Rok 2017

01.01.17 – Niedziela Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki rozpoczęliśmy nocną adoracją Najświętszego Sakramentu i Mszą Świętą o północy.

 

04.01.17  - Środa o godz. 17.00 Msza Święta w rocznice śmierci ks. Władysława Wilka i za zmarłych, którzy budowali kościół parafialny w Lutczy. Mszy Świętej przy licznym udziale parafian przewodniczył i kazanie okolicznościowe wygłosił ks. Arcybiskup Adam Szal Metropolita Przemyski.

 

06.01.17 - Piątek Uroczystość Trzech Króli wróciła śnieżna i mroźna zima. Msze Święte w takim porządku jak w niedzielę z poświeceniem kredy, złota, kadzidła i mirry. Wierni mogli zabrać do domów poświęconą kredę oraz kadzidło. Z powodu zimy mniej wiernych uczestniczyło dziś w nabożeństwach. 

 

11.01.17 - Środa wieczorem zakończyliśmy wizytę duszpasterską w naszych rodzinach związaną ze Świętami Bożego Narodzenia.

 

12.01.17 - Czwartek od godz. 10.00 rozpoczęła się parafialna adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 17.00. Parafianie mimo dużego śniegu licznie w poszczególnych godzinach spotykali się Panem Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie pod podstacją chleba. 

 

15.01.17 - Niedziela w Zespole Szkół im. Świętej Rodziny w Lutczy o godz. 14.00 jak co roku od wielu lat spotkanie opłatkowe dla dziadziów, babć i samotnych oraz chorych osób przygotowane przez Zespołu Szkół im. Świętej Rodziny, Rodziców i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Lutczy. Po przywitaniu przez Pana Dyrektora Antoniego Baszaka, zabrał głos Pan Starosta Robert Godek, następnie Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab. W dalszej części wystąpiły uczniowie z programem Bożonarodzeniowym pod opieką Pani Teresy Turoń oraz dzieci z życzeniami z klasy i drugiej pod opieką Pań wychowawczyń - Lucyny Gołda i Alicji Baszak. Z kolei ks. proboszcz Jan Ochła przewodniczył okolicznościowej modlitwie i złożył życzenie uczestnikom spotkana i nastąpiło indywidualne składanie życzeń i łamanie się opłatkiem oraz spotkanie przy herbatce i rozmowy pełne wzruszeń i wspomnień. Atmosfera całkowicie rodzinna pełna ciepła i radości, którą uświetniła młodzież obsługująca stoły z Gimnazjum.

 

18.01.17 - Środa o godz. 10.00 spotkanie przedstawicieli Kurii Rzeszowskiej z pracownikami parafii oraz z księdzem proboszczem w ramach kontroli i przygotowania do wizytacji kanonicznej na 10 i 12 marca 2017 r.

 

22.01.17 - Niedziela po Mszy Świętej odbyło się kolejne posiedzenie Rady duszpasterskiej, na którym zastanawialiśmy się nad czekającymi nas w tym roku wydarzeniami religijnymi (wizytacja kanoniczna, misje parafialne i prymicje) oraz kontynuacją prac w kościele zabytkowym. Ksiądz proboszcz także przedstawił w szczegółach stan moralny i finansowy parafii.

 

24.01.17 - Wtorek zostały opracowanie i wysłane wnioski o dotacje na planowane prace przy kościele zabytkowym w roku 2017.

 

02.02.17 - Czwartek - wierni dziś licznie przybyli na Msze Święte z poświeceniem gromnic o 7.00, 9.00, 10.30 i 18.00 mimo, że o 13.00 był pogrzeb.

 

03.02.17 - Piątek dziś po rannej Mszy świętej poświecenie jabłek i błogosławieństwo świecami z okazji św. Błażeja. Wielu wiernych skorzystało z tego sakramentalia.

 

05.02.17 - Niedziela po Mszach Świętych dziś poświęcenie z okazji Świętej Agaty chleba, soli i wody.

 

12.02.17 - Niedziela dziś na sumie modliliśmy się za chorych, cierpiących i staruszków z okazji Światowego Dnia Chorego. Sakramentu chorych udzielono trzydziestu dziewięciu osobom. W liturgię Mszy Świętej włączało Szkolne Koła Caritas Zespołu Szkół im. Świętej Rodziny w Lutczy. Pamiątkowe obrazki z błogosławieństwem ks. Biskupa naszej diecezji rozdawały po Mszy Świętej Panie z Parafialnego Zespołu Caritas a członkowie Szkolnego Koła Caritas wręczali z tej okazji upominki wykonane przez uczniów.

 

27.02.17 - Poniedziałek dziś Stowarzyszenie Rodzin Katolickich zorganizowało autokarowy wyjazd do kina w Rzeszowie na film pt. "Zerwany kłos" poświęcony bł. Karolinie Kózka.

 

01.03.17 - Środa Popielcowa także w naszej parafii rozpoczyna Szkolne Rekolekcje Wielkopostne. W tym roku te ćwiczenia duchowe poprowadzą Siostry Saletynki z Rzeszowa, Siostra Agata i Siostra Anna. A oto program:

 

Środa Popielcowa – 1 marca 2017 r.

 

10.00   Spotkanie dla Gimnazjum – kościół parafialny

11.00   Msza święta dla Gimnazjum i Szkół Podstawowych – kościół parafialny

Następnie spotkanie dla Szkół Podstawowych – kościół parafialny

18.00   Msza święta dla rodziców – kościół parafialny

 

Czwartek – 2 marca 2017 r.

 

9.15     Spotkanie i Droga Krzyżowa dla Gimnazjum – kościół parafialny

11.00   Spotkanie i Droga Krzyżowa dla Szkół Podstawowych – kościół parafialny

17.00   Msza święta dla rodziców i nauczycieli – kościół parafialny

 

Piątek – 3 marca 2017 r.

 

10.00   Spotkanie dla Gimnazjum – kościół parafialny

11.00   Msza święta dla Gimnazjum i Szkół Podstawowych – kościół parafialny

Następnie spotkanie dla Szkół Podstawowych – kościół parafialny

17.00   Droga Krzyżowa i Msza święta dla rodziców – kościół parafialny

Uczniowie i nauczyciele oraz rodzice włączają się w rekolekcje.

 

03.03.17 - Piątek bardzo licznie przybyli parafianie na nabożeństwo drogi krzyżowej o 17.00 i 20.00.

 

03 -05.03.17 Kandydaci do sakramentu bierzmowania uczestniczą w rekolekcjach zamkniętych pod opieką księdza wikariusza w Czarnie Sędziszowskiej w ośrodku rekolekcyjnym "Kana".

 

05.03.17 - Niedziela o godz. 14.00 Gorzkie Żale a po nich adoracja krzyża przez wszystkich mężczyzn, na którą bardzo licznie przybył rodzaj męski naszej parafii. Kazania pasyjne w tym roku głosi ksiądz wikariusz.

 

09.03.17 - Czwartek od rana rodziny przygotowujących się do sakramentu bierzmowania w komplecie  sprzątają dziś otoczenie kościoła oraz świątynię.

 

10.03.17 - Piątek - dziś rozpoczynają się odwiedziny naszej parafii przez Księdza Biskupa Edwarda Białogłowskiego od spotkania o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej nr 2 w Lutczy, następnie spotkanie w Zespole Szkół im. Świętej Rodziny w Lutczy. Po południu Dostojny Gość odwiedził chorą osobę oraz rodzinę wielodzietną.

 

12.03.17 - Niedziela ciąg dalszy odwiedzin naszej parafii przez Księdza Biskupa dziś rozpoczyna się o godz. 9.00 od Mszy Świętej w kościele zabytkowym. Po sumie o 11.00 odbyło się spotkanie z wszystkimi grupami działającymi w naszej parafii. Ksiądz Biskup uczestniczył o godz. 14.00 w Gorzkich Żalach zaś o 15.00 udzielił Sakramentu Bierzmowania 25 młodym naszym parafianom z klas trzecich Gimnazjum w obecności ich rodziców.

 

13.03.17 - Poniedziałek wysłałem stosowne pisma do odpowiednich Urzędów w sprawie zagrożenia dla kościoła zabytkowego na wypadek wichury ze strony blisko rosnących starych drzew przy budowli, na które zwrócił Ksiądz Biskup podczas wczorajszych odwiedzin naszej paarfii.

 

17.03.17 - Piątek o godz. 17.00 i 20.00 parafianie licznie uczestniczyli w nabożeństwach Drogi Krzyżowej.

 

19.03.17 - Niedziela dziś oddawaliśmy cześć Świętemu Józefowi, który jest też patronem naszych kościołów razem z Marką Bożą Wniebowziętą. Okolicznościowe kazania i sumę celebrował ks. Paweł Pałaziak jako wikariusz z Czudca. Po Mszach Świętych ministranci osobom chętnym przystąpić do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego rozdawali deklaracje.

 

22.03.17 - Środa dziś okresowy przegląd systemów alarmowych w kościele zabytkowym.

 

24.03.17 - Piątek jak przed tygodniem udział parafian w nabożeństwach Drogi Krzyżowej. 

 

26.03.17 - Niedziela na sumie o 10.30 kilkadziesiąt osób złożyło przyrzeczenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego oraz włączyły się w liturgię Mszy Świętej. Po Gorzkich Żalach o 14.00 do tradycyjnej adoracji krzyża przyszły babcie, mamy i panny naszej parafii. Dziś także odbyło się kolejne posiedzenie Rady duszpasterskiej, podczas, której podsumowaliśmy wizytacje kanoniczna, zostały też zaprezentowane wskazania Księdza Biskupa odnośnie naszej parafii. Zaprezentowano tematykę misji parafialnych w dniach 21 do 28 maja 2017 roku, które mają naszą wspólnotę parafialną wprowadzić przeżywaną setną rocznicę objawień Matki Bożej Fatimie i prymicje w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego oraz podjęto decyzję o budowie alejek na nowej części cmentarza parafialnego.  

 

29.03.17 - Środa rozpoczęły się katechezy i spotkania dla młodzieży z klas drugich Gimnazjum przygotowujące do Sakramentu Bierzmowania. Spotkania będą się odbywać co środę zaś celebracje raz w miesiącu z rodzicami.

 

06.04.17 – Czwartek Dzień Spowiedzi Świętej Wielkopostnej Parafialnej od 11.00 do 12.00 i następnie Msza Święta o 12.00. Po południu od 15.30 do 16.30 oraz od 17.00 do 18.00 a następnie Msza Święta o 18.00. Dla tych, którzy nie mogli skorzystać w ciągu dnia kapłani posługiwali wieczór od 20.00 do 21.00. Podczas spowiedzi świętej był wystawiony Najświętszy Sakrament, w którym wierni adorowali Pana Jezusa w ramach nabożeństwa czterdziestogodzinnego. Mniej wiernych dziś przystąpiło do spowiedzi Świętej niż zwykle przed Świętami Wielkanocnymi.

 

07.04.17 - Piątek po Mszy Świętej o 17.00 tradycyjnie Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w plenerze od kościoła parafialnego do zabytkowego. Mimo nieodpowiedniej pogody, wierni w tym, i wiele młodych ludzi, licznie przybyli na nabożeństwo pasyjne przygotowanie i poprowadzone przez młodzież z klas drugich i trzecich Gimnazjum pod kierunkiem  wikariusza  księdza Mariusza. Nad bezpieczeństwem czuwali jak zawsze Panowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutczy. Deszcz wytrzymał dzisiaj do końca Drogi Krzyżowej a potem się rozpadało.

 

13.04.17 - Wielki Czwartek o godz. 18.00 Msza Święta Wieczerzy Pańskiej tradycyjnie następnie adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy - kaplica Świętego Józefa przez parafian i gości do północy.

 

14.04.17 - Wielki Piątek od rana rodziny odprawiają indywidualnie nabożeństwo Drogi Krzyżowej oraz adorują Pana Jezusa w Ciemnicy. O 16.30 - Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w kościele parafialnym. Godzina 17.00 rozpoczyna się Liturgia Męki Pańskiej zakończona procesją do Grobu Bożego - kościół dolny - kaplica pogrzebowa. Adoracja w porządku tradycyjnym do północy.

 

15.04.17 - Wielka Sobota Poświecenie pokarmów w kościele parafialnym o 8.30 i 11.00 oraz tradycyjnie w poszczególnych rejonach parafii. W ciągu dnia rodziny z dziećmi adorują krzyż oraz Pana Jezusa w Grobie Bożym. O godz. 19.00 od poświecenia ognia rozpoczęła się Liturgia Wigilii Paschalnej.

 

16.04.17 - Wielka Niedziela - o godz. 6.00 procesja rezurekcyjna ze względu na deszcz odbyła się wewnątrz świątyni.

 

21.04.17 - III Piątek Miesiąca od godzinie 19.00 Wychwalanie Bożego Miłosierdzia oraz wieczór uwielbienia prowadzony przez ks. Grzegorza Szczygła i Duszpasterstwo Akademickie "Rotunda" z Rzeszowa od Księży Saletynów.

 

25.04.17 – wtorek Świętego Marka Ewangelisty po Mszy Świętej o 18.00 procesja błagalna o urodzaje do krzyża misyjnego.

 

27.04.17 Czwartek parafia otrzymała dar ołtarza z okazji Prymicji - złoty ornat - jako podziękowanie Matce Boskiej Nieustającej Pomocy za wysłuchanie prośba i o dalszą opiekę i o zdrowie dla Rodziny. ufundowała wdzięczna Parafianka.

 

 

30.0417 – Trzecia Niedziela Wielkanocna, jest Ogólnopolską Niedzielą Biblijną, rozpoczynającą IX Tydzień Biblijny. W tym roku połączona z pierwszym Narodowym Dniem Czytania Pisma Świętego szczególnie listu Świętego Pawła do Galatów. O godz. 15.00 nabożeństwo Słowa Bożego a następnie Msza Święta. Dziś także na sumę wręczenie modlitewników w ramach przygotowania do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej.

 

02.01.17 – Wtorek po południu Panowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutczy przeprowadzili prace pielęgnacyjne przy drzewach koło kościoła parafialnego.

 

03.05.17 – Środa Uroczystość NMP Królowej Polski o godz. 9.00 w kościele zabytkowym Msza Święta w intencjach Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutczy. We Mszy Świętej uczestniczyli Strażacy razem z pocztem sztandarowym. Na sumie modliliśmy się w intencjach Ojczyzny i rządzących. Wiele rodzin naszej parafii z okazji tej uroczystości udekorowały domy w flagi narodowe i Maryjne.

 

05.05.17 – Piątek wczoraj i dziś składałem dokumenty od dofinansowanie prac przy kościele zabytkowym u Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu. W tym roku planujemy przeprowadzić następujące prace remontowo-konserwatorskie konserwacja polichromii (zacheuszki) i wyposażenia (instrument organowy z XVII w. etap I, 2 obrazy, 2 stalle), impregnacja pokrycia gontowego dachu i ścian oraz wymiana posadzki w kruchcie głównej.

 

07.05.17 - Niedziela dziś podczas wszystkich Mszy Świętych ojciec Jacek Dubel Redemptorysta z Krakowa zapraszał parafian na Ewangelizacyjne Misje Parafialne  w dniach 21 do 28 maja 2017 r.

 

08.05.17 - Poniedziałek rodzice dzieci, które za rok przystąpią do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej rozpoczęli koszenie traw i przygotowanie otoczenia kościoła i budynków parafialnych.

 

11.05.17 - Czwartek ostatecznie został zaktualizowany wniosek i wysłany do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dotacje dla prac prowadzonych w kościele zabytkowym w roku 2017. Także dziś w drukarni zakończyły się prace nad folderem zapraszającym na Misje Ewangelizacyjne w dniach 21 do 28 maja 2017 roku.

 

12.05.17 - Piątek godz. 16.00 Pierwsza Spowiedź Święta dla uczniów Szkół Podstawowych z klas trzecich. Dziś rodzice klas drugich kończą porządkowanie otoczenia, które kontynuowali przez kilka dni. Wieczorem rodzice dzieci komunijnych rozpoczęli dekorowanie świątyni na niedzielną uroczystość.

 

13.05.17 - Sobota od samego rana rodzice dzieci klas drugich sprzątają generalnie kościół, a rodzice dzieci klas trzecich kontynuują  ubieranie na jutrzejszą uroczystość. W 100 rocznicę objawień w Fatimie, przy głównym ołtarzu Figura Matki Bożej z Fatimy, która odwiedziła przed kilku laty wszystkie rodziny naszej parafii, ubrana w białe róże w komponowana w dekorację komunijną.

 

14.05.17 - Niedziela na sumie dziewiętnaście dzieci z klas trzecich szkół podstawowych w Lutczy przystąpiło do Pierwszej Komunii Świętej. Dzieci do przyjęcia Sakramentu Spowiedzi i Komunii Świętej przygotowywał ks. Mariusz Wawrzynek - wikariusz w Lutczy. Mszę Świętą celebrował ks. proboszcz na zakończenie uroczystości wspólne zdjęcie pamiątkowe dzieci z księżmi i wychowawcami Panią Teresą Turoń i Krystyną Pyra.

 

15.05.17 - Poniedziałek od rana rodzice dzieci klas drugich zadbali o posprzątanie kościoła i otoczenia. Wieczorem rodzice razem z dziećmi komunijnymi rozpoczną biały tydzień.

 

19.05.17 - Zakład Stolarski Pana Stanisława Ciuby wykonał nowy krzyż misyjny, który zostanie 22 maja w poniedziałek podczas drogi krzyżowej w plenerze (tras procesji Bożego Ciała) przy szkole poświecony i przeniesiony na plac kościoła zabytkowego i tam postawiony jako pamiątka tych ćwiczeń duchowych.

 

20.05.17 - Sobota na zakończenie Białego Tygodnia rodzice i dzieci z klas trzecich szkół podstawowych razem z księdzem wikariuszem udali się na pielgrzymkę do Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej.

 

21.05.17 - Niedziela Ojcowie Redemptoryści z Karkowa (o. Jacek Dubel i o. Eugeniusz Karpiel) rozpoczynają dziś w naszej parafii Misje Ewangelizacyjne. A oto program szczegółowy:

 

W JEZUSIE CHRYSTUSIE BÓG SZUKA CZŁOWIEKA

„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie.” J 2.5

 

NIEDZIELA – 21 maja

 

BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

 Uroczystość rozpoczęcia Misji Ewangelizacyjnych

 

§         Msza Święta z kazaniem misyjnym 7.00

§         Powitanie Misjonarzy

§         Przekazanie stuły

§         Intronizacja Pisma Świętego i Paschału

§         Msza Święta z kazaniem misyjnym 9.00, 10.30, 15.00

 

PONIEDZIAŁEK – 22 maja

 

GRZECH CZŁOWIEKA I ZBAWIENIE W JEZUSIE CHRYSTUSIE

 

§         Msza Święta z kazaniem misyjnym 9.00

§         Misyjne spotkanie dla dzieci 16.30

§         Msza Święta z kazaniem misyjnym 18.30

§         DROGA KRZYŻOWA ulicami Parafii (bezpośrednio po wieczornej Mszy Świętej)

 

WTOREK – 23 maja

 

WIARA I NAWRÓCENIE

Misyjna Uroczystość Pojednania we Wspólnocie

 

§         Msza Święta z kazaniem misyjnym 9.00

§         Misyjne spotkanie dla dzieci 16.30

§         Msza Święta z kazaniem misyjnym 18.30

§         Misyjne spotkanie dla młodzieży 20.00

§         Misyjna Szkoła modlitwy zakończona Apelem Jasnogórskim 20.30

 

ŚRODA – 24 maja

 

JEZUS CHRYSTUS JEST MOIM PANEM I ZBAWICIELEM

Misyjna Uroczystość wyboru Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela

 

§         Msza Święta z kazaniem misyjnym 9.00

§         Misyjne spotkanie dla dzieci 16.30

§         Msza Święta z kazaniem misyjnym 18.30

§         Misyjne spotkanie dla młodzieży 20.00

§         Misyjna Szkoła modlitwy zakończona Apelem Jasnogórskim 20.30

 

CZWARTEK – 25 maja

 

DUCH ŚWIĘTY OBIETNICĄ OJCA

Modlitwa o Dar Ducha Świętego

 

§         Msza Święta z kazaniem misyjnym 9.00

§         Msza Święta z kazaniem misyjnym i modlitwą o dar Ducha Świętego dla wszystkich stanów 18.30

§         Misyjna Szkoła modlitwy zakończona Apelem Jasnogórskim 20.30

 

PIĄTEK – 26 maja

 

KOŚCIÓŁ WSPÓLNOTĄ WIERZĄCYCH

Uroczystość Odnowienia Przyrzeczeń Małżeńskich

 

§         Msza Święta z kazaniem misyjnym i odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich 9.00

§         Msza Święta z kazaniem misyjnym i odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich 18.30

§         Misyjna Szkoła modlitwy zakończona Apelem Jasnogórskim 20.30

 

SOBOTA – 27 maja

 

WZROST I PRZEMIANA W CHRYSTUSIE  -  UBODZY W DUCHU NA WZÓR MATKI JEZUSA

 

§         Msza Święta z kazaniem misyjnym 9.00

§         Msza Święta dla chorych z Sakramentem Namaszczenia Chorych i modlitwą o uzdrowienie 11.00

§         Odwiedziny chorych w domach

§         Adoracja Najświętszego Sakramentu (po Mszy Świętej dla chorych)

§         Błogosławieństwo dzieci przedszkolnych z rodzicami i matek w stanie błogosławionym 15.00

§         Nowenna do M. B. Nieustającej Pomocy i Msza Święta z kazaniem misyjnym 18.30

 

NIEDZIELA – 28 maja

 

BĄDŹCIE MOIMI ŚWIADKAMI

Uroczystość Zakończenia Misji

 

§         Msza Święta z kazaniem misyjnym 7.00, 9.00, 10.30

§         Msza Święta z kazaniem misyjnym 15.00

§         Uroczyste zakończenie Misji – Wyznanie wiary pod Krzyżem Misyjnym (po Mszy Świętej o 15.00)

 

Sakrament Pojednania we wtorek – 23 maja

 

10.00-12.00, 15.30-16.30, 17.00-17.30, 19.30-20.00