"Czyż może być coś dobrego ...

Z Lutczy

Chodź i zobacz" /J 1,46/

Gazeta  Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Koła Parafialnego w Lutczy    Nr   269  Luty 2020

 

Rekolekcje Wielkopostne Szkolne i Parafialne – Lutcza

 

Środa Popielcowa – 26 luty 2020

 

 8.00 – Msza Święta dla wszystkich Szkół

 9.30 – 10.30 – Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

10.50 – 11.35 – Zespół Szkół im. Świętej Rodziny klasy SP od 0 do IV

11.45 – 12.30 – Zespół Szkół im. Świętej Rodziny klasy SP od V do VIII

16.00 – Msza Święta – kościół zabytkowy

18.00 – Msza Święta dla wszystkich

20.00 – Msza Święta dla Młodzieży

 

Czwartek – 27 luty 2020

 

  8.55 – 9.40 – Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

10.50 – 11.35 – Zespół Szkół im.  Świętej Rodziny klasy SP od 0 do IV

11.45 – 12.30 – Zespół Szkół im. Świętej Rodziny klasy SP od V do VIII

13.35 – Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki – spotkanie z nauczycielami

16.30 – Adoracja wynagradzająca i Msza Święta

 

Piątek – 28 luty 2020

 

  8.55 – 9.40 – Szkoła Podstawowa im. Bł.  Ks. Jerzego Popiełuszki

10.50 – 11.35 – Zespół Szkół im. Świętej Rodziny klasy SP od 0 do IV

11.45 – 12.30 – Zespół Szkół im. Świętej Rodziny klasy SP od V do VIII

13.35 – Zespół Szkół im. Świętej Rodziny spotkanie z Nauczycielami

17.00 – Droga Krzyżowa i Msza Święta dla wszystkich

19.30 – Droga Krzyżowa i Msza Święta dla młodzieży

 

Sobota – 29 luty 2020

 

  9.00 – Msza Święta dla wszystkich

11.00 – Msza Święta dla chorych

14.00 – odwiedziny chorych

17.00 – Msza Święta dla wszystkich

 

Niedziela – 1 marca 2020

 

  7.00 – Msza Święta dla wszystkich

  9.00 – Msza Święta dla wszystkich 

10.30 – Msza Święta dla młodych rodzin oraz błogosławieństwo dzieci

14.00 – Gorzkie Żale i Msza Święta.

Spowiedź Wielkopostna Parafialna będzie przed Świętami

Serdecznie zapraszamy

Ojciec Rekolekcjonista i duszpasterze z Lutczy

 

Szczęść Boże! Drodzy Parafianie

 

Na wstępie chcielibyśmy serdecznie podziękować za ofiarność i życzliwość wszystkim Rodzinom oraz Firmom składającym ofiarę i niosącym pomoc w pracach remontowych przy Kościele Parafialnym oraz filialnym „Zabytkowym” w Lutczy.

Na spotkaniach Rady Duszpasterskiej;

W dniu 8 grudnia 2019 roku między innymi zostały podsumowanie prac remontowe przeprowadzone przy naszych kościołach - parafialnym oraz zabytkowym.

Zaś w dniu 26 stycznia 2020 roku została podjęta decyzja o kontynuacji prac w świątyniach.

Jeszcze raz jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim Rodzinom i Firmom, które podjęły wspólny trud odnowy i upiększenia Parafialnej Świątyni oraz Zabytkowej. Zebrana kwota pozwoliła nam na realizację prac bieżących i planowanych naszych w świątyniach.

Dzięki Waszej wyrozumiałości zostały wykonane planowane prace w kościele parafialnym:

- renowacja i konserwacja tryptyku ołtarzowego oraz odnowienie tabernakulum,

- renowacja i konserwacja polichromii na filarach i miedzy filarami do gzymsu oraz oczyszczenie polichromii wyżej gzymsu w nawie głównej,

- naprawy bieżące z wymianą dmuchawy przy organach w kościele parafialnym,

- prace przy kratkach wentylacyjnych w suficie kościoła,

- renowacja i konserwacja drzwi wejściowych do kościoła od groty Matki Bożej oraz głównych bocznych,

- odnowienie i konserwacja schodów wejściowych z piaskowca,

- zamontowanie dodatkowego oświetlenia,

- naprawa tynku na ścianach kościoła od strony cmentarza,

- wymiana i zamontowanie dodatkowych poręczy przy schodach wejściowych do kościoła parafialnego,

Zaś przy kościele zabytkowym:

- renowacja z konserwacją stalli,

- remont mostu,

- poprawienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Aby kontynuować w dalszym ciągu prace przy naszej Parafialnej Świątyni, zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe w kwocie 300 zł od rodziny, w takiej samej formie jak w ubiegłym roku albo indywidualnie w kancelarii lub w kopertach na tacę. Umożliwi nam to wykonanie kolejnych niezbędnych prac bieżących oraz planowanych takich jak:

W kościele parafialnym: odnowienie polichromii Kaplicy Świętego Józefa oraz przedsionka pod chórem, renowację drzwi wejściowych, odmalowanie kaplicy pogrzebowej oraz rozbudowa parkingu.

W kościele zabytkowym dokończenie prac w prezbiterium posadzka i schody ołtarza głównego, remont schodów wejściowych i wykonanie ogrodzenia.

Serdecznie zapraszamy do kontynuowania wspólnego dzieła, poprzez modlitwę, wsparcie finansowe, cenne rady oraz zaangażowanie w prace.

Z poważaniem          Rada Duszpasterska

 

Okazywanie emocji

 

Żyjemy w czasach intensywnych przemian. Na naszych oczach zmienia się świat, i to nie tylko w wymiarze technologicznym, ale także kulturowym.

Wiele zachowań, które kiedyś traktowaliśmy jako nie do przyjęcia, obecnie postrzegamy w sposób odmienny. To, co kiedyś było przejawem nietaktu (np. spontaniczne okazywanie emocji w towarzystwie), współcześnie często traktujemy jako przejaw swoistej naturalności, otwartości i szczerości danej osoby. W tradycyjnym ujęciu savoir-vivre’u okazywanie jakichkolwiek uczuć i emocji – szczególnie nadmiernych – było dużym nietaktem.

Kultura wymagała panowania nad swoimi reakcjami i zachowaniem. Przyjęło się uważać, że brak panowania nad emocjami charakteryzował ludzi prostych, nieobytych, bez stosownej pozycji społecznej i wykształcenia. Aczkolwiek i w tej mierze odnotowujemy liczne odstępstwa od powyższej reguły. Wielu powszechnie uznanych przedstawicieli elit słynęło wręcz z braku opanowania, z awanturnictwa i pieniactwa. Zatem jak 
widać, stosowne zachowania nie są przypisane ani do pochodzenia, ani do wykształcenia człowieka. Jest to cecha indywidualna będąca wypadkową wychowania, osobowości i inteligencji danej jednostki.

Współcześnie nawet publiczne dawanie upustu swoim emocjom w większości przypadków postrzegane jest jako przejaw swobody, luzu, „wyrazistości” i „atrakcyjności towarzyskiej”. Poprzez zachowania emocjonalne skuteczniej – świadomie lub nie – skupiamy na sobie uwagę otoczenia lub widzów (głośnym zachowaniem się podczas przyjęcia, śmiechem czy okrzykami zwrócimy na siebie uwagę gości). Czy te wszystkie zmiany obyczajowe są dobre, czy złe?

Zob. TAK RODZINIE, NR 7-8 (85-86) LIPIEC-SIERPIEŃ 2014

 

Starcie w drzwiach kościoła

 

Zawsze w pierwszej kolejności przepuszczamy osoby wychodzące. Jeśli jesteśmy w grupie wychodzących, w pierwszej kolejności staramy się wypuszczać osoby starsze i dzieci.

Ale nie za wszelką cenę, czyli kosztem blokowania przejścia. Jeżeli przy drzwiach jest ciasno, przesadna kurtuazja może doprowadzić do zatoru.

Wchodząc do świątyni, nie wpychamy się pierwsi, żeby zająć wygodne miejsce. Osoby młode i zdrowe powinny ustępować starszym i chorym. Przepychanki przed kościołem, wewnątrz czy w przejściu świątyni są niedopuszczalne. Niedopuszczalne są też utarczki słowne.

Zob. TAK RODZINIE, NR 2 (68) LUTY 2013

 

Jak Cię widzą, tak Cię piszą

 

Kiedyś strój był wyrazem przynależności stanowej. Dzisiaj, z racji większej swobody obyczajów, mówi nam więcej o danym człowieku, o jego osobowości, charakterze, temperamencie, preferencjach itd. Wśród młodych strój stał się także sposobem manifestowania przynależności do określonej grupy społecznej, tak zwanej subkultury. Ta chęć wyróżnienia się jest czymś naturalnym. Nadal jednak obowiązują pewne zasady, które warto znać i których należy przestrzegać. Kultura osobista to umiejętność właściwego doboru stroju do sytuacji.

Poniżej kilka przykładów:

Bal maturalny, czyli właściwie studniówka – zarówno dziewczęta, jak i chłopców obowiązuje strój galowy względnie szykowny (pomimo lansowania tezy, że taki sposób ubioru jest już „passé”).

Teatr – obowiązuje strój elegancki, wieczorowy (wiele zależy też od tego, czy jest to uroczysta premiera – wtedy obowiązuje strój galowy, czy zwykły spektakl – wtedy wystarczy strój wyjściowy).

Praca – przede wszystkim zgodnie z wymogami stanowiska pracy i pełnionej funkcji. Ogólnie – czysto, świeżo i schludnie, czyli strój w miarę stonowany, bez przesadnej elegancji (do pracy nie stroimy się, chyba że wymaga tego sytuacja).

Szkoła – niektóre szkoły praktykują własny krój mundurków szkolnych. W pozostałych przypadkach młodzieży obojga płci można jedynie doradzać ubiór praktyczny, wygodny i czysty z równoczesnym zachowaniem stosownego umiaru (bez przesadnej ekstrawagancji).

Kościół – dawniej podczas Mszy świętej obowiązywał strój odświętny. Współcześnie odchodzi się od tego, ale pomimo wszystko do kościoła powinno ubierać się porządnie, bez nonszalancji.

Zob. TAK RODZINIE, NR 4 (70) KWIECIEŃ 2013

 

Przechodzenie na "ty"

 

Po imieniu czy proszę pani, proszę pana? Jak zwracać się np. do szefa w pracy?

Z przechodzeniem na TY trzeba być niezwykle ostrożnym. Rządzi tu następująca zasada:

Proponować (a nie przechodzić bezceremonialnie!) może: ważniejszy mniej ważnemu. A w przypadku osób równorzędnych: starszy – młodszemu, kobieta – mężczyźnie. To znaczy, że kobieta zajmująca kierownicze stanowisko w firmie może zaproponować młodszym pracownikom, zarówno kobietom, jak i mężczyznom, żeby zwracali się do niej po imieniu. Zawsze należy zaproponować możliwość zwracania się po imieniu. Bezceremonialne przechodzenie na TY jest uważane za nietakt. Wyjątkiem są tu niektóre zawody: żołnierz, policjant, strażak itp., gdzie panuje swoista etykieta i gdzie wszyscy zwracają się do siebie po imieniu.

Każdy człowiek zasługuje na szacunek. Powinno być to szczególnie ważne dla ludzi wierzących, gdyż również w ten sposób okazują oni swoją miłość bliźniemu. Jesteśmy dziećmi Jednego Ojca, a dla siebie nawzajem braćmi i siostrami. Pamiętajmy o tym.

Zob. TAK RODZINIE, NR 6 (72) CZERWIEC 2013

 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Lutczy 2019

 

1.     Pomoc w przygotowaniu spotkania opłatkowego w ZS im. Św. Rodziny w Lutczy /kontakt ze sponsorami oraz rodzicami uczniów/.

2.     Dzień Skupienia w Gorlicach. Temat; Misja Ducha Świętego w zadaniach i powołaniu małżeństwa i rodziny.

3.     Przedstawiciele koła na filmach „Miłość i Miłosierdzie oraz Tajemnica Ojca Pio” /marzec, wrzesień/.

4.     Przygotowanie rozważań nabożeństwa Drogi Krzyżowej i udział członków w Wielkim Poście i w Święto Podwyższenia Krzyża. /kwiecień, wrzesień/.

5.     Rozpropagowanie materiałów wyborczych do Parlamentu Europejskiego oraz Parlamentu Rzeczypospolitej Polski.

6.     Przygotowanie spotkania z okazji małżeńskich jubileuszy 25 i 50-lecia Sakramentu małżeństwa.

7.     Wykonanie wieńca dożynkowego na uroczystość Odpustową i z okazji jubileuszy kapłańskich Księży Rodaków.

8.     Rozważanie różańcowe na nabożeństwie październikowym.

9.     Zorganizowanie wyjazdu grupy parafian na film „Nieplanowane”.

10. Dzięki zaangażowaniu naszych kapłanów wydawana jest dla parafian comiesięczna gazetka: „Z Lutczy”.

11. Dziękując Bogu za otrzymane łaski  w ciągu roku, składamy Bóg zapłać wszystkim, którzy angażowali się
w działalność Parafialnego Koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich (SRK) w Lutczy.

Prezes SRK w Lutczy – Zofia Dzika

 

Sprawozdanie Parafialnego Zespołu Caritas w Lutczy za rok 2019.

 

„Tak jak Bóg daje dobre rzeczy za darmo, tak i my winniśmy dawać za darmo potrzebującym” - Matka Teresa z Kalkuty.

Parafialny Zespół Caritas w Lutczy im. św. Rity składa się z 13 osób z poszczególnych dziesiątków.

Praca parafialnego zespołu Caritas polega na wsparciu rzeczowym, finansowym i duchowym. Staramy się dostrzegać bieżące, zmieniające się ciągle sytuacje poszczególnych rodzin , osób samotnych i chorych.

W minionym roku nasze dzieło objęło następujące działania pozyskania środków i ich wydatkowania:

- zbiórka do puszek w pierwszą niedzielę miesiąca

- wpłaty na konto bankowe

- część skarbonek wielkopostnych

- sprzedaż baranków wielkanocnych

- sprzedaż świec wigilijnych „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”

- zbiórka na leczenie naszego parafianina

Środki te przeznaczone zostały na zakup 4,5 tony węgla , leki dla chorych, na żywność oraz na wózek inwalidzki ze zbiórki w 2018 roku.

Pomoc rzeczową w postaci zbiórki żywności i środków czystości w sklepach naszej parafii  dwa razy do roku, przed świętami Zmartwychwstania Pańskiego oraz Bożego Narodzenia z których przygotowaliśmy 18 paczek dla rodzin i osób samotnych.

Rok rozpoczęto saldem dodatnim. Przychody wyniosły 8 911,42 zł. Wydatki łącznie wyniosły 10 920,17 zł. Rok zakończono saldem dodatnim.

Największe słowa uznania i podziękowania składamy naszym Parafianom, którzy hojnie wspierają dzieło pomocy potrzebującym słowem, modlitwą, działaniem oraz materialnie.

Wszystkich chętnych którzy chcieliby poświęcić trochę czasu osobom potrzebującym , zapraszamy do współpracy i prosimy o kontakt z członkami Parafialnego Zespołu Caritas.

BÓG ZAPŁAĆ – Parafialny Zespół Caritas.

 

O piękno dla Pana Jezusa w styczniu troszczyli się:

 

Kościół parafialny

 

4 I 2020: 100, 103a, 103, 105.

7 I: 100, 103a, 103, 105.

11 I: 119, 120, 121, 124, 125, 130, 131, 133.

13 I: 119, 124, 125, 130, 131, 133.

18 I: 138, 139, 140, 146, 152, 153, 154a.

20 I: 140, 152, 153, 154a.

25 I: 154, 155, 168, 169, 169a.

27 I: 154, 155, 158a, 168, 169.

1 II: 171a, 171, 172, 174, 176, 178, 178a, 181.

 

Kościół zabytkowy

 

4 I 2020 – 475 i 470. 11 I – 465 i 467. 18 I – 461 i 462. 25 I – 459 i 460. 1 II – 457 i 458.

 

O piękno dla Jezusa w lutym prosimy:

 

w świątyni parafialnej:

 

 

8 i 10 II: 182, 184, 186a, 194, 194a, 200, 203, 206.

15 i 17 II: 208, 210, 214, 217, 218.

22 i 24 II: 219, 221, 228, 232, 234, 235, 238, 239.

29 II i 2 III: 242, 243, 248, 253, 258, 260.

7 i 9 III: 262, 263, 267a, 267, 269, 271, 275.

 

w świątyni zabytkowej:

 

8 II – 454 i 456. 15 II – 451a i 451. 22 II – 444 i 448. 29 II – 439 i 440. 7 III – 436 i 438.

Serdeczne Bóg zapłać za ubieranie i sprzątanie naszych świątyń, w których ciągle przebywa żywy BÓG.