AKT ZAWIERZENIA DIECEZJI I PARAFII ORAZ RODZIN

 

ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI 1-2 maja 2021 r.

 

Święty Józefie, Oblubieńcze Najświętszej Maryi Panny, skromny Cieślo z Nazaretu, przybrany Ojcze Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i naszego Brata, wejrzyj na Lud Boży pielgrzymujący na ziemi rzeszowskiej, który dziś pragnie się Tobie zawierzyć.

Czuły Ojcze, który bez stawiania warunków przyjąłeś do siebie Maryję i Jej Dziecię, zawierzamy Tobie ten moment historii świata i Kościoła, naszej diecezji i parafii, w którym przychodzi nam przeżywać naszą wędrówkę wiary. Prosimy, byśmy dzięki Twojemu wstawiennictwu, podobnie jak Ty, potrafili z odwagą przyjąć wszystkie wydarzenia naszego czasu, których zbawczego znaczenia często do końca jeszcze nie rozumiemy. Prosimy Cię, byśmy z Twoją pomocą i za twoim przykładem, z odwagą i ufnością potrafili przyjąć naszą kruchość i bezradność. Prosimy Cię, abyśmy z szacunkiem i delikatnością, bez wykluczenia i osądzania, byli gotowi przyjąć każdego człowieka jak siostrę i brata. Święty Józefie, opiekunie nieszczęśliwych i potrzebujących, wygnańców i cierpiących, ubogich i umierających, ucz nas tej samej troski i odpowiedzialności za każdego człowieka, z jaką Ty otoczyłeś Dziecię i Jego Matkę.

Ojcze twórczej odwagi, spoglądamy dziś także w przyszłość pełną wyzwań, które będziemy musieli podjąć, aby przezwyciężyć bolesne skutki trwającej pandemii. Prosimy Cię, byś uprosił nam łaskę prawdziwie boskiej kreatywności, abyśmy tak jak Ty umieli przekształcić problem w szansę; abyśmy nie poddawali się rezygnacji wobec trudności, ale byli zawsze gotowi zrezygnować z naszych przyzwyczajeń, opuścić bezpieczne schematy i wyjść na spotkanie każdego człowieka, głosząc Dobrą Nowiną o czułej miłości Boga objawionej w Twoim przybranym Synu, a naszym Panu i Bracie, Jezusie Chrystusie.

Józefie, Cieślo z Nazaretu, człowieku pracy, pomóż nam na nowo odkryć wartość pracy, która jest uczestnictwem w dziele samego Boga. Uproś nam łaskę zaangażowania w pracy nad sobą oraz w codziennych obowiązkach, byśmy nie uchylali się od wspólnego budowania nowych więzi rodzinnych i społecznych.

O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam, wyjednaj nam łaskę ufności i odwagi. Wyproś łaskę zapomnienia o sobie i zwracania się ku Bogu Ojcu, byśmy jak Ty mogli wypełnić Jego wolę i z Tobą cieszyć się wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.