Prace w 2014

 

1 Lutcza widok ogólny kościół i  dzwonnica

2 Lutcza  widok od północy kościół z  zakrystią

3 Lutcza widok od wschodu kościół i rynsztoki

4 Lutcza widok od wschodu zakrystia i rynsztoki

5 Lutcza  widok od zachodu zakrystia

6 Lutcza widok podłoga zakrystii i centrala pożarowa i monitoring

7 Lutcza widok instalacji dach zakrystii

8 Lutcza widok rynsztoku

9 Lutcza widok zmodernizowanej centrali elektrycznej

10 Lutcza widok ogólny kościoła

11 Lutcza widok oświetlenia więźby dachowej

12 Lutcza widok instalacji dach prezbiterium

13 Lutcza widok od zachodniej strony rynsztoki i tablice informacyjne

14 Lutcza widok dzwonnicy

15 Lutcza widok kościoła i drzewostanu zabytkowego

Jubileusz 550-lecia kościoła zabytkowego

       9 października 2014 roku

15a Śpiesząc na uroczystości Jubileuszowe

16 Powitanie ks. Biskupów: Jana Wątroby z Rzeszowa i Adama Szala z Przemyśla

17 Pozdrowienie wiernych

18 Zgromadzeni na uroczystości jubileuszowej

19 Poświęcenie świątyni po remoncie i konserwacji

20 Chwała na wysokości Bogu

21 Zasłuchani w kazanie ks. Bp Adama

22 Dary ofiarne; KGW - chleb wiejski, OSP - owoce

23 Zespół Szkół im. Św. Rodziny Nauczyciele - ornat

24 Zespół Szkół im. Św. Rodziny uczniowie - chleb, woda i wino

25 Dziękczynienie po Komunii Świętej

26 Końcowe błogosławieństwo

27 Wykonawcy i służby nadzoru /WUOZ - B. Stopyra, M. Nikiel, wyk. - E. Petryńska, Inspektor nadzoru - J. Leń, wyk. K. Gołda/