"Czyż może być coś dobrego ...

Z Lutczy

Chodź i zobacz" /J 1,46/

Gazeta  Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Koła Parafialnego w Lutczy    Nr   308  V  2023

 

RENOWACJA MISJI ŚWIĘTYCH W LUTCZY 2023

 

Niedziela - 28 maja

 

7.00 - Msza św. dla wszystkich

9.00 - Msza św. dla wszystkich - zabytek

10.30 - Msza św. dla wszystkich

15.00 - Msza św. dla wszystkich

18.00 - Msza św. dla młodzieży

 

Poniedziałek - 29 maja

 

9.00 - Msza św. dla wszystkich

11.00 - Msza św. dla chorych

16.00 - Msza św. dla wszystkich - zabytek

18.45 - Modlitewne przygotowanie do liturgii

19.00 - Msza św. dla wszystkich

20.30 - Nauka stanowa dla małżonków
i rodziców

 

Wtorek - 30 maja

 

9.00 - Msza św. dla wszystkich

16.00 - Msza św. dla dzieci i młodzieży

18.45 - Modlitewne przygotowanie do liturgii

19.00 - Msza św. dla wszystkich

 

Środa - 31 maja

 

9.00 - Msza św. dla wszystkich

10.30 - 11.30 – Spowiedź Święta Misyjna

15.00 - 16.00 – Spowiedź Święta Misyjna

16.00 - Msza św. dla dzieci i młodzieży

18.45 - Modlitewne przygotowanie do liturgii

19.00 - Msza św. dla wszystkich

20.00 - 21.00 – Spowiedź Święta Misyjna

21.00 - Odnowienie Aktu Intronizacyjnego przez Rodziny w domu

 

Czwartek -1 czerwca

 

9.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich

16.00 - Msza św. dla dzieci i młodzieży

18.45 - Modlitewne przygotowanie do liturgii

19.00 - Msza św. dla wszystkich z odnowieniem Aktu Intronizacyjnego w parafii.

 

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Lutczy do czynnego udziału w tych Świętych Wydarzeniach Misyjnych.

 

Drodzy Parafianie!

Zwracamy się do Was w szczególnym czasie i szczególnej sprawie. Całym sercem zapraszamy wszystkich Was do udziału w Misjach św., które będziemy przeżywać w naszej parafii w dniach od 28 maja do 1 czerwca 2023 roku.

Misje to czas szczególnego miłosierdzia, to czas przebaczenia, darowania grzechów i przywrócenia nam godności przyjaciół Boga, zwłaszcza tych osób, które w codziennym swoim życiu nie znajdowały czasu a może i dobrej woli dla spraw Bożych.

Kościół jako mądry wychowawca bogaty w doświadczenia tysiącleci podejmuje się wśród wierzących taką mobilizację wiary, modlitwy i pojednania z Bogiem, przez osobiste, szczere i głębokie nawrócenia ku Bogu, szczególnie przez sakramenty pokuty i Eucharystii, by głębiej żyć Ewangelią to znaczy wielbić Boga i służyć człowiekowi zwłaszcza potrzebującemu naszej pomocy w rodzinie i najbliższym otoczeniu.

W poprzednich pokoleniach ludzie wierzący Misje nazywali Wielką Amnestią. Bóg przebacza człowiekowi wszystkie grzechy, przez co człowiek staje się nowym stworzeniem, rozpoczyna nowe życie z Bogiem. Właśnie takie stany ducha, woli i pragnienia serca chcemy przeżyć w naszym kościele w czasie tych misji św.

Święty Jan Paweł II powiedział, że człowiek jest dla siebie samego zadaniem na całe życie. Nikt z nas nie może powiedzieć o sobie – ja jestem w porządku, nic mi nie potrzeba – właśnie w zmieniających się sytuacjach w Ojczyźnie naszej potrzeba nam świateł i mocy Bożej, byśmy umieli dokonywać właściwych wyborów w życiu i mieli w sobie tyle męstwa by zawsze opowiedzieć się za prawdą.

Ponawiamy nasze zaproszenie dla wszystkich Was na wielkie spotkanie z Bogiem w Renowacji Misji Świętych.

Niech Bóg Wam Błogosławi!

 

O Rodzinie Ulmów w Lutczy

Wystawa – „RODZINA ULMÓW. HONORUJĄC SPRAWIEDLIWYCH”

 

We wrześniu 2023 r. odbędą się w Markowej uroczystość beatyfikacji Rodziny Ulmów. W tym kontekście warto odnieść się do faktów historycznych, aby zapoznać się z wizerunkiem tej Rodziny. W 2003 r. w archidiecezji przemyskiej rozpoczął się proces beatyfikacyjny, który obecnie zakończył się w Watykanie, ponieważ Papież Franciszek zatwierdził dekret o ich męczeństwie.

Przygotowując się do uroczystości beatyfikacji, w naszym kościele parafialnym mogliśmy zapoznawać się w dniach od 1 do 7 maja 2023 r. z wystawą poświęconą właśnie Sługom Bożym, Rodzinie Ulmów z Markowej pt. „Rodzina Ulmów. Honorując Sprawiedliwych”. Prezentację tej wystawy zorganizowała dla naszej parafii P. Zofia Dzika, Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Lutczy. Wystawę opracowała i wykonała Fundacja SOAR, która ma na celu upowszechnianie i upamiętnianie odwagi Rodziny Ulmów, ich bohaterstwa, wielkości serca i ducha, jak też innych Polaków przeżywających gehennę II wojny światowej. Wystawa ta w wersji językowej polskiej i angielskiej była prezentowana miedzy innymi w Rzymie, w Krakowie-Łagiewnikach.

Ekspozycja składa się z 21 plansz, prezentujących zdjęcia: domów rodzinnych, domu małżeństwa, dzieci, opieki nad gospodarstwem, prac polowych, działalność społeczną i artystyczną, polityczną mieszkańców, dokumentów, pism do urzędów, dyplomy od Okręgowego Towarzystwa Rolniczego, ulubione teksty modlitw rodziny oraz życie polskiej i żydowskiej społeczności markowskiej. Podkreśla drastyczność ówczesnych wydarzeń i śmiertelne niebezpieczeństwo osobom niosącym pomoc Żydom podczas okupacji niemieckiej.

Józef i Wiktoria Ulmowie mieszkali we wsi Markowa, niedaleko Łańcuta w przedwojennym województwie lwowskim, obecnie podkarpackim. Wychowywali się w duchowej atmosferze wiary, lektury Pisma Świetego, której treści przekładali na codzienność, życia we wspólnocie, w rozwijającej się atmosferze przyjaznego ruchu ludowego. Wieś rozwijała się prężnie. Funkcjonował Uniwersytet Ludowy, Straż Pożarna, Kasa Pożyczkowa, Kółko Rolnicze, wydawane było czasopismo kobiece od 1939 roku „Kobieta Wiejska”. Pobrali się w Markowej 1935 r. i wkrótce doczekali się licznego potomstwa.

Józef wykształcony rolnik, społecznik, po zakończeniu Państwowej Szkoły Rolniczej w Pilźnie w latach 1929/1930 propagował nowy styl gospodarowania w sadownictwie, w ogrodnictwie, pszczelarstwie, hodowli jedwabników, uprawie roślin. Jego pasją było także fotografowanie. Utrwalał sytuacje z życia rodzinnego, zajęcia żony, dzieci, znajomych, obrazy martyrologii Żydów. Wstrząsający widok zawiera np. fotografia żydowskich kobiet z kroplami krwi mordowanych osób. Ukazywał piękno małej ojczyzny, obrazował ówczesne życie wsi markowskiej. Pełnił we wsi wiele funkcji. Był kierownikiem mleczarni, członkiem Spółdzielni Zdrowia, publikował artykuły w tygodniku „Wici’’, prenumerował „Przegląd Ogrodniczy”, otrzymywał liczne nagrody za pomysłowość i nowatorskie rozwiązania w pszczelarstwie, w uprawie ziemi. Należał do wielu organizacji kościelnych i świeckich.

Co go wyróżniało szczególnie? Był zawsze życzliwy i otwarty na ludzi, chętny do współpracy, do pomocy, do udzielania rad, oddaniu sprawie i ofiarności, poważnego traktowania innych, zawsze kochający mąż i ojciec rodziny. Podobne cechy nieobce były Wiktorii, a utrwalane zajęcia przy dzieciach czy pracach polowych na fotografiach, pokazują obraz pracowitej, troskliwej i opiekuńczej żony oraz mamy. Planowali wyjazd na Wołyń i poczynili już starania.

W okresie międzywojennym, w latach 1918-1939 w Markowej zamieszkiwało około 120 Żydów. Kiedy rozpoczęła się II Wojna Światowa, ci Żydzi, którzy tak jak na innych okupowanych ziemiach polskich przez Niemców, podlegali masowemu tępieniu. Niemiecki okupant ustanowił prawo takie, że za jakąkolwiek pomoc Żydom, odpowiedzialność była zbiorowa. Ulmowie postanowili udzielić schronienia ośmiorgu Żydom, którzy pomagali Józefowi w gospodarstwie, garbarstwie, gospodarstwie domowym. Jednak 24 marca 1944 r. o świcie dokonano egzekucji na rodzinie Ulmów, bo ktoś doniósł Niemcom, że ukrywają Żydów. Prawdopodobnie był to granatowy policjant z Łańcuta Włodzimierz Leś. Niemiecka żandarmeria pod przewodnictwem szczególnie brutalnych, komendanta Eilerta Diekena i Josefa Kokota, zamordowała wówczas Józefa i Wiktorię i ich Nienarodzone Dziecko, i sześcioro pozostałych Dzieci oraz ośmioro ukrywanych przez nich Żydów.

Jeden ze świadków skomentował to przerażającymi słowami: „Na miejscu egzekucji słychać było straszne krzyki, lament ludzi, dzieci wołały rodziców, a oni byli już rozstrzelani. Wszystko to robiło wstrząsający widok”

Tragedię tę obrazują słowa strzelającego do dzieci Kokota, skierowane do patrzących: „Patrzcie jak polskie świnie giną – które przechowują Żydów”. Przy tym dokonują mordów jeszcze
17 niewinnych ludzi. Po tym wszystkim Niemcy zmusili mieszkańców Markowej do zakopania ofiar na przydomowej działce. Dopiero w styczniu 1945 roku przeniesiono zwłoki na cmentarz, gdzie odpoczywają w pokoju.

Czego jeszcze więcej mogliśmy dowiedzieć się z wystawy prezentowanej w Lutczy na tle stacji drogi krzyżowej, ukazujących życie tej Rodziny połączone z cierpieniami Pana Jezusa?

Z plansz wystawy między innymi można dowiedzieć się, że w 1995 r. Ulmowie uhonorowani zostali pośmiertnie przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie medalem Sprawiedliwi wśród Narodów Świata, kolejne wyróżnienie to wybudowanie przez lokalną społeczność pomnika i dedykowanie go zamordowanym i ukrywanym przez nich Żydów, oraz to, że Prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył Rodzinę Ulmów Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski w 2010 roku.

W 2016 r w obecności Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Małżonki otwarte zostało w Markowej Muzeum Polaków ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów podczas II wojny światowej. W ten sposób prezentuje się w Polsce i za granicą wiedzę o nich, a tym samym utrwala pamięć o Polakach ratujących Żydów. Także i to, że dzień egzekucji Rodziny 24 marca został ustanowiony w 2018 r. Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacja niemiecką. Tak złożono hołd polskiej ludności, która ratowała swoich żydowskich bliźnich od zaplanowanej zagłady i realizowanej konsekwentnie i wyjątkowo brutalnie przez Niemców.

Warto skorzystać z tak cennych informacji, które dają obraz życia zwyczajnej rodziny zaangażowanej w akcje pomocowe na rzecz Żydów podczas nieludzkich lat wojny światowej, prowadzące zwykłe codzienne życie.

Uroczystości Beatyfikacyjne Rodziny Ulmów odbędą się w Markowej dnia 10 września 2023 roku o godzinie 10.00. Będzie to zapisane w historii jako pierwsze wydarzenie, że do chwały Ołtarzy zostanie wyniesiona cała rodzina włącznie z nienarodzonym dzieckiem. Dziękujmy Panu Bogu za tę decyzje Kościoła i ufamy z nadzieją, że ta beatyfikacja wyda zamierzone przez Pana owoce w rodzinach naszych i Ojczyźnie. Szczęść Boże!

Urszula Szurlej

 

Po przeczytaniu – pomyśl co z tym zrobisz

 

„Człowiek jest wielki, nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest; Nie przez to co ma, lecz przez to ,czym dzieli się z innymi” – św. Jan Paweł II

 „W tym mglistym świecie święci jaśnieją niczym gwiazdy na firmamencie” – św. Antoni Padewski

„Osoba uboga ma wszystko u Boga” – bł. Honorat Koźmiński

„Ten, który cię stworzył, wie również, co ma z tobą zrobić” – św. Augustyn

„Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam” – św. Paweł  /Rz 8,31/

„Rozum bez wiary błądzi” – św. Ireneusz

„By zdobyć życie wieczne, trzeba poświęcić życie doczesne” – św. Edyta Stein

„Żyć to znaczy pełnić wolę Bożą” – św. Bernard

„Nic nie jest bardziej nieużyteczne od chrześcijanina, który nie przyczynia się do zbawienia innych” – św. Cyprian

„Ucz się, jak gdybyś miał żyć wiecznie, żyj – jak gdybyś miał umrzeć jutro” – św. Izydor z Sevilli

„Człowiek oderwany od Boga staje się nieludzki wobec siebie i istot sobie podobnych” – św. Jan XXIII

„Bystrość rad niegodziwca, to trucizna w puszce lekarza. Sąd na języku bezbożnego, to miecz w ręku szaleńca” – bł. Wincenty Kadłubek

„Nie nazywajcie radością tego, co pozostawia gorycz w duszy. Nie nazywajcie rozrywką dnia, który pozostawia wyrzuty sumienia” – św. Jan Bosko

„Mają serca wyćwiczone w chciwości synowie przekleństwa – św. Piotr /2P2,14/

„Miłość własna – córka pychy – jest złośliwsza od samej matki” – św. Ojciec Pio

„Raczej umrzeć niż grzeszyć” – św. Dominik Savio

„Aby oszukać kobietę, potrzebny był wąż, ale aby oszukać mężczyznę wystarczyła kobieta” – św. Ambroży

„Droga czarta jest drogą kłamstwa, albowiem czart jest ojcem fałszu” – św. Katarzyna ze Sieny

„Jak woda gasi ogień, tak wino gasi rozum. Fale morskie pochłaniają okręty, a wino gubi ludzi” – św. Bazyli Wielki

„Ciało nasze ma tę wadę, że im więcej mu dogadzamy, tym bardziej mnożą się jego wymagania” – św. Teresa z Avilli

„Tam gdzie nie ma jedności i zgody, tam nie może być błogosławieństwa Bożego” – św. Urszula Leduchowska

„Potwarz uśmierca trzy osoby jednocześnie, tego, kto ja wypowiada, tego, kto jej doznaje i tego, kto słucha” – św. Bernardyn ze Sieny

„Rozsądne milczenie zawsze jest lepsze, niż nierozsądne mówienie prawdy” – św. Franciszek Salezy

„Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom” – św. Łukasz /Łk 6,26/

„Najkrótsze kazania są najmilej widziane: jeśli są dobre, miło nam ich słuchać; jeśli złe, nudzą krótko” – św. Tomasz z Akwenu

„Polak zanadto kocha, by mógł stracić nadzieję” – św. Urszula Leduchowska

 

Przeczytane i zasłyszane powiedzenia:

 

Dlaczego nie wierzysz? – Bo nie chcę mieć nikogo nad sobą.

Bądź świętym, bo dobrymi posadzka w piekle wyłożona.

Piękne potrafi być okrutne.

Każde stworzenie potrzebuje miłości.

Poznanie prawdy boli, ale to nie wszystko, liczy się to co z nią zrobisz.

Nawet to co w kawałkach da się poskładać.

Gdzie prawdziwa miłość – tam wieczność.

Tradycja to łączność między przeszłością a teraźniejszością.

Małżeństwo to prezent, który sam sobie sprawiasz.

Trzeba tak żyć, jakby każdy dzień był ostatni.

Nic nie jest nudne, co robisz gdy to kochasz.

Nadzieja i determinacja cechują gwiazdorów.

Czasem zepsute drogi prowadzą do lepszych celów podróży.

Nie ufaj nikomu, kto mówi, że możesz mi ufać.

Chwal głośno przy wszystkich, a upominaj w cztery oczy po cichu.

Człowiek nie jest nigdy tak piękny, jak wtedy, kiedy prosi o przebaczenie czy kiedy sam przebacza.

Piękno bez dobroci jest jak dom bez drzwi, okręt bez wiatru, źródło bez wody.

Dla żaby w studni niebo tak wielkie, jak wielka jest cembrowina.

Biada narodowi, którego bohaterzy są w pogardzie.

 

O piękno dla Pana Jezusa w kwietniu troszczyli się:

 

Kościół parafialny

 

1 IV: 45, 55, 63, 64, 68, 74, 75.

3 IV: 63, 64.

6 IV: 76, 79, 84, 87, 96, 97, 99.

7 IV: 76, 79, 84, 87, 96, 97, 99.

8 IV: 100, 103a, 103, 105, 106.

11 IV: 100, 103, 105, 106.

15 IV: 119, 120, 121, 124, 125, 130, 131, 133.

17 IV: 119, 120, 124, 125, 130, 133.

22 IV: 138, 139, 140, 152, 153, 154a.

24 IV: 138, 139, 140, 146, 152, 154a.

29 IV : 154, 155, 158, 158a, 158b, 161a.

1 V: 154, 155, 158, 158a, 158b, 161a.

6 V: 169, 169a, 171a, 171, 174, 176, 177.

 

Kościół zabytkowy

 

1 IV: 301 i 302. 8 IV: 293 i 294a. 15 IV: 295 i 296. 22 IV: 289 i 292. 29 IV: 285 i 286. 6 V: 277 i 280.

 

O piękno dla Jezusa w maju prosimy:

 

w świątyni parafialnej:

 

6 i 8 V: 168, 169, 169a, 171a, 171, 172, 174, 177.

13 i 15 V: rodziny uczniów z klas II Szkół Podstawowych

20 i 22 V: 178, 178a, 181, 182, 184, 186ai, 194, 194a.

27 i 29 V: 199, 200, 203, 206, 208, 210, 212, 214.

3 i 5 VI: 217, 217a, 218, 219, 221, 228, 232, 234.

 

w świątyni zabytkowej:

 

6 V: 277 i 280. 13 V: 465 i 470. 20 V: 460 i 461. 27 V: 457 i 459. 3 VI: 451a i 452.