numery archiwalne

 

"Czyż może być coś dobrego ...

Z Lutczy

Chodź i zobacz" /J 1,46/

Gazeta  Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Koła Parafialnego w Lutczy           Nr   237   Czerwiec   2017

 

 

Polska odnowiła zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi

 

Z udziałem Episkopatu Polski, prezydenta Andrzeja Dudy oraz premier Beaty Szydło, została odprawiona w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach uroczysta Msza św., w trakcie której odnowiono Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi w 100-lecia objawień fatimskich, a także 20. rocznicy pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Zakopanem.

Pierwotny akt poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi miał miejsce 8 września 1946 roku na Jasnej Górze.

Uroczysty akt będzie następnie podejmowany przez poszczególne diecezje i wspólnoty parafialne 8 września 2017 r.

Nie ma innego państwa na świecie, jak Polska, która ma w swojej tożsamości to, że jest narodem katolickim. Polska zrodziła się przez chrzest. Bez Kościoła, bez religii katolickiej nie ma Polski.

Akt poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi (fragmenty).

O Święta i Niepokalana Dziewico!

Jakimi pochwałami zdołamy wysławić Ciebie, która zamknęłaś w swym łonie Tego, którego niebiosa ogarnąć nie mogą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona.

Oto mija już sto lat od Twojego objawienia się trojgu dzieciom w Fatimie, gdzie prosiłaś o modlitwę i pokutę za grzeszników oraz o nawrócenie. Dzisiaj stajemy przed Tobą my, polscy biskupi, duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego, wierni świeccy i zwracamy się do Twego Niepokalanego Serca, postanawiając rzetelnie odpowiedzieć na Twoją prośbę. (...)

Matko Świętej Rodziny z Nazaretu, bądź opiekunką polskich rodzin. Chcemy uczynić wszystko co niezbędne, by bronić godności kobiety i wspomagać małżonków w wiernym wytrwaniu w świętym związku sakramentalnym. Zobowiązujemy się bronić związku małżeńskiego ustanowionego przez Boga i nie dawać posłuchu podszeptom złego ducha, zachęcającego nas do nadużywania wolności i do realizowania źle rozumianej tolerancji. (...) Chcemy, aby wszyscy małżonkowie objawiali swoim życiem Bożą miłość, a dzieci i młodzież nie utraciły wiary i nie zostały dotknięte zepsuciem moralnym. (...)

Przyrzekamy uczynić wszystko, aby w naszym życiu osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym realizowała się nie nasza własna wola, ale wola Twojego Syna.

Poświęcając się Twemu Niepokalanemu Sercu, pragniemy jak najściślej zjednoczyć się z Tobą, Najświętsza Dziewico, oddając się Chrystusowi – jedynemu Zbawicielowi, który żyje i króluje na wieki wieków.

Amen.

 

Grzech niszczy ludzi i świat

 

W trakcie pierwszego objawienia Pani z Nieba prosiła dzieci, by przychodziły w to samo miejsce każdego 13 dnia miesiąca. Dzieci się chętnie zgodziły i przyszły po miesiącu, 13 czerwca 1917 roku. Stojąc przed dębem w dolinie Cova da Iria, oczekiwały na Maryję. Ten dzień tak wspominała po latach Łucja: „Tego dnia po odmówieniu różańca z Hiacyntą, Franciszkiem i innymi osobami, które były obecne, zobaczyliśmy znowu odblask światła, które się zbliżało (to cośmy nazwali błyskawicą), i następnie ponad dębem skalnym Matkę Bożą, zupełnie podobną do postaci z maja”.

– „Czego Pani sobie życzy ode mnie?” – zapytała Łucja.

– „Chcę, żebyście przyszli tutaj dnia 13 przyszłego miesiąca, żebyście codziennie odmawiali różaniec i nauczyli się czytać. Później wam powiem, czego chcę”.

A na zakończenie przesłania powiedziała do Łucji:

– „(...) moja córko! Cierpisz bardzo? Nie trać odwagi. Nigdy cię nie opuszczę, moje Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką i drogą, która cię zaprowadzi do Boga”.

 

Grzeszne ideologie

 

Na czym polegają grzeszne ideologie? Na tym, że przedstawiają życie społeczne jako struktury grzechu. Zakładają one, że nie można żyć zgodnie z sumieniem, nie można wprowadzać wolności religijnej i własnych przekonań moralnych. Ideologia wytwarza schemat, a co trzeba podkreślić – nierealny schemat ludzkich zachowań, według którego mogą i powinni postępować ludzie. Te normy stworzone w ideologii, niszczące dla życia społecznego, zagrażają społecznościom, ale są narzucane w różny sposób. Jakie to mogą być ideologie? Na przykład ideologia totalnej wojny – wszyscy mają być w stanie wojny ze wszystkimi: kobiety mają walczyć z mężczyznami, dzieci z rodzicami, pracownicy z przedsiębiorcami, rolnicy z robotnikami, politycy z politykami, rządzący z narodem, duchowni z wiernymi. Życie to walka – mówią ideolodzy – która prowadzić ma do jakiegoś wyidealizowanego stanu, w którym znikną wszystkie różnice pomiędzy ludźmi i nastanie absolutna równość. W tej walce – nazywanej przez marksistów „rewolucją” – wszystkie chwyty są dozwolone. Można wszczynać wojny, zabijać tysiące a nawet miliony, można ludzi niszczyć psychicznie, torturować, matkom odbierać dzieci, rujnować miasta, zabytki i cmentarze, bo cel uświęca środki. Celem jest powszechny dobrobyt osiągnięty na drodze rewolucyjnej walki. Można donosić, kłamać, mordować, zdradzać; można zakładać obozy śmierci, wysyłać na „nieludzką ziemię”, przewozić ludzi w czasie gigantycznych mrozów w bydlęcych wagonach; można strzelać na ulicach, śledzić wszystkich i każdego, stworzyć specjalne organy zorganizowanego kłamstwa, by przejąć kontrolę nad społeczeństwem. W imię tej walki można kontrolować cały system nauki i niszczyć wszystkich oraz każdego, kto ma inne zdanie, kto wykracza poza schemat, kto chociażby myśli inaczej i szuka wolności religijnej czy poglądowej.

Taka ideologia w czasach Fatimy doprowadziła do przewrotu w Rosji. Już Lenin założył pierwszy obóz śmierci w Moskwie. Potem myślących inaczej wysyłano na Syberię, torturowano, znęcano się i zabijano. Do dziś budzą lęk wymyślne systemy tortur wytworzone w Rosji Radzieckiej i Związku Radzieckim, a praktykowane przez tamtejszą służbę bezpieczeństwa. Jakiś przykład? Dziesiątki milionów ludzi w łagrach i na Syberii, w których kobiety w ciąży ścinały drzewa w temperaturze minus 40oC. Około sto milionów zabitych na całym świecie przez marksistów w XX wieku. Wyroki poprzez strzał w tył głowy wykonano w latach rządów Stalina na grupie około 1,5 miliona ludzi – także dzieci i kobiet. Bestialstwo w więzieniach i w trakcie przesłuchań, gdzie więźniowie całymi tygodniami byli przesłuchiwani nago, polewani lodowatą wodą, siedzieli na odwróconych krzesłach, polewano ich dłonie wrzątkiem, by potem zedrzeć z nich skórę na „białe rękawiczki”. Innych trzymano w skrajnie małych i niskich „ślepych” celach, miesiącami bez dostępu do światła. Jeszcze innych przetaczano nagich we wnętrzu beczek naszpikowanych skierowanymi do środka gwoździami. Oto owoce zbrodniczych ideologii: zamordowani ludzie pochowani na śmietnikach, zniszczone życiorysy, złamane historie, pęknięte rodziny i ucięte tradycje społeczne. A za tym wszystkim zniszczony lub zamordowany człowiek. Obok nich ich oprawcy – uważający się za bezkarnych dobroczyńców świata lub nowe elity zrekonstruowanych społeczeństw.

 

Bóg ratuje człowieka

 

Bóg widzi, jak człowiek popada w destrukcję zła. I postanawia ratować człowieka. To, co przede wszystkim zrobił, to objawiał swą dobroć, wyciągał przez proroków ręce ku ludziom, a w czasach ostatecznych dokonał odkupienia przez swego Syna. Ale nie wszyscy ludzie pozwolili Bogu, by śmierć Jezusa i Jego zmartwychwstanie przyniosło w nich owoc wolności. Nadal odrzucają Boga. I dlatego Fatima: Bóg upomina się o człowieka. Przez Maryję przypomina nam wszystkim, że grzech nas niszczy, że grzeszne ideologie niszczą świat i tworzą struktury grzechu. A Bóg chce, byśmy byli prawdziwie szczęśliwi.

 

Ks. Dariusz Tułowiecki

 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 

W czasie Misji Ewangelizacyjnych 22 do 28 maja 2017 r. prowadzonych przez Ojców Redemptorystów. Ksiądz Eugeniusz w sobotę wieczorem 27 maja szczególne zaakcentował nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Zapraszamy czcicieli Matki Bożej w środy na godz. 18.00 /17.00/. Wcześniej pół godziny można skorzystać z indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu i spowiedzi świętej.

W czasie nowenny modlimy się także w intencjach, które można składać do skrzynki znajdującej się przy figurze Matki Bożej Fatimskiej, przy głównym wejściu do kościoła, po prawej stronie, na pierwszym filarze. Tam też, znajdują się kartki, na których można wypisać swoje prośby i podziękowania.

Serdecznie zapraszamy w środy wieczorem do kościoła parafialnego, aby u Matki Bożej Nieustającej Pomocy wypraszać potrzebne łaski dla siebie oraz swoich bliskich, a także dziękować za wielorakie otrzymane łaski. Jest to też sposobny moment, aby to wszystko co nosimy w naszych sercach, przedstawić Maryi, wypowiedzieć i wyżalić się z tych codziennych trudów życia, które nam towarzyszą.

Ona Najlepsza z Matek, wysłucha nas, zrozumie i pośpieszy nam z pomocą, bo przecież jesteśmy Jej ukochanymi dziećmi. Ona czeka z utęsknieniem, na każdego z nas, bo kocha nas i jest naszą Matką. Nie pozwalajmy Jej czekać na siebie, ale co środę śpieszmy na spotkanie z Nią – nieustannie pomagać nam gotową.

 

Serdecznie zapraszamy w Boże Ciało - czwartek 15 czerwca 2017 r.

 

Pierwsza Msza św. o 8.30 i po niej procesja Eucharystyczna trasą drogi krzyżowej w plenerze czyli z kościoła parafialnego do zabytkowego.

Po zakończeniu procesji Msza Święta w kościele zabytkowym. Po południu Msza św. o 15.00.

 

Wiele jest ścieżek, ale jedna Droga

Z Listu św. Klemensa I, papieża, do Koryntian

 

Oto jest droga, umiłowani, na której znajdujemy nasze zbawienie - Jezusa Chrystusa, arcykapłana naszych ofiar, orędownika i wspomożyciela w naszych słabościach.

Przez Niego oglądamy wysokości niebios, przez Niego dostrzegamy nieskalane i dostojne oblicze Boga; przez Niego otworzyło się spojrzenie naszego serca; przez Niego nasz umysł, pogrążony w mrokach niewiedzy rozkwita w jasności. Przez Niego dał nam Pan zakosztować nieśmiertelnej mądrości, On zaś "jest odblaskiem Jego chwały, o tyle wyższy od aniołów, o ile odziedziczył wyższe od nich imię".

Mężowie bracia, walczmy ze wszystkich sił pod znakiem Jego nieposzlakowanych przykazań!

Przypatrzmy się tym, którzy służą pod rozkazami naszych wodzów, jak porządnie, posłusznie i z oddaniem spełniają to, co im polecono. Nie wszyscy są prefektami czy trybunami, setnikami czy też pięćdziesiętnikami, ale każdy z nich spełnia na swym stanowisku rozkazy cesarza i wodza. Tak więc przełożeni potrzebują podwładnych, a podwładni przełożonych: wszyscy oni uzupełniają się wzajemnie i stąd wynika pożytek.

Innym przykładem niech będzie nasze ciało. Głowa nic nie znaczy bez nóg ani nogi bez głowy. Nawet najmniejsze członki w naszym ciele są konieczne i użyteczne dla całego ciała; co więcej, wszystkie członki są współzależne jedne od drugich i wszystkie razem tworzą jedną całość i zapewniają jej istnienie.

A więc i my wszyscy trwajmy w Jezusie Chrystusie i niech każdy służy swojemu bratu w miarę daru łaski, jaki otrzymał.

Silny niech broni słabego, a ten niech uszanuje silnego; bogaty niech wspiera ubogiego, a ubogi niech dziękuje Bogu, że dał mu opiekuna, który go ratuje w niedostatku. Mądry niech okazuje swoją mądrość nie w słowach, lecz w dobrych uczynkach, a pokorny niech nie daje świadectwa o sobie, lecz zostawi to innym. Ten, kto żyje w czystości, niech się tym nie chwali i niech wie, że ten dar jest mu dany przez Pana.

Rozważmy, z czego zostaliśmy utworzeni i jacy przyszliśmy na ten świat. Rozważmy, skąd nas wywiódł i z jakich ciemności wyprowadził nas na swój świat Ten, który nas stworzył i ukształtował. Przygotował On dla nas swoje dobrodziejstwa jeszcze przed naszym narodzeniem.

Wszystko więc, co mamy, otrzymujemy od Niego i dlatego Jemu powinniśmy za to wszystko dzięki składać; Jemu chwała na wieki wieków. Amen.

św. Klemens

Chrystus jest Głową Ciała, czyli Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych. W Nim zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił z martwych. W Nim bowiem mieszka cała Pełnia: Bóstwo na sposób ciała. W Nim zostaliście napełnieni, z Nim pogrzebani w chrzcie.

Módlmy się. Boże, Tobie zawdzięczamy zbawienie i prawdziwą wolność, wysłuchaj nasze błagania i spraw, aby odkupieni Krwią Chrystusa od Ciebie czerpali życie i w Tobie znaleźli wieczne szczęście. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Maryja sama obejmuje Tego, którego cały świat nie może ogarnąć

Maryja prawdziwie stała się dla nas niebem, ponieważ nosiła Bóstwo, które Chrystus bez oddalania się od ojcowskiej chwały zamknął w wąskich granicach ciała, aby ludzi wynieść do wyższej godności. Jedynie Ją wybrał z całej rzeszy dziewic, aby była narzędziem naszego zbawienia.

W Niej właśnie znalazły spełnienie przepowiednie sprawiedliwych i wszystkich proroków. Z Niej wyszła owa najjaśniejsza Gwiazda, za przewodem której lud kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką.

Maryja jak najsłuszniej może być nazywana różnymi imionami. Sama bowiem jest świątynią Syna Bożego, który w całkowicie odmienny sposób z Niej wyszedł, niż wcześniej wszedł; mianowicie gdy wszedł do łona bez ciała, to potem ukazał się przyobleczony w ciało.

Ona jest właśnie owym tajemniczym niebem, w którym Król królów zasiadł jak na swoim tronie, z niego zszedł na ziemię, ujawniac pewien ziemski wygląd i podobieństwo.

Ona jest właśnie krzewem winnym wydającym owoc o przyjemnej woni; było konieczne, aby jego owoc od drzewa zaczerpnął swoje podobieństwo, ponieważ bardzo różnił się od natury drzewa.

Ona jest właśnie źródłem wypływającym spod domu Pańskiego, ze źródła tego wypłynęły dla spragnionych strumienie wody żywej. Jeśli ktoś nimi przynajmniej wargi nawilży, nie będzie pragnął na wieki.

Błądzi zaś każdy, umiłowani, ktokolwiek sądzi, iż dzień odkupienia Maryi może być porównany z dniem stworzenia. Na początku bowiem ziemia została stworzona, przez dzień odkupienia - odnowiona. Na początku z powodu przestępstwa Adama została przeklęta w swoim działaniu, przez dzień zaś odkupienia zostały jej przywrócone pokój i bezpieczeństwo. Na początku z powodu występku pierwszych rodziców śmierć przeszła na wszystkich ludzi, teraz zaś zostaliśmy przeniesieni ze śmierci do życia. Na początku wąż, zdobywszy wpierw posłuszeństwo Ewy, rozprowadził potem truciznę po całym ciele. Obecnie Maryja poprzez posłuszeństwo przyjęła Obrońcę wiecznej szczęśliwości. Zmysł słuchu więc, który był narzędziem śmierci, okazał się zarazem narzędziem życia.

Oto Ten, który zasiada ponad Cherubinami, podtrzymywany jest niewieścimi ramionami. Maryja sama obejmuje Tego, którego cały świat nie może ogarnąć; Tego, którego boją się Trony i Panowania, kołysze dziewczyna. Oto na dziewiczych kolanach zasiada Ten, którego tron na wieki wieków; dziecięcymi stopkami dotyka Ją Ten, którego podnóżkiem pod stopy jest ziemia.

Kazanie św. Efrema Syryjskiego, diakona

Uradowało się serce Dziewicy: przy zwiastowaniu Anioła poczęła Bożą tajemnicę. Wtedy do swego czystego łona przyjęła Najpiękniejszego z synów ludzkich. I błogosławiona na wieki, zrodziła nam Boga-Człowieka. Czyste łono staje się świątynią Boga: mocą słowa nieskalana Dziewica poczęła Syna.

Módlmy się. Boże, Ty Rodzicielkę Twojego Syna ustanowiłeś także naszą Matką, spraw, abyśmy nieustannie trwając w pokucie i na modlitwie za zbawienie świata, mogli coraz skuteczniej szerzyć królestwo Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

O piękno dla Pana Jezusa w kwietniu troszczyli się:

 

Kościół parafialny

 

8 V: 787, 788, 795, 796.

8, 9 i 10 V: z rodzin dzieci klas II Szkół Podstawowych razem 35 osób.

13 V: Domaradz 41i z Lutczy: 110, 171, 235, 327, 456, 504, 636, 723, 735, 788, 795, 812, 929.

15 V: 235, 289, 305, 395, 502, 504, 636, 788, 795, 812.

20 V: 800, 802, 808, 809, 811, 812, 815a, 815.

22 V: 800, 802, 808, 809, 811, 815.

27 V: 816a, 817, 820, 824, 826, 831, 838, 853.

29 V: 816a, 817, 820, 824, 826, 831, 853.

3 VI: 836, 842a, 847, 849, 852, 859, 866.

6 VI: 836, 849, 852, 859, 966.

 

Kościół zabytkowy

 

13 V – 277 i 280. 20 V – 470 i 475. 27 V – 465 i 467. 3 VI – 460 i 462.

 

O piękno dla Jezusa w maju prosimy

 

w kościele parafialnym:

 

10 i 12 VI: 867 Wnęk, 868 Pietrasz, 869 Lubas, 872 Turoń, 872a Turoń, 875 Szewczyk, 876 Jakubczyk, 886 Krupski, 889 Chrząstek, 892 Krupa.

17 i 19 VI: 896 Korzeń, 898a Sikora, 898 Sikora, 899 Noster, 901 Kielar, 903 Książek, 906b Pitera, 907a Pyra, 910 Gosztyła.

24 i 26 VI: 916 Bąbaś, 913 Szostak, 919a Bober, 919b Dobrowolski, 921 Bober, 924 Duplaga, 925 Bober, 928 Smela.

1 i 3 VII: 929 Dudek, 931 Migalska, 935 Ścibor, 936 Kurcoń, 937 Masełek, 942, Pitera, 944 Wnęk, 953 Kusz.

8 i 10 VII: 960 Noster, 961 Bara, 964 Szostak, 965 Bryś, 966 Koza, 969 Mandela, 976 Kowalski, 979 Pełdyjak.

 

w kościele zabytkowym:

 

10 VI – 460 Krochmal, 459 Bosek. 17 VI – 458 Pitera i 457 Pitera. 24 VI – 456 Jarosz i 454 Pyra. 1 VII – 451a Dudek i 451 Cynar. 8 VII – 449 Pitera i 448 Wesołowski.  

Serdeczne Bóg zapłać rodzinom dzieci z klas drugich i trzecich Szkół Podstawowych za przygotowanie świątyni i otoczenia na uroczystości Pierwszej Komunii Świętej.

Także serdeczne Bóg zapłać wszystkim za wszelkie przygotowania związane z prymicjami, w dniu 4 czerwca 2017 r., ks. Sławomira Lubasa – naszego rodaka.