie z Panem Jezusem tak osobiste przeżywało 32 rodziny, których dzieci uczęszczają do klas trzecich. Po sumie i wspólnych zdjęciach rodziny zostały zaproszone do przeżywania białego tygodnia.

 

09.05.16 - Poniedziałek wizytacja naszej parafii przez ks. dziekana Antoniego Kocoł, proboszcza z Czudca.

 

10.05.16 - Wtorek o godz. 18.00 w Niebylcu 19 dorastającej młodzieży otrzymało Ducha Świętego wraz z Jego darami w sakramencie bierzmowania z rąk ks. Biskupa Kazimierza Górnego - seniora.

 

12.0516 - Czwartek w godzinach popołudniowych zostały omówione prace planowane do wykonania w kościele zabytkowym w tym roku przez firmę "Filip" z Rzeszowa. Rodziny i dzieci od pierwszej Komunii Świętej pięknie uczęszczają na nabożeństwa majowe i kolejne katechezy wprowadzające je w pogłębione życie religijne w ramach białego tygodnia.

 

14.05.16 - Sobota przez cały tydzień dzieci z klas trzecich szkół podstawowych w strojach komunijnych uczęszczały z rodzicami na nabożeństwa majowe o 18.00.

 

15.05.16 - Niedziela po Mszy Świętej o 15.00 na kolejnym posiedzeniu Rady duszpasterskiej zastanawialiśmy się nad sposobami większego zaangażowania w życie parafii młodzieży oraz dzieci w nabożeństwa parafialne. Dyskutowaliśmy problem kościoła parafialnego - zmiana posadzki, ocieplenie, konserwacji polichromii oraz urządzenia prezbiterium. To czekające parafię za kilka lat prace. Zostały zaakceptowane prace remontowo-konserwacyjne przy kościele zabytkowym w roku bieżącym (2016).

 

21.05.16 - Dziś w Przemyślu o 10.00 przeżywaliśmy ingres Arcybiskupa Adama Szala, który po świeceniach kapłańskich pracował w naszej parafii jako neoprezbiter (01.06.1979 - 20.07.1982). Zaś dzieci komunijne i rodzice razem z księdzem Mariuszem pielgrzymowali do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie. 

 

25.05.16 - Środa dziś został wysłany zaktualizowany wniosek do "Funduszu Kościelnego" o dofinansowanie prac przy kościele zabytkowym w Lutczy. Po południu parafianie pięknie zorganizowani pracują przy trasie i ołtarzach na jutrzejszą uroczystość Bożego Ciała.

 

26.05.16 - Czwartek - Boże Ciało po Mszy Świętej, na którą bardzo licznie zgromadzili się goście i parafianie wyruszyliśmy procesją z Najświętszym Sakramencie. Pierwszy ołtarz przygotowali mieszkańcy dziesiątka Kobyli w Grocie Matki Bożej, Następnie trasą głównej drogi w eskorcie Policji i Straży Pożarnej Pan Jezus przybył do Zespołu Szkół im. Świętej Rodziny w Lutczy. Ołtarz ten przygotowali mieszkańcy dziesiątka Gąsiorówek i był poświecony tematyce rodziny. Dalsza trasa podążających za Panem Jezusem wiodła w stronę kościoła zabytkowego i przy krzyżówce ołtarz wykonany przez mieszkańców dziesiątka Janusza przy domu państwa Cynarów - Jezus Frasobliwy zaprasza: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy". Przy śpiewie Litanii do Serca Pana Jezusa wielbiliśmy Najświętszy Sakrament do ołtarza wykonanego przez mieszkańców Podlasów - "Ojcze spraw, aby byli jedno" przy domu Państwa Trędowiczów.  W dalszej procesji przy śpiewie "Ciebie Boga wychwalamy" doszliśmy do kościoła zabytkowego, gdzie po zakończeniu procesji błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem rozpoczęła się Msza święta za parafian. Wszystkim za przygotowanie i udział w tej manifestacji naszej wiary i  miłości do Chrystusa obecnego dzień i noc w tabernakulum w Najświętszym Sakramencie niech błogosławi Pan Jezus i Maryja Jego i nasza Matka niech nas chroni od wszelkiego zła.

 

02.06.16 - Czwartek zakończenie Oktawy Bożego Ciała procesją z Najświętszym Sakramentem o godz. 18.00. Uczestniczyło wielu rodziców z małymi dziećmi w błogosławieństwie i poświęceniu wianków kwiatów. Na koniec tradycyjne cukierki z tej okazji.

 

03.06.16 - Piątek po Mszy świętej o 18.00 tradycyjna procesja ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

04.06.16 - Sobota o godz. 20.00 Różaniec Fatimski z procesją poprowadziła młodzież, która w tym roku 10 maja przyjęła sakrament bierzmowania. 

 

18.06.16 - Sobota Parafialna pielgrzymka z okazji Jubileuszowego Roku Miłosierdzia o godz. 10.00 do sanktuarium w Czudcu. Parafianie przybyli autokarem i własnymi samochodami, aby zyskać odpust zupełny przekraczając "Bramę Miłosierdzia" w kościele Trójcy Świętej.  O sanktuarium opowiadał nam ksiądz dziekan Antoni Kocoł i przewodniczył Mszy Świętej i modlitwom. Kazanie wygłosił wikariusz z Czudca ks. Paweł Płaziak. Pielgrzymów z Lutczy 168 kobiet i 74 mężczyzn po nabożeństwie ugoszczono ciastem i napojami. Zostaliśmy przyjęci jak ukochane dzieci u swojej Matki. Bardzo serdecznie dziękujemy za to dzisiejsze doświadczenie Bożego Miłosierdzia w Czudcu

 

24.06.16 - Piątek o godz. 9.00 Mszą Świętą ofiarowaną w intencjach naszych szkół, a celebrowaną przez ks. Mariusza Wawrzynka - wikariusza przy zgromadzonych rodzicach, nauczycielach, uczniach i pocztach sztandarowych Zespołu Szkół im. Świętej Rodziny w Lutczy zakończył się rok szkolny 2015/2016 i rozpoczęły się wakacje.

 

25.07.16 - Sobota rano tragiczny śmiertelny wypadek w rodzinie, która dziś przeżywa uroczystość ślubną.

 

29.06.16 - Środa Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła - Msze święte o 7.00 i 18.00 oraz w kościele zabytkowym o 16.00  z ofiarą na " Świętopietrze". Mało przyszło dziś ludzi na Msze Święte.

 

02.07.16 - Sobota o 20.00 na nabożeństwo fatimski przyszło więcej wiernych niż zwykle. W kościele zabytkowym trwają prace konserwatorskie oraz w soboty są zamawiane Msze Święte ślubne.

 

16.07.16 - Sobota po sprzątaniu kościoła zostaje zamontowane nowe urządzenie domykające drzwi świątyni od strony plebanii.

 

25.07.16 - Świętego Krzysztofa poświecenie pojazdów o 6.45 i o 18.00 oraz zbiórka ofiar "Akcja św. Krzysztof 1 grosz za 1 kilometr" na środki transportu dla misjonarzy.

 

27 - 31.07.16 - Ojciec Święty Franciszek a pielgrzymko do naszej Ojczyzny z okazji 1050 chrztu Polski i Światowych Dni Młodzieży. Z naszej parafii kilkoro młodych ludzi uczestniczyło w spotkaniach z Ojcem Świętym, które zapisały się na całe ich życie.

 

06.08.16 - Sobota ponieważ była pogoda deszczowa dziś nie odbyła się procesja fatimska. Po półgodzinnej adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie o godz. 20.00 rozważaliśmy tajemnice różańca świętego chwalebne a następnie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej i zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim.

 

10, 11, 13 sierpnia rodziny dzieci komunijnych bardzo pięknie pracowali przy uporządkowaniu terenu koło kościoła, samej świątyni oraz jej ubraniu na Uroczystość Matki Bożej Wniebowziętej - Odpustu.

 

12.08.16 - Piątek od godz. 16.00 - 17.00 goście i parafianie przystąpili licznie do spowiedzi świętej przed odpustem.

 

13.08.16 - Sobota o świcie kilkunastu parafian udało się na pielgrzymkę do Matki Bożej w Kalwarii Pacławskjej autobusem oraz samochodami prywatnymi. Od kilku parafian dowiaduję się, że zaczyna brakować wody w ich domach, gdyż w tym rok jest mało opadów.

 

15.08.16 - Poniedziałek po wczorajszej wieczornej burzy dziś przeżywamy Uroczystość Wniebowzięcia NMP główny odpust parafialny. O godz. 8.00 Prymarię celebrował ks. Marek Turoń - rodak a kazanie wygłosił ks. Ryszard Szczygieł przy bardzo licznie zebranych wiernych. O 11.00 uroczystą sumę z poświeceniem wieńców, ziół i kwiatów oraz procesją z Najświętszym Sakramentem celebrował ks. Ryszard Szczygieł kapelan Państwowej Straży Pożarnej Województwa Zachodniopomorskiego. Podczas summy wystąpiły dzieci w strojach komunijnych.

 

19.08.16 - Piątek o godzinie 18.00 modliliśmy się w intencjach diecezji nowenną do patronów św. Józefa Sebastiana i bł. Karoliny oraz wychwalaniem Bożego Miłosierdzia. 

 

26.08.16 - Piątek Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej rano o 7.00 i wieczorem o 18.00 z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski nasza parafia została zawierzona  Matce Bożej Królowej Polski. A oto tekst tego aktu:

Wielka Boga-Człowieka Matko, Niepokalana Dziewico Maryjo, Matko Kościoła i Królowo Polski, Matko naszego zawierzenia! W obliczu Boga, w Trójcy Świętej Jedynego, oddajemy dzisiaj w Twoją wieczystą i macierzyńską niewolę miłości naszą parafię, kapłanów, osoby konsekrowane, małżeństwa i rodziny, ojców i matki, dzieci i młodzież, ludzi starszych, chorych i samotnych, wspólnoty, grupy i wszystkie dzieci Boże. Jesteśmy przekonani, że Ty, o Bogurodzico Maryjo, jesteś dla każdego z nas przedziwną pomocą i obroną na drogach chrzcielnej wierności Chrystusowi. Oddani Tobie w niewolę pragniemy czynić w naszym życiu osobistym, rodzinnym i parafialnym nie wolę własną, ale wolę Twoją i Twojego Syna. Postanawiamy, jak najwierniej naśladować przykład Twojego życia: Twoją wiarę, nadzieję i miłość, wyrażające się w służbie Bogu i ludziom, w trosce o zbawienie każdego człowieka. Matko Boga i człowieka, oddając się Tobie, przyrzekamy coraz bardziej rozwijać w każdym z nas osobiście przymierze chrzcielne z Bogiem. Chcemy otwierać się na światło wiary, która rodzi się ze słuchania Bożego Słowa i owocuje świadectwem życia. Pragniemy głosić Ewangelię przez przykład życia zakorzenionego w Chrystusie i przeżywanego w codzienności, przez zaangażowanie w pracę, kulturę, sztukę i naukę, przez wypełnianie obowiązków rodzinnych, społecznych. Chcemy stać się budowniczymi pokoju w rodzinie, parafii, Ojczyźnie i świecie. Przyjmij, nasza Matko i Królowo Polski, ten akt zawierzenia i oddania naszej parafii. Niech będzie on odpowiedzią na Twoją matczyną miłość do naszego Narodu i każdego z nas. Niech w Twoim Niepokalanym Sercu na nowo odsłoni się dla wszystkich światło zbawczej nadziei. Amen.

 

30.08.16 - Wtorek ciąg dalszy prac konserwatorskich przy polichromii w prezbiterium w kościele zabytkowym.

 

31.08.16 - Środa od godz. 16.00 do 18.00 wielu uczniów przystąpiło do spowiedzi świętej na rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

 

01.09.16 - Czwartek o godz. 9.00 Mszą Świętą celebrowaną przez ks. Mariusza - wikariusza Lutczy, w której uczestniczyli nauczyciele, rodzice i uczniowie naszych szkół rozpoczął się nowy rok szkolny. W obecności pocztów sztandarowych cała wspólnota szkolna została na zakończenie oddana Świętej Rodzinie - Patronowi Zespołu Szkół w Lutczy.

 

04.09.16 - Niedziela po Mszy Świętej o 15.00 na kolejnym posiedzeniu Rady duszpasterskiej zostały omówione tematy dotyczące religijności naszej parafii między innymi: (spotkanie z misjonarka z Indii - 25 września br., brak zainteresowań i zaangażowania w grupy parafialne, czkająca nas wizytacja kanoniczna w roku 2017 i związane z tym uroczystości oraz misje parafialne, zaproszenie ks. Arcybiskupa Adama Szala do naszej wspólnoty parafialnej jako naszego Metropolity). Podczas posiedzenia poruszone zostały także zagadnienia spraw materialnych parafii: (kontynuacja prac konserwatorskich w kościele zabytkowym, planowane prace w tym kościele na przyszłość - konserwacja zacheuszków i polichromii w nawie głównej, zakończenie prac przy organach, remont i konserwacja stalli, zmiana posadzki w kruchcie głównej i w prezbiterium, konserwacja pokrycia gontowego dachu i ścian oraz wykonanie ogrodzenia kościoła, jesienna pomoc dla Seminarium - puszka w II niedzielę września - 11.09.16 r., zbiórka do puszek na utrzymanie cmentarza II niedziela października - 09.10.16 r. /zbiórkę prowadzą przedstawiciele Rady/, prace przy pielęgnacji zieleni wokół budynków parafialnych i omówiono także czekające nas w przyszłości prace przy remoncie plebanii i kościoła zabytkowego.

 

07.09.16 - Środa od rana dziś przystąpiono do prac związanych z pielęgnacją zieleni zgodnie z decyzją  MS.6131.93.2016 z dnia 05.05.2016 r. wydaną przez Urząd Gminy Niebylec. Prace polegały na usunięciu suchych i usychających drzew. Pracowało cztery osoby.

 

11-17 września 201 6 roku przeżywamy Tydzień Wychowania, pod hasłem „Miłosierni jak Ojciec”.

 

12.09.16 - W poniedziałek – dzieci przedszkolne, klasy 0 i klasy I do III Szkół Podstawowych i ich rodzice godz. 18.00.

 

13.09.16 - We wtorek dzieci z klas IV, V i VI Szkół Podstawowych i ich rodzice godz. 18.00.

 

14.09.16 - W środę godz. 17.00 wszyscy parafianie jako wielka jedna rodzina przybyli licznie zapraszamy na Mszę Świętą a następnie na nabożeństwo Drogi Krzyżowej w plenerze. Nabożeństwo to przygotowali i poprowadzili ulicami naszej parafii od kościoła parafialnego do zabytkowego kandydaci do sakramentu bierzmowania razem z księdzem katechetą.

 

15.09.16 - W czwartek uczniowie Gimnazjum, rodzice i nauczyciele godz. 18.00. Po Mszy Świętej adoracja wynagradzająca NSPJ.

 

16.09.16 - W piątek na wychwalanie Bożego Miłosierdzia i wieczór uwielbienia zaproszona została młodzież ze szkół średnich i zawodowych oraz wszystkich chętnych o  godz. 18.00.

 

22.09.16 - Czwartek powoli dobiegają finału prace przy kościele zabytkowym, które mają się zakończyć 30 października tego roku.

 

25.09.16 – Niedziela dziś w naszej parafii gościła Siostra Misjonarka Świecka Barbara Rajczyk, która przedstawiła świadectwo z pracy w Umieralni w Kalkucie oraz opowiadała o sytuacji i potrzebach kolonii trędowatych Ramgar w Indiach. Po Mszach Świętych zbierała ofiary na potrzeby kolonii trędowatych w Indiach aby wesprzeć pracę kontynuatorek dzieła Świętej Matki Teresy z Kalkuty.

 

01.10.16 - Sobota nabożeństwem fatimskim o 20.00 uczciliśmy Niepokalane Serce NMP.  Nabożeństwa różańcowe w dni powszednie po półgodzinnej prywatnej adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie różaniec o 17.00 a następnie Msza Święta z odpowiednią czytanką.

 

07.10.16 - Spowiedź święta przed pierwszym piątkiem miesiąca w środę i czwartek niezbyt licznie przyszły dzieci szkolne i młodzież. Podobnie i w nabożeństwach różańcowych jest ich brak.

 

14.10.16 - Dzień Nauczyciela o 17.00 dziś modlimy się za wszystkich nauczycieli i wychowawców. Młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania prowadziła różaniec.

 

17.10.16 - Poniedziałek o godz. 19.00 obyło się posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady duszpasterskiej poświecone pracom prowadzonym i planowanym na rok 2017 w kościele zabytkowym, planowanym pracom remontowym w kościele parafialnym w przyszłości oraz sposobu wynagrodzenia za posługę organiście i kościelnemu w naszej parafii.

 

21.10.16 - Piątek po Mszy Świętej o 17.00 i nabożeństwie różańcowym prowadzonym przez KSM w Lutczy, ksiądz wikariusz zorganizował Wieczór Uwielbienia Bożego Miłosierdzia w ramach przygotowania do Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana w Uroczystości Chrystusa Króla. Razem ze wspólnotą charyzmatyczna z Rzeszowa. wystąpiła także schola naszej parafii  oraz kandydaci do sakramentu bierzmowania.

 

30.10.16 - Niedziele po Mszy Świętej o 15.00 na kolejnym posiedzeniu Rady duszpasterskiej pracownicy parafialni p. Kościelny i p. Organistka zreferowali ile godzin w ciągu roku dla parafii służą. Rada jednogłośnie zdecydowała, aby parafianom przedstawić te dane i poprosić o ofiary na ich wynagrodzenie. Tak jak dawniej oni odwiedzą nasze rodziny w adwencie z poświęconymi opłatkami na Wigilię Bożego Narodzenia. Także jednogłośnie Rada zdecydowała od kontynuacji prac przy kościele zabytkowym i przygotowaniach naszej parafii do prac czekających nas przy kościele parafialnym, wizytacji kanonicznej w 2017 r. oraz rocznicy śmierci ks. Władysława Wilka, na którą to uroczystość został zaproszony ks. Arcybiskup Adam Szal - środa 4 stycznia 2017 r. o godz. 17.00. 

 

31.10.16 - Poniedziałek część prac w kościele zabytkowym zakończona i komisja konserwatorska dokonała odbioru.

 

01.11.16 - Wtorek Uroczystość Wszystkich Świętych dziś Msze Święte o godz. 7.00 - prymaria, 9.00 w kościele zabytkowym i suma o 11.00 z procesją żałobną na cmentarz parafialny, w które licznie uczestniczyli parafianie i goście.

 

02.11.16 - Środa Dzień Zaduszny – wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, Msze święte z wypominkami o 6.45 i 17.00 a w kościele zabytkowym o 14.00 oraz nabożeństwo za zmarłych na cmentarzu przy drodze do Strzyżowa o 15.00.

 

11.11.16 - Piątek Święto Niepodległości Polski parafianie i goście bardzo licznie uczestniczyli w Mszach Świętych i modlitwach za ojczyznę o godzinach w porządku niedzielnym. Dziś także rozpoczęliśmy nowennę przygotowującą naszą parafię do Jubileuszowego aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

 

18.11.16 - Piątek tak jak przez cały tydzień i dziś o 18.00 parafianie gromadzą się na modlitwach nowenny przed Uroczystością Chrystusa Króla. Licznie przybyli, gdyż dziś dodatkowo w trzeci piątek miesiąca jest wieczór Uwielbienia Bożego Miłosierdzia i modlitwy wstawiennicze. Gościmy wspólnotę charyzmatyczną z Rzeszowa. Dziś także zakończono prace przy kościele zabytkowym w tym roku i nastąpił ich odbiór przez Komisję Konserwatorską.

 

19.11.16 - Sobota kilku parafian udało się na uroczystości do Łagiewnik w Krakowie związane z przyjęciem Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. dziś wieczór czuwanie różańcowe prowadzą żywe róże.

 

20.11.16 - Niedziele po każdej Mszy Świętej przed Najświętszym Sakramentem składamy  Jubileuszowy akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Szczególne gromadzą się o godz. 7.00 - Rada duszpasterska, Akcja Katolicka i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, o 9.00 - Ochotnicza Straż Pożarna ze sztandarem, Koło Gospodyń Wiejskich i Rada Sołecka i radni Gminy, o 10,30 Nasze szkoły, rodzice, młodzież i uczniowie a o 15.00 - Caritas, Żywe Róże i Wspólnota Intronizacyjna NSPJ. Parafianie bardzo pięknie włączyli się w ten akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. 

 

27.11.16 - Niedziela - dziś rozpoczynamy nowy rok liturgiczny pod hasłem "Idźcie i głoście" Adwentem. Tradycyjnie w niedziele adwentu pierwsza Msza Święta w kościele parafialnym o 6.00, a pozostałe bez zmian. Dziś na tej porannej Mszy Świętej błogosławieństwo opłatków, które zostaną przekazane rodzinom tradycyjnie przez p. Kościelnego i. p. Organistkę. Roraty w adwencie w dni powszednie tradycyjnie o 6.00. Dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć rano we Mszy Świętej  w środy i czwartki Msze Święte Adwentowe o 17.00. Serdecznie zapraszamy.  

 

08.12.16 - Czwartek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP o godz. 8.00 Msza Święta, w której uczestniczyli licznie rodzice, uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół im. Świętej Rodziny w Lutczy. W tej uroczystości z okazji szóstej rocznicy nadania patrona, Szkoła uczestniczyła razem ze sztandarami.

 

09.12.16 - Piątek - dziś odesłałem ostatnie dokumenty do rozliczenia dotacji na prace przy kościele zabytkowym w roku 2016.

 

10.12.16 - Sobota dziś służba kościelna zakończyła odwiedzanie rodzin z opłatkami.

 

16.12.16 - Piątek po Mszy Świętej o godz. 18.00 wychwalanie Bożego Miłosierdzia z modlitwami uwielbienia i wstawienniczymi.

 

21.12.16 - Środa parafialna spowiedź adwentowa od 11.00 do 12.00 i Msza Święta. Po południu od 15.00 do 16.00 oraz od 16.30 do 17.00 a następnie Nowenn do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Msza Święta zaś dla tych którzy dłużej muszą pracować możliwość spowiedzi wieczór od 20.00 do 21.00. Podczas spowiedzi świętej będzie wystawiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie i prosimy o adorację w ramach czterdziestogodzinnego nabożeństwa.

 

24.12.16 - Sobota Wigilia Bożego Narodzenia po roratach o 6.00 bardzo licznie zebrani parafianie zabrali jak co roku "światło z Betlejem", które zapłonie w ich rodzinach przy wieczerzy wigilijnej. O północy "Pasterka", na którą bardzo licznie przybyli goście i parafianie.

 

31.12.16 - Sobota o godz. 14.00 Uroczystymi Nieszporami z kazaniem okolicznościowym oraz adoracją Najświętszego Sakramentu przy licznie zabranymi wiernymi kończymy rok 2016. O godz. 23.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i Mszą Świętą o północy rozpoczynamy Nowy Rok 2017.