Lutcza, drewniany kościół pw. Wniebowzięcia NMP (XV w)

 

Prace dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe

Priorytet 1 Ochrona zabytków

 

2011 – Etap I - Remont fundamentów i wymiana podwalin

 

2012 – etap II - Kontynuacja prac remontowo-konserwatorskich: remont sygnaturki, remont więźby dachowej z wymianą pokrycia gontowego nad nawą główną oraz kruchtami główną i boczną oraz remontem instalacji odgromowej

 

2013 – etap III - Kontynuacja prac remontowo-konserwatorskich: remont części więźby dachowej z wymianą pokrycia dachowego (prezbiterium), remont ścian zrębowych z wymianą zewnętrznego pokrycia, remont posadzek

 

2014 – etap IV - Kontynuacja prac remontowo-konserwatorskich: remont z modernizacją instalacji: elektrycznej, sygnalizacji włamania i napadu, sygnalizacji pożaru, wykonanie rynsztoków odprowadzających wody opadowe, remont zakrystii oraz wykonanie monitoringu

 

2015 – etap V - Kontynuacja prac remontowo-konserwatorskich: konserwacja polichromii w prezbiterium, balasek, dwóch portali kamiennych z gotyckimi drzwiami metalowymi oraz dwóch konfesjonałów

 

2016 – etap VI - Kontynuacja prac remontowo-konserwatorskich: konserwacja polichromii na ścianie północnej prezbiterium i wyposażenia – 4 feretrony, kropielnica

 

2017 – VII etap prac remontowokonserwatorskich (konserwacja zacheuszków i elementów wyposażenia kościoła, impregnacja pokrycia dachu i ścian, wymiana

posadzki w kruchcie oraz I etap konserwacji organów)