Rok 2018

01.01.18 – Poniedziałek - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki rozpoczęliśmy nocną adoracją Najświętszego Sakramentu i Mszą Świętą o północy.

 

06.01.18 - Sobota - Uroczystość Trzech Króli nie wróciła śnieżna i mroźna zima. Msze Święte w takim porządku jak w niedzielę z poświeceniem kredy, złota, kadzidła i mirry. Wielu parafian dziś wybrało się do sąsiednich miast, aby wziąć udział w "Orszaku Trzech Króli".

 

09.10.18 - Wtorek dziś zakończyliśmy wizytę duszpasterską zwaną Kolędą. Z racji Kolędy Parafianie składają ofiary na tacę zgodnie z wcześniejszą tradycją usankcjonowaną Statutem 54 §3 I Synodu Diecezji Rzeszowskiej, który obowiązuje od 19 I 2005 r., księża diecezji rzeszowskiej nie przyjmują w domach z racji kolędy żadnych ofiar.

 

12.01.18 - Piątek po konferencji w Zespole Szkół im. Świętej Rodziny w Lutczy gdy wróciliśmy na plebanię okazało się, że piwnice pod salkami katechetycznymi są zalane wodą kolejna awaria do usunięcia. 

 

14.01.18 - Niedziela po sumie od 10.30 kolejne spotkanie rodzin przygotowujących się do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej.

 

19.01.18 - Piątek mieszkańcy naszej wsi uczestniczyli dziś w parafialnej adoracji Najświętszego Sakramentu w następującym porządku:

11.00 – Msza święta dla wszystkich i do godz. 12.00 adoracja dla mieszkańców – Granica, Delikatówka, Kobyla, Roślówka,

12.00 – 13.00 – Nowa Wieś, Buczyny, Gąsiorówki

13.00 – 14.00 – Małówka, Podlasy, Podsochówka, Koło Szkoły

14.00 – 15.00 – Janusza, Mnichowa Górka, Jastrzębskiego

15.00 – 16.00 – Uczniowie; Szkół Podstawowych i Gimnazjum

16.00 – 17.00 - Młodzież oraz kto nie mógł w ciągu dnia

17.00 – Msza święta dla wszystkich.

21.01.18 - Niedziela o godz. 10.30 na sumie spotkanie rodzin uczniów klas siódmych Szkół Podstawowych i klas drugich Gimnazjum w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania. Po południu o 13.30 tradycyjne spotkanie opłatkowe w Zespole Szkół im. Świętej Rodziny w Lutczy dla osób starszych i samotnych naszej parafii. Rozpoczęło się od przywitania gości przez Pana Dyrektora Zespołu Szkół im. Świętej Rodziny w Lutczy. Zebrany życzenia złożyli Pan Senator Rzeczypospolitej Polski - Zdzisław Pupa, Wójt Gminy Niebylec oraz Dyrektor Szkoły. Następnie dzieci z klasy pierwszej i drugiej pod opieką Wychowawczyń złożył życzenia babciom i dziadziom. Z kolei uczniowie z klasy trzeciej Szkoły Podstawowej przedstawiły jasełkowe widowisko "Jak Bóg zło zwyciężył dobrem" przygotowane pod opieką Pani Wychowawczyni. Po jasełkach ks. proboszcz pobłogosławił opłatki, którymi następnie zebrani dzielili się składając sobie życzenia. Rodzice oraz uczniowie naszej szkoły z pomocą sponsorów ugościli zebranych poczęstunkiem przy stole. Podczas tych serdecznych rozmów uczniowie z Gimnazjum śpiewali także kolędy. Znów budynek szkolny zamienił się w wielką rodzinę cechującą się życzliwością i miłością. Na podkreślenie zasługuje tutaj bardzo dobra współpraca Szkoły z Rodzinami. 

 

26.01.18 - Piątek dziś uczniowie naszych Szkół rozpoczynają zimowe ferie.

 

28.01.18 - Niedziela jak co miesiąc po sumie kolejna katecheza dla rodzin przygotowujących się do sakramentu bierzmowania. Po Mszy Świętej o godz. 15.00 kolejne posiedzenie Rady duszpasterskiej, na którym zostały wybrane następujące sekcje: Ekonomiczna (gospodarcza) - 8 osób, Duszpasterska (liturgiczna) - 3 osoby, Do współpracy ze Szkołami - 3 osoby, Charytatywna (dobroczynna) - 4 osoby. Zostały także poruszone sprawy bieżące parafii dotyczące życia religijnego i spraw gospodarczych. Członkowie Rady zasygnalizowali czekający naszą parafie remont kościoła parafialnego.

 

30.01.18 - Wtorek dziś przed południem przedstawiciele Rady duszpasterskiej wzięli udział w spotkaniu z Dyrektorem Wydziału Architektury i Sztuki Kościelnej dotyczącym planowanych prac w kościele parafialnym. Zostały podjęte wstępne ustalenia i decyzje po rozpoczęciu prac po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych. Dziś także po skompletowaniu odpowiednich dokumentów wysłałem wniosek o dofinansowanie prac w kościele zabytkowym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w roku 2018.

 

02.02.18 - Piątek Matki Bożej Gromnicznej - Święto Ofiarowania Pańskiego Msze Święte z poświeceniem gromnic o 7.00, 9.00 (kościół zabytkowy), 10.30 i 18.00. Brak dzieci i młodzieży na Mszach Świętych mimo, że nie mają zajęć szkolnych bo są ferie zimowe.

 

03.02.18 - Sobota Świętego Błażeja tradycyjnie po rannej Mszy Świętej poświecenie jabłek i błogosławieństwo gardeł.

 

05.02.18 - Poniedziałek Świętej Agaty  po rannej Mszy Świętej poświecenie chleba, wody i soli przeciw pożarom.

 

09.02.18 - Piątek dziś na cmentarzu zamontowała firma Pana Stanisława Ciuby wykonany nowy krzyż misyjny przy grobie ks. Władysława Wilka. Serdeczne Bóg zapłać.

 

11.02.18 - Niedziela na sumie z okazji Światowego Dnia Chorych udzieliliśmy ponad czterdzieści osobom chorym sakramentu namaszczenia chorych. Staruszkowie i chorzy uczestniczyli w specjalnych modlitwach za chorych i w błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem tak jak się to czyni w Lourdes. Po wyjściu z świątyni otrzymali pamiątkowe obrazki.

 

14.02.18 - Środa Popielcowa w naszej parafii dziś rozpoczynają się Ćwiczenia Duchowe, które są kontynuacją Misji Ewangelizacyjnych z maja 2017 roku prowadzonych przez Ojców Redemptorystów z Krakowa. Ci sami, jak przed rokiem, O. Jacek i O. Eugeniusz kierują z mocą Duch Świętego Słowo Boże dla gromadzących się wiernych według zamieszczonego programu.

Renowacja Misji świętych Lutcza 14 – 18.02.2018

 

Środa Popielcowa – Sakrament Chrztu Świętego

 

  8.55 – 9.40 – Szkoła Podstawowa nr 2

10.50 – 11.35 – Zespół Szkół im. Świętej Rodziny klasy SP od 0 do V

11.45 – 12.30 – Zespół Szkół im. Świętej Rodziny klasy od SP VI do G III

16.00 – Msza Święta dla wszystkich  (kościół zabytkowy)

  7.00 – Msza Święta dla wszystkich

18.00 – Msza Święta dla wszystkich

20.00 – Msza Święta dla Młodzieży

 

Czwartek – Sakrament Najświętszej Eucharystii

 

  8.55 – 9.40 – Szkoła Podstawowa nr 2

10.50 – 11.35 – Zespół Szkół im.  Świętej Rodziny klasy SP od 0 do V

11.45 – 12.30 – Zespół Szkół im. Świętej Rodziny klasy od SP VI do G III

14.00 14.45 Szkoła Podstawowa nr 2 spotkanie z Nauczycielami

10.00 – Msza święta dla wszystkich i następnie adoracja Najświętszego Sakramentu

11.00 – 12.00 – Granica, Delikatówka, Kobyla, Roślówka,

12.00 – 13.00 – Nowa Wieś, Buczyny, Gąsiorówki

13.00 – 14.00 – Małówka, Podlasy, Podsochówka, Koło Szkoły

14.00 – 15.00 – Janusza, Mnichowa Górka, Jastrzębskiego

15.00 – 16.00 – Uczniowie; Szkół Podstawowych i Gimnazjum

16.00 – 17.00 – Młodzież oraz kto nie mógł w ciągu dnia

17.00 – Msza Święta dla wszystkich

19.30 – Msza Święta dla wszystkich

 

Piątek – Sakramenty Pokuty  i Namaszczenia Chorych

 

  8.55 – 9.40 – Szkoła Podstawowa nr 2

10.50 – 11.35 – Zespół Szkół im. Świętej Rodziny klasy SP od 0 do V

11.45 – 12.30 – Zespół Szkół im. Świętej Rodziny klasy od SP VI do G III

13.35 – 14.20 – Zespół Szkół im. Świętej Rodziny  spotkanie z Nauczycielami

10.00 – Msza Święta dla wszystkich

17.00 – Droga Krzyżowa i Msza Święta dla wszystkich

19.30 – Droga Krzyżowa i Msza Święta dla wszystkich

 

Sobota – Sakrament Bierzmowania - Dzień spowiedzi Świętej

 

10.00 – Nabożeństwo pokutne

10.30 – 12.00 Spowiedź Święta

14.00 – 15.30 Spowiedź Święta

17.00 – Msza Święta dla wszystkich i nabożeństwo ekspiacyjne

 

Niedziela – Sakrament Kapłaństwa i Małżeństwa

 

  7.00 – Msza Święta

  9.00 – Msza Święta (kościół zabytkowy)

10.30 – Msza Święta

 

18.02.18 - Niedziela zakończenie Misji Świętych na Gorzkich Żalach o 14.00 i modlitwą za zmarłych na cmentarzu parafialnym z poświeceniem nowego krzyża.

 

21.02.18 - Środa po Nowennie kandydaci do bierzmowania przystąpili do pierwszej części zademonstrowania swojej wiedzy religijnej. Druga część za tydzień.

 

23.02.18 - Piątek o godz. 17.00 licznie parafianie uczestniczyli w nabożeństwie Drogi Krzyżowej oraz o 20.00 prowadzoną przez młodzież. Dziś na rekolekcje do Myczkowiec udali się przedstawiciele Parafialnego Zespołu Caritas w Lutczy.

 

24.02.18 - Sobota przedstawiciele naszej parafii uczestniczyli dziś w dniu skupienia dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Gorlicach oraz dla Ruchu Rodzin Nazaretańskich w Wiśniowej.

 

25.02.18 - Niedziela Po sumie comiesięczna katecheza parafialna dla rodzin przygotowujących się do sakramentu bierzmowania uczniów z klas siódmych szkół podstawowych i drugich gimnazjum a po Gorzkich Żalach o 14.00 tradycyjnie mężczyźni bardzo licznie wzięli udział w adoracji krzyża.  Po Mszy Świętej o 15.00 spotkanie Sekcji Gospodarczej Rady duszpasterskiej poświecone planowanym pracom w kościele parafialnym.

 

28.02.18 - Środa dziś uczniowie klas trzecich gimnazjum uczestniczyli w ostatnim etapie sprawdzania wiadomości religijnych przed bierzmowaniem. Zaś o godz. 19.00 odbyło się kolejne spotkanie Sekcji Gospodarczej Rady duszpasterskiej z  Dyrektorem Wydziału Architektury i Sztuki Kościelnej z Rzeszowa. Zostały ustalone zakresy i programy prac w kościele parafialnym w prezbiterium i podjęta decyzja rozpoczęcia tych prac w tym roku i gromadzenia środków finansowych na te prace. Prosimy rodziny o modlitwę na intencje tych prac w świątyni parafialnej.

 

02.03.18 - Piątek o godz. 17.00 w nabożeństwie Drogi Krzyżowej uczestniczyło więcej uczniów naszych szkół. Zaś o 20.00 w nabożeństwo Drogi Krzyżowej dziś włączyła się młodzież naszej parafii.

 

04.03.18 - Niedziela po sumie o godz. 10.30 zmiana tajemnic żywego różańca zaś dziś po Gorzkich Żalach o 14.00 bardzo licznie do tradycyjnej adoracji krzyża przybyły niewiasty naszej parafii.

 

09.03.18 - Piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej o 17.00 oraz o 20.00. Dziś towarzyszą nam relikwie Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki zaś nabożeństwo Drogi Krzyżowej o 17.00 jest prowadzone przez Szkołę Podstawową nr 2 w Lutczy. Po Mszy Świętej parafianie bardzo licznie przystąpili do ucałowania relikwii Błogosławionego Męczennika Księdza Jerzego oraz nabywali cegiełki jako pomoc finansowa na zorganizowanie uroczystości nadania imienia w czerwcu Szkole Podstawowej nr 2 w Lutczy Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Także po 20.00 odbyło się ucałowanie relikwii Błogosławionego Ks. Jerzego.

 

11.03.18 - Niedziela dziś po sumie o 10.30 - kolejna katecheza przygotowująca rodziny do pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej. O 14.00 po Gorzkich Żalach młodzież żeńska i męska naszej parafii tradycyjnie adorowała krzyż.

 

12.03.18 - Wtorek kompletujemy powoli dokumentację na prace remontowe ogrodzenia  i schodów przy kościele zabytkowym w Lutczy.

 

15.03.18 - Czwartek dziś przed południem w obecności zastępcy przewodniczącego Rady duszpasterskiej zostało ustalone z wykonawcami prac kamieniarskich - zmiana posadzki w prezbiterium (materiał i czas wykonania).

 

18.03.18 - Niedziela po Mszy Świętej na kolejnym posiedzeniu Rady duszpasterskiej, kolejny raz dyskutowaliśmy o pracach w kościele parafialnym. Zostały przez Radę podjęte decyzje, że w tym roku przystępujemy do prac najpierw w prezbiterium. Prace te mają obejmować: odnowienie ścian prezbiterium i naw bocznych w dotychczasowym kolorze (na biało). W prezbiterium położenie nowej posadzki kamiennej z granitu na dotychczasowym lastryku. Przedstawiciele Rady mają także w najbliższym czasie odwiedzić nasze rodziny w parafii ze stosowną pismem - prośbą - o wsparcie finansowe tych prac. Został także zaakceptowany sposób wykonania, materiał oraz firma do ułożenia kamienia.

 

19.03.18 - Poniedziałek Uroczystość odpustowa w naszej parafii ku czci patrona naszych kościołów Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Na prymarii o 8.00 kazanie wygłosił ks. proboszcz z Nowej Wsi do bardzo licznie zebranych parafian oraz środowisk szkolnych Szkoły Podstawowej nr 2 i Zespołu Szkół Imieniem Świetnej Rodziny w Lutczy z pocztem sztandarowym. O godzinie 11.00 na uroczystej sumie celebrowanej przez Księdza Kanonika Proboszcza z Nowej Wsi z naszego dekanatu oddawaliśmy cześć Świętemu Józefowi w obecności Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutczy z pocztem sztandarowym. Podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu tradycyjnie jak co roku mężczyźni trzymali światło. O 16.00 w kościele zabytkowym i o 19.00 w parafialny dla tych co musieli pracować oddawaliśmy cześć patronowi kościołów.

 

20.03.18 - Wtorek - dziś został zredagowany list oraz wydrukowany i przez członków Rady zabrany, aby w najbliższym czasie trafił do każdej rodziny naszej parafii.

 

23.03.18 - Piątek - po Mszy Świętej o 16.30 jak co roku nabożeństwo Drogi Krzyżowej w plenerze od kościoła parafialnego do zabytkowego prowadziły: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich i grupy parafialne a bezpieczeństwo zapewniali nam Panowie ze Straży Pożarnej w Lutczy.

 

25.03.18 - Niedziela Palmowa o godz. 9.00 poświecenie palm a o godz. 10.30 poświęcenia palm z procesją zaś po sumie spotkanie rodzin z klas siódmych szkół podstawowych, drugich i trzecich gimnazjum w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania. O godzinie 16.30 wyjazd na Misterium Męki Pańskiej autokarem pod opieką księdza Andrzeja do Niechobrza.

 

26.03.18 - Poniedziałek bardzo licznie parafianie przystąpili dziś do Spowiedzi Świętej w godzinach od 11.00 do 12.00, od 15.30 do 17.00 i od 19.00 do 20.00 mimo, że na początku Wielkiego Posty w czasie Renowacji Misji korzystali z sakramentu pokuty.

 

29.03.18 - Wielki Czwartek bardzo licznie goście i parafianie dziś o 18.00 zebrali się w kościele parafialnym na Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej, której przewodniczył ks. proboszcz oraz wygłosił homilię o miłości Jezusa do grzeszników. Po Mszy Świętej tradycyjnie wierni trwali na adoracji Pana Jezusa w Ciemnic, która znajduje się w kaplicy Świętego Józefa, do północy. Lektorzy i ministranci także adorują Jezusa do północy.

 

30.03.18 - Wielki Piątek od godzin rannych rodziny przybywają na adorację Pan Jezusa w Ciemnicy oraz odprawiają indywidualnie lub rodzinnie drogę krzyżową. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 16.30 prowadził ks. proboszcz. Zaś Ks. Wikariusz Andrzej Chmiel przewodniczył o godz. 17.00 w kościele parafialnym Liturgii Męki Pańskiej homilię wygłosił. Na zakończenie Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie został przeniesiony do Grobu Bożego, który znajduje się w kaplicy pogrzebowej - dolnym kościele.  która rozpoczęła się. Bardzo licznie zebrani wierni adorują Krzyż Pana Jezusa oraz modlą się przy Grobie Bożym jak co roku do północy. Dziś lektorzy, ministranci oraz strażacy czuwają przy Grobie Bożym do północy. W środkach masowej informacji od kilku dni straszyli śniegami i powrotem zimy a tu piękny, słoneczny, ciepły dzień. Czy nie warto Jezusowi wierzyć bez końca?

 

31.03.18 - Wielka Sobota od rana całe rodziny przybywają na adorację Pana Jezusa w Grobie Bożym. O godz. 8.30 i 11.00 odbyło się błogosławieństwo pokarmów w kościele parafialnym zaś w poszczególnych dziesiątkach jak co roku w wyznaczonych miejscach obydwaj księża błogosławili pokarmy troszkę pomagał deszcz. Przed godzina 19.00 Panowie Strażacy tradycyjnie rozpalą ognisko na placu kościelnym, aby od poświecenia tego ognia rozpoczęła się Liturgia Wigilii Paschalnej. Dziś Liturgii przewodniczył ks. Andrzej a homilię wygłosił ks. proboszcz.

 

01.04.18 - Wielkanoc o godz. 6.00 tradycyjnie procesja rezurekcyjna trzy razy wokół świątyni parafialnej z Najświętszym Sakramentem przy słabym deszczu oraz małej frekwencji wiernych, którzy licznie oczkowali na Pana Jezusa w kościele. 

 

03.04.18 - Wtorek po dwóch dzisiaj pogrzebach, wyznaczeni do sprzątania parafianie z numerów od 913 do 928, do późnych godzin wieczornych przygotowywali kościół parafialny do prac remontowych. Niepotrzebne sprzęty zostały wyniesione a pozostałe zostały zabezpieczone przed kurzem.

 

04.04.18 - Środa przystąpiliśmy do zaplanowanych prac przy kościele parafialnym. Wstępnie zasłała zdemontowana w prezbiterium ambona, kilka schodów obcięto oraz filary w prezbiterium zostały oczyszczone z lamperii.

 

05.04.18 - Czwartek dziś dalej kontynuowane są prace przy oczyszczaniu filarów z lamperii, gdyż chcemy w przyszłości uniknąć już dużych kurzy i przygotować je do obłożenia marmurem w przyszłości.

 

06.04.18 - Piątek od rana dwie firmy naszej parafii pracują przy ustawieniu rusztowań w prezbiterium do malowania oraz przy wzmocnieniu stopni w prezbiterium. Nabożeństwo wieczorne dzisiaj w kaplicy pogrzebowej się odbyło.

 

07.04.18 - Sobota przygotowanie świątyni do liturgii na niedzielę bo bardzo zabrudzona oraz oczyszczenie ściany prezbiterium przez kilku członków Rady duszpasterskiej w Lutczy.

 

08.04.18 - Niedziela Msze Święte w kościele parafialnym z powodu prac celebrujemy w kaplicy Bożego Miłosierdzia a po nich odbyło się ucałowanie relikwii Świętej Faustyny.

 

09.04.18 - Poniedziałek w nawie bocznej kościoła parafialnego od strony plebanii zostały ustawione rusztowania do malowania i oczyszczenia witraży przez firmy naszej parafii i przeprowadzono wstępne przygotowanie ścian do malowania. Okazało się, że parapety przy oknach są z blachy bardzo zniszczone i należy je wymienić. Pojawił się dodatkowy koszt i czas realizacji tych prac.

 

10.04.18 - Wtorek kontynuacja prac przygotowawczych do malowania nawy bocznej od strony plebani i od strony cmentarza.

 

11.04.18 - Środa końcowe prace przy malowaniu prezbiterium.

 

12.04.18 - Czwartek prace przy malowaniu nawy bocznej od strony plebanii

 

13.04.18 - Piątek kontynuacja prac przy nawie bocznej od strony plebanii oraz rozpoczęcie prac od strony cmentarza.

 

14.04.18 - Sobota od rana prace przy wymianie parapetów okiennych w nawie bocznej od strony cmentarza oraz malowanie tej nawy. O godz. 17.00 spotkanie rodziców i uczniów klas trzecich szkół podstawowych w ramach przygotowania do pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej. Zaś od 18.00 wyznaczone rodziny (od 960 do 979)przystępują  do czyszczenia świątyni, aby przygotować ją na jutrzejszą liturgię niedzielną. Wszystkim troszczącym się o to, aby nasza świątynia była coraz to piękniejsza dla Pana Jezusa - serdeczne Bóg zapłać.

 

16.04.18 - Poniedziałek trwają prace przy malowaniu nawy bocznej od strony plebanii.

 

17.04.18 - Wtorek kontynuacja prac malarskich w nawie bocznej od strony cmentarza.

 

18.04.18 - Środa prace przy małej kruchcie od strony plebanii.

 

19.04.18 - Czwartek prace przy dużej kruchcie pod chórem z wieczór montowanie oświetlenia w prezbiterium. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lutczy dziś i jutro pielgrzymuje do miejsca urodzin bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz do Warszawy miejsc pracy Błogosławionego Męczennika i Parlamentu Rzeczypospolitej Polski.

 

20.04.18 - Piątek prace przy betonowaniu w prezbiterium oraz końcowe w kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

21.04.18 - Sobota prace końcowe przy nawach bocznych i na chórze muzycznym - malowanie.

 

25.04.18 - Środa dziś ks. Dziekan proboszcz z Czudca wizytował naszą parafię. Dziś także został przywieziony kamień na okładzinie czterech filarów w prezbiterium. Po wieczornej Mszy Świętej nabożeństwo o urodzaje i zachowanie od klęsk żywiołowych, w którym także uczestniczyła młodzież z klas siódmych Szkół Podstawowych, drugich i trzecich Gimnazjum w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania.

 

26.04.18 - Czwartek kontynuacja prac przy malowaniu chóru. Dziś także została przywieziona ambona po remoncie i konserwacji, która przeprowadził nasz parafianin z Podlasu. Zdecydowaliśmy o zamontowaniu pomost z krat Wema ułatwiającym wejście do kościoła ludziom, którzy mają trudności poruszać się po schodach.

 

27.04.18 - Piątek zostało zremontowanie oświetlenie Drogi Krzyżowej w kościele parafialnym.

 

28.04.18 - Sobota czyszczenie żyrandoli między filarami od strony plebanii.

 

01.05.18 - Wtorek  prace przy filarach przygotowawcze do tynkowania oraz czyszczenie sufitu.

 

02.05.18 - Środa prace przy tynkowaniu filarów, czyszczenie żyrandoli między filarami od strony cmentarza i czyszczenie sufitu oraz końcowe malowanie chóru muzycznego. Po nabożeństwie wieczornym czyszczenie świątyni i otoczenia na liturgię Matki Bożej Królowej Polski przez rodziny z numerów od 18 do 32.

 

03.05.18 - Czwartek - Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski parafianie i goście uczestniczą we Mszach Świętych tak jak w niedzielę i modlimy się w intencjach Ojczyzny a kazania płomienne okolicznościowe głosi ks. Andrzej - wikariusz naszej parafii.

 

04.05.18 - Piątek końcowe prace przy żyrandolach oraz chórze muzycznym i drzwiach w przedsionku pod chórem oraz sprzątanie świątyni przez rodziny od numeru 35 do 43.

 

05.05.18 - Sobota w obecności rodziców i świadków odbyło się dziś spotkanie wizytatora z kandytami do sakramentu bierzmowania. Także dziś po pracach został oczyszczony ołtarz Bożego Miłosierdzia w kaplicy pod chórem. Z tej okazji zapraszamy na wychwalanie Bożego Miłosierdzia w trzecie piątki miesiąca oraz na Koronkę do Bożego Miłosierdzia co niedzielę o 14.50 przed Mszą Świętą.

 

07.05.18 - Poniedziałek przed południem Firma RurBud naprawiała przeciekający wodociąg na placu kościelnym. Dziś także został zamówiony materiał (zielony marmur na obłożenie pozostałych filarów w kościele parafialnym. Po południu koszenie trwa i sprzątanie otoczenia budynków parafialnych przez rodziców, dzieci które za rok przystąpią do pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej. Zaś po procesji błagalnej o błogosławieństwo w ludzkiej pracy i urodzajach generalne sprzątanie kościoła parafialnego przez rodziny z numerów od 35 do 43.

 

Środa 09.05.18 - Wczoraj i dziś nabożeństwa w procesji błagalnej do Krzyża Jubileuszowego na cmentarzu mogło więcej uczestniczyć parafian a szczególnie dzieci szkolnych. Dzisiaj, także wieczorem konsultowaliśmy przy kościele zabytkowym propozycje wykonania projektu ogrodzenia i remontu schodów wejściowych od mostu.

 

11.05.18 - Piątek Pierwsza Spowiedź  Święta uczniów klas trzecich Szkół Podstawowych z naszej parafii o godz. 16.00.

 

12.05.18 - Sobota generalne sprzątanie kościoła parafialnego (druga część) przez rodziny, które za rok będą przeżywać pierwszą Spowiedź i Komunię Świetną oraz przygotowanie świątyni do jutrzejszej uroczystości Pierwszej Komunii Świętej. W minionym tygodniu dwóch Panów z Rady duszpasterskiej dokończyło prace malarskie na chórze, przeprowadziło konserwację żyrandoli i wymianę żarówek oraz konserwacje krat przy drzwiach wahadłowych naszego kościoła parafialnego. czyszczenie. Serdeczne Bóg zapłać za zaangażowanie dla parafii.

 

13.05.18 - Niedziela pięknej Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej na sumę o godz.10.30 przewodniczył ks. Wikariusz naszej parafii, ponieważ obydwie klasy trzecie przygotowywał do tego wydarzenia religijnego - 23 uczniów.

 

16.05.18 - Środa o godz. 18.00 w Niebylcu nasza młodzież, przygotowywana przez ks. Andrzeja  - 21 osób, przyjęła sakrament Bierzmowania z rąk ks. Bpa Jana Wątroby.

 

17.05.18 - Czwartek wieczorem w kościele zabytkowym zostały przeprowadzone prace przy oświetleniu prezbiterium.

 

19.05.18 - Sobota ks. Wikariusz oraz rodziny I Komunijne, po udziale w nabożeństwach Tygodnia Białego, udali się w pielgrzymkę dziękczynną za sakrament Spowiedzi Świętej i Komunii Świętej do Wadowic, Kalwarii i Łagiewnik.

 

20.05.18 - Niedziela o godz. 7.00 uroczystości rocznicy I Komunii Świętej, w której uczestniczyli uczniowie klas czwartych Szkół Podstawowych razem z rodzinami przewodniczył ks. Wikariusz.

 

21.05.18 - Poniedziałek Drygi Dzień Zielonych Świat - NMP Matki Kościoła tradycyjnie na najstarszym cmentarzu w kaplicy Msza Święta. Dziś modliliśmy się z okazji setnej rocznicy odzyskania Niepodległości Polski za kierownika szkoły i założyciela Straży Pożarnej w Lutczy, Ambrożego Bączewskiego, zmarłego 04.03.1917 r. oraz za nauczycieli i katechetów naszych szkół. Po zakończeniu Mszy Świętej przy grobie zasłużonego dla Lutczy pedagoga i społecznika po modlitwach za wszystkich zmarłych naszej parafii została poświecona pamiątkowa tablica. W uroczystości na cmentarzu jak co roku licznie wzięli udział parafianie, także Strażacy oraz goście: wnuk Bączewskiego z rodziną i ks. W. T. MS z Trzcianki koło Poznania. Była to piękna uroczystość patriotyczna, w której wspominaliśmy przodków mieszkających na Stobnica, zatroskanych o naszą Ojczyznę Polskę.

 

22.05.18 - Wtorek rozpoczęły się prace przy filarach.

 

25.05.18 - Piątek dziś została przywieziona ostatnia część kamienia na prace przy filarach i posadzce w prezbiterium.

 

28 i 29 maja 2018 r. Zostały przeprowadzone prace przy organach w kościele parafialnym mające na celu naprawę uszkodzeń oraz nastrojenie poszczególnych głosów instrumentu.

 

30.05.18 - Środa po południu w wyznaczonych miejscach poszczególne regiony parafii przygotowują ołtarze na jutrzejszą Uroczystość Bożego Ciała od kościoła parafialnego do zabytkowego.

 

31.05.18 - Czwartek Uroczystość Bożego Ciała tradycyjnie po Mszy Świętej o godz. 8.30 bardzo licznie zgromadzeni goście i parafianie wyruszyli w procesji z Najświętszym Sakramentem do Czterech Ołtarzy trasą od kościoła parafialnego do zabytkowego.

 

01.06.18 - Piątek po Mszy Świętej o godz. 18.30 bardzo licznie parafianie z dziećmi uczestniczyli w procesji Eucharystycznej wokół kościoła parafialnego.

 

02.06.18 - Sobota trwają nadal prace przy filarach w kościele parafialnym.

 

03.06.18 - Niedziela po sumie wokół kościoła procesja z Najświętszym Sakramentem przy udziale wielu parafian z dziećmi.

 

04.06.18 - Poniedziałek przygotowania w Szkole Podstawowej nr 2 przed uroczystością nadania imienia Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, które będą miały miejsce już w najbliższą środę - 06.06.2018 r. o godz. 9.00.  Zaś w kościele parafialnym nadal kontynuujemy prace przy filarach.

 

06.06.18 - Środa o godz. 9.00 przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lutczy uroczystościom nadania Imienia Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki przewodniczył Ordynariusz naszej diecezji ks. Bp Jan Wątroba w obecności księży rodaków i gości oraz przedstawicieli: władz samorządowych Powiatu i Gminy, organizacji społecznych i środowisk szkolnych Gminy Niebylec. Goście oglądali program poświecony Patronowi Szkoły Podstawowej nr 2 w Lutczy a następnie spotkali się w budynku szkoły przy tablicy i wystawie poświeconej Męczennikowi czasów stanu wojennego. Każdy uczestnik dzisiejszej uroczystości otrzymał pamiątkowy obrazek z wizerunkiem Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.

 

07.06.18 - Czwartek na zakończenie Oktawy Bożego Ciała o godz. 18.30 bardzo licznie zgromadziły się rodziny z małymi dziećmi na procesję Eucharystyczną i specjalne błogosławieństwo przy Grocie Matki Bożej.

 

08.06.18 - Piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, Któremu oddawaliśmy cześć w procesji wokół kościoła.

 

16.06.18 - Sobota w tym tygodniu zostały ukończone prace kamieniarskie przy filarach oraz rozpoczęto układanie posadzki w prezbiterium. Także w tym tygodniu rozpoczęły się prace przy budowie pomostu ułatwiającego wchodzenie do świątyni chorym i mającym problemy z poruszaniem się na własnych nogach. 

 

17.06.18 - Niedziela dziś przed sumą i po niej mogliśmy posłuchać pięknych utworów muzycznych wykonaniu Pani Agnieszki Radwan Stefańskiej i Pana Marka Stefańskiego. Koncert był dedykowany dla rodziców, którzy ponoszą trud wychowawczy młodego pokolenia. Po sumie także dzieci z przedszkola otrzymały pamiątkowe dyplomy katechizacji z rąk księdza katechety za miniony rok nauki. Na koniec podczas indywidualnego błogosławieństwa dzieci dla rodziców został wykonany znany Marsz weselny Mendelsona.

 

18.06.18 - Poniedziałek od samego rana kontynuacja prac przy kładzeniu kamienia w prezbiterium oraz prace nad wejściem głównym do kościoła. Został położony nowy tynk mineralny.

 

21.06.18 - Czwartek wczoraj i dziś od godz. 17.00 uczniowie naszych szkół przygotowywali się przez spowiedź świętą do jutrzejszej dziękczynnej uroczystości.

 

22.06.18 - Piątek o godz. 9.00 Mszą Świętą rozpoczęła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018. W kościele parafialnym razem z pocztami sztandarowymi zebrali się uczniowie i ich rodzice oraz nauczyciele. Po zakończeniu w kościele w szkołach nastąpiła druga  część kończące ten czas nauki i wychowania.

 

27.06.18 - Środa przed południem prace w kościele zostały ocenione przez: Dyrektora Wydziału Architektury i Sztuki Kościelnej z Rzeszowa oraz Głównego Specjalistę WUOZ przedstawiciela Komisji ds. Architektury i Sztuki Kościelnej. Po zapoznaniu się z robotami remontowymi w kościele parafialnym sporządzono protokół.

 

28.06.18 - Czwartek prace kamieniarskie w kościele parafialnym na ten rok zostały zakończone. A wieczorem przed jutrzejszą uroczystością wyznaczone rodziny przystąpiły do sprzątania kościoła.

 

29.06.18 - Piątek Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła mimo porządku niedzielnego Mszy Świętych bardzo mało parafian uczestniczyło w nabożeństwa. Także dziś nasz kościół parafialny został odwiedzony przez artystów konserwatorów dzieł sztuki, którzy we wrześniu mają uzupełnić braki polichromii na filarach, kaplicy Świętego Józef i krucht głównej pod chórem.

 

30.06.18 Sobota dla ludzi starszych i mających problemy z poruszaniem się po schodach została wykonana specjalna platforma metalowa i dziś zamontowana przy kościele przez rodzinę naszej parafii, które składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

01.07.18 - Niedziela po sumie zmiana tajemnic żywego różańca. Podziękowałem modlitwy w intencjach prac prowadzonych w kościele parafialnym oraz za dodatkowe ofiary od róż na renowację stacji Drogi Krzyżowej.

 

07.07.18 - Sobota na nabożeństwie fatimskim modliliśmy się także w intencjach młodzieży i dzieci o opiekę Matki Bożej na czas wakacji.

 

09.07.18 - Poniedziałek młodzież naszej parafii (20 osób) dziś rano po Mszy Świętej wyjechała na kolonie do Zakopanego z księdzem katechetą. Po południu przedyskutowaliśmy sposób renowacji posadzki w kościele parafialnym oraz zostały wykonane próby tych prac. W przyszłym tygodniu zamierzamy wykonać renowację dotychczasowej posadzki.

 

11.07.18 - Środa od rana trwają prace kamieniarskie przy stopniach do prezbiterium, które mają ułatwić klękanie na pierwszym stopniu. Po nabożeństwie wieczornym kilkanaście osób pozostało, aby oczyścić kościół po pracach.

 

14.07.18 - Sobota prace przy wodociągu parafialnym - konserwacja sezonowa. Po południu młodzież powróciła z księdzem katechetą z koloni w Zakopanym. 

 

16.07.18 - Poniedziałek rozpoczęliśmy prace konserwacyjne przy posadzce w kościele parafialnym.

 

20.07.18 - Piątek wieczorem zostały ustawione ławki po pracach w kościele parafialnym oraz zamontowane dodatkowe oświetlenie ambony i miejsca przewodniczenia w prezbiterium.

 

23 - 27.07.18 - W dalszym ciągu prowadzone prace przy renowacji posadzki w kościele parafialnym.

 

30.07 - 03.08.18 - dalszy ciąg prac prowadzonych przy renowacji posadzki w kościele parafialnym oraz zamontowanie po renowacji zacheuszków, kinkietów oraz stacji Drogi Krzyżowej.

 

06.08. - 11.08.18 - prace prowadzone przez Panów Strażaków z Lutczy przy dzwonnicy.

 

08 - 11.08.18 - prace prowadzone w kaplicy Świętego Józefa

 

10 i 11.08.18 - porządkowanie otoczenia budynków parafialnych przez rodziny, które w tym roku przeżywały Pierwszą Spowiedź i Komunie Świętą.

 

13 i 14.08.18 - porządkowanie i dekorowanie świątyni przed uroczystością odpustową przez kilku rodziców dzieci od Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej. Wczoraj zostały dokończone prace w kaplicy Świętego Józefa oraz w prezbiterium. Świątynia bardzo pięknie ubrana zaprasza swoistym zapachem ziół i odnowionym wdziękiem na uroczystości ku czci Matki Bożej Zielnej. Dziś od godziny 16.00 spowiedź przed odpustem przygotowująca naszych parafian do właściwego przeżywani uroczystości parafialnej w dniu jutrzejszym.

 

15.08.18 - Środa Uroczystość Matki Bożej Wniebowziętej - Odpust Parafialny o godz. 8.00 w prymarii uczestniczyło wielu gości i parafian. Sumie przewodniczył Metropolita nasz Arcybiskup Adam Sza z Przemyśla. W uroczystej sumie bardzo licznie uczestniczyli goście i parafianie. Splendoru dodały wieńce dożynkowe wykonane prze Koło Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich oraz dzieci, którymi bardzo się zachwycał dostojny Gość z Przemyśla. Także na dzisiejszej uroczystości uczestniczyła Ochotnicza Straż Pożarna z pocztem sztandarowym oraz środowiska szkolne; Zespół Szkół im. Świętej Rodziny z pocztem sztandarowym i Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki także z pocztem sztandarowym. Ponieważ bardzo padał deszcz to uroczystość zakończyła się śpiewem Ciebie Boga wysławiamy przed wystawionym Najświętszym Sakramentem w świątyni.

 

16.08.18 - Czwartek w dalszym ciągu kontynuujemy prace przy posadzce w zakrystii oraz przy dzwonnicy.

 

17.08.18 - Piątek dziś wieczorem zakończyli prace Panowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutczy przy remoncie  i malowaniu dzwonnicy oraz zostały dokończone prace w zakrystii przy posadce oraz przy meblach.

 

27.08.18 - Poniedziałek wyjazd Zespołu Caritas z Lutczy do Ludźmierza, Krzeptówek oraz Starego Sącza innych miejsc związanych ze Świętymi.

 

03.09.18 - Poniedziałek o godz. 9.00 Mszą Świętą, którą celebrował ks. wikariusz Andrzej Chmiel w obecności rodziców, uczniów, nauczycieli oraz pocztów sztandarowych Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Lutczy, Gimnazjum im. Świętej Rodziny w Lutczy oraz Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Lutczy rozpoczęliśmy nowy rok katechetyczny i szkolny 2018/2019. W homilii kaznodzieja podkreślił naszą wdzięczność wobec hojności Pana Boga w rozdawaniu talentów każdemu człowiekowi ale i też odpowiedzialność wobec Pana Boga za rozwój tych darów. Po uroczystościach w kościele parafialnym w Szkołach odbyły się uroczyste rozpoczęcia roku szkolnego.

 

08.09.18 – Sobota Święto Narodzenia NMP – Matki Bożej Siewnej po Mszach Świętych o 7.00, 16.00 i 18.00 poświecenie ziarna do siewu  a po ostatniej tradycyjnie procesja wokół kościoła parafialnego z wieńcami dożynkowymi ej.

 

09.09.18 – Niedziela dziś po sumie kolejna katecheza dla rodzin przygotowujących się do pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej a po Mszy Świętej o 15.00 kolejne posiedzenie Rady duszpasterskiej, na którym zostały poruszone zagadnienia życia religijnego w naszych rodzinach, pomocy jesiennej dla Seminarium, utrzymania cmentarza parafialnego oraz wynagrodzenia służby parafialnej. Omówiono prace prowadzone i planowane w kościele zabytkowym. Szczegółowo został także zaprezentowany plan wykonanych prac przy kościele parafialnym oraz czekających w najbliższym czasie ze źródłami finansowania i możliwościami finansowymi naszej parafii. Dziś także po Mszach Świętych Parafialny Zespół Caritas prowadził zbiórkę do puszek na pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego dla naszego parafianina.

 

10.09.18 – Poniedziałek o 18.00 nabożeństwo z poświeceniem przyborów szkolnych dla dzieci przedszkolnych i z  klasy 0 i klasy I do III Szkół Podstawowych i ich rodziców.

 

11.09.18 – Wtorek o 18.00 nabożeństwo dla uczniów z klas IV, V, VI i VII Szkół Podstawowych i ich rodziców.

 

12.09.18 – Środa o godz. 18.00 nabożeństwo dla uczniów klas VIII i Gimnazjum kandydatów do Bierzmowania ich rodziców oraz nauczycieli naszej parafii.

 

13.09.18 – Czwartek po Mszy Świętej o 18.00 adoracja wynagradzająca za niewłaściwe wychowywanie młodego pokolenia dla wszystkich parafian.

 

14.09.18 – Piątek Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, po Mszy Świętej o godz. 17.00 tradycyjnie nabożeństwo Drogi Krzyżowej w plenerze (od kościoła parafialnego do zabytkowego w Lutczy) przygotowanie przez grupy parafialne dla wszystkich parafian.

 

15.09.18 – Sobota, Bożej Bolesnej o godz. 7.30 pielgrzymka autokarowa do sanktuariów kończy VIII Tydzień Wychowania w naszej parafii.

 

21.09.18 - Piątek zamilkł dzwon wzywający trzy razy dzienne na Anioł Pański (6.00, 12.00 i 18.00), gdyż odpadło serce z najmniejszego dzwonu na dzwonnicy.

 

02.10.18 - Wtorek rozpoczęły się prace przy remoncie drzwi wejściowych do kościoła parafialnego od strony plebanii. Także trwają prace przy organach w kościele zabytkowym.

 

08.10.18 - Poniedziałek prace przy fundamentach dzwonnicy czyszczenie i odgrzybianie oraz prace przy organach w kościele parafialnym - wymiana registrów i bieżące naprawy.

 

11 do 13.10.18 - Prace przy konserwacji fundamentów dzwonnicy.

 

14.10.18 - Niedziela dziś zbieramy ofiary do puszek na Żywy Pomnik Świętego Jana Pawła II z okazji Dnia Papieskiego. Po sumie kolejna katecheza dla rodzin przygotowujących się do pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej. Na kolejnym posiedzeniu Rady duszpasterskiej zdecydowano o kontynuacji prac w kościele parafialnym na miarę pozyskiwanych środków finansowych oraz o wynagrodzeniu służby kościelnej: kościelnego i organisty dotychczasowy tradycyjny sposób i dodatkowa co miesięczna wypłata.

 

15 do 19.10.18 - prace przy organach w kościele zabytkowym.