Rok 2020

01.01.20 – Środa - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki rozpoczęliśmy nocną adoracją Najświętszego Sakramentu i Mszą Świętą o północy.

 

05.01.20. - Niedziela Kolędnicy Misyjni odwiedzają rodziny dziesiątka Nowa Wieś i Roślówka od 13.00 do 17.00 z opiekunem Koła Misyjnego Dzieci w Zespole Szkół im. Świętej Rodziny w Lutczy

 

06.01.20 - Poniedziałek - Uroczystość Trzech Króli wróciła śnieżna i mroźna zima. Msze Święte w takim porządku jak w niedzielę z poświeceniem kredy, złota, kadzidła i mirry. Wielu parafian dziś wybrało się do sąsiednich miast, aby wziąć udział w "Orszaku Trzech Króli".

 

08.01.20 - Środa zakończył wizytę duszpasterską zwaną Kolędą Ksiądz Katecheta a ja zakończę w sobotę. Z racji Kolędy Parafianie składają ofiary na tacę zgodnie z wcześniejszą tradycją usankcjonowaną Statutem 54 §3 I Synodu Diecezji Rzeszowskiej, który obowiązuje od 19 I 2005 r., księża diecezji rzeszowskiej nie przyjmują w domach z racji kolędy żadnych ofiar.

 

12.01.20 - Niedziela Chrztu Pańskiego po sumie kolejna katecheza dla rodzin przygotowujących się do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej a w Zespole Szkół im. Świętej Rodziny w Lutczy o godzinie 13.00 rozpoczyna się spotkanie opłatkowe dla osób starszych i samotnych. W tym roku jeszcze liczniej dopisali goście.

 

16.01.20 - Czwartek otrzymałem wykonany projekt na remont schodów i ogrodzenie kościoła zabytkowego.

 

18.01.20 - Sobota - o świcie pod opieką ks. Andrzeja wyruszyła pielgrzymka naszych parafian do Ziemi Świętej. Dziś także całodzienna adoracja Pana  Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Rozpoczniemy Mszą świętą o godz. 1000  i zakończymy Mszą świętą o godz. 1700 . Na poszczególne godziny do kościoła parafialnego zapraszamy następujące grupy:

1100 – 1200 – Granica, Delikatówka, Kobyla, Roślówka

1200 – 1300 – Nowa Wieś, Buczyny, Gąsiorówki

1300 – 1400 – Małówka, Podlasy, Podsochówka, Koło Szkoły

1400 – 1500 – Janusza, Mnichowa Górka, Jastrzębskiego

1500 – 1600 – Uczniowie; Szkół Podstawowych

1600 – 1700 – Młodzież oraz kto nie mógł w ciągu dnia

1700 – Msza święta dla wszystkich.

Parafianie bardzo licznie uczestniczyli w tej adoracji dzisiaj przy pięknej pogodzie zaś na adoracji dzieci przyszło tylko kilka rodziców z garstką dzieci.

 

19.01.20 - Niedziela po wczorajszej adoracji dziś parafianie liczniej niż zwykle uczestniczyli we Mszach Świętych i składali dodatkową ofiarę z racji trzeciej niedzieli miesiąca na ogrzewanie.

 

20.01.20 - Poniedziałek dziś złożyłem projekty remontu schodów i ogrodzenia kościoła zabytkowego oraz wnioski o pozwolenie na prace remontowe w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu Delegatura w Rzeszowie. Wieczorem wstępnie prowadziłem rozmowy o tych pracach w przy kościele zabytkowym z Fachowcami z naszej parafii od tych robót.

 

25.01.20 - Sobota koniec Tygodnia Modlitw o Jedność.

 

26.01.20 - Niedziela po Mszy Świętej o 15.00 na kolejnym posiedzeniu Rady duszpasterskiej omówiliśmy między innymi problem prac przy kościele zabytkowym (w prezbiterium stopnie ołtarzowe, ogrodzenie i schody wejściowe na plac kościelny) a w parafialnym konserwacja polichromii w głównym przedsionku pod chórem i kaplicy Świętego Józefa.

 

28.01.20 - Wtorek zabrakło nam wody na plebanii. Przyczyna słabe źródło a na dodatek ktoś odkręcił krany w toaletach przy budynkach parafialnych.

 

29.01.20 - Środa o 16.30 spotkanie kandydatów do bierzmowania i omówienie egzaminu parafialnego.

 

03.02.20 - Poniedziałek rozbieranie dekoracji Szopki Bożego Narodzenia, która w tym roku znajdowała się w kaplicy Bożego Miłosierdzia obok głównego wejścia pod chórem.

 

02.02.20 - Niedziela poświęcenie Gromnic na każdej Mszy Świętej zaś po sumie wręczenie modlitewników uczniom przygotowującym się do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej.

 

05.01.20 - Środa wieczorem awaria z energią elektryczną na plebanii. Pogotowie Energetyczne usunęło awarię.

 

06.02.20 - Czwartek znów problem z prądem na plebanii. Raz jest raz brakuje go.

 

07.02.20 - Piątek wezwane Pogotowie Energetyczne jeszcze raz dokonało przeglądu i wydaje się, że tym razem awaria została usunięta na dłuższy czas. Po południu ksiądz odwiedzi z posługą sakramentalną chorych w tym miesiącu wyjątkowo dużo osób zgłoszonych.

 

09.02.20 - Niedziela - We wszystkich Mszach Świętych Siostry Zakonne Służebniczki Dębickie (6 osób) uczestniczyły w liturgii a na koniec wygłaszały prelekcje o charyzmacie swego zgromadzenia i jego założycielu oraz zbierały do puszek ofiarę. Na sumie z okazji Światowego Dnia Chorego specjalne modlitwy z udzielaniem sakramentu namaszczenia chorych - przyjęło 45 osób starszych i chorych, Członkowie Szkolnego Koła Caritas przy wychodzeniu z kościoła rozdawali przez siebie wykonane pamiątki z okazji dzisiejszej uroczystości. Rodziny uczniów klas trzecich szkół podstawowych uczestniczyli po sumie w kolejnej katechezie przygotowującej do pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej.

 

10.02.20 - Poniedziałek w nocy rozszalała się straszna wichura, która wyrządziła wiele szkód ludziom, budynkom i drzewom trwała aż do późna w nocy. 

 

12.02.20 - Środa nareszcie pełen basen wody ale za to jeden piec ogrzewania w kościele uległ awarii.

 

13.02.20 - Czwartek - zostały omówione prace przy kościele zabytkowym zaplanowane przy schodach oraz ogrodzeniu. Także dziś otrzymałem akceptację na prace w kościele zabytkowym według projektu ogrodzenia i schodów oraz programu prac w prezbiterium.

 

14.02.20 - Piątek z rana oglądaliśmy miejsce prac z wykonawcą schodów i fundamentów pod ogrodzenie. Następnie złożyłem projektu do zatwierdzenia w Starostwie Strzyżowskim w Wydziale Architektury i Budownictwa.

 

15.02.20 - Sobota dziś została usunięta awaria pieca do ogrzewania kościoła parafialnego.

 

17 - 22.02.20 - Poniedziałek do soboty codziennie po urzędach, instytucjach oraz specjalistach, aby uzyskać stosowne dokumenty, zaświadczenia oraz decyzje, by można było w najbliższym czasie przystąpić do prac przy kościele zabytkowym i złożyć także stosowne wnioski o dofinansowanie tych prac. Dziś także spotkanie kandydatów do bierzmowania i ich rodziców w Niebylcu o godz. 17.00 z przedstawicielem księdza Biskupa.

 

23.02.20 - Niedziela po sumie kolejna katecheza dla rodzin uczniów klas siódmych i ósmych Szkół Podstawowych w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania.

 

26.02.20 - Środa Popielcowa o godz. 8.00 rozpoczynamy Mszą Świętą  Szkolne i Parafialne Rekolekcje Wielkopostne. Program szczegółowy w gazetce "Z Lutczy". Kończymy rekolekcje w niedzielę 01.03.2020 r. na Gorzkich Żalach o godzinie 14.00. Słowo Boże głosi ks. Tomasz N. z Nałęczowa. Szczegóły w ogłoszeniach.

 

05.03.20 - Czwartek rozpoczęły się prace przy kościele zabytkowym. Dziś przystąpiono do usuwania zniszczonych schodów, aby przygotować teren do budowy nowych fundamentów pod schody.

 

06.03.20 - Piątek trwają prace przy rozbiórce schodów oraz fundamentów starego ogrodzenia oraz porządkowanie terenu pod wytyczenie nowych fundamentów. Wieczorem o 17.00 i 20.00 wierni licznie uczestniczyli dziś w nabożeństwach Drogi Krzyżowej.

 

09.03.20 - Poniedziałek nadal trwają prace przy uporządkowaniu terenu po starych schodach przy kościele zabytkowym i przygotowanie do wytyczenie terenu pod fundamenty.

 

11.03.20 - Środa - ostatnie konsultacje z geodetą i archeologiem przed jutrzejszymi pracami. Dziś przed południem z powodu jakiegoś wirusa chorobowego Rząd Polski zawiesił zajęcia w szkołach do 25 marca 2020 roku, aby zapobiec epidemii w kraju.  

 

12.03.20 - Czwartek prace ziemne przy fundamencie pod schody w obecności archeologa - dwa fundament udało się dziś wykonać a geodeta zgodnie z planem zatwierdzonym wytyczył zarys fundamentów pod ogrodzenie.

 

13.03.20 - Piątek w dalszym ciągu pod nadzorem archeologicznym prace ziemne przy fundamentach schodów. Dziś mniej samochodów oraz ludzi z powodu tego wirusa. Wielu zastosowało się do poleceń rządu i pozostają w domach. Mniej wiernych na nabożeństwach Drogi Krzyżowej o 17.00 i 0 20.00. Po otrzymaniu z Kurii wytycznych odnośnie sprawowania duszpasterstwa w parafii ogłosiliśmy, że w niedzielę będą dodatkowe jeszcze dwie Msze Święte, aby zgromadzeni wierni nie przekraczali limitu 50 osób. Zatem Msze Święte w najbliższe niedziele aż do odwołania: 7.00, 8.00, 10.30, 12. i po Gorzkich Żalach zaraz o 14.00 oraz o 9.00 w kościele zabytkowym.

 

15.03.20 - Niedziela bardzo mało wiernych na Mszach Świętych przerażeni decyzją Rządu o ograniczeniu w walce z wirusem. Jakby parafia wymarła całkowicie. Drogą nie jadą samochody. Dziś po każdej Mszy Świętej wiernym błogosławiliśmy przyniesioną przez nich wodę i sól.

 

16.03.20 - Poniedziałek Prace przy schodach i wykopach pod fundamenty słupków ogrodzenia trwają pod nadzorem archeologicznym. Na drogach do południa żadnego samochodu. Polska zamarła. Nauka w szkołach odwołana Tylko w sklepach panika i wykup wszelkiego rodzaju towaru.

 

18.03.20 - Środa zakończyły się prace przy kościele pod nadzorem archeologicznym

 

19.03.20 - Czwartek Uroczystość Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny Msze Święte w kościele parafialnym o 7.00, 8.00, 9.00, suma o 11.00 celebrowana przez ks. Prałata Antoniego Proboszcza z Czudca i o 19.00 oraz w kościele zabytkowym o 16.00. Na żadnej nie przekraczali wierni limitu 50 osób zgromadzenia. W godzinie Miłosierdzia w wozie Strażackim z figurą Matki Bożej Fatimskiej, Świętego Józefa oraz z Najświętszym Sakramentem udaliśmy się drogami naszej parafii, aby przy pięknej wiosennej pogodzie zebranym wiernym przy drodze i domach Jezus Błogosławił.

 

20.03.20 - Piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej o 11.00, 17.00 i 20.00 wierni zachowali limit o zgromadzeniach przy obecnie obowiązujących przepisach.

 

21.03.20 - Sobota po rannym sprzątaniu kościoła jak co dnia kościół otwarty od świtu do nocy a wierni nawiedzają Jezusa w Najświętszym Sakramencie, adorują Go prosząc o oddalenie tej zarazy.

 

22.03.20 - Niedziela wierni stosują się do przepisów władzy świeckiej zachowują starannie wskazania higieniczne oraz nie przekraczają limitu 50 osób w zgromadzeniach na Mszach Świętych o 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 12.00 i 14.00 po Gorzkich Żalach. Tradycyjne tydzień temu i dziś adorowali krzyż przez uklęknięcie przed nim. Dziś po każdej Mszy Świętej przyzywaliśmy wstawiennictwa Świętej Agaty i wiernym błogosławiliśmy chleb i wodę przez nich przyniesione, które mają służyć ich rodzinom. Na twarzach ludzi powoli budzi się nadzieja, że Jezus przyjdzie z pomocą przeciw tej straszliwej zarazie. Dziś zgodnie z polecenie Kurii Rzeszowskiej przedstawiliśmy wskazanie duszpasterskie oraz wyznaczyliśmy na poszczególne dni do spowiedzi określone rejony parafii, tak by bez przeszkód z zachowanie środków ostrożności wszyscy mogli skorzystać ze Spowiedzi Świętej przed Świętami Wielkanocnymi. Zapraszamy na poszczególne godziny 10.00-11.00, 16.00-17.00 i 18.30-19.00 mieszkańców;

Granicy i Delikatówki w poniedziałek 23 marca

Janusza i Mnichowej Górki we wtorek 24 marca

Małówki i Podlasów w środę 25 marca

Podsochówki i Gąsiorówek w czwartek 26 marca

Buczyny i Koło Szkoły w piątek 27 marca

W sobotę 28 marca z wyżej wymienionych rejonów, którzy nie mogli w ciągu tygodnia.

Jastrzębskiego w poniedziałek 30 marca

Roślówki i Nowej Wsi we wtorek 31 marca

Kobyli w środę 1 kwietnia

Zaś w czwartek 2 kwietnia, tych którzy nie mogli wcześniej skorzystać.

23.03.20 - Poniedziałek kilkanaście osób skorzystało dziś ze Spowiedzi Świętej oraz z Komunii Świętej.

24.03.20 - Wtorek kolejne zarządzenia obostrzające ilość wiernych do 5 osób uczestniczących w nabożeństwach wstrząsnęły ludźmi, trudno jest ich uspokoić rozmową telefoniczną. Są bardzo przerażeni sytuacją w naszej Ojczyźnie i świecie.

25.03.20 - Środa Uroczystość Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie o godzinie 12.00 w łączności z Ojcem Świętym w rodzinach będziemy modlić się o oddalenie tej zarazy. Bardzo silny wiatr uszkodził lipę przy kościele zabytkowym, która stała się zagrożeniem dla budynku. Strażacy z naszej parafii starają się obecnie te sytuacje zażegnać, aby nie doszło do katastrofy budowlanej. Te stare drzewa tak blisko rosnące przy obiekcie zabytkowym są dla niego tym czym obecnie dla ludzkiego życia obecna zaraza. Na dodatek dzwony w kościele parafialnym nie zadzwoniły, gdyż jest awaria w dostawie energii elektrycznej. 

 

26.03.20 - Czwartek od czterdziestu ponad lat pierwszy raz w moim życiu kapłańskim w bramie cmentarnej witam pięć osób z rodziny i modlę się na ciałem zmarłej osoby i prowadzę do grobu a następnie w kościele sprawuję Mszę Świętą w ich obecności z rozdartym sercem i łzami a to wszystko jeszcze w roku poświeconym Najświętszej Eucharystii. Ból wzmaga się jeszcze wieczorem bardziej gdy trzeba odwołać w kościele parafialnym nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali tak bardzo lubianych przez naszych parafian. Także w niedzielę nie może być więcej osób niż 5, jak to  wytłumaczyć parafianom. Boże dziękuję, że mieliśmy rekolekcje szkolne i parafialne od Środy Popielcowej i mogliśmy tak licznie w nich uczestniczyć. Dziś tylko w domach muszą siedzieć i się sami modlić. Jak bardzo Ty, jako najlepszy Ojciec Dobry Boże, troszczysz się o naszych parafian i wszystkich ludzi. Dziś także odesłałem sprawozdanie z nadzoru archeologicznego z prac przy kościele zabytkowym przy schodach i fundamentach pod słupki ogrodzenia.

 

27.03.20 - Piątek o 18.00 w łączności przez media razem z Ojcem Świętym uczestniczymy w modlitwie o oddalenie tej zarazy i przyjmujemy nadzwyczajne błogosławieństwo z odpustem zupełnym "Urbi et Orbi". W kościele parafialny w ciągu dnia ludzie zaglądają na adorację Pana Jezusa i w godzinach dyżuru korzystają ze Spowiedzi Świętej. Pięknie stosują się do zaleceń w czasie epidemii. Dziś przy kościele zabytkowym zostały zakończone prace przy fundamentach słupków ogrodzenia. 

 

29.03.20 - Niedziela już V Wielkiego Postu, Krzyże pozasłaniane w kościele ludzie otwierają drzwi i liczą ile juz jest ich, klękają chwila modlitwy i ze łzami w oczach i szlochem wychodzą z kościoła bo juz jest limit 5 osób. Przerażający widok dla pasterza dusz ludzkich i druzgocący, kto odpowie przed Bogiem kiedyś za te łzy ludzkie? Potem wracają i na chwilę miedzy Mszami wchodzą do kościoła, aby u Jezusa w tej beznadziejnej sytuacji szukać pomocy, ukojenia i nadziei. Panie Jezu okaż nam Miłosierdzie.

 

31.03.20 - Wtorek prace przy schodach szalowanie bocznych murków.

 

01.04.20 - Środa betonowanie bocznych murków przy schodach. Dziś rząd w trosce o zdrowie obywateli wydał dodatkowe ograniczenia sanitarne.

 

02.04.20 - Czwartek dziś zostały przywiezione kwiaty do Grobu Bożego przez Tych parafian jak co roku.

 

03.04.20 - Piątek dziś nie było tradycyjnych odwiedzin chorych przez księdza z Najświętszym Sakramentem z okazji pierwszego piątku. Kilka palm wykonanych w rodzinach dziś przyniesiono do kościoła na Niedzielę Palmową.

 

04.04.20 - Sobota przy kościele zabytkowym trwają prace porządkowe przy schodach wejściowych. rozbiórka szalunków i równanie ziemi.

 

05.04.20 - Niedziela Palmowa Msze Święte tylko z 5 osobami bez palm, bez dzieci mi młodzieży ale z Jezusem Panem Życia i śmierci. Tak się zaczyna Wielki Tydzień w tym roku, ale wierni mogą nawiedzać świątynię codziennie i przez cały dzień bo kościoły są jeszcze otwarte.

 

09.04.20 - Wielki Czwartek kolejne rygory sanitarne dla ludności. O 18.00 Msza Wieczerzy Pańskiej bez udziału wiernych tylko z ograniczoną asystą. Ciemnica urządzona przy tabernakulum a po nabożeństwie wierni przychodzą na adorację Jezusa zachowują wymogi sanitarne i tak trwają do godziny ponad 22.00. W tym czasie dzisiaj policja kilka razy zajeżdżała i zatrzymywała się przy kościele ale nie interweniowali bo nie było potrzeby. Bardzo dziękuje parafianom za zrozumienie i stosowanie się do poleceń Księdza Biskupa Rzeszowskiego.

 

10.04.20 - Wielki Piątek od godziny 8.00 do 16.30 wierni nawiedzają świątynię, adorują Jezusa. Indywidualnie odprawiają Drogę Krzyżową, są do takiego sposobu od lat przyzwyczajeni, w każdy Wielki Piątek. Po Liturgii Męki Pańskiej o 17.00 wierni przychodzą adorować Krzyż i Jezusa gdyż Grób Boży jest usytuowany przed ołtarzem od 18.00 do 22.00. Żali mi tego ludu, który cierpliwie czeka, aby nie przekroczyć limitu 5 osób w kościele. Jedni modlą się w kościele inni oczekują na informacje i podjeżdżają samochodem aby swobodnie można było wejść do świątyni. I tak aż do 22.00. Jak ten naród został upokorzony, reglamentuje mu się czas i ilość osób na spotkanie z Bogiem, Który Jest Panem Świata. Czy bez Boga można pokonać takie obszary zła i nieszczęścia ludzkiego?

 

11.04.20 - Wielka Sobota od godziny 8.00 przy pięknej wiosennej pogodzie wierni przychodzą i tak po 5 osób adoruje przez chwilkę Pana Jezusa w Grobie, aby innym znów umożliwić taką chwilkę modlitwy. Z ogromnym szacunkiem i wdzięcznością jesteśmy dla nich, za ich wyrozumiałość, cierpliwość i świadectwo wiary, które nas kapłanów buduje wewnętrznie. Po przygotowaniu świątyni przez wyznaczone rodziny o godzinie 19.00 Msza Wigilii Paschalnej z ograniczona asystą bez udziału wiernych przy biciu dzwonów na "Chwała na wysokości...." rozpoczyna Święta Wielkanocne.

 

12.04.20 - Wielkanoc przed godziną 6.00 dzwony trzykrotnie ogłosiły parafianom, że Pan Zmartwychwstał i wyszliśmy z Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie na schody przed drzwi kościoła i Pan Jezus Zmartwychwstały błogosławił całej okolicy i światu. Msze Święte w Wielkanoc bez wiernych to to tak jakby Ofiara Chrystusa już nie miała żadnego sensu, jakby nie miała żadnej wartości, jakby Chrystus już nie był potrzebny współczesnemu światu. Przez cały dzień wierni przychodzą do świątyni do Chrystusa, a potem ze spuszczoną głową ze łzami w oczach wracają do swoich rodzin. Co dziś współczesny człowiek wierzącemu człowiekowi zgotował za los, kto za to poniesie odpowiedzialność. Bóg wszystko wie i w swojej miłości sprawiedliwej to rozsądzi i wynagrodzi wiecznością.

 

13.04.20 - Wielkanocny Poniedziałek Msze Święte o 7.00, 9.00 i 10.30 wiernych po 5 osób bo takie prawo obecnie jest. Pozostali wracają doi domów. Po rannej Mszy Świętej troszkę pokropiło i czekamy na deszcz bo jest bardzo sucho prawie od miesiąca nie padał deszcz. Kościół otwarty by wierni mogli przyjść i nawiedzać Pana Zmartwychwstałego i u Niego szukać ocalenia i ratunku. 

 

14 - 18.04.20 - Oktawa Wielkanocna - Wierni mogą uczestniczyć we Mszy Świętej codziennie rano o 6.45 i o 18.00 nie przekraczając limitu 5 osób oraz nawiedzać Pana Jezusa w świątyni i tam się modlić, gdyż kościół jest otwarty dla wiernych przez cały dzień.  W tym tygodniu przy kościele zabytkowym  nie prowadzi się prac.

 

16.04.20 - Czwartek dziś ogłoszono, że w miejscach publicznych ludzie muszą mieć zasłonięte usta i nos (maski nosić) a od 20 kwietnia czyli od poniedziałku jedna osoba na 15 m kwadratowych w zgromadzeniu liturgicznym przypada, a zatem w naszych świątyniach 40 osób - kościół parafialny i 20 osób - kościół zabytkowy. Stąd, aby umożliwić wiernym możliwość uczestniczenia we Mszy Świętej od niedzieli 28.04.2020 r. wprowadzamy dodatkowo Msze Święte o 8.00 i o 12.00.

 

18.04.20 - Sobota po wieczornej Mszy Świętej dziś wyznaczone rodziny pięknie przygotowały świątynię i jej otoczenie do jutrzejszej uroczystości Bożego Miłosierdzia.

 

19.04.20 - Niedziela Bożego Miłosierdzia  na Mszach Świętych po 5 osób w maskach straszny widok w świątyni. Przychodzący do Komunii Świętej ze łazami na twarzach i przerażonymi oczyma. Przez cały dzień ludzie przychodzili w maskach do kościoła na spotkanie z Panem Jezusem z przygnębionymi i smutnymi twarzami. Żali mi tego ludu.

 

21.04.20 - Wtorek podpisałem umowę na przekazanie środków z Kółka Rolniczego w Lutczy na finansowanie remontu schodów przy kościele zabytkowym.

 

22.04.20 - Środa zamówiłem w kamieniu granitowy tabliczkę o treści: "Remont schodów ufundowany przez Kółko Rolnicze w Lutczy 2020 r.", aby upamiętnić prace przy kościele zabytkowym w Lutczy w tym roku.

 

23.04.20 - Czwartek o godzinie 17.30 wierni włączyli się w adoracje wynagradzająca modlitwy i śpiew dla Jezusa w Najświętszym Sakramencie znów ożywił naszą świątynię.

 

25.04.20 - Sobota - Świętego Marka Ewangelisty po wieczornej Mszy Świętej o 18.00, tradycyjnie jak co roku w to Święto, przy krzyżach misyjnych na placu kościelnym modliliśmy się o zachowanie nas od klęsk żywiołowych oraz o deszcz.

 

26.04.20 - Niedziela Biblijna - Msze Święte o 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 12.00 i 15.00 wierni dostosowali się do limitu osób we wnętrzu świątyni i na zewnątrz. a większość z nich przystąpiła do Komunii Świętej z wyjątkiem Mszy Świętej o 15.00. Nasze kościoły znowu wypełnił radosny śpiew pieśni wielkanocnych.

 

27 i 28.04.20 - Montowanie poręczy przy schodach do kościoła zabytkowego.

 

01.05.20 - Pierwszy Piątek miesiąca na nabożeństwie majowym limit w kościele i część wiernych na zewnątrz kościoła.

 

02.05.20 - Pierwsza Sobota miesiąca o godz. 20.00 po adoracji nie ma procesji tylko różaniec w kościele i Msza Święta. Część wiernych na polu uczestniczy bo w świat6yni już limit 40 osób.

 

03.05.20 - Niedziela Dobrego Pasterza na każdej Mszy Święte wyczerpany limit a pozostali wierni na zewnętrz kościołów, którzy przybyli by tez uczcić Królową Polski i Jej powierzyć swoje życie Jakie to bolesne i kto za to  będzie odpowiadał: Dzieci utrudzone i przerażone przychodzą do swojej Matki i nie mogą wejść do Jej domu bo taki limit władza ustanowiła. Za jaką cenę zgodzono się na to.

 

04.05.20 - Poniedziałek o 18.00 nabożeństwo majowe znów więcej przyszło Dzieci do Matki niż można w świątyni się zebrać. Patrzę: w maskach i w odstępach sanitarnych stoją, klękają  na polu jakby byli jakimiś przestępcami. Nie mogą być przy Matce razem, co za ironia losu, co za upokorzenie Narodu Polskiego, Narodu zawsze wiernego Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Maryi i Kościołowi. Jakiej ogromnej wiary Ci ludzie są, to Ich sponiewieranie, takie upokorzenie woła dziś o pomstę do nieba.

 

05.05.20 - Wtorek rozpoczęliśmy prace przy remoncie alejki od mostu do schodów kościoła zabytkowego w Lutczy oraz przy ogrodzeniu.

 

08.05.20 - Piątek w dalszym ciągu kontynuacja prac przy schodach i ogrodzeniu kościoła.

 

11.05.20 - Poniedziałek montowanie tablicy fundacyjnej remontu schodów oraz ciąg dalszy prac przy ogrodzeniu kościoła zabytkowego. Dziś także wykryto awarię wodociągu do kościoła parafialnego, bo zaczęło brakować wody na plebanii.

 

17.05.20 - Niedziela od dziś obowiązują nowe rygory sanitarne jedna osoba na metr kwadratowy w kościołach w czasie nabożeństw. Dla naszych świątyń zatem 60 osób - kościół parafialny oraz 30 - kościół zabytkowy. Nawet wierni dość dodrze zachowują się i nie przekraczają limitów.

 

18.05.20 - Poniedziałek po nabożeństwie majowym i Mszy Świętej o 18.00 wierni zgromadzili się przy Krzyżu Jubileuszowym na cmentarzu zachowując rygory sanitarne, aby z okazji Dni Krzyżowych, tak jak co roku,  modlić się o urodzaje przyzywając wstawiennictwa Wszystkich Świętych.

 

20.05.20 - Środa tak jak w poniedziałek, wczoraj też i dziś po Mszy Świętej o 18.00 wierni gromadzą się na cmentarzu przy Krzyżu Jubileuszowym aby błagać Pana Boga przez wstawiennictwo Maryi i Wszystkich Świętych zachowanie nas od różnego rodzaju zła oraz od klęsk żywiołowych. Trwają prace nadal przy ogrodzeniu kościoła zabytkowego.

 

28.05.20 - Czwartek końcowe prace ziemne przy schodach, alejce i ogrodzeniu kościoła zabytkowego.

 

31.05.20 - Niedziela Zesłania Ducha Świętego od dziś nie ma limitu ile osób może uczestniczyć w liturgii Mszy Świętej w kościołach.

 

01.06.20 - Poniedziałek II Dzień Zielonych Świąt - Matki Kościoła tradycyjnie na najstarszym cmentarzu o godzinie 16.00 Msza Święta i modlitwy z wszystkich zmarłych parafian.

 

02.06.20 - Wtorek zostały dokończone prace przy ogrodzeniu kościoła zabytkowego.

 

04.06.20 - Czwartek została doprowadzona woda nowym wodociągiem do kościoła parafialnego. Wieczorem adoracja wynagradzająca prowadzona przez Grupę Intronizacyjną NSPJ.

 

05.06.20 - Po południu w pierwszy piątek miesiąca po południu ksiądz z  posługą sakramentalna nawiedził 35 osób  chorych. 

 

06.06.20 - Sobota od rana rodziny z okazji Pierwszej Komunii Świętej zorganizowały się, aby wykosić trawy i uporządkować teren wokół budynków parafialnych. W tych pracach uczestniczyło ponad czterdzieści osób. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziś także o godzinie 20.00 nabożeństwo fatimskie ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

 

10.06.20 - Środa po południu mieszkańcy z poszczególnych dziesiątków wykonują przepiękne ołtarze na Uroczystość Bożego Ciała. I przy kranie - Kobyla, II przy Figurze Jezusa - Gąsiorówki, II przy dzwonnicy - Janusz i IV w Grocie Matki Bożej - Podlasy.

 

11.06.20 - Czwartek Uroczystość Bożego Ciała wierni bardzo licznie zgromadzeni na Mszach Święte: 7.00 - Prymaria, 8.30 - Suma z procesją, 15.00 popołudniowa oraz w kościele zabytkowym o 11.00.

 

12.06.20 - Piątek o godz. 16.00 pierwsza Spowiedź Święta a po Mszy Świętej i procesji o 18.00 z racji Oktawy Bożego Ciała rodziny przygotowują świątynię do jutrzejszej Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej.

 

13.06.20 - Sobota o godz. 10.00 i 12.00 w dwu grupach uroczystości Pierwszej Komunii Świętej uczniów klas trzecich Szkół Podstawowych bardzo licznie i w atmosferze modlitwy zgromadziła rodziny w świątyni parafialnej. Uroczystościom przewodniczył ks. Andrzej, który dzieci przygotowywał do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej. dzieci będą przezwać Biały Tydzień podczas Oktawy Bożego Ciała.

 

14.06.20 - Niedziela po sumie o 10.30 procesja z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła parafialnego.  

 

18.06.20 - Czwartek Zakończenie Oktawy Bożego Ciała o 18.00 z poświeceniem kwiatów, wianków i ziół oraz z błogosławieństwem małych dzieci. Po zakończeniu przy grocie Matki Bożej tradycyjne cukierki dla dzieci, które bardzo licznie uczestniczyły w procesjach w czasie Oktawy.

 

19.06.20 - Piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa tradycyjnie po Mszy Świętej o 18.00 procesja ku czci Bożego Serca. Dziś także zgromadziło się środowisko szkolne, bardzo licznie, na modlitwy kończące rok szkolny.

 

20.06.20 - Sobota Święto Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny o godz. 10.00 przeżywaliśmy uroczystość Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej.

 

26.06.20 - Piątek dziś wysłałem prośbę o ponowne rozpatrzenie naszego wniosku o dofinansowanie prac w kościele zabytkowym przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W szkołach nietypowe zakończenie roku szkolnego dla każdej klasy o innej godzinie wręczane świadectwa.

 

27.0620 - Sobota o godz. 18.00 w strugach deszczu witamy Obraz Matki Bożej Robotników Solidarności peregrynujący po parafiach naszej diecezji przybył z parafii Nowa Wieś Czudecka. Poczty Sztandarowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutczy i Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki z Lutczy wprowadzają w asyście kapłanów do świątyni Obraz oraz Relikwie Męczennika Kapelana Solidarności oraz replikę Krzyża Nowohuckiego. Po powitaniach Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczy ks. Andrzej Chmiel a po przeczytaniu Ewangelii przez ks. Marka Turonia okolicznościową homilie wygłosił ks. proboszcz. Po Mszy Świętej wierni spontanicznie odmawiali różaniec a od 20.00 wierni mi młodzież modlitewnie czuwali przy Obrazie. O godzinie 21.00 Apelem Jasnogórskim zakończono dzisiejsze uroczystości. A na zewnątrz szalejące burze i powódź koło kościoła zabytkowego, zalany Ośrodek Zdrowia i nieprzejezdna droga do Krosna i Strzyżowa aż do następnego dnia.

 

28.06.20 - Niedziela wierni licznie gromadzą się przy Obrazie Matki Boże Robotników Solidarności na Mszach Świętych oraz czuwają w wyznaczonym porządku i kończy się Nawiedzenie Mszą Świętą o 15.00 także z pocztami sztandarowymi jak wczoraj zostaje Obraz odprowadzony na plac kościelny do Kaplicy Samochód, gdzie został przewieziony do Parafii Jawornik. Gdy Matka Boża rozpoczęła nawiedzanie sąsiedniej parafii woda powoli opadła i droga jest przejezdna teraz do Krosna i do Strzyżowa.

 

29.06.20 - Poniedziałek Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła mało wiernych na Mszach Świętych o 7.00, 10.30, 19.00 i o 16.00 w kościele zabytkowym. Pewno pracują przy usuwaniu szkód po ostatnich ulewach.

 

01.07.20 - Środa od godz. 17.00 spowiedź przed jutrzejszym bierzmowaniem.

 

02.07.20 - Czwartek młodzież nasza z klas ósmych (17 osób) o godzinie 18.00 w Niebylcu otrzymała Ducha Świętego w Sakramencie Bierzmowania z rąk księdza Biskupa Jana Wątroby.

 

03.07.20 - Piątek o godz. 18.00 bierzmowani razem z rodzinami dziękują za Sakrament Bierzmowania.

 

04.07.20 - Sobota po adoracji Najświętszego Sakramentu i Mszy Świętej o 20.00 uczestniczyliśmy w różańcowej procesji z Figurą Matki Bożej Fatimskiej tradycyjna trasą jak co roku od maja do października.

 

05.07.20 - Niedziela Parafialny Zespół Caritas prowadzi kwestę do puszek na rzecz poszkodowanych w naszej diecezji przez ostatnie burze. Po sumie o 10.30 zmiana tajemnic żywego różańca.

 

10.07.20 - Piątek przegląd i aktualizacja gaśnic w obiektach parafialnych.

 

20.07.20 - Poniedziałek dokończenie prac przy naprawie wodociągu w kościele i w organistówce. W kościele zabytkowym realizacja projektu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa "ŚWIĄTYNIA 3D" odkryj perły architektury sakralnej w VR uwieczniamy to co nie ;powinno być zapomniane. Materiał będzie dostępny za kilka tygodni na stronie www.swiatynia3D.pl.

 

21.07.20 - Wtorek przygotowanie do wiadomości ogólnopolskich o godz. 19.30 w TYP1 materiału o zbliżającym się koncercie organowym w kościele zabytkowym w Lutczy pod koniec lipca. Tu można zobaczyć ten materiał.

 

25.07.20 - Sobota rano i wieczorem po Mszach Świętych błogosławieństwo kierowców i pojazdów mechanicznych z racji Świętego Krzysztofa oraz akcja "1 grosz za 1 kilometr" na środki transportu dla misjonarzy. Przed południem w kościele zabytkowym nagrywany koncert organowy, który będzie odtwarzany w przyszłości.

 

26.07.20 - Niedziela o godz. 17.00 w kościele zabytkowym zgromadziło się wielu Gości i parafian aby wysłuchać koncertu w wykonaniu Pana Profesora Marka Stefańskiego z Krakowskiej Akademii Muzycznej, Dyrektora Podkarpackiego Festiwalu Organowego na odremontowanym instrumencie muzycznym. Spotkanie rozpoczęło się oddania czci Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie oraz powierzeniu się Matce Bożej patronce tej perełki zabytkowej (świątyni drewnianej z 1464 r.) następnie powitania Pan Profesora i Gości i krótkiej historii tego miejsca i kościoła. Następnie Pan Profesor zaprezentował w słowach organy zabytkowe i zapowiedział utwory, które mają być wykonane. A zostały wykonane dawnych mistrzów Polskich z XVI wieku, Niemieckich z XVII i Austriackich z XVIII. Zakończono improwizacją Boże co Polskę i wspólnym śpiewem z towarzyszeniem organów pieśni: Z dawna Polski Tyś Królową Spotkanie zakończyło błogosławieństwo kapłańskie i następnie w wielkim skupieniu uczestnicy zwiedzali świątynię i jej zabytkowy wystrój. Dla tych, którzy przybyli w to lipcowe popołudnie niedzielne była to wspaniała uczta duchowa oraz moment na refleksję, co w moim sercu jest najważniejsze i okazja do odnowienia więzi z Jezusem i Maryją.

 

27.07.20 - Poniedziałek dziś otrzymałem podpisaną umowę z Urzędem Gminy Niebylec na dotacje prac konserwatorskich w kościele zabytkowym.

 

01.08.20 - Sobota - o godz. 19.30 adoracja Najświętszego Sakramentu, następnie Msza Święta o 20.00 i procesja różańcowa fatimska zgromadziła czcicieli Matki Bożej naszej parafii.

 

12.08.20 - Środa w kościele zabytkowym przygotowywano program dla wizualizacji obiektu sakralnego. Dziś popołudniu 12 osób z rodzin dzieci komunijnych wykosiły trawę i posprzątały otoczenie budynków parafialnych na odpust. Serdeczne Bóg zapłać.

 

14.08.20 - Piątek kościół pięknie posprzątany i udekorowany na Uroczystość Odpustu i Jubileuszu przez rodziny dzieci od Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej.

 

15.08.20 - Sobota Matki Bożej Zielnej - Wniebowzięcie NMP - uroczystość odpustowa. Prymaria o 8.00, suma z poświeceniem ziół, kwiatów i wieńców dożynkowych z procesją z Najświętszym Sakramentem i popołudniowe o 14.00 w kościele zabytkowym oraz o 15.00 kościół parafialny. Wielu parafian i Gości, którzy dziś uczestniczyli w Mszach Świętych, także wcześniej przystąpili do Spowiedzi Świętej, aby właściwie przeżywać i zyskać stosowne odpusty związane z parafialnymi uroczystościami. Serdeczne Bóg zapłać: Księdzu Wacławowi, naszemu Rodakowi, przeżywającemu Jubileusz 25-lecia kapłaństwa na sumie za przewodniczenie uroczystościom odpustowym, koncelebrującym - Ks. Markowi  oraz Ks. Sławomirowi dodatkowo za wygłoszone kazanie odpustowo-jubileuszowe. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przygotowali uroczystość odpustową na Matkę Bożą Zielną; przez modlitwy, ofiarowane cierpienia, spowiedź świętą oraz inne zadania. Za wykonanie przepięknych wieńców dożynkowych: Kołu Gospodyń Wiejskich, dzieciom oraz Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich w Lutczy. Panom Strażakom za wystąpienie z pocztem sztandarowym, Szkole Podstawowej im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki i Zespołowi Szkół im. Świętej Rodziny w Lutczy z pocztami sztandarowymi. Paniom trzymającym światło i Panom niosącym baldachim oraz służbie liturgicznej, Panu Kościelnemu i Panu Organiście. Szczególne Bóg zapłać rodzinom dzieci komunijnych za przygotowanie otoczenia budynków parafialnych i świątyni na parafialne uroczystości. Jeszcze raz wszystkim serdeczne Bóg zapłać.

 

16.08.20 - Niedziela dziś po Mszach Świętych zbierana jest ofiara do puszek Caritas na poszkodowanych w Bejrucie.

 

17.08.20 - Poniedziałek kościół parafialny sprzątali rodzice dzieci komunijnych.

 

21.08.20 - Piątek zostały dziś dokończone prace przy konserwacji schodów wejściowych do kościoła parafialnego.

 

24.08.20 - Poniedziałek dziś rozpoczęły się prace w kościele zabytkowym  przy posadce koło ołtarza głównego w prezbiterium.

 

25.08.20 - Wtorek kończą się prace przy posadce w zakrystii i w kościele parafialnym. 

 

29.08.20 - Sobota - Mając na uwadze nadal istniejące niebezpieczeństwo zakażenia wirusem proszę o przestrzeganie zasad higieny i wymogów sanitarnych podczas nabożeństw a także organizowanych spotkań i o to też prosi Sanepid ze Strzyżowa.

 

31.08.20 - Poniedziałek ze względu na rygory sanitarne dziś od godziny 17.00 uczniowie naszych szkół mieli mogli korzystać ze spowiedzi świętej, aby po Bożemu rozpocząć nowy rok szkolny 2020/2021. Wielu uczniów skorzystało z Bożego Miłosierdzia. O godzinie 18.00 Mszą Świętą ofiarowaną w intencjach naszych szkół, Ksiądz Andrzej, rozpoczął się nowy rok szkolny. Wielu uczniów, rodziców oraz nauczycieli uczestniczyło w Ofierze Jezusa Chrystusa zachowując też rygory sanitarne.

 

01.09.20 - Wtorek dziś w szkołach przed południem rozpoczęli uczniowie nowy rok szkolny.

 

02.09.20 - Środa po południu został przywieziony materiał na podłogę w prezbiterium kościoła zabytkowego przy głównym ołtarzu.

 

03.09.20 - Czwartek Sanepid ze Strzyżowa pismem urzędowym przekazał nam jakie rygory sanitarne obowiązują nas w czasie Mszy Święte, pogrzebów i innych nabożeństw religijnych.

 

04.09.20 - Pierwszy piątek po katechezach i obiedzie ks. Andrzej odwiedza dziś chorych z Panem Jezusem.

 

05.09.20 - Pierwsza sobota po adoracji indywidualnej Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie od 19.30 do 20.00 Msza Święta a następnie procesja z różańcem fatimskim zakończona Apelem Jasnogórski przy Grocie Matki Bożej.

 

06.09.20 - Niedziela po sumie zmiana tajemnic żywego różańca z intencją na wrzesień o katolickie wychowanie w naszych rodzinach i szkołach.

 

08.09.20 - Wtorek Matki Bożej Siewnej po Mszach Świętych o 7.00, 18.00 oraz w kościele zabytkowym o 16.00 poświecenie ziarna do siewu. W tym roku znacznie mniej parafian uczestniczyło. Powoli ustalamy terminy realizacji prac w kościele parafialnym i zabytkowym.

 

12.09.20 - Sobota Imienia Matki Bożej a w naszej diecezji Pani Rzeszowskiej, ale mimo wspomnienia obowiązkowego, bardzo mało ludzi na Mszach Świętych. Rygory sanitarne powoli osiągają swoja skuteczność troski o ciało a zapomnienie o duszy nieśmiertelnej i życiu wiecznym.

 

13.09.20 - Niedziela po sumie w ramach przygotowania do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej katecheza dla uczniów z klas trzecich naszych szkół podstawowych i ich rodziców w kościele. W ten sposób rozpoczęliśmy X Tydzień Wychowania Katolickiego pod hasłem "Budujemy więzi".

 

14.09.20 - Poniedziałek Święto Podwyższenia Krzyża Świętego tradycyjnie po Mszy Świętej jak co roku o 17.00 nabożeństwo Drogi Krzyżowej od kościoła parafialnego do zabytkowego przygotowane i prowadzone przez grupy parafialne pod przewodnictwem księdza wikariusza Andrzeja O bezpieczeństwo zadbali Panowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutczy. W ty roku troszkę mniej ludzi niż dawniej oraz zdecydowanie brak dzieci i młodzieży. Tu rygory sanitarne skutecznie wybiły z głowy potrzeby religijne człowieka sprowadzając tylko do potrzeb ciała. Oj dziwne będzie przyszłe pokolenie bez odniesienia do Boga. Ale Pan Bóg jeszcze nie powiedział ostatniego zdania. Dziś przestał działać dzwon na Anioł Pański.

 

15.09.20 - Wtorek Matki Bożej Bolesnej rozpoczynamy prace konserwacyjne przy głównych drzwiach wejściowych do kościoła parafialnego. O godzinie 18.00 po Mszy Świętej indywidualne błogosławieństwo dzieci przedszkolnych, i z klas od 0 do III Szkół Podstawowych oraz ich akcesoriów szkolnych.

 

16.09.20 - Środa kolejny dzień Tygodnia Wychowani w naszej parafii: po adoracji indywidualnej od 17.30 do 18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Msza Święta z modlitwami za środowisko szkolne  uczniów klas od IV do VIIII Szkół Podstawowych oraz błogosławieństwo akcesoriów szkolnych tym dzieciom, które przyniosły. W ciągu dnia prace przy głównych drzwiach wejściowych do kościoła parafialnego.

 

17.09.20 - Czwartek - dziś po adoracji wynagradzającej w czasie Mszy Świętej modliliśmy się w intencjach młodzieży naszej parafii z okazji Tygodnia Wychowania Katolickiego.

 

18.09.20 - Trzeci piątek miesiąca o godz. 18.00 Wychwalaliśmy Boże Miłosierdzie polecając dzieci i młodzież oraz nauczycieli, wychowawców, katechetów i rodziców z okazji Tygodnia Wychowania Katolickiego. A po południu trwały prace przy demontażu drzwi głównych (skrzydło od dzwonnicy) do kościoła parafialnego. Słabe zainteresowanie rodziców oraz dzieci nabożeństwami i spotkaniami z okazji Tygodnia Wychowania Katolickiego. Wirus świetnie załatwił życie religijne w wielu rodzinach. Troszcząc się przesadnie o życie doczesne umierają wiecznie na duszy. Jak się dał współczesny człowiek omamić szatanowi - złu - odrzucając Boga i Jego przykazania dające szczęśliwe w pełni życie wieczne.

 

20.09.20 - Niedziela dziś po Mszach Świętych zbieramy ofiarę do puszek na Diecezjalne Katolickie Radio VIA. Po Mszy Świętej o 15.00 w kościele odbyło się posiedzenie Rady duszpasterskiej, na którym omówiliśmy problemy z zanikiem życia religijnego w naszych rodzinach szczególnie u młodego pokolenia. Został omówiony sposób przygotowania rodzin do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej oraz Sakramentu Bierzmowania. Zaproponowane rekolekcje dla parafian przygotowujących do oddania się Panu Jezusowi przez Maryję. Rekolekcje te będzie możliwość przeżywać przy pomocy strony internetowej:; www.oddanie33.pl.  Nasi parafianie rozpoczęliby od 1 października 2020 r. Także omówiliśmy pomoc Jesienną dla Seminarium, utrzymanie cmentarza parafialnego oraz o pracach przy kościele zabytkowym i parafialnym.

 

23.09.20 - Środa po Nowennie i Mszy Świętej o 18.00 organizacyjne spotkanie biblijne poprowadzone przez Ks. Andrzeja - Wikariusza naszej parafii w którym uczestniczyło ponad dziesięć osób. Spotkanie będą się odbywać w środę po nabożeństwach wieczornych.

 

25.09.20 - Piątek zostały zakończone prace przy drzwiach głównych kościoła parafialnego oraz rozpoczęły się prace konserwacyjne przy drzwiach do kaplicy pogrzebowej.

 

26.09.20 - Sobota prace przy drzwiach do kaplicy pogrzebowej, nowe mocowanie futryn.

 

27.0.20 - Niedziela po Mszach Świętych zbiórka do puszek Caritas na emigrantów poszkodowanych na wyspie Lesbos. Po sumie katecheza w ramach przygotowania do Sakramentu Bierzmowania dla rodzin uczniów klas VII i VIII Szkół Podstawowych naszej parafii.

 

28.09.20 - Poniedziałek od rana prace w kościele zabytkowym przy podłodze w prezbiterium koło ołtarza głównego.

 

29.09.20 - Wtorek prace przy podłodze w prezbiterium koło ołtarza głównego w kościele zabytkowym wstępnie zakończona.

 

30.09.20 - Środa Dziś także po południu zostały podjęte decyzje w sprawie konserwacji reliktów kamiennych schodów i podestu przy głównym ołtarzu w kościele zabytkowym.

 

01.10.20 - Czwartek rozpoczęły się prace konserwatorskie reliktów kamiennych przy schodach i podeście głównego ołtarza w kościele zabytkowym. O godzinie 16.30 adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie prowadzona przez Wspólnotę Intronizacyjną z Lutczy, o 17.00 poświecenie różańców i wręczenie dzieciom przygotowującym się do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej przy rodzicach, następnie nabożeństwo różańcowe oraz po Mszy Świętej rozdanie dzieciom obrazeczków. Dziś część naszych parafian indywidualnie oraz rodzinne rozpoczęli rekolekcje 33 dniowe przygotowujące do oddania się Panu Jezusowi przez Maryję.

 

02.10.20 - Piątek kontynuacja prac konserwatorskich przy reliktach kamiennych schodów i podestu ołtarza głównego w kościele zabytkowym.

 

03.10.20 - Sobota dziś na nabożeństwie fatimskim o godzinie 20.00 uczestniczyło wiele dzieci oraz młodzieży i starszych w procesji różańcowej.

 

04.10.20 - Niedziela po sumie przy zmianie tajemnic żywego różańca w październiku będziemy się modlić o rozwój modlitwy różańcowej w naszych rodzinach i parafii.

 

05.10.20 - Poniedziałek kontynuacja prac konserwatorskich w kościele zabytkowym.

 

10.10.20 - Sobota wierni przez cały tydzień licznie uczęszczali na nabożeństwa różańcowe wieczorem o 17.00. Także wiele osób włączyło się w rekolekcje przygotowujące do oddania się Panu Jezusowi przez Maryję. Korzystają z materiałów drukowanych lub z Internetu. Dziś wieczorem mniej przyszło wiernych na nabożeństwo różańcowe.

 

11.10.20 – Niedziela po Mszach Świętych młodzież prowadzi la kwestę do puszek z okazji XX Dnia Papieskiego na Żywy Pomnika Jana Pawła II. Po sumie kolejna katecheza w kościele dla rodzin przygotowujących się do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej. Też dziś licznie wierni uczestniczyli w nabożeństwie różańcowym o 14.30 mimo deszczowej i zimnej aury.  

 

12.10.20 – Poniedziałek odbiór prac przez Komisję Konserwatorską prowadzonych przy kościele zabytkowym za rok 2020, który obejmował:  wykonanie schodów wejściowych na plac kościelny od strony mostu, nowego ogrodzenia oraz prac w obrębie głównego ołtarza w prezbiterium (podłoga i podest ołtarzowy). Także dziś dokończono prace przy drzwiach do kaplicy pogrzebowej kościoła dolnego.

 

13.10.20 – Wtorek rozpoczęliśmy nowennę z prośba o ochronę w prawie polskim życia od poczęcia do naturalnej śmierci dla każdego człowieka.

 

14.10.20 – Środa dziś na nabożeństwie wieczornym modliliśmy się w intencjach nauczycieli, wychowawców i dyrekcji naszych szkół z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Po nabożeństwie kolejne spotkanie Grupy Biblijnej prowadzonej przez ks. Andrzeja – wikariusza naszej parafii.

 

17.10.20 - Sobota po wprowadzeniu strefy czerwonej rygorów sanitarnych dziś na nabożeństwie różańcowym było bardzo mało ludzi. limit wiernych w naszych kościołach wynosi w parafialnym 98 a w zabytkowym 49 osób.

 

18.10.20 – Niedziela rygory sanitarne spowodowały, że na poszczególnych Mszach Świętych mniej wiernych uczestniczyło w Ofierze Jezusa Chrystusa nawet niż limity dopuszczają. Jeśli zaprzestaniemy szukać pomocą na tę zarazę u Jezusa i Jego oraz naszej Matki Maryi nigdy się od niej nie uwolnimy i strach sparaliżuje nasze życie doczesne do tego stopnia, że przegapimy troskę o życie wieczne w niebie.

 

19.10.20 – Poniedziałek Gmina Niebylec zwraca się z prośbą o skromniejsze dekoracje na grobach, aby w ten sposób zmniejszyć ilość śmieci do utylizacji.

 

21.10.20 - Środa w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania dziś młodzież z klas ósmych naszych Szkół Podstawowych uczestniczyła w nabożeństwie różańcowym.

 

24.10.20 -  Sobota przez cały tydzień bardzo mało ludzi uczęszczało na nabożeństwa różańcowe wieczorem. Rygory sanitarne wpłynęły bardzo na ludzi, którzy boją się zarazić tym wirusem.

 

25.10.20 - Niedziela dziś dodatkowo o godz. 12.00 Msza Święta dla rodzin uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania. Uczniowie klas siódmych uczestniczyli w celebracji wręczenia modlitewnika. O godz. 14.30 na nabożeństwie różańcowym nawet wielu wiernych przyszło się modlić. Różaniec prowadziła róża męska Świętego Jana z Dukli. Na Mszach świętych dziś znacznie mniej ludzi nawet niż pozwalają rygory sanitarne. Dziś także dodatkowa ofiara na inwestycje w parafii z racji trzeciej niedzieli października.

 

26.10.20 - Poniedziałek wierni stosują się do rygorów sanitarnych, także w minionym tygodniu i wczoraj odwiedzali groby na cmentarzu swoich bliskich, aby w Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny nie gromadzić się zbyt licznie na cmentarzach. Dziękujemy wiernym za zrozumienie oraz za wzajemną troskę.