Rok 2018

01.01.18 – Poniedziałek - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki rozpoczęliśmy nocną adoracją Najświętszego Sakramentu i Mszą Świętą o północy.

 

06.01.18 - Sobota - Uroczystość Trzech Króli nie wróciła śnieżna i mroźna zima. Msze Święte w takim porządku jak w niedzielę z poświeceniem kredy, złota, kadzidła i mirry. Wielu parafian dziś wybrało się do sąsiednich miast, aby wziąć udział w "Orszaku Trzech Króli".

 

09.10.18 - Wtorek dziś zakończyliśmy wizytę duszpasterską zwaną Kolędą. Z racji Kolędy Parafianie składają ofiary na tacę zgodnie z wcześniejszą tradycją usankcjonowaną Statutem 54 §3 I Synodu Diecezji Rzeszowskiej, który obowiązuje od 19 I 2005 r., księża diecezji rzeszowskiej nie przyjmują w domach z racji kolędy żadnych ofiar.

 

12.01.18 - Piątek po konferencji w Zespole Szkół im. Świętej Rodziny w Lutczy gdy wróciliśmy na plebanię okazało się, że piwnice pod salkami katechetycznymi są zalane wodą kolejna awaria do usunięcia. 

 

14.01.18 - Niedziela po sumie od 10.30 kolejne spotkanie rodzin przygotowujących się do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej.

 

19.01.18 - Piątek mieszkańcy naszej wsi uczestniczyli dziś w parafialnej adoracji Najświętszego Sakramentu w następującym porządku:

11.00 – Msza święta dla wszystkich i do godz. 12.00 adoracja dla mieszkańców – Granica, Delikatówka, Kobyla, Roślówka,

12.00 – 13.00 – Nowa Wieś, Buczyny, Gąsiorówki

13.00 – 14.00 – Małówka, Podlasy, Podsochówka, Koło Szkoły

14.00 – 15.00 – Janusza, Mnichowa Górka, Jastrzębskiego

15.00 – 16.00 – Uczniowie; Szkół Podstawowych i Gimnazjum

16.00 – 17.00 - Młodzież oraz kto nie mógł w ciągu dnia

17.00 – Msza święta dla wszystkich.

21.01.18 - Niedziela o godz. 10.30 na sumie spotkanie rodzin uczniów klas siódmych Szkół Podstawowych i klas drugich Gimnazjum w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania. Po południu o 13.30 tradycyjne spotkanie opłatkowe w Zespole Szkół im. Świętej Rodziny w Lutczy dla osób starszych i samotnych naszej parafii. Rozpoczęło się od przywitania gości przez Pana Dyrektora Zespołu Szkół im. Świętej Rodziny w Lutczy. Zebrany życzenia złożyli Pan Senator Rzeczypospolitej Polski - Zdzisław Pupa, Wójt Gminy Niebylec - Zbigniew Korab oraz Dyrektor Szkoły - Antoni Baszak. Następnie dzieci z klasy pierwszej i drugiej pod opieką Wychowawczyń złożył życzenia babciom i dziadziom. Z kolei uczniowie z klasy trzeciej Szkoły Podstawowej przedstawiły jasełkowe widowisko "Jak Bóg zło zwyciężył dobrem" przygotowane pod opieką Wychowawczyni - Pani Alicji Baszak. Po jasełkach ks. proboszcz pobłogosławił opłatki, którymi następnie zebrani dzielili się składając sobie życzenia. Rodzice oraz uczniowie naszej szkoły z pomocą sponsorów ugościli zebranych poczęstunkiem przy stole. Podczas tych serdecznych rozmów uczniowie z Gimnazjum śpiewali także kolędy. Znów budynek szkolny zamienił się w wielką rodzinę cechującą się życzliwością i miłością. Na podkreślenie zasługuje tutaj bardzo dobra współpraca Szkoły z Rodzinami.