Rok 2018

01.01.18 – Poniedziałek - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki rozpoczęliśmy nocną adoracją Najświętszego Sakramentu i Mszą Świętą o północy.

 

06.01.18 - Sobota - Uroczystość Trzech Króli nie wróciła śnieżna i mroźna zima. Msze Święte w takim porządku jak w niedzielę z poświeceniem kredy, złota, kadzidła i mirry. Wielu parafian dziś wybrało się do sąsiednich miast, aby wziąć udział w "Orszaku Trzech Króli".

 

09.10.18 - Wtorek dziś zakończyliśmy wizytę duszpasterską zwaną Kolędą. Z racji Kolędy Parafianie składają ofiary na tacę zgodnie z wcześniejszą tradycją usankcjonowaną Statutem 54 §3 I Synodu Diecezji Rzeszowskiej, który obowiązuje od 19 I 2005 r., księża diecezji rzeszowskiej nie przyjmują w domach z racji kolędy żadnych ofiar.

 

12.01.18 - Piątek po konferencji w Zespole Szkół im. Świętej Rodziny w Lutczy gdy wróciliśmy na plebanię okazało się, że piwnice pod salkami katechetycznymi są zalane wodą kolejna awaria do usunięcia. 

 

14.01.18 - Niedziela po sumie od 10.30 kolejne spotkanie rodzin przygotowujących się do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej.

 

19.01.18 - Piątek mieszkańcy naszej wsi uczestniczyli dziś w parafialnej adoracji Najświętszego Sakramentu w następującym porządku:

11.00 – Msza święta dla wszystkich i do godz. 12.00 adoracja dla mieszkańców – Granica, Delikatówka, Kobyla, Roślówka,

12.00 – 13.00 – Nowa Wieś, Buczyny, Gąsiorówki

13.00 – 14.00 – Małówka, Podlasy, Podsochówka, Koło Szkoły

14.00 – 15.00 – Janusza, Mnichowa Górka, Jastrzębskiego

15.00 – 16.00 – Uczniowie; Szkół Podstawowych i Gimnazjum

16.00 – 17.00 - Młodzież oraz kto nie mógł w ciągu dnia

17.00 – Msza święta dla wszystkich.

21.01.18 - Niedziela o godz. 10.30 na sumie spotkanie rodzin uczniów klas siódmych Szkół Podstawowych i klas drugich Gimnazjum w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania. Po południu o 13.30 tradycyjne spotkanie opłatkowe w Zespole Szkół im. Świętej Rodziny w Lutczy dla osób starszych i samotnych naszej parafii. Rozpoczęło się od przywitania gości przez Pana Dyrektora Zespołu Szkół im. Świętej Rodziny w Lutczy. Zebrany życzenia złożyli Pan Senator Rzeczypospolitej Polski - Zdzisław Pupa, Wójt Gminy Niebylec - Zbigniew Korab oraz Dyrektor Szkoły - Antoni Baszak. Następnie dzieci z klasy pierwszej i drugiej pod opieką Wychowawczyń złożył życzenia babciom i dziadziom. Z kolei uczniowie z klasy trzeciej Szkoły Podstawowej przedstawiły jasełkowe widowisko "Jak Bóg zło zwyciężył dobrem" przygotowane pod opieką Wychowawczyni - Pani Alicji Baszak. Po jasełkach ks. proboszcz pobłogosławił opłatki, którymi następnie zebrani dzielili się składając sobie życzenia. Rodzice oraz uczniowie naszej szkoły z pomocą sponsorów ugościli zebranych poczęstunkiem przy stole. Podczas tych serdecznych rozmów uczniowie z Gimnazjum śpiewali także kolędy. Znów budynek szkolny zamienił się w wielką rodzinę cechującą się życzliwością i miłością. Na podkreślenie zasługuje tutaj bardzo dobra współpraca Szkoły z Rodzinami. 

 

26.01.18 - Piątek dziś uczniowie naszych Szkół rozpoczynają zimowe ferie.

 

28.01.18 - Niedziela jak co miesiąc po sumie kolejna katecheza dla rodzin przygotowujących się do sakramentu bierzmowania. Po Mszy Świętej o godz. 15.00 kolejne posiedzenie Rady duszpasterskiej, na którym zostały wybrane następujące sekcje: Ekonomiczna (gospodarcza) - 8 osób, Duszpasterska (liturgiczna) - 3 osoby, Do współpracy ze Szkołami - 3 osoby, Charytatywna (dobroczynna) - 4 osoby. Zostały także poruszone sprawy bieżące parafii dotyczące życia religijnego i spraw gospodarczych. Członkowie Rady zasygnalizowali czekający naszą parafie remont kościoła parafialnego.

 

30.01.18 - Wtorek dziś przed południem przedstawiciele Rady duszpasterskiej wzięli udział w spotkaniu z Dyrektorem Wydziału Architektury i Sztuki Kościelnej dotyczącym planowanych prac w kościele parafialnym. Zostały podjęte wstępne ustalenia i decyzje po rozpoczęciu prac po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych. Dziś także po skompletowaniu odpowiednich dokumentów wysłałem wniosek o dofinansowanie prac w kościele zabytkowym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w roku 2018.

 

02.02.18 - Piątek Matki Bożej Gromnicznej - Święto Ofiarowania Pańskiego Msze Święte z poświeceniem gromnic o 7.00, 9.00 (kościół zabytkowy), 10.30 i 18.00. Brak dzieci i młodzieży na Mszach Świętych mimo, że nie mają zajęć szkolnych bo są ferie zimowe.

 

03.02.18 - Sobota Świętego Błażeja tradycyjnie po rannej Mszy Świętej poświecenie jabłek i błogosławieństwo gardeł.

 

05.02.18 - Poniedziałek Świętej Agaty  po rannej Mszy Świętej poświecenie chleba, wody i soli przeciw pożarom.

 

09.02.18 - Piątek dziś na cmentarzu zamontowała firma Pana Stanisława Ciuby wykonany nowy krzyż misyjny przy grobie ks. Władysława Wilka. Serdeczne Bóg zapłać.

 

11.02.18 - Niedziela na sumie z okazji Światowego Dnia Chorych udzieliliśmy ponad czterdzieści osobom chorym sakramentu namaszczenia chorych. Staruszkowie i chorzy uczestniczyli w specjalnych modlitwach za chorych i w błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem tak jak się to czyni w Lourdes. Po wyjściu z świątyni otrzymali pamiątkowe obrazki.

 

14.02.18 - Środa Popielcowa w naszej parafii dziś rozpoczynają się Ćwiczenia Duchowe, które są kontynuacją Misji Ewangelizacyjnych z maja 2017 roku prowadzonych przez Ojców Redemptorystów z Krakowa. Ci sami, jak przed rokiem, O. Jacek Dubel i O. Eugeniusz Karpiel kierują z mocą Duch Świętego Słowo Boże dla gromadzących się wiernych według zamieszczonego programu.

Renowacja Misji świętych Lutcza 14 – 18.02.2018

 

Środa Popielcowa – Sakrament Chrztu Świętego

 

  8.55 – 9.40 – Szkoła Podstawowa nr 2

10.50 – 11.35 – Zespół Szkół im. Świętej Rodziny klasy SP od 0 do V

11.45 – 12.30 – Zespół Szkół im. Świętej Rodziny klasy od SP VI do G III

16.00 – Msza Święta dla wszystkich  (kościół zabytkowy)

  7.00 – Msza Święta dla wszystkich

18.00 – Msza Święta dla wszystkich

20.00 – Msza Święta dla Młodzieży

 

Czwartek – Sakrament Najświętszej Eucharystii

 

  8.55 – 9.40 – Szkoła Podstawowa nr 2

10.50 – 11.35 – Zespół Szkół im.  Świętej Rodziny klasy SP od 0 do V

11.45 – 12.30 – Zespół Szkół im. Świętej Rodziny klasy od SP VI do G III

14.00 14.45 Szkoła Podstawowa nr 2 spotkanie z Nauczycielami

10.00 – Msza święta dla wszystkich i następnie adoracja Najświętszego Sakramentu

11.00 – 12.00 – Granica, Delikatówka, Kobyla, Roślówka,

12.00 – 13.00 – Nowa Wieś, Buczyny, Gąsiorówki

13.00 – 14.00 – Małówka, Podlasy, Podsochówka, Koło Szkoły

14.00 – 15.00 – Janusza, Mnichowa Górka, Jastrzębskiego

15.00 – 16.00 – Uczniowie; Szkół Podstawowych i Gimnazjum

16.00 – 17.00 – Młodzież oraz kto nie mógł w ciągu dnia

17.00 – Msza Święta dla wszystkich

19.30 – Msza Święta dla wszystkich

 

Piątek – Sakramenty Pokuty  i Namaszczenia Chorych

 

  8.55 – 9.40 – Szkoła Podstawowa nr 2

10.50 – 11.35 – Zespół Szkół im. Świętej Rodziny klasy SP od 0 do V

11.45 – 12.30 – Zespół Szkół im. Świętej Rodziny klasy od SP VI do G III

13.35 – 14.20 – Zespół Szkół im. Świętej Rodziny  spotkanie z Nauczycielami

10.00 – Msza Święta dla wszystkich

17.00 – Droga Krzyżowa i Msza Święta dla wszystkich

19.30 – Droga Krzyżowa i Msza Święta dla wszystkich

 

Sobota – Sakrament Bierzmowania - Dzień spowiedzi Świętej

 

10.00 – Nabożeństwo pokutne

10.30 – 12.00 Spowiedź Święta

14.00 – 15.30 Spowiedź Święta

17.00 – Msza Święta dla wszystkich i nabożeństwo ekspiacyjne

 

Niedziela – Sakrament Kapłaństwa i Małżeństwa

 

  7.00 – Msza Święta

  9.00 – Msza Święta (kościół zabytkowy)

10.30 – Msza Święta

 

18.02.18 - Niedziela zakończenie Misji Świętych na Gorzkich Żalach o 14.00 i modlitwą za zmarłych na cmentarzu parafialnym z poświeceniem nowego krzyża.

 

21.02.18 - Środa po Nowennie kandydaci do bierzmowania przystąpili do pierwszej części zademonstrowania swojej wiedzy religijnej. Druga część za tydzień.

 

23.02.18 - Piątek o godz. 17.00 licznie parafianie uczestniczyli w nabożeństwie Drogi Krzyżowej oraz o 20.00 prowadzoną przez młodzież. Dziś na rekolekcje do Myczkowiec udali się przedstawiciele Parafialnego Zespołu Caritas w Lutczy.

 

24.02.18 - Sobota przedstawiciele naszej parafii uczestniczyli dziś w dniu skupienia dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Gorlicach oraz dla Ruchu Rodzin Nazaretańskich w Wiśniowej.

 

25.02.18 - Niedziela Po sumie comiesięczna katecheza parafialna dla rodzin przygotowujących się do sakramentu bierzmowania uczniów z klas siódmych szkół podstawowych i drugich gimnazjum a po Gorzkich Żalach o 14.00 tradycyjnie mężczyźni bardzo licznie wzięli udział w adoracji krzyża.  Po Mszy Świętej o 15.00 spotkanie Sekcji Gospodarczej Rady duszpasterskiej poświecone planowanym pracom w kościele parafialnym.

 

28.02.18 - Środa dziś uczniowie klas trzecich gimnazjum uczestniczyli w ostatnim etapie sprawdzania wiadomości religijnych przed bierzmowaniem. Zaś o godz. 19.00 odbyło się kolejne spotkanie Sekcji Gospodarczej Rady duszpasterskiej z  Dyrektorem Wydziału Architektury i Sztuki Kościelnej z Rzeszowa. Zostały ustalone zakresy i programy prac w kościele parafialnym w prezbiterium i podjęta decyzja rozpoczęcia tych prac w tym roku i gromadzenia środków finansowych na te prace. Prosimy rodziny o modlitwę na intencje tych prac w świątyni parafialnej.

 

02.03.18 - Piątek o godz. 17.00 w nabożeństwie Drogi Krzyżowej uczestniczyło więcej uczniów naszych szkół. Zaś o 20.00 w nabożeństwo Drogi Krzyżowej dziś włączyła się młodzież naszej parafii.

 

04.03.18 - Niedziela po sumie o godz. 10.30 zmiana tajemnic żywego różańca zaś dziś po Gorzkich Żalach o 14.00 bardzo licznie do tradycyjnej adoracji krzyża przybyły niewiasty naszej parafii.

 

09.03.18 - Piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej o 17.00 oraz o 20.00. Dziś towarzyszą nam relikwie Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki zaś nabożeństwo Drogi Krzyżowej o 17.00 jest prowadzone przez Szkołę Podstawową nr 2 w Lutczy. Po Mszy Świętej parafianie bardzo licznie przystąpili do ucałowania relikwii Błogosławionego Męczennika Księdza Jerzego oraz nabywali cegiełki jako pomoc finansowa na zorganizowanie uroczystości nadania imienia w czerwcu Szkole Podstawowej nr 2 w Lutczy Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Także po 20.00 odbyło się ucałowanie relikwii Błogosławionego Ks. Jerzego.

 

11.03.18 - Niedziela dziś po sumie o 10.30 - kolejna katecheza przygotowująca rodziny do pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej. O 14.00 po Gorzkich Żalach młodzież żeńska i męska naszej parafii tradycyjnie adorowała krzyż.

 

12.03.18 - Wtorek kompletujemy powoli dokumentację na prace remontowe ogrodzenia  i schodów przy kościele zabytkowym w Lutczy.

 

15.03.18 - Czwartek dziś przed południem w obecności zastępcy przewodniczącego Rady duszpasterskiej zostało ustalone z wykonawcami prac kamieniarskich - zmiana posadzki w prezbiterium (materiał i czas wykonania).

 

18.03.18 - Niedziela po Mszy Świętej na kolejnym posiedzeniu Rady duszpasterskiej, kolejny raz dyskutowaliśmy o pracach w kościele parafialnym. Zostały przez Radę podjęte decyzje, że w tym roku przystępujemy do prac najpierw w prezbiterium. Prace te mają obejmować: odnowienie ścian prezbiterium i naw bocznych w dotychczasowym kolorze (na biało). W prezbiterium położenie nowej posadzki kamiennej z granitu na dotychczasowym lastryku. Przedstawiciele Rady mają także w najbliższym czasie odwiedzić nasze rodziny w parafii ze stosowną pismem - prośbą - o wsparcie finansowe tych prac. Został także zaakceptowany sposób wykonania, materiał oraz firma do ułożenia kamienia.

 

19.03.18 - Poniedziałek Uroczystość odpustowa w naszej parafii ku czci patrona naszych kościołów Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Na prymarii o 8.00 kazanie wygłosił ks. proboszcz z Nowej Wsi Tadeusz Niziołek do bardzo licznie zebranych parafian oraz środowisk szkolnych Szkoły Podstawowej nr 2 i Zespołu Szkół Imieniem Świetnej Rodziny w Lutczy z pocztem sztandarowym. O godzinie 11.00 na uroczystej sumie celebrowanej przez Księdza Kanonika Tadeusza Niziołka Proboszcza z Nowej Wsi z naszego dekanatu oddawaliśmy cześć Świętemu Józefowi w obecności Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutczy z pocztem sztandarowym. Podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu tradycyjnie jak co roku mężczyźni trzymali światło. O 16.00 w kościele zabytkowym i o 19.00 w parafialny dla tych co musieli pracować oddawaliśmy cześć patronowi kościołów.

 

20.03.18 - Wtorek - dziś został zredagowany list oraz wydrukowany i przez członków Rady zabrany, aby w najbliższym czasie trafił do każdej rodziny naszej parafii.

 

23.03.18 - Piątek - po Mszy Świętej o 16.30 jak co roku nabożeństwo Drogi Krzyżowej w plenerze od kościoła parafialnego do zabytkowego prowadziły: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich i grupy parafialne a bezpieczeństwo zapewniali nam Panowie ze Straży Pożarnej w Lutczy.

 

25.03.18 - Niedziela Palmowa o godz. 9.00 poświecenie palm a o godz. 10.30 poświęcenia palm z procesją zaś po sumie spotkanie rodzin z klas siódmych szkół podstawowych, drugich i trzecich gimnazjum w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania. O godzinie 16.30 wyjazd na Misterium Męki Pańskiej autokarem pod opieką księdza Andrzeja do Niechobrza.

 

26.03.18 - Poniedziałek bardzo licznie parafianie przystąpili dziś do Spowiedzi Świętej w godzinach od 11.00 do 12.00, od 15.30 do 17.00 i od 19.00 do 20.00 mimo, że na początku Wielkiego Posty w czasie Renowacji Misji korzystali z sakramentu pokuty.

 

29.03.18 - Wielki Czwartek bardzo licznie goście i parafianie dziś o 18.00 zebrali się w kościele parafialnym na Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej, której przewodniczył ks. proboszcz oraz wygłosił homilię o miłości Jezusa do grzeszników. Po Mszy Świętej tradycyjnie wierni trwali na adoracji Pana Jezusa w Ciemnic, która znajduje się w kaplicy Świętego Józefa, do północy. Lektorzy i ministranci także adorują Jezusa do północy.

 

30.03.18 - Wielki Piątek od godzin rannych rodziny przybywają na adorację Pan Jezusa w Ciemnicy oraz odprawiają indywidualnie lub rodzinnie drogę krzyżową. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 16.30 prowadził ks. proboszcz. Zaś Ks. Wikariusz Andrzej Chmiel przewodniczył o godz. 17.00 w kościele parafialnym Liturgii Męki Pańskiej homilię wygłosił. Na zakończenie Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie został przeniesiony do Grobu Bożego, który znajduje się w kaplicy pogrzebowej - dolnym kościele.  która rozpoczęła się. Bardzo licznie zebrani wierni adorują Krzyż Pana Jezusa oraz modlą się przy Grobie Bożym jak co roku do północy. Dziś lektorzy, ministranci oraz strażacy czuwają przy Grobie Bożym do północy. W środkach masowej informacji od kilku dni straszyli śniegami i powrotem zimy a tu piękny, słoneczny, ciepły dzień. Czy nie warto Jezusowi wierzyć bez końca?

 

31.03.18 - Wielka Sobota od rana całe rodziny przybywają na adorację Pana Jezusa w Grobie Bożym. O godz. 8.30 i 11.00 odbyło się błogosławieństwo pokarmów w kościele parafialnym zaś w poszczególnych dziesiątkach jak co roku w wyznaczonych miejscach obydwaj księża błogosławili pokarmy troszkę pomagał deszcz. Przed godzina 19.00 Panowie Strażacy tradycyjnie rozpalą ognisko na placu kościelnym, aby od poświecenia tego ognia rozpoczęła się Liturgia Wigilii Paschalnej. Dziś Liturgii przewodniczył ks. Andrzej a homilię wygłosił ks. proboszcz.

 

01.04.18 - Wielkanoc o godz. 6.00 tradycyjnie procesja rezurekcyjna trzy razy wokół świątyni parafialnej z Najświętszym Sakramentem przy słabym deszczu oraz małej frekwencji wiernych, którzy licznie oczkowali na Pana Jezusa w kościele. 

 

03.04.18 - Wtorek po dwóch dzisiaj pogrzebach, wyznaczeni do sprzątania parafianie z numerów od 913 do 928, do późnych godzin wieczornych przygotowywali kościół parafialny do prac remontowych. Niepotrzebne sprzęty zostały wyniesione a pozostałe zostały zabezpieczone przed kurzem.

 

04.04.18 - Środa przystąpiliśmy do zaplanowanych prac przy kościele parafialnym. Wstępnie zasłała zdemontowana w prezbiterium ambona, kilka schodów obcięto oraz filary w prezbiterium zostały oczyszczone z lamperii.

 

05.04.18 - Czwartek dziś dalej kontynuowane są prace przy oczyszczaniu filarów z lamperii, gdyż chcemy w przyszłości uniknąć już dużych kurzy i przygotować je do obłożenia marmurem w przyszłości.

 

06.04.18 - Piątek od rana dwie firmy naszej parafii pracują przy ustawieniu rusztowań w prezbiterium do malowania oraz przy wzmocnieniu stopni w prezbiterium. Nabożeństwo wieczorne dzisiaj w kaplicy pogrzebowej się odbyło.

 

07.04.18 - Sobota przygotowanie świątyni do liturgii na niedzielę bo bardzo zabrudzona oraz oczyszczenie ściany prezbiterium przez kilku członków Rady duszpasterskiej w Lutczy.

 

08.04.18 - Niedziela Msze Święte w kościele parafialnym z powodu prac celebrujemy w kaplicy Bożego Miłosierdzia a po nich odbyło się ucałowanie relikwii Świętej Faustyny.

 

09.04.18 - Poniedziałek w nawie bocznej kościoła parafialnego od strony plebanii zostały ustawione rusztowania do malowania i oczyszczenia witraży przez firmy naszej parafii i przeprowadzono wstępne przygotowanie ścian do malowania. Okazało się, że parapety przy oknach są z blachy bardzo zniszczone i należy je wymienić. Pojawił się dodatkowy koszt i czas realizacji tych prac.

 

10.04.18 - Wtorek kontynuacja prac przygotowawczych do malowania nawy bocznej od strony plebani i od strony cmentarza.

 

11.04.18 - Środa końcowe prace przy malowaniu prezbiterium.

 

12.04.18 - Czwartek prace przy malowaniu nawy bocznej od strony plebanii

 

13.04.18 - Piątek kontynuacja prac przy nawie bocznej od strony plebanii oraz rozpoczęcie prac od strony cmentarza.

 

14.04.18 - Sobota od rana prace przy wymianie parapetów okiennych w nawie bocznej od strony cmentarza oraz malowanie tej nawy. O godz. 17.00 spotkanie rodziców i uczniów klas trzecich szkół podstawowych w ramach przygotowania do pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej. Zaś od 18.00 wyznaczone rodziny (od 960 do 979)przystępują  do czyszczenia świątyni, aby przygotować ją na jutrzejszą liturgię niedzielną. Wszystkim troszczącym się o to, aby nasza świątynia była coraz to piękniejsza dla Pana Jezusa - serdeczne Bóg zapłać.

 

16.04.18 - Poniedziałek trwają prace przy malowaniu nawy bocznej od strony plebanii.

 

17.04.18 - Wtorek kontynuacja prac malarskich w nawie bocznej od strony cmentarza.

 

18.04.18 - Środa prace przy małej kruchcie od strony plebanii.

 

19.04.18 - Czwartek prace przy dużej kruchcie pod chórem z wieczór montowanie oświetlenia w prezbiterium. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lutczy dziś i jutro pielgrzymuje do miejsca urodzin bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz do Warszawy miejsc pracy Błogosławionego Męczennika i Parlamentu Rzeczypospolitej Polski.

 

20.04.18 - Piątek prace przy betonowaniu w prezbiterium oraz końcowe w kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

21.04.18 - Sobota prace końcowe przy nawach bocznych i na chórze muzycznym - malowanie.