Rok 2020

01.01.20 – Środa - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki rozpoczęliśmy nocną adoracją Najświętszego Sakramentu i Mszą Świętą o północy.

 

05.01.20. - Niedziela Kolędnicy Misyjni odwiedzają rodziny dziesiątka Nowa Wieś i Roślówka od 13.00 do 17.00 z opiekunem Koła Misyjnego Dzieci w Zespole Szkół im. Świętej Rodziny w Lutczy

 

06.01.20 - Poniedziałek - Uroczystość Trzech Króli wróciła śnieżna i mroźna zima. Msze Święte w takim porządku jak w niedzielę z poświeceniem kredy, złota, kadzidła i mirry. Wielu parafian dziś wybrało się do sąsiednich miast, aby wziąć udział w "Orszaku Trzech Króli".

 

08.01.20 - Środa zakończył wizytę duszpasterską zwaną Kolędą Ksiądz Katecheta a ja zakończę w sobotę. Z racji Kolędy Parafianie składają ofiary na tacę zgodnie z wcześniejszą tradycją usankcjonowaną Statutem 54 §3 I Synodu Diecezji Rzeszowskiej, który obowiązuje od 19 I 2005 r., księża diecezji rzeszowskiej nie przyjmują w domach z racji kolędy żadnych ofiar.

 

12.01.20 - Niedziela Chrztu Pańskiego po sumie kolejna katecheza dla rodzin przygotowujących się do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej a w Zespole Szkół im. Świętej Rodziny w Lutczy o godzinie 13.00 rozpoczyna się spotkanie opłatkowe dla osób starszych i samotnych. W tym roku jeszcze liczniej dopisali goście.

 

16.01.20 - Czwartek otrzymałem wykonany projekt na remont schodów i ogrodzenie kościoła zabytkowego.

 

18.01.20 - Sobota - o świcie pod opieką ks. Andrzeja wyruszyła pielgrzymka naszych parafian do Ziemi Świętej. Dziś także całodzienna adoracja Pana  Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Rozpoczniemy Mszą świętą o godz. 1000  i zakończymy Mszą świętą o godz. 1700 . Na poszczególne godziny do kościoła parafialnego zapraszamy następujące grupy:

1100 – 1200 – Granica, Delikatówka, Kobyla, Roślówka

1200 – 1300 – Nowa Wieś, Buczyny, Gąsiorówki

1300 – 1400 – Małówka, Podlasy, Podsochówka, Koło Szkoły

1400 – 1500 – Janusza, Mnichowa Górka, Jastrzębskiego

1500 – 1600 – Uczniowie; Szkół Podstawowych

1600 – 1700 – Młodzież oraz kto nie mógł w ciągu dnia

1700 – Msza święta dla wszystkich.

Parafianie bardzo licznie uczestniczyli w tej adoracji dzisiaj przy pięknej pogodzie zaś na adoracji dzieci przyszło tylko kilka rodziców z garstką dzieci.

 

19.01.20 - Niedziela po wczorajszej adoracji dziś parafianie liczniej niż zwykle uczestniczyli we Mszach Świętych i składali dodatkową ofiarę z racji trzeciej niedzieli miesiąca na ogrzewanie.

 

20.01.20 - Poniedziałek dziś złożyłem projekty remontu schodów i ogrodzenia kościoła zabytkowego oraz wnioski o pozwolenie na prace remontowe w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu Delegatura w Rzeszowie. Wieczorem wstępnie prowadziłem rozmowy o tych pracach w przy kościele zabytkowym z Fachowcami z naszej parafii od tych robót.

 

25.01.20 - Sobota koniec Tygodnia Modlitw o Jedność.

 

26.01.20 - Niedziela po Mszy Świętej o 15.00 na kolejnym posiedzeniu Rady duszpasterskiej omówiliśmy między innymi problem prac przy kościele zabytkowym (w prezbiterium stopnie ołtarzowe, ogrodzenie i schody wejściowe na plac kościelny) a w parafialnym konserwacja polichromii w głównym przedsionku pod chórem i kaplicy Świętego Józefa.

 

28.01.20 - Wtorek zabrakło nam wody na plebanii. Przyczyna słabe źródło a na dodatek ktoś odkręcił krany w toaletach przy budynkach parafialnych.

 

29.01.20 - Środa o 16.30 spotkanie kandydatów do bierzmowania i omówienie egzaminu parafialnego.

 

03.02.20 - Poniedziałek rozbieranie dekoracji Szopki Bożego Narodzenia, która w tym roku znajdowała się w kaplicy Bożego Miłosierdzia obok głównego wejścia pod chórem.

 

02.02.20 - Niedziela poświęcenie Gromnic na każdej Mszy Świętej zaś po sumie wręczenie modlitewników uczniom przygotowującym się do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej.

 

05.01.20 - Środa wieczorem awaria z energią elektryczną na plebanii. Pogotowie Energetyczne usunęło awarię.

 

06.02.20 - Czwartek znów problem z prądem na plebanii. Raz jest raz brakuje go.

 

07.02.20 - Piątek wezwane Pogotowie Energetyczne jeszcze raz dokonało przeglądu i wydaje się, że tym razem awaria została usunięta na dłuższy czas. Po południu ksiądz odwiedzi z posługą sakramentalną chorych w tym miesiącu wyjątkowo dużo osób zgłoszonych.

 

09.02.20 - Niedziela - We wszystkich Mszach Świętych Siostry Zakonne Służebniczki Dębickie (6 osób) uczestniczyły w liturgii a na koniec wygłaszały prelekcje o charyzmacie swego zgromadzenia i jego założycielu oraz zbierały do puszek ofiarę. Na sumie z okazji Światowego Dnia Chorego specjalne modlitwy z udzielaniem sakramentu namaszczenia chorych - przyjęło 45 osób starszych i chorych, Członkowie Szkolnego Koła Caritas przy wychodzeniu z kościoła rozdawali przez siebie wykonane pamiątki z okazji dzisiejszej uroczystości. Rodziny uczniów klas trzecich szkół podstawowych uczestniczyli po sumie w kolejnej katechezie przygotowującej do pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej.

 

10.02.20 - Poniedziałek w nocy rozszalała się straszna wichura, która wyrządziła wiele szkód ludziom, budynkom i drzewom trwała aż do późna w nocy. 

 

12.02.20 - Środa nareszcie pełen basen wody ale za to jeden piec ogrzewania w kościele uległ awarii.

 

13.02.20 - Czwartek - zostały omówione prace przy kościele zabytkowym zaplanowane przy schodach oraz ogrodzeniu. Także dziś otrzymałem akceptację na prace w kościele zabytkowym według projektu ogrodzenia i schodów oraz programu prac w prezbiterium.

 

14.02.20 - Piątek z rana oglądaliśmy miejsce prac z wykonawcą schodów i fundamentów pod ogrodzenie. Następnie złożyłem projektu do zatwierdzenia w Starostwie Strzyżowskim w Wydziale Architektury i Budownictwa.

 

15.02.20 - Sobota dziś została usunięta awaria pieca do ogrzewania kościoła parafialnego.

 

17 - 22.02.20 - Poniedziałek do soboty codziennie po urzędach, instytucjach oraz specjalistach, aby uzyskać stosowne dokumenty, zaświadczenia oraz decyzje, by można było w najbliższym czasie przystąpić do prac przy kościele zabytkowym i złożyć także stosowne wnioski o dofinansowanie tych prac. Dziś także spotkanie kandydatów do bierzmowania i ich rodziców w Niebylcu o godz. 17.00 z przedstawicielem księdza Biskupa.

 

23.02.20 - Niedziela po sumie kolejna katecheza dla rodzin uczniów klas siódmych i ósmych Szkół Podstawowych w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania.

 

26.02.20 - Środa Popielcowa o godz. 8.00 rozpoczynamy Mszą Świętą  Szkolne i Parafialne Rekolekcje Wielkopostne. Program szczegółowy w gazetce "Z Lutczy". Kończymy rekolekcje w niedzielę 01.03.2020 r. na Gorzkich Żalach o godzinie 14.00. Słowo Boże głosi ks. Tomasz N. z Nałęczowa. Szczegóły w ogłoszeniach.

 

05.03.20 - Czwartek rozpoczęły się prace przy kościele zabytkowym. Dziś przystąpiono do usuwania zniszczonych schodów, aby przygotować teren do budowy nowych fundamentów pod schody.

 

06.03.20 - Piątek trwają prace przy rozbiórce schodów oraz fundamentów starego ogrodzenia oraz porządkowanie terenu pod wytyczenie nowych fundamentów. Wieczorem o 17.00 i 20.00 wierni licznie uczestniczyli dziś w nabożeństwach Drogi Krzyżowej.

 

09.03.20 - Poniedziałek nadal trwają prace przy uporządkowaniu terenu po starych schodach przy kościele zabytkowym i przygotowanie do wytyczenie terenu pod fundamenty.

 

11.03.20 - Środa - ostatnie konsultacje z geodetą i archeologiem przed jutrzejszymi pracami. Dziś przed południem z powodu jakiegoś wirusa chorobowego Rząd Polski zawiesił zajęcia w szkołach do 25 marca 2020 roku, aby zapobiec epidemii w kraju.  

 

12.03.20 - Czwartek prace ziemne przy fundamencie pod schody w obecności archeologa - dwa fundament udało się dziś wykonać a geodeta zgodnie z planem zatwierdzonym wytyczył zarys fundamentów pod ogrodzenie.

 

13.03.20 - Piątek w dalszym ciągu pod nadzorem archeologicznym prace ziemne przy fundamentach schodów. Dziś mniej samochodów oraz ludzi z powodu tego wirusa. Wielu zastosowało się do poleceń rządu i pozostają w domach. Mniej wiernych na nabożeństwach Drogi Krzyżowej o 17.00 i 0 20.00. Po otrzymaniu z Kurii wytycznych odnośnie sprawowania duszpasterstwa w parafii ogłosiliśmy, że w niedzielę będą dodatkowe jeszcze dwie Msze Święte, aby zgromadzeni wierni nie przekraczali limitu 50 osób. Zatem Msze Święte w najbliższe niedziele aż do odwołania: 7.00, 8.00, 10.30, 12. i po Gorzkich Żalach zaraz o 14.00 oraz o 9.00 w kościele zabytkowym.

 

15.03.20 - Niedziela bardzo mało wiernych na Mszach Świętych przerażeni decyzją Rządu o ograniczeniu w walce z wirusem. Jakby parafia wymarła całkowicie. Drogą nie jadą samochody. Dziś po każdej Mszy Świętej wiernym błogosławiliśmy przyniesioną przez nich wodę i sól.

 

16.03.20 - Poniedziałek Prace przy schodach i wykopach pod fundamenty słupków ogrodzenia trwają pod nadzorem archeologicznym. Na drogach do południa żadnego samochodu. Polska zamarła. Nauka w szkołach odwołana Tylko w sklepach panika i wykup wszelkiego rodzaju towaru.

 

18.03.20 - Środa zakończyły się prace przy kościele pod nadzorem archeologicznym

 

19.03.20 - Czwartek Uroczystość Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny Msze Święte w kościele parafialnym o 7.00, 8.00, 9.00, suma o 11.00 celebrowana przez ks. Prałata Antoniego Proboszcza z Czudca i o 19.00 oraz w kościele zabytkowym o 16.00. Na żadnej nie przekraczali wierni limitu 50 osób zgromadzenia. W godzinie Miłosierdzia w wozie Strażackim z figurą Matki Bożej Fatimskiej, Świętego Józefa oraz z Najświętszym Sakramentem udaliśmy się drogami naszej parafii, aby przy pięknej wiosennej pogodzie zebranym wiernym przy drodze i domach Jezus Błogosławił.

 

20.03.20 - Piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej o 11.00, 17.00 i 20.00 wierni zachowali limit o zgromadzeniach przy obecnie obowiązujących przepisach.

 

21.03.20 - Sobota po rannym sprzątaniu kościoła jak co dnia kościół otwarty od świtu do nocy a wierni nawiedzają Jezusa w Najświętszym Sakramencie, adorują Go prosząc o oddalenie tej zarazy.

 

22.03.20 - Niedziela wierni stosują się do przepisów władzy świeckiej zachowują starannie wskazania higieniczne oraz nie przekraczają limitu 50 osób w zgromadzeniach na Mszach Świętych o 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 12.00 i 14.00 po Gorzkich Żalach. Tradycyjne tydzień temu i dziś adorowali krzyż przez uklęknięcie przed nim. Dziś po każdej Mszy Świętej przyzywaliśmy wstawiennictwa Świętej Agaty i wiernym błogosławiliśmy chleb i wodę przez nich przyniesione, które mają służyć ich rodzinom. Na twarzach ludzi powoli budzi się nadzieja, że Jezus przyjdzie z pomocą przeciw tej straszliwej zarazie. Dziś zgodnie z polecenie Kurii Rzeszowskiej przedstawiliśmy wskazanie duszpasterskie oraz wyznaczyliśmy na poszczególne dni do spowiedzi określone rejony parafii, tak by bez przeszkód z zachowanie środków ostrożności wszyscy mogli skorzystać ze Spowiedzi Świętej przed Świętami Wielkanocnymi. Zapraszamy na poszczególne godziny 10.00-11.00, 16.00-17.00 i 18.30-19.00 mieszkańców;

Granicy i Delikatówki w poniedziałek 23 marca

Janusza i Mnichowej Górki we wtorek 24 marca

Małówki i Podlasów w środę 25 marca

Podsochówki i Gąsiorówek w czwartek 26 marca

Buczyny i Koło Szkoły w piątek 27 marca

W sobotę 28 marca z wyżej wymienionych rejonów, którzy nie mogli w ciągu tygodnia.

Jastrzębskiego w poniedziałek 30 marca

Roślówki i Nowej Wsi we wtorek 31 marca

Kobyli w środę 1 kwietnia

Zaś w czwartek 2 kwietnia, tych którzy nie mogli wcześniej skorzystać.

23.03.20 - Poniedziałek kilkanaście osób skorzystało dziś ze Spowiedzi Świętej oraz z Komunii Świętej.

24.03.20 - Wtorek kolejne zarządzenia obostrzające ilość wiernych do 5 osób uczestniczących w nabożeństwach wstrząsnęły ludźmi, trudno jest ich uspokoić rozmową telefoniczną. Są bardzo przerażeni sytuacją w naszej Ojczyźnie i świecie.

25.03.20 - Środa Uroczystość Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie o godzinie 12.00 w łączności z Ojcem Świętym w rodzinach będziemy modlić się o oddalenie tej zarazy. Bardzo silny wiatr uszkodził lipę przy kościele zabytkowym, która stała się zagrożeniem dla budynku. Strażacy z naszej parafii starają się obecnie te sytuacje zażegnać, aby nie doszło do katastrofy budowlanej. Te stare drzewa tak blisko rosnące przy obiekcie zabytkowym są dla niego tym czym obecnie dla ludzkiego życia obecna zaraza. Na dodatek dzwony w kościele parafialnym nie zadzwoniły, gdyż jest awaria w dostawie energii elektrycznej. 

 

26.03.20 - Czwartek od czterdziestu ponad lat pierwszy raz w moim życiu kapłańskim w bramie cmentarnej witam pięć osób z rodziny i modlę się na ciałem zmarłej osoby i prowadzę do grobu a następnie w kościele sprawuję Mszę Świętą w ich obecności z rozdartym sercem i łzami a to wszystko jeszcze w roku poświeconym Najświętszej Eucharystii. Ból wzmaga się jeszcze wieczorem bardziej gdy trzeba odwołać w kościele parafialnym nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali tak bardzo lubianych przez naszych parafian. Także w niedzielę nie może być więcej osób niż 5, jak to  wytłumaczyć parafianom. Boże dziękuję, że mieliśmy rekolekcje szkolne i parafialne od Środy Popielcowej i mogliśmy tak licznie w nich uczestniczyć. Dziś tylko w domach muszą siedzieć i się sami modlić. Jak bardzo Ty, jako najlepszy Ojciec Dobry Boże, troszczysz się o naszych parafian i wszystkich ludzi. Dziś także odesłałem sprawozdanie z nadzoru archeologicznego z prac przy kościele zabytkowym przy schodach i fundamentach pod słupki ogrodzenia.

 

27.03.20 - Piątek o 18.00 w łączności przez media razem z Ojcem Świętym uczestniczymy w modlitwie o oddalenie tej zarazy i przyjmujemy nadzwyczajne błogosławieństwo z odpustem zupełnym "Urbi et Orbi". W kościele parafialny w ciągu dnia ludzie zaglądają na adorację Pana Jezusa i w godzinach dyżuru korzystają ze Spowiedzi Świętej. Pięknie stosują się do zaleceń w czasie epidemii. Dziś przy kościele zabytkowym zostały zakończone prace przy fundamentach słupków ogrodzenia. 

 

29.03.20 - Niedziela już V Wielkiego Postu, Krzyże pozasłaniane w kościele ludzie otwierają drzwi i liczą ile juz jest ich, klękają chwila modlitwy i ze łzami w oczach i szlochem wychodzą z kościoła bo juz jest limit 5 osób. Przerażający widok dla pasterza dusz ludzkich i druzgocący, kto odpowie przed Bogiem kiedyś za te łzy ludzkie? Potem wracają i na chwilę miedzy Mszami wchodzą do kościoła, aby u Jezusa w tej beznadziejnej sytuacji szukać pomocy, ukojenia i nadziei. Panie Jezu okaż nam Miłosierdzie.

 

31.03.20 - Wtorek prace przy schodach szalowanie bocznych murków.

 

01.04.20 - Środa betonowanie bocznych murków przy schodach. Dziś rząd w trosce o zdrowie obywateli wydał dodatkowe ograniczenia sanitarne.

 

02.04.20 - Czwartek dziś zostały przywiezione kwiaty do Grobu Bożego przez Tych parafian jak co roku.

 

03.04.20 - Piątek dziś nie było tradycyjnych odwiedzin chorych przez księdza z Najświętszym Sakramentem z okazji pierwszego piątku. Kilka palm wykonanych w rodzinach dziś przyniesiono do kościoła na Niedzielę Palmową.

 

04.04.20 - Sobota przy kościele zabytkowym trwają prace porządkowe przy schodach wejściowych. rozbiórka szalunków i równanie ziemi.

 

05.04.20 - Niedziela Palmowa Msze Święte tylko z 5 osobami bez palm, bez dzieci mi młodzieży ale z Jezusem Panem Życia i śmierci. Tak się zaczyna Wielki Tydzień w tym roku, ale wierni mogą nawiedzać świątynię codziennie i przez cały dzień bo kościoły są jeszcze otwarte.

 

09.04.20 - Wielki Czwartek kolejne rygory sanitarne dla ludności. O 18.00 Msza Wieczerzy Pańskiej bez udziału wiernych tylko z ograniczoną asystą. Ciemnica urządzona przy tabernakulum a po nabożeństwie wierni przychodzą na adorację Jezusa zachowują wymogi sanitarne i tak trwają do godziny ponad 22.00. W tym czasie dzisiaj policja kilka razy zajeżdżała i zatrzymywała się przy kościele ale nie interweniowali bo nie było potrzeby. Bardzo dziękuje parafianom za zrozumienie i stosowanie się do poleceń Księdza Biskupa Rzeszowskiego.

 

10.04.20 - Wielki Piątek od godziny 8.00 do 16.30 wierni nawiedzają świątynię, adorują Jezusa. Indywidualnie odprawiają Drogę Krzyżową, są do takiego sposobu od lat przyzwyczajeni, w każdy Wielki Piątek. Po Liturgii Męki Pańskiej o 17.00 wierni przychodzą adorować Krzyż i Jezusa gdyż Grób Boży jest usytuowany przed ołtarzem od 18.00 do 22.00. Żali mi tego ludu, który cierpliwie czeka, aby nie przekroczyć limitu 5 osób w kościele. Jedni modlą się w kościele inni oczekują na informacje i podjeżdżają samochodem aby swobodnie można było wejść do świątyni. I tak aż do 22.00. Jak ten naród został upokorzony, reglamentuje mu się czas i ilość osób na spotkanie z Bogiem, Który Jest Panem Świata. Czy bez Boga można pokonać takie obszary zła i nieszczęścia ludzkiego?

 

11.04.20 - Wielka Sobota od godziny 8.00 przy pięknej wiosennej pogodzie wierni przychodzą i tak po 5 osób adoruje przez chwilkę Pana Jezusa w Grobie, aby innym znów umożliwić taką chwilkę modlitwy. Z ogromnym szacunkiem i wdzięcznością jesteśmy dla nich, za ich wyrozumiałość, cierpliwość i świadectwo wiary, które nas kapłanów buduje wewnętrznie. Po przygotowaniu świątyni przez wyznaczone rodziny o godzinie 19.00 Msza Wigilii Paschalnej z ograniczona asystą bez udziału wiernych przy biciu dzwonów na "Chwała na wysokości...." rozpoczyna Święta Wielkanocne.

 

12.04.20 - Wielkanoc przed godziną 6.00 dzwony trzykrotnie ogłosiły parafianom, że Pan Zmartwychwstał i wyszliśmy z Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie na schody przed drzwi kościoła i Pan Jezus Zmartwychwstały błogosławił całej okolicy i światu. Msze Święte w Wielkanoc bez wiernych to to tak jakby Ofiara Chrystusa już nie miała żadnego sensu, jakby nie miała żadnej wartości, jakby Chrystus już nie był potrzebny współczesnemu światu. Przez cały dzień wierni przychodzą do świątyni do Chrystusa, a potem ze spuszczoną głową ze łzami w oczach wracają do swoich rodzin. Co dziś współczesny człowiek wierzącemu człowiekowi zgotował za los, kto za to poniesie odpowiedzialność. Bóg wszystko wie i w swojej miłości sprawiedliwej to rozsądzi i wynagrodzi wiecznością.

 

13.04.20 - Wielkanocny Poniedziałek Msze Święte o 7.00, 9.00 i 10.30 wiernych po 5 osób bo takie prawo obecnie jest. Pozostali wracają doi domów. Po rannej Mszy Świętej troszkę pokropiło i czekamy na deszcz bo jest bardzo sucho prawie od miesiąca nie padał deszcz. Kościół otwarty by wierni mogli przyjść i nawiedzać Pana Zmartwychwstałego i u Niego szukać ocalenia i ratunku. 

 

14 - 18.04.20 - Oktawa Wielkanocna - Wierni mogą uczestniczyć we Mszy Świętej codziennie rano o 6.45 i o 18.00 nie przekraczając limitu 5 osób oraz nawiedzać Pana Jezusa w świątyni i tam się modlić, gdyż kościół jest otwarty dla wiernych przez cały dzień.  W tym tygodniu przy kościele zabytkowym  nie prowadzi się prac.

 

16.04.20 - Czwartek dziś ogłoszono, że w miejscach publicznych ludzie muszą mieć zasłonięte usta i nos (maski nosić) a od 20 kwietnia czyli od poniedziałku jedna osoba na 15 m kwadratowych w zgromadzeniu liturgicznym przypada, a zatem w naszych świątyniach 40 osób - kościół parafialny i 20 osób - kościół zabytkowy. Stąd, aby umożliwić wiernym możliwość uczestniczenia we Mszy Świętej od niedzieli 28.04.2020 r. wprowadzamy dodatkowo Msze Święte o 8.00 i o 12.00.

 

18.04.20 - Sobota po wieczornej Mszy Świętej dziś wyznaczone rodziny pięknie przygotowały świątynię i jej otoczenie do jutrzejszej uroczystości Bożego Miłosierdzia.

 

19.04.20 - Niedziela Bożego Miłosierdzia  na Mszach Świętych po 5 osób w maskach straszny widok w świątyni. Przychodzący do Komunii Świętej ze łazami na twarzach i przerażonymi oczyma. Przez cały dzień ludzie przychodzili w maskach do kościoła na spotkanie z Panem Jezusem z przygnębionymi i smutnymi twarzami. Żali mi tego ludu.

 

21.04.20 - Wtorek podpisałem umowę na przekazanie środków z Kółka Rolniczego w Lutczy na finansowanie remontu schodów przy kościele zabytkowym.

 

22.04.20 - Środa zamówiłem w kamieniu granitowy tabliczkę o treści: "Remont schodów ufundowany przez Kółko Rolnicze w Lutczy 2020 r.", aby upamiętnić prace przy kościele zabytkowym w Lutczy w tym roku.

 

23.04.20 - Czwartek o godzinie 17.30 wierni włączyli się w adoracje wynagradzająca modlitwy i śpiew dla Jezusa w Najświętszym Sakramencie znów ożywił naszą świątynię.

 

25.04.20 - Sobota - Świętego Marka Ewangelisty po wieczornej Mszy Świętej o 18.00, tradycyjnie jak co roku w to Święto, przy krzyżach misyjnych na placu kościelnym modliliśmy się o zachowanie nas od klęsk żywiołowych oraz o deszcz.

 

26.04.20 - Niedziela Biblijna - Msze Święte o 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 12.00 i 15.00 wierni dostosowali się do limitu osób we wnętrzu świątyni i na zewnątrz. a większość z nich przystąpiła do Komunii Świętej z wyjątkiem Mszy Świętej o 15.00. Nasze kościoły znowu wypełnił radosny śpiew pieśni wielkanocnych.

 

27 i 28.04.20 - Montowanie poręczy przy schodach do kościoła zabytkowego.

 

01.05.20 - Pierwszy Piątek miesiąca na nabożeństwie majowym limit w kościele i część wiernych na zewnątrz kościoła.

 

02.05.20 - Pierwsza Sobota miesiąca o godz. 20.00 po adoracji nie ma procesji tylko różaniec w kościele i Msza Święta. Część wiernych na polu uczestniczy bo w świat6yni już limit 40 osób.

 

03.05.20 - Niedziela Dobrego Pasterza na każdej Mszy Święte wyczerpany limit a pozostali wierni na zewnętrz kościołów, którzy przybyli by tez uczcić Królową Polski i Jej powierzyć swoje życie Jakie to bolesne i kto za to  będzie odpowiadał: Dzieci utrudzone i przerażone przychodzą do swojej Matki i nie mogą wejść do Jej domu bo taki limit władza ustanowiła. Za jaką cenę zgodzono się na to.

 

04.05.20 - Poniedziałek o 18.00 nabożeństwo majowe znów więcej przyszło Dzieci do Matki niż można w świątyni się zebrać. Patrzę: w maskach i w odstępach sanitarnych stoją, klękają  na polu jakby byli jakimiś przestępcami. Nie mogą być przy Matce razem, co za ironia losu, co za upokorzenie Narodu Polskiego, Narodu zawsze wiernego Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Maryi i Kościołowi. Jakiej ogromnej wiary Ci ludzie są, to Ich sponiewieranie, takie upokorzenie woła dziś o pomstę do nieba.

 

05.05.20 - Wtorek rozpoczęliśmy prace przy remoncie alejki od mostu do schodów kościoła zabytkowego w Lutczy oraz przy ogrodzeniu.

 

08.05.20 - Piątek w dalszym ciągu kontynuacja prac przy schodach i ogrodzeniu kościoła.

 

11.05.20 - Poniedziałek montowanie tablicy fundacyjnej remontu schodów oraz ciąg dalszy prac przy ogrodzeniu kościoła zabytkowego. Dziś także wykryto awarię wodociągu do kościoła parafialnego, bo zaczęło brakować wody na plebanii.

 

17.05.20 - Niedziela od dziś obowiązują nowe rygory sanitarne jedna osoba na metr kwadratowy w kościołach w czasie nabożeństw. Dla naszych świątyń zatem 60 osób - kościół parafialny oraz 30 - kościół zabytkowy. Nawet wierni dość dodrze zachowują się i nie przekraczają limitów.

 

18.05.20 - Poniedziałek po nabożeństwie majowym i Mszy Świętej o 18.00 wierni zgromadzili się przy Krzyżu Jubileuszowym na cmentarzu zachowując rygory sanitarne, aby z okazji Dni Krzyżowych, tak jak co roku,  modlić się o urodzaje przyzywając wstawiennictwa Wszystkich Świętych.

 

20.05.20 - Środa tak jak w poniedziałek, wczoraj też i dziś po Mszy Świętej o 18.00 wierni gromadzą się na cmentarzu przy Krzyżu Jubileuszowym aby błagać Pana Boga przez wstawiennictwo Maryi i Wszystkich Świętych zachowanie nas od różnego rodzaju zła oraz od klęsk żywiołowych. Trwają prace nadal przy ogrodzeniu kościoła zabytkowego.