Opis zdjęć po wykonanych pracach

Lutcza kościół zabytkowy XV w.  III Etap 2013

 

01. widok ogólny zabytku przed remontem

02 widok ścian zrębowej nad oknami od strony północnej

03 widok ściany zrębowej okolice okien strona południowa

04 widok od strony południowej w czasie remontu

1. widok ogólny strona północna

2. widok ścian zrębowych strona północna

3. widok belek zrębowych ściany północnej nawy główna

4. widok belek zrębowych ściany północnej przy zakrystii

5. widok ścian zrębowych i dachu prezbiterium strona wschodnia

5a. widok ścian zrębowych i dachu prezbiterium strona wschodnia

6. widok zaczepu (kroksztyn)

7. widok od strony południowej ściany zrębowe oraz dach

8. widok belek zrębowych ściany południowej nawy głównej

9. widok ścian zrębowych od strony zachodniej

9a. widok ścian zrębowych od strony zachodniej

10. widok elementów więźby dachowej prezbiterium

11. widok końcówek krokwi i słupa prezbiterium (absyda)

12. widok belki oczepowej nad prezbiterium

13. widok końcówki krokwi prezbiterium

14. widok górnej belki tężnika prezbiterium

15. widok podłogi w prezbiterium i nawie głównej i ścian zrębowych od południa

16. Tablica informacyjna

16a. Tablica informacyjna