Rok 2017

01.01.17 – Niedziela Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki rozpoczęliśmy nocną adoracją Najświętszego Sakramentu i Mszą Świętą o północy.

 

04.01.17  - Środa o godz. 17.00 Msza Święta w rocznice śmierci ks. Władysława Wilka i za zmarłych, którzy budowali kościół parafialny w Lutczy. Mszy Świętej przy licznym udziale parafian przewodniczył i kazanie okolicznościowe wygłosił ks. Arcybiskup Adam Szal Metropolita Przemyski.

 

06.01.17 - Piątek Uroczystość Trzech Króli wróciła śnieżna i mroźna zima. Msze Święte w takim porządku jak w niedzielę z poświeceniem kredy, złota, kadzidła i mirry. Wierni mogli zabrać do domów poświęconą kredę oraz kadzidło. Z powodu zimy mniej wiernych uczestniczyło dziś w nabożeństwach. 

 

11.01.17 - Środa wieczorem zakończyliśmy wizytę duszpasterską w naszych rodzinach związaną ze Świętami Bożego Narodzenia.

 

12.01.17 - Czwartek od godz. 10.00 rozpoczęła się parafialna adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 17.00. Parafianie mimo dużego śniegu licznie w poszczególnych godzinach spotykali się Panem Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie pod podstacją chleba. 

 

15.01.17 - Niedziela w Zespole Szkół im. Świętej Rodziny w Lutczy o godz. 14.00 jak co roku od wielu lat spotkanie opłatkowe dla dziadziów, babć i samotnych oraz chorych osób przygotowane przez Zespołu Szkół im. Świętej Rodziny, Rodziców i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Lutczy. Po przywitaniu przez Pana Dyrektora Antoniego Baszaka, zabrał głos Pan Starosta Robert Godek, następnie Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab. W dalszej części wystąpiły uczniowie z programem Bożonarodzeniowym pod opieką Pani Teresy Turoń oraz dzieci z życzeniami z klasy i drugiej pod opieką Pań wychowawczyń - Lucyny Gołda i Alicji Baszak. Z kolei ks. proboszcz Jan Ochła przewodniczył okolicznościowej modlitwie i złożył życzenie uczestnikom spotkana i nastąpiło indywidualne składanie życzeń i łamanie się opłatkiem oraz spotkanie przy herbatce i rozmowy pełne wzruszeń i wspomnień. Atmosfera całkowicie rodzinna pełna ciepła i radości, którą uświetniła młodzież obsługująca stoły z Gimnazjum.

 

18.01.17 - Środa o godz. 10.00 spotkanie przedstawicieli Kurii Rzeszowskiej z pracownikami parafii oraz z księdzem proboszczem w ramach kontroli i przygotowania do wizytacji kanonicznej na 10 i 12 marca 2017 r.

 

22.01.17 - Niedziela po Mszy Świętej odbyło się kolejne posiedzenie Rady duszpasterskiej, na którym zastanawialiśmy się nad czekającymi nas w tym roku wydarzeniami religijnymi (wizytacja kanoniczna, misje parafialne i prymicje) oraz kontynuacją prac w kościele zabytkowym. Ksiądz proboszcz także przedstawił w szczegółach stan moralny i finansowy parafii.

 

24.01.17 - Wtorek zostały opracowanie i wysłane wnioski o dotacje na planowane prace przy kościele zabytkowym w roku 2017.

 

02.02.17 - Czwartek - wierni dziś licznie przybyli na Msze Święte z poświeceniem gromnic o 7.00, 9.00, 10.30 i 18.00 mimo, że o 13.00 był pogrzeb.

 

03.02.17 - Piątek dziś po rannej Mszy świętej poświecenie jabłek i błogosławieństwo świecami z okazji św. Błażeja. Wielu wiernych skorzystało z tego sakramentalia.

 

05.02.17 - Niedziela po Mszach Świętych dziś poświęcenie z okazji Świętej Agaty chleba, soli i wody.

 

12.02.17 - Niedziela dziś na sumie modliliśmy się za chorych, cierpiących i staruszków z okazji Światowego Dnia Chorego. Sakramentu chorych udzielono trzydziestu dziewięciu osobom. W liturgię Mszy Świętej włączało Szkolne Koła Caritas Zespołu Szkół im. Świętej Rodziny w Lutczy. Pamiątkowe obrazki z błogosławieństwem ks. Biskupa naszej diecezji rozdawały po Mszy Świętej Panie z Parafialnego Zespołu Caritas a członkowie Szkolnego Koła Caritas wręczali z tej okazji upominki wykonane przez uczniów.

 

27.02.17 - Poniedziałek dziś Stowarzyszenie Rodzin Katolickich zorganizowało autokarowy wyjazd do kina w Rzeszowie na film pt. "Zerwany kłos" poświęcony bł. Karolinie Kózka.

 

01.03.17 - Środa Popielcowa także w naszej parafii rozpoczyna Szkolne Rekolekcje Wielkopostne. W tym roku te ćwiczenia duchowe poprowadzą Siostry Saletynki z Rzeszowa, Siostra Agata i Siostra Anna. A oto program:

 

Środa Popielcowa – 1 marca 2017 r.

 

10.00   Spotkanie dla Gimnazjum – kościół parafialny

11.00   Msza święta dla Gimnazjum i Szkół Podstawowych – kościół parafialny

Następnie spotkanie dla Szkół Podstawowych – kościół parafialny

18.00   Msza święta dla rodziców – kościół parafialny

 

Czwartek – 2 marca 2017 r.

 

9.15     Spotkanie i Droga Krzyżowa dla Gimnazjum – kościół parafialny

11.00   Spotkanie i Droga Krzyżowa dla Szkół Podstawowych – kościół parafialny

17.00   Msza święta dla rodziców i nauczycieli – kościół parafialny

 

Piątek – 3 marca 2017 r.

 

10.00   Spotkanie dla Gimnazjum – kościół parafialny

11.00   Msza święta dla Gimnazjum i Szkół Podstawowych – kościół parafialny

Następnie spotkanie dla Szkół Podstawowych – kościół parafialny

17.00   Droga Krzyżowa i Msza święta dla rodziców – kościół parafialny

Uczniowie i nauczyciele oraz rodzice włączają się w rekolekcje.

 

03.03.17 - Piątek bardzo licznie przybyli parafianie na nabożeństwo drogi krzyżowej o 17.00 i 20.00.

 

03 -05.03.17 Kandydaci do sakramentu bierzmowania uczestniczą w rekolekcjach zamkniętych pod opieką księdza wikariusza w Czarnie Sędziszowskiej w ośrodku rekolekcyjnym "Kana".

 

05.03.17 - Niedziela o godz. 14.00 Gorzkie Żale a po nich adoracja krzyża przez wszystkich mężczyzn, na którą bardzo licznie przybył rodzaj męski naszej parafii. Kazania pasyjne w tym roku głosi ksiądz wikariusz.

 

09.03.17 - Czwartek od rana rodziny przygotowujących się do sakramentu bierzmowania w komplecie  sprzątają dziś otoczenie kościoła oraz świątynię.

 

10.03.17 - Piątek - dziś rozpoczynają się odwiedziny naszej parafii przez Księdza Biskupa Edwarda Białogłowskiego od spotkania o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej nr 2 w Lutczy, następnie spotkanie w Zespole Szkół im. Świętej Rodziny w Lutczy. Po południu Dostojny Gość odwiedził chorą osobę oraz rodzinę wielodzietną.

 

12.03.17 - Niedziela ciąg dalszy odwiedzin naszej parafii przez Księdza Biskupa dziś rozpoczyna się o godz. 9.00 od Mszy Świętej w kościele zabytkowym. Po sumie o 11.00 odbyło się spotkanie z wszystkimi grupami działającymi w naszej parafii. Ksiądz Biskup uczestniczył o godz. 14.00 w Gorzkich Żalach zaś o 15.00 udzielił Sakramentu Bierzmowania 25 młodym naszym parafianom z klas trzecich Gimnazjum w obecności ich rodziców.

 

13.03.17 - Poniedziałek wysłałem stosowne pisma do odpowiednich Urzędów w sprawie zagrożenia dla kościoła zabytkowego na wypadek wichury ze strony blisko rosnących starych drzew przy budowli, na które zwrócił Ksiądz Biskup podczas wczorajszych odwiedzin naszej paarfii.

 

17.03.17 - Piątek o godz. 17.00 i 20.00 parafianie licznie uczestniczyli w nabożeństwach Drogi Krzyżowej.

 

19.03.17 - Niedziela dziś oddawaliśmy cześć Świętemu Józefowi, który jest też patronem naszych kościołów razem z Marką Bożą Wniebowziętą. Okolicznościowe kazania i sumę celebrował ks. Paweł Pałaziak jako wikariusz z Czudca. Po Mszach Świętych ministranci osobom chętnym przystąpić do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego rozdawali deklaracje.

 

22.03.17 - Środa dziś okresowy przegląd systemów alarmowych w kościele zabytkowym.

 

24.03.17 - Piątek jak przed tygodniem udział parafian w nabożeństwach Drogi Krzyżowej. 

 

26.03.17 - Niedziela na sumie o 10.30 kilkadziesiąt osób złożyło przyrzeczenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego oraz włączyły się w liturgię Mszy Świętej. Po Gorzkich Żalach o 14.00 do tradycyjnej adoracji krzyża przyszły babcie, mamy i panny naszej parafii. Dziś także odbyło się kolejne posiedzenie Rady duszpasterskiej, podczas, której podsumowaliśmy wizytacje kanoniczna, zostały też zaprezentowane wskazania Księdza Biskupa odnośnie naszej parafii. Zaprezentowano tematykę misji parafialnych w dniach 21 do 28 maja 2017 roku, które mają naszą wspólnotę parafialną wprowadzić przeżywaną setną rocznicę objawień Matki Bożej Fatimie i prymicje w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego oraz podjęto decyzję o budowie alejek na nowej części cmentarza parafialnego.  

 

29.03.17 - Środa rozpoczęły się katechezy i spotkania dla młodzieży z klas drugich Gimnazjum przygotowujące do Sakramentu Bierzmowania. Spotkania będą się odbywać co środę zaś celebracje raz w miesiącu z rodzicami.

 

06.04.17 – Czwartek Dzień Spowiedzi Świętej Wielkopostnej Parafialnej od 11.00 do 12.00 i następnie Msza Święta o 12.00. Po południu od 15.30 do 16.30 oraz od 17.00 do 18.00 a następnie Msza Święta o 18.00. Dla tych, którzy nie mogli skorzystać w ciągu dnia kapłani posługiwali wieczór od 20.00 do 21.00. Podczas spowiedzi świętej był wystawiony Najświętszy Sakrament, w którym wierni adorowali Pana Jezusa w ramach nabożeństwa czterdziestogodzinnego. Mniej wiernych dziś przystąpiło do spowiedzi Świętej niż zwykle przed Świętami Wielkanocnymi.

 

07.04.17 - Piątek po Mszy Świętej o 17.00 tradycyjnie Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w plenerze od kościoła parafialnego do zabytkowego. Mimo nieodpowiedniej pogody, wierni w tym, i wiele młodych ludzi, licznie przybyli na nabożeństwo pasyjne przygotowanie i poprowadzone przez młodzież z klas drugich i trzecich Gimnazjum pod kierunkiem  wikariusza  księdza Mariusza. Nad bezpieczeństwem czuwali jak zawsze Panowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutczy. Deszcz wytrzymał dzisiaj do końca Drogi Krzyżowej a potem się rozpadało.

 

13.04.17 - Wielki Czwartek o godz. 18.00 Msza Święta Wieczerzy Pańskiej tradycyjnie następnie adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy - kaplica Świętego Józefa przez parafian i gości do północy.

 

14.04.17 - Wielki Piątek od rana rodziny odprawiają indywidualnie nabożeństwo Drogi Krzyżowej oraz adorują Pana Jezusa w Ciemnicy. O 16.30 - Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w kościele parafialnym. Godzina 17.00 rozpoczyna się Liturgia Męki Pańskiej zakończona procesją do Grobu Bożego - kościół dolny - kaplica pogrzebowa. Adoracja w porządku tradycyjnym do północy.

 

15.04.17 - Wielka Sobota Poświecenie pokarmów w kościele parafialnym o 8.30 i 11.00 oraz tradycyjnie w poszczególnych rejonach parafii. W ciągu dnia rodziny z dziećmi adorują krzyż oraz Pana Jezusa w Grobie Bożym. O godz. 19.00 od poświecenia ognia rozpoczęła się Liturgia Wigilii Paschalnej.

 

16.04.17 - Wielka Niedziela - o godz. 6.00 procesja rezurekcyjna ze względu na deszcz odbyła się wewnątrz świątyni.

 

21.04.17 - III Piątek Miesiąca od godzinie 19.00 Wychwalanie Bożego Miłosierdzia oraz wieczór uwielbienia prowadzony przez ks. Grzegorza Szczygła i Duszpasterstwo Akademickie "Rotunda" z Rzeszowa od Księży Saletynów.

 

25.04.17 – wtorek Świętego Marka Ewangelisty po Mszy Świętej o 18.00 procesja błagalna o urodzaje do krzyża misyjnego.

 

27.04.17 Czwartek parafia otrzymała dar ołtarza z okazji Prymicji - złoty ornat - jako podziękowanie Matce Boskiej Nieustającej Pomocy za wysłuchanie prośba i o dalszą opiekę i o zdrowie dla Rodziny. ufundowała wdzięczna Parafianka.

 

30.0417 – Trzecia Niedziela Wielkanocna, jest Ogólnopolską Niedzielą Biblijną, rozpoczynającą IX Tydzień Biblijny. W tym roku połączona z pierwszym Narodowym Dniem Czytania Pisma Świętego szczególnie listu Świętego Pawła do Galatów. O godz. 15.00 nabożeństwo Słowa Bożego a następnie Msza Święta. Dziś także na sumę wręczenie modlitewników w ramach przygotowania do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej.

 

02.01.17 – Wtorek po południu Panowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutczy przeprowadzili prace pielęgnacyjne przy drzewach koło kościoła parafialnego.

 

03.05.17 – Środa Uroczystość NMP Królowej Polski o godz. 9.00 w kościele zabytkowym Msza Święta w intencjach Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutczy. We Mszy Świętej uczestniczyli Strażacy razem z pocztem sztandarowym. Na sumie modliliśmy się w intencjach Ojczyzny i rządzących. Wiele rodzin naszej parafii z okazji tej uroczystości udekorowały domy w flagi narodowe i Maryjne.

 

05.05.17 – Piątek wczoraj i dziś składałem dokumenty od dofinansowanie prac przy kościele zabytkowym u Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu. W tym roku planujemy przeprowadzić następujące prace remontowo-konserwatorskie konserwacja polichromii (zacheuszki) i wyposażenia (instrument organowy z XVII w. etap I, 2 obrazy, 2 stalle), impregnacja pokrycia gontowego dachu i ścian oraz wymiana posadzki w kruchcie głównej.

 

07.05.17 - Niedziela dziś podczas wszystkich Mszy Świętych ojciec Jacek Dubel Redemptorysta z Krakowa zapraszał parafian na Ewangelizacyjne Misje Parafialne  w dniach 21 do 28 maja 2017 r.

 

08.05.17 - Poniedziałek rodzice dzieci, które za rok przystąpią do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej rozpoczęli koszenie traw i przygotowanie otoczenia kościoła i budynków parafialnych.

 

11.05.17 - Czwartek ostatecznie został zaktualizowany wniosek i wysłany do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dotacje dla prac prowadzonych w kościele zabytkowym w roku 2017. Także dziś w drukarni zakończyły się prace nad folderem zapraszającym na Misje Ewangelizacyjne w dniach 21 do 28 maja 2017 roku.

 

12.05.17 - Piątek godz. 16.00 Pierwsza Spowiedź Święta dla uczniów Szkół Podstawowych z klas trzecich. Dziś rodzice klas drugich kończą porządkowanie otoczenia, które kontynuowali przez kilka dni. Wieczorem rodzice dzieci komunijnych rozpoczęli dekorowanie świątyni na niedzielną uroczystość.

 

13.05.17 - Sobota od samego rana rodzice dzieci klas drugich sprzątają generalnie kościół, a rodzice dzieci klas trzecich kontynuują  ubieranie na jutrzejszą uroczystość. W 100 rocznicę objawień w Fatimie, przy głównym ołtarzu Figura Matki Bożej z Fatimy, która odwiedziła przed kilku laty wszystkie rodziny naszej parafii, ubrana w białe róże w komponowana w dekorację komunijną.

 

14.05.17 - Niedziela na sumie dziewiętnaście dzieci z klas trzecich szkół podstawowych w Lutczy przystąpiło do Pierwszej Komunii Świętej. Dzieci do przyjęcia Sakramentu Spowiedzi i Komunii Świętej przygotowywał ks. Mariusz Wawrzynek - wikariusz w Lutczy. Mszę Świętą celebrował ks. proboszcz na zakończenie uroczystości wspólne zdjęcie pamiątkowe dzieci z księżmi i wychowawcami Panią Teresą Turoń i Krystyną Pyra.

 

15.05.17 - Poniedziałek od rana rodzice dzieci klas drugich zadbali o posprzątanie kościoła i otoczenia. Wieczorem rodzice razem z dziećmi komunijnymi rozpoczną biały tydzień.

 

19.05.17 - Zakład Stolarski Pana Stanisława Ciuby wykonał nowy krzyż misyjny, który zostanie 22 maja w poniedziałek podczas drogi krzyżowej w plenerze (tras procesji Bożego Ciała) przy szkole poświecony i przeniesiony na plac kościoła zabytkowego i tam postawiony jako pamiątka tych ćwiczeń duchowych.

 

20.05.17 - Sobota na zakończenie Białego Tygodnia rodzice i dzieci z klas trzecich szkół podstawowych razem z księdzem wikariuszem udali się na pielgrzymkę do Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej.

 

21.05.17 - Niedziela Ojcowie Redemptoryści z Karkowa (o. Jacek Dubel i o. Eugeniusz Karpiel) rozpoczynają dziś w naszej parafii Misje Ewangelizacyjne. A oto program szczegółowy:

 

W JEZUSIE CHRYSTUSIE BÓG SZUKA CZŁOWIEKA

„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie.” J 2.5

 

NIEDZIELA – 21 maja

 

BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

 Uroczystość rozpoczęcia Misji Ewangelizacyjnych

 

§         Msza Święta z kazaniem misyjnym 7.00

§         Powitanie Misjonarzy

§         Przekazanie stuły

§         Intronizacja Pisma Świętego i Paschału

§         Msza Święta z kazaniem misyjnym 9.00, 10.30, 15.00

 

PONIEDZIAŁEK – 22 maja

 

GRZECH CZŁOWIEKA I ZBAWIENIE W JEZUSIE CHRYSTUSIE

 

§         Msza Święta z kazaniem misyjnym 9.00

§         Misyjne spotkanie dla dzieci 16.30

§         Msza Święta z kazaniem misyjnym 18.30

§         DROGA KRZYŻOWA ulicami Parafii (bezpośrednio po wieczornej Mszy Świętej). Krzyż misyjny wykonał Stanisław Ciuba z Lutczy.

 

WTOREK – 23 maja

 

WIARA I NAWRÓCENIE

Misyjna Uroczystość Pojednania we Wspólnocie

 

§         Msza Święta z kazaniem misyjnym 9.00

§         Misyjne spotkanie dla dzieci 16.30

§         Msza Święta z kazaniem misyjnym 18.30

§         Misyjne spotkanie dla młodzieży 20.00

§         Misyjna Szkoła modlitwy zakończona Apelem Jasnogórskim 20.30

 

ŚRODA – 24 maja

 

JEZUS CHRYSTUS JEST MOIM PANEM I ZBAWICIELEM

Misyjna Uroczystość wyboru Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela

 

§         Msza Święta z kazaniem misyjnym 9.00

§         Misyjne spotkanie dla dzieci 16.30

§         Msza Święta z kazaniem misyjnym 18.30

§         Misyjne spotkanie dla młodzieży 20.00

§         Misyjna Szkoła modlitwy zakończona Apelem Jasnogórskim 20.30

 

CZWARTEK – 25 maja

 

DUCH ŚWIĘTY OBIETNICĄ OJCA

Modlitwa o Dar Ducha Świętego

 

§         Msza Święta z kazaniem misyjnym 9.00

§         Msza Święta z kazaniem misyjnym i modlitwą o dar Ducha Świętego dla wszystkich stanów 18.30

§         Misyjna Szkoła modlitwy zakończona Apelem Jasnogórskim 20.30

 

PIĄTEK – 26 maja

 

KOŚCIÓŁ WSPÓLNOTĄ WIERZĄCYCH

Uroczystość Odnowienia Przyrzeczeń Małżeńskich

 

§         Msza Święta z kazaniem misyjnym i odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich 9.00

§         Msza Święta z kazaniem misyjnym i odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich 18.30

§         Misyjna Szkoła modlitwy zakończona Apelem Jasnogórskim 20.30

 

SOBOTA – 27 maja

 

WZROST I PRZEMIANA W CHRYSTUSIE  -  UBODZY W DUCHU NA WZÓR MATKI JEZUSA

 

§         Msza Święta z kazaniem misyjnym 9.00

§         Msza Święta dla chorych z Sakramentem Namaszczenia Chorych i modlitwą o uzdrowienie 11.00

§         Odwiedziny chorych w domach

§         Adoracja Najświętszego Sakramentu (po Mszy Świętej dla chorych)

§         Błogosławieństwo dzieci przedszkolnych z rodzicami i matek w stanie błogosławionym 15.00

§         Nowenna do M. B. Nieustającej Pomocy i Msza Święta z kazaniem misyjnym 18.30

 

NIEDZIELA – 28 maja

 

BĄDŹCIE MOIMI ŚWIADKAMI

Uroczystość Zakończenia Misji

 

§         Msza Święta z kazaniem misyjnym 7.00, 9.00, 10.30

§         Msza Święta z kazaniem misyjnym 15.00

§         Uroczyste zakończenie Misji – Wyznanie wiary pod Krzyżem Misyjnym (po Mszy Świętej o 15.00)

 

Sakrament Pojednania we wtorek – 23 maja

 

10.00-12.00, 15.30-16.30, 17.00-17.30, 19.30-20.00

 

27.05.17 - Sobota rozpoczęły się prace powiększające parking przy kościele zabytkowym.

 

29.05 - 03.06.17 - Prace przygotowawcze przed prymicjami. Koszeniem traw przy budynkach parafialnych zajęli się chętni mieszkańcy dziesiątka Jastrzębskiego zaś dekorowaniem placu kościelnego mieszkańcy dziesiątka Koło Szkoły. Także dekorację drogi i otoczenia domu rodzinnego ks. prymicjanta zajęli się;  rodzina sąsiedzi i inni mieszkańcy naszej parafii.

 

03.06.17 - Sobota dziś w Katedrze Rzeszowskiej o godz. 10.00 nasz rodak, Sławomir Lubas, otrzymał świecenia kapłańskie z rąk ks. Biskupa Jana Wątroby. Po południu kontynuacja prac przy parkingu.

O godz. 19.30 ks. prymicjant Sławomir Lubas przybył do naszego kościoła parafialnego i przewodniczył procesji oraz różańcowi fatimskiemu, w który włączyła się młodzież klasy III B Gimnazjum.

 

04.06.17 - Niedziele Zesłania Ducha Świętego po przygotowaniach w czasie Misji ewangelizacyjnych nasza parafia przeżywa Prymicje ks. Sławomira Lubasa. Podczas uroczystej Mszy Świętej Prymicyjnej o godz. 11.00 okolicznościowe kazanie wygłosił ksiądz Paweł Pietrusiak - Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. Cała parafia oczekiwała kolejnych prymicji od 22 lat a teraz włączyła się w przygotowanie tej uroczystości.

 

05.06.17 - Poniedziałek Drugi Dzień Zielonych Świąt - Matki Kościoła tradycyjne na najstarszym cmentarzu o godz. 16.00 została celebrowana Msza Święta za wszystkich zmarłych parafian w kaplicy cmentarnej.

 

12 - 14.06.17 -  Prace do przygotowania ołtarzy na procesję w Boże Ciało trasą drogi krzyżowej w plenerze: Ołtarz I przy grocie Matki Bożej mieszkańcy Granicy, ołtarz II przy Zespole Szkół im. Świętej Rodziny mieszkańcy Delikatówki, ołtarz III przy domu rodziny Cynar nr 267 mieszkańcy Mnichowej Górki, ołtarz IV przy domu rodziny Trędowiczów nr 328 mieszkańcy Małówki.

 

15.06.17 - Czwartek - Uroczystość Bożego Ciała o godz. 8.30 Msza Święta, po której uczestniczyliśmy w procesji ku czci Najświętszego Sakramentu do czterech ołtarzy na trasie drogi krzyżowej w plenerze - od kościoła parafialnego do zabytkowego. Przy pięknych ołtarzach wykonanych przez naszych parafian, w gronie bardzo licznie zebranych wiernych wysychaliśmy cztery Ewangelie oraz śpiewali suplikacje i otrzymaliśmy błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Bezpieczeństwo zapewniali nam jak co roku Panowie Strażacy z Lutczy. W procesji uczestniczył nasz rodak, ks. Wacław Turoń, który przeżywa 22 rocznicę świeceń kapłańskich i koniec pracy duszpasterskiej na Ukrainie i powrót do pracy duszpasterskiej w Polsce.

 

18.06.17 - Niedziela na sumie o 10.30 młodzież z klas drugich Gimnazjum oraz rodzice uczestniczyli w celebracji przekazania modlitewników w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania.

 

22.06.17 - Czwartek o godz. 18.00 uroczystą procesją z Najświętszym Sakramentem zakończyliśmy Oktawę Bożego Ciała. Dzieci otrzymały po błogosławieństwie indywidualnym obrazki św. Brata Alberta oraz tradycyjne cukierki. W tym roku liczniej niż prze inne lata dzieci i parafianie uczestniczyli w procesjach eucharystycznych z Najświętszym Sakramentem w Oktawie.

 

23.06.17 - Piątek w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 9.00 uczniowie, rodzice i nauczyciele zakończyli kolejny rok szkolny Mszą Świętą i nabożeństwem ku czci Serca Pana Jezusa w kościele parafialnym oraz w Szkołach uroczystymi akademiami.

 

27.0617 - Wtorek po południu przeszła gwałtowna burza z gradem i huraganem. Przy kościele zabytkowym łamała dwie lipy, które cudem tylko nie uderzyły w obiekt i nie spowodowały katastrofy budowlanej. Od kilku lat nalegamy na Urząd Ochrony Zabytków, aby wydał zgodę na usunięcie tych drzew bo one w każdej chwili jak tylko będzie burza stają się zagrożeniem dla zabytku. Mimo ostatniej prośby ks. Biskupa podczas wizytacji i z tego tytułu skierowanego pisma parafia otrzymała negatywną odpowiedź. Dziwny jest ten świat, że drzewa są ważniejsze niż bezpieczeństwo ludzi czy budowli, która obecnie liczy 553 lata. Może mi kto doradzi; jak przekonać pracowników tego Urzędu, aby wydali stosowna zgodę na usuniecie tych bardzo wysokich lip, by przestały być zagrożeniem.

 

30.06.17 - Piątek zgodnie z umową o pracę Pani Joanna Babiarz z dniem dzisiejszym przestała pełnić funkcję organisty w naszej parafii. Bardzo serdecznie dziękujemy jej sumienną, profesjonalną posługę dla naszej parafii. Naszą wdzięczność chcemy wyrażać modlitwą w jej intencjach prosząc Boga o błogosławieństwo.

 

03.07.17 - Poniedziałek wysłałem stosowne pismo do WUOZ w Rzeszowie odnośnie zagrożenia przez drzewa przy kościele zabytkowym dla ludzi i dla budowli.

 

05.07.17 - Środa ostatecznie po konsultacjach zdecydowaliśmy o pracach na nowej części cmentarza parafialnego. Zamierzamy w tym roku wykonać zgodnie z planem budowlanym alejki na tej nowej części.

 

06.07.17 - Czwartek po południu zapadła decyzja podjęcie koniecznych prac na plebani przy suficie w kuchni.

 

13.07.17 - Czwartek dziś podpisałem umowy o dofinansowanie prac w kościele zabytkowym z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W najbliższym czasie, gdy będzie odpowiednia pogoda rozpoczną się prace remontowo-konserwatorskie przy kościele zabytkowym w Lutczy.

 

14.07.17 - Piątek od rana rozpoczęły się prace prowadzone na nowej części cmentarza przy budowie alejek. Koparką pracował Pan Antoni Szopa i pomagał mu Pan Grabarz.

 

17.07.17 - Poniedziałek dziś kilkanaście samochodów żwiru od Pana Zbigniewa Cynara przywiózł Pan Antoni Szopa pod bramę cmentarza na utwardzenie alejek. Po południu Firma Pana Adama Szueleja ten żwir rozwiozła po alejkach cmentarza. W tych parach pomagał także Pan Grabarz i Pan Stefan Turoń. 

 

22.07.17 - Sobota Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Lutczy pod kierunkiem Pani Zofii Dzikiej organizuje dziś pielgrzymkę z okazji setnej rocznicy objawień w Fatimie do Matki Bożej w Ludzimierzu i Zakopanym-Krzeptówkach. Wyjazd pielgrzymów w liczbie 50 o godz. 4.30. Pielgrzymka się bardzo udała i wszyscy wrócili zadowoleni i z pogłębioną wiarą oraz miłością do Matki Bożej. 

 

23.07.17 - Niedziela jeszcze nie mamy organisty i nabożeństwa są tylko przy śpiewie wiernych, którzy pięknie śpiewają ale muzyka organowa nadaje pewien niepowtarzalny smak liturgii.

 

25.07.17 - Wtorek Świętego Krzysztofa rano i wieczorem po Mszach Świętych błogosławieństwo pojazdów mechanicznych i ich kierowców oraz tradycyjna akcja "1 grosz za 1 kilometr" na misje.

 

30.07.17 - Niedziela dziś na wszystkich Mszach Świętych czytamy Apel Przewodniczącego Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości na sierpień - miesiąc abstynencji ks. Biskupa Tadeusza Bronakowskiego. Parafianie z uwagą słuchali o zagrożeniu dla naszego Narodu.

 

02.08.17 - Środa prace przy utwardzaniu alejek na cmentarzu oraz wywóz kamienia na alejki cmentarza przez Firmę Adama Szurleja, pomagał Pan Grabarz a zorganizował Pan Stefan Turoń.

 

04.08.17 - Piątek ks. Mariusz i kilka naszych parafian rozpoczęło dziś rano udział w Rzeszowskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę. Od kilku dni towarzyszy nam temperatura ponad 30 0C. Nadal nie mamy organisty w parafii.

 

05.08.17 Sobota - Ogólnopolska sesja naukowa „Cykle malarstwa pejzażowego jako opowieść autobiograficzna artysty”, Wiśniowa, 3-4 sierpnia 2017 zorganizowana przez Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej przy Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego wraz z Towarzystwem im. Zygmunta Mycielskiego, która odbyła się w dniach 3 – 4 sierpnia 2017 w Wiśniowej koło Rzeszowa. Dziś dnia 5 sierpnia 2017 roku od godz. 10.30 do 13.00 naszą parafię odwiedzili jej uczestnicy,  którzy zwiedzali kościół zabytkowy oraz parafialny. W parafialnym kościele spędzili około dwóch godzin zachwycając się budowlą oraz jej wewnętrznym wystrojem. Nas szczególną uwagę zasługuje polichromia, droga krzyżowa, witraże, sklepienia oraz posadzka. Do kroniki parafialnej o nowym kościele wpisali następującą uwagę:

„Dziękujemy za możliwość obejrzenia wyjątkowego cennego kościoła z polichromią Eugeniusz Muchy. Gratulujemy przepięknej świątyni i życzymy powodzenia i życzymy powodzenia w dbaniu o ten unikatowy zabytek. Piękny w całości dekoracji!”

I następują podpisy;

Prof. dr hab. Dorota Kudelska – Instytut Historii Sztuki KUL

Dr Grażyna Ryba – Uniwersytet Rzeszowski Centrum Dokumentacji Współczesnej sztuki Sakralnej

Janusz Antos ASP w Krakowie

Dr Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska Wydział Sztuki Uniwersytet Warmińsk-Mazurski w Olsztynie

Danuta Michalec. Historyk sztuki w Muzeum Regionalnym w Siedlcach

Ks. Paweł Batory – Muzeum Diecezjalne w Rzeszowie

„Z wyrazami wdzięczności za możliwość zobaczenia tej perły architektury”

Dr Małgorzata Dąbrowska oraz Anna organizatorka wyjazdu i przewodniczka.

 

10.08.17 - Czwartek dzisiaj po południu  rodziny, które przeżywały w tym roku Pierwszą Komunię Świętą przystąpiły do prac porządkowych przy budynkach parafialnych oraz parkingach z okazji odpustu. Zostały pięknie wykoszone wszystkie skarpy oraz uporządkowany teren. Serdeczne Bóg zapłać za tak piękne zorganizowanie się i wykonaną pracę w ogromnych upałach.

 

12.08.17 - Sobota dziś po rannej Mszy Świętej druga część pracy przed odpustem sprzątanie świątyni i ubieranie. Tak jak w czwartek z ogromnym zaangażowaniem zostały wykonane parce. Przed odpustem zostały tylko jeszcze serca do przygotowania przez spowiedź, która będzie w poniedziałek od 16. do 17.00. Serdecznie zapraszamy i dziękujemy. 

 

14.08.17 - Poniedziałek spowiedź święta przed jutrzejszą uroczystością odpustową od 16.00 do 17.00 bardzo licznie przybyli parafianie.

 

15.08.17 - Wtorek Uroczystość Wniebowzięcia NMP - Matki Bożej Zielnej - odpust parafialny. O godz. 8.00 prymaria sprawowana przez księdza prymicjanta Sławomira Lubasa, który tez wygłosił okolicznościowe kazanie. O godz. 11.00 uroczysta suma, której przewodniczył ks. Marek Turoń MS z okazji 20 rocznicy święceń kapłańskich. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Sławomir Lubas. Bardzo piękne wieńce dożynkowe wykonane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Lutczy, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich oraz przez grupę dzieci. Ze sztandarami prezentowali się: Zespół Szkół im. Świętej Rodziny w Lutczy oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Lutczy. W procesji z Najświętszym Sakramentem wokół świątyni wzięli także udział uczniowie z klas komunijnych oraz małe dzieci, które sypały kwiatki i dzwoniły dzwoneczkami. 

 

16.08.17 - Środa rozpoczęły się prace przy konserwacji pokrycia gontowego ścian i dachu kościoła zabytkowego w Lutczy. Dziś także zostały przeprowadzone oględziny drzewostanu po burzach czerwcowych przez pracownika Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Rzeszowie. 

 

18.08.17 - Piątek po godz. 12.00 otrzymaliśmy z Kurii w Rzeszowie wiadomość o zmianie księdza wikariusza. Z naszej Parafii odchodzi Ks. Mariusz Wawrzynek do Jasła Parafii MB Częstochowskiej a przychodzi Ks. Andrzej Chmiel z  Parafii Osobnicy. Zaś ksiądz Sławomir Lubas jako nasz prymicjant został skierowany na pierwszą Parafię do Kupna. Polecamy modlitwom Drogich Księży na nowych parafiach. Nowe parafie mają objąć w dniu 25 sierpnia.

 

25.08.17 - Piątek dziś dotychczasowy ksiądz wikariusz Ks. Mariusz Wawrzynek udał się już do Jasła Parafii MB Częstochowskiej a przyjechał przed południem Ks. Andrzej Chmiel.

 

26.08.17 - Sobota Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej rano i wieczorem bardzo mało uczestniczyło parafian we Mszach Świętych.

 

27.08.17 - Niedziela kazanie na Mszach Świętych głosi nowy wikariusz ks. Andrzej Chmiel.

 

01.09.17 - Piątek kontynuacje prac przy konserwacji pokrycie gontowego dachu i ścian kościoła zabytkowego w Lutczy.

 

03.09.17 - Niedziela po Mszach Świętych parafianie zabierają do swoich rodzin tekst Aktu Poświecenia Rodziny Niepokalanemu Sercu Maryi, który dokonają - w Godzinie Apelu Jasnogórskiego w piątek - 8 września 2017 r. przed obrazem lub figurą Matki Bożej oddania całej swej rodziny.  

 

04.09.17 - Poniedziałek o godz. 9.00 Mszą Świętą w kościele parafialnym, którą celebrował ks. Andrzej - nowy wikariusz uroczyście rozpoczął się nowy rok szkolny 2017/2018. Bardzo licznie przybyli rodzice ze swoimi dziećmi oraz nauczyciele z naszych szkół. Następnie w szkołach rozpoczął się nowy rok pracy uczniów i nauczycieli.

 

08.09.17 - Piątek Święto Narodzenia NMP w kościele parafialnym o 7.00 i 18.00 i w kościele zabytkowym o 16.00 po Mszy Świętej został dokonany przez kapłanów Akt Poświecenia Parafii Lutcza Niepokalanemu Sercu Maryi. Zaś o godzinie 21.00 - w czasie Apelu Jasnogórskiego - przedstawiciel domowników (ojciec lub matka) dokona poświecenia poświecenia swojej rodziny.

 

10.09.17 – Niedziela po sumie o godz. 10.300 katecheza w ramach Tygodnia Wychowania przygotowująca rodziców i uczniów Szkół Podstawowych z klas trzecich do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej. Spotkanie prowadził ks. Andrzej Chmiel

 

11.09.17 – Poniedziałek na godziną 18.00 przybylii bardzo licznie rodzice z dziećmi z: przedszkoli, klasy 0 oraz klasy I, II i III Szkół Podstawowych na Mszę Świętą, po której ks. proboszcz poświecił plecaki i wszystkie przybory szkolne. Na zakończenie każde dziecko przy balaskach otrzymało indywidualne błogosławieństwo od kapłanów.

 

12.09.17 – Wtorek o godzinie o 18.00 Mszy Świętej przewodniczył i okolicznościową naukę dla rodziców i uczniów z klas: IV, V, VI i VII Szkół Podstawowych skierował ks. Andrzej obecny wikariusz w Lutczy.

 

13.09.17 – Środa na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji wychowania katolickiego w naszych rodzinach i szkołach przybyło kilkadziesiąt parafian. Nowennie i Mszy Świętej przewodniczył ks. proboszcz i wygłosił konferencje o zasadach wychowani katolickiego w rodzinach.

 

14.09.17 – Czwartek tradycyjnie w Święto Podwyższenie Krzyża Świętego po Mszy Świętej o 17.00 licznie zebrani rodzice, nauczyciele i uczniowie Gimnazjum oraz Parafianie i Goście uczestniczyli w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w plenerze od kościoła parafialnego do zabytkowego. Jak co roku rozważania prowadziło Stowarzyszenie Rodzin Katolickich razem i innymi grupami parafialnymi. Także Panowie Strażacy zapewnili nam bezpieczeństwo. Całej dzisiejszej uroczystości przewodniczył ks. Andrzej, gdyż proboszcz w tym czasie uczestniczył w odpuście na Bliziance.

 

15.09.17 – Piątek – Matki Bożej Bolesnej na wychwalanie Bożego Miłosierdzia o godz. 18.00 przybyła zaproszona  młodzież szkół średnich, zawodowych oraz wszyscy, dla których sprawa wychowania katolickiego nie jest obojętna. Po zakończeniu w kaplicy Świętego Józefa rozpoczęły się katechezy parafialne przygotowujące młodych ludzi do małżeństwa (Kurs przedmałżeński) zaś w salkach spotkanie formacyjne do grup młodzieżowych naszej parafii.

 

22.09.17 - Piątek o godz. 18.00 w kolejnej katechezie przygotowującej do małżeństwa prowadzonej przez ks. Andrzeja uczestniczyło dwadzieścia osób.

 

23.09.17 - Sobota o godz. 8.00 rozpoczęła się pielgrzymka autokarowa naszych parafian - 50 osób - na czele z ks. Andrzejem do Markowej, aby zapoznać się z dziejami rodziny Ulmów, kandydatów na ołtarze, następnie do Katedry i Seminarium Duchownego w Przemyślu oraz do Matki Bożej Słuchającej w Kalwarii Pacławskiej.

 

24.09.17 - Niedziela po sumie o 10.30 błogosławieństwo różańców i rodzin, które przygotowują się do sakramentu bierzmowania i katecheza dorosłych związana z tym sakramentem. Dziś także przedstawiciele Rady duszpasterskiej zbierają ofiarę do puszek jako "Pomoc jesienną dla Seminarium Duchownego w Rzeszowie".

 

29.09.17 - Piątek o godz. 19.00 katecheza przygotowująca do małżeństwa (kurs przedmałżeński) - uczestniczą 22 osoby.

 

01.10.17 - Niedziela - dziś Stowarzyszenie Rodzin Katolickich zbiera podpisy pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą „Zatrzymaj aborcję”.  Trwają zapisy na wyjazd do Polan na "Różaniec do granic".

 

02.10.17 - Poniedziałek - Nabożeństwa różańcowe w naszej parafii w dni powszednie o 16.30 prywatna adoracja Najświętszego Sakramentu, o 17.00 różaniec prowadzony przez wyznaczoną różę lub grupę parafialną a następnie Msza Święta.

 

06.10.17 - Piątek powoli dobiegają prace remontowo-konserwatorskie w kościele zabytkowym w Lutczy  zaplanowane na 2017 rok.

 

07.10.17 - Sobota o godz. 8.00 rozpoczynamy dziś wyjazd autobusem na "Różaniec do granic" do Polan pod kierownictwem ks. Andrzeja. Ostatecznie w Hucie Polańskiej na granicy modliło się ponad sześćdziesięciu parafian.  O godz. 11.00 Msza Święta w kościele parafialnym dla pozostałych mieszkańców naszej wsi w łączności z pielgrzymami przy granicy Ojczyzny. Następnie adoracja Najświętszego Sakramentu i cztery części różańca oraz koronka do Bożego Miłosierdzia zakończyła wielką modlitwę naszej parafii o 15.30. Pielgrzymi wrócili do domów po dziewiętnastej radośni i szczęśliwi z uczestniczenia w historycznym wydarzeniu w naszej Ojczyźnie.

 

08.10.17 - Niedziela dziś po Mszach Świętych młodzież prowadzi zbiórkę do puszek z okazji Dnia Papieskiego. Na sumie ks. katecheta przekazał rodzicom dzieci z klas trzecich szkół podstawowych a ci następnie po ucałowaniu przekazali swoim dzieciom. Zaś po sumie uczestniczyli w kolejnej katechezie przygotowującej do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej. W spotkaniu brakowało kilkunastu rodziców z dziećmi.

 

15.10.17 - Niedziela dziś prowadzona jest dodatkowa ofiara na tacę przeznaczoną na przy kościele zabytkowym.

 

18.10.17 - Środa dziś zakończono prace remontowo-konserwatorskie w roku 2017 VII etapu przy kościele zabytkowym w Lutczy.

 

21.10.17 - Sobota przedstawiciele z Koła Misyjnego przy Zespole Szkół im. Świętej Rodziny w Lutczy z opiekunem Panią Alicją Baszak dziś w Rzeszowie uczestniczyli w Kongresie Misyjnym Diecezji Rzeszowskiej. Kongres, który odbył się w katedrze był okazją do podsumowania 25 lat działalności misyjnej diecezji rzeszowskiej.

 

22.10.17 - Niedziela Misyjna rozpoczęła Tydzień Misyjny. Podczas każdej Mszy Świętej na jej zakończenie parafianie mogli wysłuchać zaproszenia do pomocy misjonarzom przedstawianego przez Siostrę Kazimierę ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętego Piotra Klawera z Krosna. Dziś także po sumie w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania kolejna katecheza dla rodzin. Młodzież została zaproszona w łączenie się w życie parafialne przez odwiedzenie rodzin naszej parafii i pozostawienie tam materiałów do wyboru Rady duszpasterskiej.

 

26.10.17 - Czwartek przed południem Komisja Konserwatorska dokonała odbioru prace w kościele zabytkowym w Lutczy VII Etapu.

 

27.10.17 - Piątek dziś na cmentarzu parafialnym na nowej części zakończono prace przy alejkach - położono nawierzchnię asfaltową.

 

29.10.17 - Niedziela dziś prowadzona była zbiórka ofiar na utrzymanie cmentarza do puszek przez Radę duszpasterską oraz zbieranie kart wyborczych do nowej kadencji Rady duszpasterskiej.  A oto wyniki:

Wydano w dniu 22.10.2017 r. 631 kart wyborczych. Dziś zebrano 222 karty w tym nieważnych 9 czyli ważnych 213.

 

Nazwa

dziesiątka

liczba wszystkich oddanych i zgłoszonych

kart

osób

głosów

Granica

26

14

94

Delikatówka

20

12

83

Janusza

18

13

68

Mnichowa Górka

8

5

43

Małówka

17

14

97

Podlasy

18

10

72

Podsochówka

10

9

46

Gąsiorówki

17

20

61

Buczyny

8

6

27

Koło Szkoły

21

16

106

Jastrzębskiego

15

11

88

Roślówka

10

10

56

Nowa Wieś

3

3

7

Kobyla

22

9

116

Razem – 14

213

152

964

 

01.11.17 - Uroczystość Wszystkich Świętych goście i parafianie licznie uczestniczyli we Mszach Świętych, zaś szczególnie na sumie o 11.00 z procesją żałobną na cmentarz parafialny.

 

02.11.17 - Dzień Zaduszny - Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych po Mszy Świętej o 14.00 w kościele zabytkowym na cmentarzu przy drodze do Strzyżowa w Godzinie Miłosierdzia o 15.00 przy wietrze i deszczu niewielu wiernych uczestniczyło w nabożeństwie żałobnym za zmarłych. W dni powszednie od 1 do 8 listopada o 17.00 różaniec za wypominanych a następnie Msza Święta.

 

03.11.17 - Piątek - Został ustalony skład Rady duszpasterskiej nowej kadencji od 12.11.2017 r. Po sprawozdaniu Komisji wyborczej i stwierdzeniu kto najwięcej otrzymał głosów w poszczególnym dziesiątku i wyraził zgodę na udział w Radzie w skład tej nowej Rady duszpasterskiej wchodzą następujące osoby: 

 

Z wyboru parafian w dniu 29.10.2017 r.;

 1. Granica – Białek Lucyna nr 32
 2. Delikatówka – Barnat Jolanta nr 140
 3. Janusza – Janusz Elżbieta nr 154
 4. Mnichowa Górka – Szostak Honorata nr 235
 5. Małówka – Groszewska Monika nr 316
 6. Podlasy – Leśniak Bogdan nr 391
 7. Podsochówka – Moskal Marek nr 440
 8. Gąsiorówki – Szurlej Robert nr 558
 9. Buczyny – Liskowicz Marian nr 579
 10. Koło Szkoły – Bobek Józefa nr 674
 11. Jastrzębskiego – Szurlej Wiesław nr 788
 12. Roślówka – Janusz Stanisław nr 831
 13. Nowa Wieś – Lubas Zofia nr 869
 14. Kobyla – Bober Tadeusz nr 921

Z nominacji proboszcz

 1. Bobola Zdzisław nr 723
 2. Gołda Renata nr 334
 3. Książek Henryk nr 903
 4. Kumorek Agnieszka nr 617a
 5. Nycz Tomasz nr 74
 6. Sikora Krystyna nr 17
 7. Szerszeń Marek nr 513a
 8. Wielgos Marian nr 64

Z urzędu:

 1. Ksiądz Proboszcz
 2. Ksiądz Wikariusz
 3. Reprezentant pracowników parafialnych – Kościelny - Szostak Mieczysław
 4. Reprezentant Stowarzyszeń i Ruchów – DADP - Pałka Wojciech
 5. Reprezentant Samorządu – Sołtys - Turoń Leszek
 6. Reprezentant Organizacji Społecznych – OSP w Lutczy - Cynar Paweł
 7. Reprezentant Środowiska Szkolnego – Dyrektor Zespołu Szkół im. Św. Rodziny w Lutczy - Baszak Antoni 

 

06.11.17 - Poniedziałek dziś dokonałem ostatnich przelewów za parce przy kościele zabytkowym w roku 2017 obejmujący zadanie: Lutcza, kościół pw. Wniebowzięcia NMP (XV w.): VII etap prac remontowo-konserwatorskich: przy polichromii i wyposażeniu, impregnacja pokrycia dachu i ścian oraz wymiana posadzki w kruchcie głównej na kwotę 200 608,27 zł.

 

08.11.17 - Środa dziś w Zespole Szkół im. Świętej Rodziny w Lutczy oraz w Szkole Podstawowej nr 2 w Lutczy spotkanie z Siostrą Kazimierą ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętego Piotra Klawera z Krosna. Siostra uświadomiła słuchaczom potrzebę troski o misje przez modlitwę oraz wsparcie ofiarowanym cierpieniem i pomocą materialną.

 

11.11.17 - Sobota Parafianie uczestniczyli w modlitwach na intencje Ojczyzny na Mszach Świętych w porządku niedzielnym, podczas których kazanie okolicznościowe o miłości do Ojczyzny głosił ks. Andrzej Chmiel obecny wikariusz.

 

12.11.17 - Niedziela dziś na Mszach Świętych okolicznościowe kazania głosił ks. Julian Jarząb - proboszcz parafii Św. Józefa Sebastiana Pelczara ze Strzyżowa i zbierał ofiarę na tacę przeznaczoną na budowę nowego kościoła. Podczas sumy na organach grał Pan Marek Stefański Profesor Akademii Muzycznej w Krakowie oraz długoletni organisty kościoła Mariackiego w Krakowie. Po sumie mieliśmy okazję wysłuchać wspaniałego koncertu organowego w wykonaniu Pana Profesora. Po Mszy Świętej o 15.00 w kaplicy Świętego Józefa odbyło się spotkanie Rady duszpasterskiej. Członkom ostatniej kadencji zostały wręczone pamiątki. Członkowie nowej Kadencji Rady duszpasterskiej uczestniczyli w pierwszym posiedzeniu. W czasie tego posiedzenia zapoznaliśmy się ze Statutem Rady duszpasterskiej parafialnej, zostały wybrany zastępca przewodniczącego Pan Bobola Zdzisław, sekretarz  Pani Lubas Zofia oraz skarbnik Pan Szerszeń Marek. Omawialiśmy także sprawę organisty i Rada zdecydowała, że Pan Kościelny z okazji Świat Bożego Narodzenia tradycyjnie odwiedzi z opłatkami rodziny naszej parafii. Ustalono, że następne posiedzenie odbędzie się 14 stycznia 2018 r. po Mszy Świętej o 15.00 w czasie, którego zostaną wybrane komisje Rady do spraw gospodarczych, liturgicznych, charytatywna, szkół i rodzin.

 

17.11.17 - Piątek uczniowie klas trzecich Gimnazjum razem z księdzem Andrzejem wyjechali do domu rekolekcyjnego w Lipinkach na ćwiczenia duchowe przygotowujące do sakramentu bierzmowania.

 

18.11.17 - Sobota o godz. 10.00 w Zespole Szkół im. Świętej Rodziny rozpoczął się Dzień skupienia dla przedstawicieli Ruchu Rodzin Nazaretanskich z diecezji: Przemyskiej, Sandomierskiej i Rzeszowskiej. Po konferencji wygłoszonej przez ks. dr Piotra Salę przybyli goście uczestniczyli w czterech grupach dzielenia. Następnie spotkanie dyskusyjne przy herbatce zakończone modlitwami i ucałowaniem relikwii Bł. Karoliny przy figurze Matki Bożej Niepokalanej. Dzień skupienia RRN został zakończony Mszą Świętą z homilia wygłoszoną przez ks. Leszka Bachtę w kościele zabytkowy. W dniu skupienia uczestniczyli także ksiądz Artur Ziąber oraz ksiądz Krzysztof Rusznica - Moderator RRN Diecezji Rzeszowskiej. Uczestnicy urzeczeni atmosferą szkoły i pięknem perły zabytkowej  z roku 1464. Serdeczne Bóg zapłać wspólnocie RRN z naszej parafii za przygotowanie dnia skupienia i gościnne przyjęcie gości. Także serdeczne Bóg zapłać panu Dyrektorowi Antoniemu Baszakowi za umożliwienie przeprowadzenia tego spotkania w budynku Zespołu Szkół im. Świętej Rodziny w Lutczy.  Wszystkim serdeczne Bóg zapłać za to przepiękne dzisiejsze spotkanie w Lutczy.

 

19.11.17 - Niedziela do pracy po długotrwałej chorobie wraca na stanowisku organisty Pan Franciszek Stawarz.

 

26.11.17 - Niedziela tradycyjnie w ostatnią niedzielę listopada po rannej Mszy Świętej zostały pobłogosławione opłatki wieczerzy wigilijnej, które do naszych rodzin przyniesie Pan Kościelny. Dziś na sumie ksiądz wikariusz dokonał celebracji przyjęcia w grono ministrantów trzech aspirantów.

 

27.11.17 - Poniedziałek Pan Kościelny tradycyjnie odwiedza nasze rodziny i pozostawia opłatki na wieczerzę wigilijną.

 

03.12.17 - Niedziela rozpoczyna Adwent. Tradycyjnie w Adwencie w niedziele pierwsza Msza Święta juz o 6.00 zaś w dni powszednie Roraty tez o 6.00.

 

06.12.17 - Środa po wieczornej Mszy Świętej w salce katechetycznej inaugurujące z inicjatywy Księdza Andrzeja spotkanie Parafialnego Klubu Seniora. Także dziś wieczorem spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas w Lutczy, który w najbliższym czasie rozprowadza "Świece Caritas".

 

08.12.17 - Piątek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Tradycyjnie o godzinie 8.00 Msza Szkolna z okazji Święta Szkoły z okazji nadanie imienia Świętej Rodziny. W uroczystości uczestniczyli uczniowie oraz ich rodzice i nauczyciele oraz poczty sztandarowe. Mimo porządku niedzielnego Mszy Świętych mało wiernych uczestniczyło w nabożeństwach.

 

10.12.17 - Niedziela - dziś na sumie dzieci przygotowujące się do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej otrzymały poświęcone medaliki Matki Bożej Niepokalanej. Zaś po sumie kolejna katecheza dla rodziców.

 

12.12.17 - Wtorek juz drugi dzień w kościele na Roratach rano nabożeństwo tylko przy świecach, gdyż na wskutek silnych wiatrów brak energii elektrycznej.

 

20.12.17 - Środa - Panie z Parafialnego Zespołu Caritas dziś przygotowały dla potrzebujących świąteczne paczki z darów zebranych do koszy Caritas w sklepach oraz w Torbach Miłosierdzia z kościoła parafialnego. Część udało się dziś rozprowadzić a pozostałe jutro rano po roratach.

 

21.12.17 - Czwartek wielu parafian i gości dziś przystąpiło do sakramentu pojednania czyli spowiedzi świętej. Wieczorem w salce katechetycznej spotkanie opłatkowe OAZY.

 

22.12.17 - Piątek od godz. 20.00 w salce katechetycznej spotkanie opłatkowe dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

 

23.12.17 - Sobota - dziś rodziny kandydatów do sakramentu bierzmowania do południa sprzątały i ubierały kościół parafialny na Święta Bożego Narodzenia. Wieczór do naszej parafii dotarło "Światło z Betlejem", które jutro wierni zabiorą do naszych domów aby zapłonęło przy wieczerzy wigilijnej w naszych rodzinach.

 

24.12.17 - Niedziela Wigilia Bożego Narodzenia tradycyjnie powstrzymujemy się dziś od spożywania pokarmów mięsnych. Po Mszach Świętych wierni zabierają do swoich rodzin "Światło z Betlejem". Dziś i we Święta nie ma Mszy Świętej o 15.00.  O północy tradycyjnie Pasterka, na którą przyszło mniej niż przed rokiem wiernych.

 

27.12.17 - Środa od dziś rozpoczyna się wizyta duszpasterska zwana kolędą naszych rodzin.

 

31.12.17 - Niedziela na Mszach Świętych o 7.00, 9.00 i 10.30 podsumowanie minionego roku przez księdza proboszcza. Po sumie nabożeństwo przed Najświętszym Sakramentem, aby podziękować za otrzymane łaski i przeprosić za zmarnowane w minionym roku. O 23.00 adoracja sylwestrowa dla tych, którzy z Jezusem spędzają tę noc i o północy Msza Święta na rozpoczęcie Nowego Roku 2018. Z roku na rok mniej bierze udział wiernych w tym nabożeństwie.