Regulamin cmentarza

parafii Wniebowzięcia NMP w Lutczy

„Ciała zmarłych powinny być traktowane z szacunkiem i miłością wypływającą z wiary i nadziei zmartwychwstania. Grzebanie zmarłych jest uczynkiem miłosierdzia względem ciała”. (KKK 2300)

 Cmentarz powierzamy szczególnej trosce osobom przebywającym na jego terenie i prosimy o stosowanie się do poniższego regulaminu.

1.     Cmentarz służy wszystkim mieszkańcom naszej parafii;

2.     Osoby przebywające na terenie cmentarza obowiązane są do zachowania ciszy, porządku i czystości;

3.     Zabrania się wstępu na teren cmentarza osobom nietrzeźwym, zabrania się palenia papierosów;

4.     Zabrania się wprowadzania na teren cmentarza zwierząt;

5.     Pielęgnowanie grobów należy do osób opiekujących się grobami;

6.     Pogrzeby odbywają się wyłącznie w dni powszednie;

7.     Wszelkie prace na terenie cmentarza (murowanie grobów, budowanie pomnika, ramki itp.) mogą być wykonywane po uregulowaniu spraw związanych z własnością grobu;

8.     Obowiązuje zakaz stawiania ławek, wykonywania rabatek, samowolnego sadzenia drzew i krzewów oraz niszczenia istniejących. Ławki i rabatki budowane samowolnie będą usuwane;

9.     Troskę o cmentarz powierza się Firmie Kwiaciarnia Usługi Pogrzebowe Jan Turoń Domaradz – wszelkie informacje dodatkowe – nr telefonu 537 209 085 lub 601 146 531

 Przepisy cmentarne określają następujące akty prawne: Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 1959 r. (Dz.U. nr 47 z 1972 r., poz. 298 ze zmianami).

Biuro zarządu cmentarza znajduje się w kancelarii Parafii Wniebowzięcia NMP w Lutczy

38-112 Lutcza 698, tel. 17 277 36 11