"Czyż może być coś dobrego ...

Z Lutczy

Chodź i zobacz" /J 1,46/

Gazeta  Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Koła Parafialnego w Lutczy    Nr   271 i 272  IV i V  2020

 

AKT ZAWIERZENIA POLSKI

NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA
I MATCE BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI

 

Boże, Ojcze Wszechmogący, bogaty w Miłosierdzie, bądź uwielbiony w tajemnicy Twojej Miłości, objawionej przez Syna w Duchu Świętym.

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata. Dziękujemy Ci za Twoją ofiarną miłość, która w tajemnicy Ukrzyżowania i Zmartwychwstania stała się miłością zwycięską.

Duchu Święty, Duchu Prawdy, miłości, mocy i świadectwa, prowadź nas.

Gdy zbliża się 100. rocznica Cudu Nad Wisłą – który w sierpniu 1920 roku za przyczyną Najświętszej Maryi Panny ocalił naszą Ojczyznę i cywilizację europejską od bolszewickiego panowania - my, Pasterze Kościoła w Polsce, podobnie jak nasi Poprzednicy przybywamy na Jasną Górę. To tutaj od pokoleń uczymy się, że królowanie Chrystusa, a wraz z Nim Maryi, Królowej Polski, obejmuje w sposób szczególny również służbę Narodowi. Tutaj - na Jasnej Górze - uświadamiamy sobie wyraźniej odpowiedzialność za chrześcijańskie dziedzictwo na polskiej ziemi. Potrzebę wspólnej troski wszystkich warstw społecznych nie tylko za materialne, ale także za duchowe dobro naszej Ojczyzny.

W tym szczególnym roku dziękujemy za 100. rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II, który dostrzegał w Maryi wzór niezawodnej nadziei ogarniającej całego człowieka. Dziękujemy również za decyzję o beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który przypominał nam, że nie wystarczy patrzeć w czyste, zranione oblicze Matki, ale trzeba też, aby nasz Naród wyczytał w Jej oczach wszystko, co jest potrzebne dla odnowy polskich sumień.

Wraz z Maryją, Bogurodzicą Dziewicą, Królową Polski i Świętymi Patronami, błagamy o ratunek dla naszej Ojczyzny w jej dzisiejszym trudnym doświadczeniu.

W duchu Aktu Zawierzenia przez Biskupów Polskich sprzed 100 laty, wyznajemy „w prawdzie i pokorze, że niewdzięcznością naszą i grzechami zasłużyliśmy na Twoją karę, ale przez zasługi naszych Świętych Patronów, przez krew męczeńską przelaną dla wiary przez braci naszych, za przyczyną Królowej Korony Polskiej, Twojej Rodzicielki, a naszej ukochanej Matki Częstochowskiej, błagamy Cię, racz nam darować nasze winy”. Prosimy Cię, przebacz nam nasze grzechy przeciwko życiu, bezczeszczenie Twojej eucharystycznej Obecności, bluźnierstwa wobec Twojej Najświętszej Matki i Jej wizerunków oraz wszelki grzech niezgody. „Przemień serca nasze na wzór Twojego Boskiego Serca; przemień nas potęgą Twojej wszechmocnej łaski a z obojętnych i letnich uczyń nas gorliwymi i gorącymi, z małodusznych mężnymi i spraw, abyśmy już wszyscy odtąd trwali w wiernej służbie Twojej i nigdy Cię nie opuścili”.

Najświętsze Serce Jezusa, Tobie zawierzamy Kościół na polskiej ziemi, wszystkie jego stany i powołania: duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego, wszystkich wiernych, którzy „Polskę stanowią” w kraju i poza jego granicami. Oddal od nas wszelką zarazę błędów i grzechów, pandemię koronawirusa, grożącą nam suszę, jak również kryzys ekonomiczny i związane z tym bezrobocie. Te nasze prośby ośmielamy się zanieść do Ciebie przez szczególne wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, która jest naszą Przedziwną Pomocą i Obroną.

Bogurodzico Dziewico, Królowo Polski i nasza Jasnogórska Matko! Ku Tobie wznosi się dzisiaj nasza ufna modlitwa, która zespala serca wszystkich Polaków. Przyjmij godziwe pragnienia Twoich dzieci, którymi opiekowałaś się zawsze z macierzyńską troską. Twoimi jesteśmy i Twoimi pragniemy pozostać. Towarzysz nam w codziennej wędrówce naszego życia, bądź Przewodniczką, błagającą i niezwyciężoną Mocą.

Maryjo! Pragniemy w tej modlitwie przywołać solidarny Akt Zawierzenia świata, Kościoła a także naszej Ojczyzny, który w dniu 25 kwietnia 2020 r., wypowiadał Pasterz Kościoła Portugalskiego w Fatimie. Dzisiaj zawierzamy Tobie naszą Ojczyznę i Naród, wszystkich Polaków żyjących w Ojczyźnie i na obczyźnie. Tobie zawierzamy całe nasze życie, wszystkie nasze radości i cierpienia, wszystko czym jesteśmy i co posiadamy, całą naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Uproś nam wszystkim obiecanego Ducha Świętego, aby ponownie zstąpił i odnowił oblicze tej Ziemi.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje!

Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami. Amen 

 

W Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, 2020 r.

 

Kard. Sarah: udostępniać Eucharystię, ale bez profanacji

Nikt nie może powstrzymać kapłana od słuchania spowiedzi czy udzielania Komunii. A zatem nawet jeśli wierni nie mogą uczestniczyć we Mszy św., mogą prosić o spowiedź i Komunię - powiedział prefekt watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Kard. Robert Sarah odniósł do sytuacji we Włoszech, gdzie od niemal dwóch miesięcy wierni nie mogą uczestniczyć w Eucharystii. Co więcej, rządowe dekrety o rozluźnieniu sanitarnych obostrzeń nadal nie przewidują publicznych liturgii. Episkopat prowadzi jednak z rządem negocjacje dotyczące bezpiecznego sprawowania Eucharystii, w tym udzielania Komunii.

Odnosząc się do medialnych informacji na ten temat kard. Sarah podkreślił, że przywrócenie Eucharystii nie może się odbywać kosztem profanacji. Najświętszy Sakrament trzeba traktować w sposób godny Boga. Nie do przyjęcia jest więc na przykład pomysł, by Hostie były udostępniane w plastikowym opakowaniu na zasadzie samoobsługi czy Komunii na wynos. „Nie możemy traktować Eucharystii jak banalnego przedmiotu. Nie jesteśmy w supermarkecie” - powiedział kard. Sarah w wywiadzie dla portalu Nuova Bussola Quotidiana. Podkreślił on, że nawet jeśli brak dostępu do Eucharystii powoduje cierpienie, to sam sposób udzielania Komunii nie podlega negocjacji. Przypomniał, że w Kościele nadal obowiązuje zasada, że wierny ma wolność wyboru w sposobie przyjmowania Komunii na rękę bądź do ust. Ta reguła musi być uszanowana - powiedział szef watykańskiej dykasterii odpowiedzialnej za liturgię i sakramenty.

Podkreślił on również, że nie powinniśmy się przyzwyczajać do Mszy w telewizji czy w internecie. Bóg się wcielił, nie jest rzeczywistością wirtualną - przypomniał kard. Sarah, dodając, że takie liturgie są też szkodliwe dla samych kapłanów. „Podczas Mszy mają oni patrzeć na Boga, a tymczasem przyzwyczajają się do patrzenia na kamerę, jakby to był jakiś spektakl. Tak dłużej być nie może” - powiedział watykański purpurat. Zastrzegł zarazem, że nie powinniśmy się dziwić iż diabeł w sposób szczególny atakuje dziś Eucharystię. Ona jest bowiem sercem życia Kościoła. „Jestem jednak przekonany - dodał kard. Sarah - że głównym problemem jest wiara kapłanów. Gdyby kapłani byli świadomi, czym jest Eucharystia, to niektóre sposoby jej sprawowania i niektóre hipotezy na temat udzielania Komunii w ogóle nie przyszłyby im do głowy. Jezusa nie wolno traktować w ten sposób”. Przestrzegł on również przed naśladowaniem tego, co dzieje się w niemieckim Kościele. Robi się tam wiele rzeczy, które nie mają nic wspólnego z wiarą katolicką, lecz są protestantyzmem.

Krzysztof Bronk/vaticannews.va / Watykan

Komunia duchowa

 

„Dziwnie głęboko bowiem przez taką komunię duchową miłość Pan Jezusa do serca się wyraża i ile razy przysposabiamy się do przyjęcia Go, nigdy On nie zaniecha, różnymi sposobami, dla nas niezrozumiałymi, udzielić nam łask i darów swoich „ – Św. Teres od Dzieciątka Jezus, Droga Doskonałości, r. 35.

Wtedy, gdy przyjęcie Ciała Pana Jezusa jest niemożliwe, można okazać dowody miłości poprzez duchowe pragnienie przyjęcia Zbawiciela do swojego serca. Pożytki z komunii duchowej są ogromne. Przyjmując Ją, postępuje się w miłości Bożej, zdobywa umocnienie w cierpieniu i samotności, pomnaża łaski Boże. Święty Maksymilian Maria Kolbe przyrzekł przyjmować Komunię duchową przynajmniej co 15 minut.

„Dziś moja dusza przygotowuje się do Komunii Świętej jako na ucztę weselną, gdzie wszyscy uczestnicy jaśnieją niewymowną pięknością. I ja jestem na tę ucztę zaproszona, lecz nie widzę w sobie tej piękności, ale przepaść nędzy. I choć nie czuję się godna zasiąść do stołu, to jednak wsunę się pod stół i u stóp Jezusa żebrać będę choć o okruszyny, które spadają pod stół. Znam Miłosierdzie Twoje, dlatego zbliżam się do Ciebie, Jezu, bo prędzej zabraknie nędzy mojej, aniżeli się wyczerpie litość z Twojego Serca. Dlatego w dniu dzisiejszym obudzać będę ufność w Miłosierdzie Boże” Dzienniczek nr 1827.

Święty Jan Paweł II zachęcał do Komunii duchowej, aby pielęgnować w sercu stałe pragnienie sakramentu Eucharystii, gdyż praktyka ta jest od wieków zakorzeniona w Kościele i zalecana przez świętych mistrzów życia duchowego.

 

Żal za grzechy i zaproszenie Pana Jezusa do swojego serca

 

„Panie Jezu, proszę Cię, nie zważaj na moją niegodność, ale wstąp do mojej duszy”.

„Panie co mieszkasz na wysokim niebie. Do Ciebie wołam w każdej swej potrzebie. Tyś mą ucieczką, w Tobie me ufanie. O Jezu, Panie. O Pośredniku wieczny i jedyny. Z Bogiem godzący w grzech upadłe syny. Zmiłuj się, daj nam z Bogiem pojednanie. O Jezu, Panie”.

 

Akt Komunii duchowej

 

„Kochany Panie Jezu, wierzę w to, że jesteś rzeczywiście obecny w Najświętszym Sakramencie. Jednak teraz nie mogę Cię przyjąć w Komunii Świętej sakramentalnej do swojego serca. Tak bardzo Cię kocham, pragnę i potrzebuję. Dlatego zechciej przyjść do nie w sposób duchowy i udziel mi potrzebnych łask do większego umiłowania Ciebie. Zostań na zawsze w moim sercu, strzeż mnie i broń. Amen”.

Albo:

„Wierzę, że Ty, Jezu, jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. Kocha, Cię i pragnę Ciebie!. Wejdź do mojego serca. Miłuję Cię, nigdy mnie nie opuszczaj!”. – Św. Alfons Liguori.

 

Czas na osobistą rozmowę z Panem Jezusem.

 

Tak jak po Komunii Świętej sakramentalnej. (Uwielbienie, dziękczynienie, przeproszenie i prośba).

 

Słowo do mieszkańców Lutczy

 

Przypominając o tym, że władze państwowe od 20 kwietnia br. wprowadziły nowe zasady sanitarne w kraju, bardzo proszę o stosowanie się, zwłaszcza w kościołach i do norm wydanych przez Biskupa Rzeszowskiego w Zarządzeniu z dnia 26 marca br. oraz z ogłoszeniami parafialnymi

Liturgia w Lutczy

 

Powierzchnia Kościół parafialny wynosi około 600 m2

stąd od 20.04.2020 w nabożeństwach limit do 40 osób (odstęp 2 metry oraz zasłonięty nos i usta)

Powierzchnia kościoła zabytkowego około 299,8 m2

stąd od 20.04.2020 w nabożeństwach limit do 20 osób (odstęp 2 metry oraz zasłonięty nos i usta)

Kościół parafialny otwarty cały dzień od 20 kwietnia 2020 r.

Msze Święte:

Kościół parafialny - Niedziele: 7.00, 8.00, 10.30, 12.00, 15.00

Dni powszednie rano co dzień o 6.45 i dodatkowo w Śr. i w Cz. o 18.00

Kościół zabytkowy - Niedziele o 9.00

 

Od 20 kwietnia 2020 r obowiązują nowe przepisy władz państwowych ustanawiające i regulujące rozmaite ograniczenia w czasie stanu epidemii.

W odniesieniu do życia Kościoła są one następujące:

1.   Podczas sprawowania kultu religijnego w kościele lub kaplicy może przebywać 1 uczestnik na 15 m kwadratowych powierzchni, nie licząc osób sprawujących kult (kościół parafialny - 40 osób, kościół zabytkowy - 20 osób);

2.   W pogrzebie na cmentarzu może brać udział maksymalnie 50 osób, nie licząc osób sprawujących kult religijny i osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy do danego pochówku

3.   W kościołach, kaplicach i na cmentarzach uczestników obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Nakaz ten nie dotyczy osób sprawujących kult.

4.   Obowiązuje zakaz organizowania wszelkich zgromadzeń w ramach działalności Kościoła, jak również wszelkiego rodzaju spotkań, zebrań i imprez.

5.   Ponieważ nowe przepisy, w przeciwieństwie do poprzedniego rozporządzenia, nie ustanawiają żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o tereny przykościelne, można przyjąć przez analogię z przepisami o pogrzebach, że na zewnątrz świątyni może w nabożeństwie brać udział do 50 osób, pod warunkiem zachowania przepisowej odległości 2m osoby od osoby.

 

Oglądać biernie odbierać to na co patrzymy i przy okazji czym innym się zajmujemy np. o czymś innym myślimy lub coś czynimy, z kim innym rozmawiamy, pijemy herbatkę, zajadamy pokarm coś podobnie jak na meczu, czy podczas oglądania filmu w kinie.

Dyspensa Biskupa obejmuje nas wtedy gdy uczestniczymy w transmisji Liturgii a nie oglądamy ją.

Uczestniczyć czyli brać żywy, czyli to co oglądamy staramy się też przeżywać,  wykonujemy takie same gesty i przyjmujemy postawy liturgiczne tak jakbyśmy byli w kościele podczas transmisji liturgii, przyklękamy, wstajemy, siadamy, recytujemy, śpiewamy całą naszą uwagę (myśli) skupiamy na tym co dzieje się i w to włączamy się całym sercem, myślami i siłą wewnętrzną się włączamy (przeżywamy). Przy uczestniczeniu nie rozmawiamy z innymi, nic innego nie robimy, nie jemy, nie bawimy się, nie komentujemy. To ma być moje osobiste spotkanie z Bogiem i moje osobiste  doświadczenie Jego bliskości i miłości. Dobrze byłoby, aby to uczestnictwo w takiej transmisji przez radio, telewizję czy internet było połączone z Komunii duchową.

 

Grzeczność na co dzień  c.d.

 

Być gościem

 

„Gość ma być ciszej od wiatru i niżej od trawy”, jak mawiają moi przyjaciele z Kirgistanu. Nie powinniśmy, będąc z wizytą u kogokolwiek, wprowadzać zamętu w jego świat. Gość ma przede wszystkim uszanować zwyczaje i obyczaje gospodarza, nawet jeśli wydają się mało racjonalne.

Natomiast gospodarz powinien uwzględnić specyfikę gościa i troszczyć się o niego tak, żeby ten czuł się jak najlepiej. Dlatego wizyty u innych ludzi powinny być obustronnym festiwalem uprzejmości, taktu i wyczucia sytuacji.

Bez butów…

Wyszykowane panie i eleganccy panowie wchodzą na przyjęcie i… zdejmują buty. Następnie paradują w rajstopach i skarpetkach, które „idealnie” pasują do sukien wizytowych i garniturów z krawatami.

Buty są częścią ubioru! Powinny być dobrze dobrane do reszty stroju i stanowić z nim jedną, zharmonizowaną całość. Jak się je zdejmuje, to burzy się cały układ stroju. To tak, jakby zdjąć spodnie albo spódnicę zaraz po przyjściu do kogoś na przyjęcie. W ostateczności, zwyczajem szkolnym, można przynieść ze sobą obuwie zmienne.

Zdejmowanie butów wzięło się z chęci nienabrudzenia u gospodarzy. Przerodziło się to, niestety, w kuriozalną plagę, która z dobrymi manierami nie ma nic wspólnego. Buty mają być oczywiście czyste – jeśli takowe będą, to porządek i czystość mieszkania gospodarzy nie zostanie zmącona przyjściem eleganckich gości.

Inaczej, oczywiście, jest w krajach muzułmańskich, gdzie zdejmowanie butów jest obowiązkowe. Przypomniała mi się tu śmieszna sytuacja, kiedy to minister jednego z ważnych państw europejskich podczas wizyty w meczecie po zdjęciu butów okazał światu dziurawe skarpetki…

Zob. TAK RODZINIE, NR 11 (77) LISTOPAD 2013

 

Z życia parafii

 

26.02.20 - Środa Popielcowa o godz. 8.00 rozpoczynamy Mszą Świętą  Szkolne i Parafialne Rekolekcje Wielkopostne. Program szczegółowy w gazetce "Z Lutczy". Kończymy rekolekcje w niedzielę 01.03.2020 r. na Gorzkich Żalach o godzinie 14.00. Słowo Boże głosi ks. Tomasz N. z Nałęczowa.

 

11.03.20 - Środa - Dziś przed południem z powodu jakiegoś wirusa chorobowego Rząd Polski zawiesił zajęcia w szkołach do 25 marca 2020 roku, aby zapobiec epidemii w kraju.

12.03.20 - Czwartek prace ziemne przy fundamencie pod schody w obecności archeologa - dwa fundament udało się dziś wykonać a geodeta zgodnie z planem zatwierdzonym wytyczył zarys fundamentów pod ogrodzenie.

 

13.03.20 - Piątek - Dziś mniej samochodów oraz ludzi z powodu tego wirusa. Wielu zastosowało się do poleceń rządu i pozostają w domach. Mniej wiernych na nabożeństwach Drogi Krzyżowej o 17.00 i 0 20.00. Po otrzymaniu z Kurii wytycznych odnośnie sprawowania duszpasterstwa w parafii ogłosiliśmy, że w niedzielę będą dodatkowe jeszcze dwie Msze Święte, aby zgromadzeni wierni nie przekraczali limitu 50 osób. Zatem Msze Święte w najbliższe niedziele aż do odwołania: 7.00, 8.00, 10.30, 12. i po Gorzkich Żalach zaraz o 14.00 oraz o 9.00 w kościele zabytkowym.

 

15.03.20 - Niedziela bardzo mało wiernych na Mszach Świętych przerażeni decyzją Rządu o ograniczeniu w walce z wirusem. Jakby parafia wymarła całkowicie. Drogą nie jadą samochody. Dziś po każdej Mszy Świętej wiernym błogosławiliśmy przyniesioną przez nich wodę i sól.

16.03.20 - Poniedziałek - Trwają prace przy schodach i wykopach pod fundamenty słupków ogrodzenia trwają pod nadzorem archeologicznym. Na drogach do południa żadnego samochodu. Polska zamarła. Nauka w szkołach odwołana Tylko w sklepach panika i wykup wszelkiego rodzaju towaru.

 

19.03.20 - Czwartek Uroczystość Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny Msze Święte w kościele parafialnym o 7.00, 8.00, 9.00, suma o 11.00 celebrowana przez ks. Prałata Antoniego Proboszcza z Czudca i o 19.00 oraz w kościele zabytkowym o 16.00. Na żadnej nie przekraczali wierni limitu 50 osób zgromadzenia. W godzinie Miłosierdzia w wozie Strażackim z figurą Matki Bożej Fatimskiej, Świętego Józefa oraz z Najświętszym Sakramentem udaliśmy się drogami naszej parafii, aby przy pięknej wiosennej pogodzie zebranym wiernym przy drodze i domach Jezus Błogosławił.

 

20.03.20 - Piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej o 11.00, 17.00 i 20.00 wierni zachowali limit o zgromadzeniach przy obecnie obowiązujących przepisach.

 

21.03.20 - Sobota po rannym sprzątaniu kościoła jak co dnia kościół otwarty od świtu do nocy a wierni nawiedzają Jezusa w Najświętszym Sakramencie, adorują Go prosząc o oddalenie tej zarazy.

 

22.03.20 - Niedziela wierni stosują się do przepisów władzy świeckiej zachowują starannie wskazania higieniczne oraz nie przekraczają limitu 50 osób w zgromadzeniach na Mszach Świętych o 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 12.00 i 14.00 po Gorzkich Żalach. Tradycyjne tydzień temu i dziś adorowali krzyż przez uklęknięcie przed nim. Dziś po każdej Mszy Świętej przyzywaliśmy wstawiennictwa Świętej Agaty i wiernym błogosławiliśmy chleb i wodę przez nich przyniesione, które mają służyć ich rodzinom. Na twarzach ludzi powoli budzi się nadzieja, że Jezus przyjdzie z pomocą przeciw tej straszliwej zarazie. Dziś zgodnie z polecenie Kurii Rzeszowskiej przedstawiliśmy wskazanie duszpasterskie oraz wyznaczyliśmy na poszczególne dni do spowiedzi określone rejony parafii, tak by bez przeszkód z zachowanie środków ostrożności wszyscy mogli skorzystać ze Spowiedzi Świętej przed Świętami Wielkanocnymi. Zapraszamy na poszczególne godziny 10.00-11.00, 16.00-17.00 i 18.30-19.00 mieszkańców;

Granicy i Delikatówki w poniedziałek 23 marca

Janusza i Mnichowej Górki we wtorek 24 marca

Małówki i Podlasów w środę 25 marca

Podsochówki i Gąsiorówek w czwartek 26 marca

Buczyny i Koło Szkoły w piątek 27 marca

W sobotę 28 marca z wyżej wymienionych rejonów, którzy nie mogli w ciągu tygodnia.

Jastrzębskiego w poniedziałek 30 marca

Roślówki i Nowej Wsi we wtorek 31 marca

Kobyli w środę 1 kwietnia

Zaś w czwartek 2 kwietnia, tych którzy nie mogli wcześniej skorzystać.

 

24.03.20 - Wtorek kolejne zarządzenia obostrzające ilość wiernych do 5 osób uczestniczących w nabożeństwach wstrząsnęły ludźmi, trudno jest ich uspokoić rozmową telefoniczną. Są bardzo przerażeni sytuacją w naszej Ojczyźnie i świecie.

 

25.03.20 - Środa Uroczystość Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie o godzinie 12.00 w łączności z Ojcem Świętym w rodzinach będziemy modlić się o oddalenie tej zarazy. Bardzo silny wiatr uszkodził lipę przy kościele zabytkowym, która stała się zagrożeniem dla budynku. Strażacy z naszej parafii starają się obecnie te sytuacje zażegnać, aby nie doszło do katastrofy budowlanej. Te stare drzewa tak blisko rosnące przy obiekcie zabytkowym są dla niego tym czym obecnie dla ludzkiego życia obecna zaraza. Na dodatek dzwony w kościele parafialnym nie zadzwoniły, gdyż jest awaria w dostawie energii elektrycznej. 

 

26.03.20 - Czwartek od czterdziestu ponad lat pierwszy raz w moim życiu kapłańskim w bramie cmentarnej witam pięć osób z rodziny i modlę się na ciałem zmarłej osoby i prowadzę do grobu a następnie w kościele sprawuję Mszę Świętą w ich obecności z rozdartym sercem i łzami a to wszystko jeszcze w roku poświeconym Najświętszej Eucharystii. Ból wzmaga się jeszcze wieczorem bardziej gdy trzeba odwołać w kościele parafialnym nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali tak bardzo lubianych przez naszych parafian. Także w niedzielę nie może być więcej osób niż 5, jak to  wytłumaczyć parafianom. Boże dziękuję, że mieliśmy rekolekcje szkolne i parafialne od Środy Popielcowej i mogliśmy tak licznie w nich uczestniczyć. Dziś tylko w domach muszą siedzieć i się sami modlić. Jak bardzo Ty, jako najlepszy Ojciec Dobry Boże, troszczysz się o naszych parafian i wszystkich ludzi. Dziś także odesłałem sprawozdanie z nadzoru archeologicznego z prac przy kościele zabytkowym przy schodach i fundamentach pod słupki ogrodzenia.

 

27.03.20 - Piątek o 18.00 w łączności przez media razem z Ojcem Świętym uczestniczymy w modlitwie o oddalenie tej zarazy i przyjmujemy nadzwyczajne błogosławieństwo z odpustem zupełnym "Urbi et Orbi". W kościele parafialny w ciągu dnia ludzie zaglądają na adorację Pana Jezusa i w godzinach dyżuru korzystają ze Spowiedzi Świętej. Pięknie stosują się do zaleceń w czasie epidemii. Dziś przy kościele zabytkowym zostały zakończone prace przy fundamentach słupków ogrodzenia. 

 

29.03.20 - Niedziela już V Wielkiego Postu, Krzyże pozasłaniane w kościele ludzie otwierają drzwi i liczą ile juz jest ich, klękają chwila modlitwy i ze łzami w oczach i szlochem wychodzą z kościoła bo juz jest limit 5 osób. Przerażający widok dla pasterza dusz ludzkich i druzgocący, kto odpowie przed Bogiem kiedyś za te łzy ludzkie? Potem wracają i na chwilę miedzy Mszami wchodzą do kościoła, aby u Jezusa w tej beznadziejnej sytuacji szukać pomocy, ukojenia i nadziei. Panie Jezu okaż nam Miłosierdzie.

 

03.04.20 - Piątek dziś nie było tradycyjnych odwiedzin chorych przez księdza z Najświętszym Sakramentem z okazji pierwszego piątku. Kilka palm wykonanych w rodzinach dziś przyniesiono do kościoła na Niedzielę Palmową.

 

04.04.20 - Sobota przy kościele zabytkowym trwają prace porządkowe przy schodach wejściowych. rozbiórka szalunków i równanie ziemi.

 

05.04.20 - Niedziela Palmowa Msze Święte tylko z 5 osobami bez palm, bez dzieci mi młodzieży ale z Jezusem Panem Życia i śmierci. Tak się zaczyna Wielki Tydzień w tym roku, ale wierni mogą nawiedzać świątynię codziennie i przez cały dzień bo kościoły są jeszcze otwarte.

 

09.04.20 - Wielki Czwartek kolejne rygory sanitarne dla ludności. O 18.00 Msza Wieczerzy Pańskiej bez udziału wiernych tylko z ograniczoną asystą. Ciemnica urządzona przy tabernakulum a po nabożeństwie wierni przychodzą na adorację Jezusa zachowują wymogi sanitarne i tak trwają do godziny ponad 22.00. W tym czasie dzisiaj policja kilka razy zajeżdżała i zatrzymywała się przy kościele ale nie interweniowali bo nie było potrzeby. Bardzo dziękuje parafianom za zrozumienie i stosowanie się do poleceń Księdza Biskupa Rzeszowskiego.

 

10.04.20 - Wielki Piątek od godziny 8.00 do 16.30 wierni nawiedzają świątynię, adorują Jezusa. Indywidualnie odprawiają Drogę Krzyżową, są do takiego sposobu od lat przyzwyczajeni, w każdy Wielki Piątek. Po Liturgii Męki Pańskiej o 17.00 wierni przychodzą adorować Krzyż i Jezusa gdyż Grób Boży jest usytuowany przed ołtarzem od 18.00 do 22.00. Żali mi tego ludu, który cierpliwie czeka, aby nie przekroczyć limitu 5 osób w kościele. Jedni modlą się w kościele inni oczekują na informacje i podjeżdżają samochodem aby swobodnie można było wejść do świątyni. I tak aż do 22.00. Jak ten naród został upokorzony, reglamentuje mu się czas i ilość osób na spotkanie z Bogiem, Który Jest Panem Świata. Czy bez Boga można pokonać takie obszary zła i nieszczęścia ludzkiego?

 

11.04.20 - Wielka Sobota od godziny 8.00 przy pięknej wiosennej pogodzie wierni przychodzą i tak po 5 osób adoruje przez chwilkę Pana Jezusa w Grobie, aby innym znów umożliwić taką chwilkę modlitwy. Z ogromnym szacunkiem i wdzięcznością jesteśmy dla nich, za ich wyrozumiałość, cierpliwość i świadectwo wiary, które nas kapłanów buduje wewnętrznie. Po przygotowaniu świątyni przez wyznaczone rodziny o godzinie 19.00 Msza Wigilii Paschalnej z ograniczona asystą bez udziału wiernych przy biciu dzwonów na "Chwała na wysokości...." rozpoczyna Święta Wielkanocne.

 

12.04.20 - Wielkanoc przed godziną 6.00 dzwony trzykrotnie ogłosiły parafianom, że Pan Zmartwychwstał i wyszliśmy z Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie na schody przed drzwi kościoła i Pan Jezus Zmartwychwstały błogosławił całej okolicy i światu. Msze Święte w Wielkanoc bez wiernych to to tak jakby Ofiara Chrystusa już nie miała żadnego sensu, jakby nie miała żadnej wartości, jakby Chrystus już nie był potrzebny współczesnemu światu. Przez cały dzień wierni przychodzą do świątyni do Chrystusa, a potem ze spuszczoną głową ze łzami w oczach wracają do swoich rodzin. Co dziś współczesny człowiek wierzącemu człowiekowi zgotował za los, kto za to poniesie odpowiedzialność. Bóg wszystko wie i w swojej miłości sprawiedliwej to rozsądzi i wynagrodzi wiecznością.

 

13.04.20 - Wielkanocny Poniedziałek Msze Święte o 7.00, 9.00 i 10.30 wiernych po 5 osób bo takie prawo obecnie jest. Pozostali wracają doi domów. Po rannej Mszy Świętej troszkę pokropiło i czekamy na deszcz bo jest bardzo sucho prawie od miesiąca nie padał deszcz. Kościół otwarty by wierni mogli przyjść i nawiedzać Pana Zmartwychwstałego i u Niego szukać ocalenia i ratunku. 

 

14 - 18.04.20 - Oktawa Wielkanocna - Wierni mogą uczestniczyć we Mszy Świętej codziennie rano o 6.45 i o 18.00 nie przekraczając limitu 5 osób oraz nawiedzać Pana Jezusa w świątyni i tam się modlić, gdyż kościół jest otwarty dla wiernych przez cały dzień.  W tym tygodniu przy kościele zabytkowym  nie prowadzi się prac.

 

16.04.20 - Czwartek dziś ogłoszono, że w miejscach publicznych ludzie muszą mieć zasłonięte usta i nos (maski nosić) a od 20 kwietnia czyli od poniedziałku jedna osoba na 15 m kwadratowych w zgromadzeniu liturgicznym przypada, a zatem w naszych świątyniach 40 osób - kościół parafialny i 20 osób - kościół zabytkowy. Stąd, aby umożliwić wiernym możliwość uczestniczenia we Mszy Świętej od niedzieli 28.04.2020 r. wprowadzamy dodatkowo Msze Święte o 8.00 i o 12.00.

 

18.04.20 - Sobota po wieczornej Mszy Świętej dziś wyznaczone rodziny pięknie przygotowały świątynię i jej otoczenie do jutrzejszej uroczystości Bożego Miłosierdzia.

 

19.04.20 - Niedziela Bożego Miłosierdzia  na Mszach Świętych po 5 osób w maskach straszny widok w świątyni. Przychodzący do Komunii Świętej ze łazami na twarzach i przerażonymi oczyma. Przez cały dzień ludzie przychodzili w maskach do kościoła na spotkanie z Panem Jezusem z przygnębionymi i smutnymi twarzami. Żali mi tego ludu.

 

20.04.20 - Poniedziałek od dziś w zgromadzeniach wiernych jedna osoba na 15 m2 to dla naszych kościołów wypada parafialnego 40 osób i na zewnątrz 50 a dla zabytkowego 20 i na zewnątrz 50 osób także, pogrzeb z jedną stacja na cmentarzu od bramy i wiernych 50 osób a następnie Msza pogrzebowa w kościele z zachowaniem limitu osób oraz sanitarnych warunków.

 

21.04.20 - Wtorek podpisałem umowę na przekazanie środków z Kółka Rolniczego w Lutczy na finansowanie remontu schodów przy kościele zabytkowym.

 

22.04.20 - Środa zamówiłem w kamieniu granitowy tabliczkę o treści: "Remont schodów ufundowany przez Kółko Rolnicze w Lutczy 2020 r.", aby upamiętnić prace przy kościele zabytkowym w Lutczy w tym roku.

 

23.04.20 - Czwartek o godzinie 17.30 wierni włączyli się w adoracje wynagradzająca modlitwy i śpiew dla Jezusa w Najświętszym Sakramencie znów ożywił naszą świątynię.

 

25.04.20 - Sobota - Świętego Marka Ewangelisty po wieczornej Mszy Świętej o 18.00, tradycyjnie jak co roku w to Święto, przy krzyżach misyjnych na placu kościelnym modliliśmy się o zachowanie nas od klęsk żywiołowych oraz o deszcz.

 

26.04.20 - Niedziela Biblijna - Msze Święte o 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 12.00 i 15.00 wierni dostosowali się do limitu osób we wnętrzu świątyni i na zewnątrz. a większość z nich przystąpiła do Komunii Świętej z wyjątkiem Mszy Świętej o 15.00. Nasze kościoły znowu wypełnił radosny śpiew pieśni wielkanocnych.

 

O piękno dla Pana Jezusa troszczyli się:

 

Kościół parafialny

            w marcu

9 III: 263, 267, 269.

14 III: 479, 481, 487, 490, 491, 494.

18 III: 478, 481, 487, 490, 491.

21 III: 503, 504, 505, 505, 507.

23 III: 503, 507.

28 III: 525, 527

            w kwietniu:

4 IV: 550a, 550.

11 IV: 552, 553, 558, 561, 564, 567, .

18 IV: 573, 579, 580, 588, 596.

25 IV: 617a, 623, 625, 625c, 626.

 

Kościół zabytkowy

 

14 III – 431 i 433. 21 III – 425 i 426. 28 III – 337 i 429. 4 IV – 333 i 337. 11 IV – 341 i 352. 18 IV 375 i 376. 25 IV - 378 i 380. 2 V – 381 i 424.

 

O piękno dla Jezusa prosimy:

 

w świątyni parafialnej:

 

w kwietniu:

4 i 6 IV: 540, 541a, 542a, 543, 546, 548, 548a, 550a, 550.

11 IV: 552, 553, 557, 558, 561, 564, 567a, 567, 571a.

18 IV: 572, 573, 579, 580, 583, 588, 591, 596.

25 IV: 606, 610, 617a, 622, 623, 625a, 625b, 625c, 625d, 626.

w maju:

2 i 4 V: 629a, 630, 633, 636, 637a, 637b, 643.

9 i 11 V: 645, 648, 650, 652, 655, 657a, 658, 661.

16 i 18 V: 662, 664, 665, 669, 671a, 672, 673, 674.

23 i 25 V: 677, 678, 681, 688a, 689, 699, 702, 705, 710.

30 V i 2 VI: 714, 715, 719, 720, 723, 724, 725a, 725.

 

w świątyni zabytkowej:

 

w kwietniu:

4 IV - 333 i 337. 11 IV - 341 i 352. 18 IV - 375 i 376. 25 IV - 378 i 380.

w maju:

2 V – 381 i 424. 9 V – 418 i 422. 16 V – 416 i 417a. 23 V – 414 i 415. 30 V– 411 i 412. 6 VI.– 408 i 411a.

Pismo wydaje Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy parafii Wniebowzięcia NMP w Lutczy

Do użytku wewnętrznego

 

 

"Czyż może być coś dobrego ...

Z Lutczy

Chodź i zobacz" /J 1,46/

Gazeta  Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Koła Parafialnego w Lutczy    Nr   270  Marzec 2020

 

O Świętym Józefie i nie tylko

 

Nasza parafia jest pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny czyli Matka Boża Zielna jest patronką naszej wspólnoty. Dlatego 15 sierpnia w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i przeżywamy odpust parafialny.

Kościoły zarówno zabytkowy drewniany z 1464 roku jak i murowany z początku lat 60-tych XX wieku mają dwa wezwania takie same, czyli dwóch patronów jeden taki jak parafii czyli Matka Boża Wniebowzięta a drugi to Święty Józef Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny. Dlatego 19 marca co roku w Uroczystość Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny obchodzony drugi odpust. Są parafie, że inny jest patron kościoła a inny jest patron parafii. W naszym wypadku patron parafii i kościoła jest ten sam oraz drugi patron dla kościołów.

Porządek nabożeństw w odpust ku czci Świętego Józefa:

  8.00 – Prymaria

11.00Uroczysta Suma Odpustowa

16.00 – Popołudniowa w kościele zabytkowym

19.00 – Wieczorna w kościele parafialnym

Zachowała się wielowiekowa tradycja trzymania światła przez mężczyzn podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu na zakończenie sumy odpustowej, kiedy modlimy się do Świętego Józefa.

W tym dniu, każdy nasz parafianin jest obowiązany do uczestniczenia we Mszy Świętej z racji Uroczystości Odpustowej, który wynika z tradycji i miłości a nie z nakazu prawa.

W tym dniu możemy zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej spowiedź sakramentalna lub po niej, modlitwy: Ojcze nasz, Wierzę w Boga i dowolna w intencjach Ojca Świętego, Komunia Święta Eucharystyczna, wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu) i przez uczestniczenie we Mszy Świętej. Dar ten możemy ofiarować za siebie lub za duszę zmarłych.

Odpust zupełny jest darowaniem kar doczesnych za popełnione grzech i już wyspowiadane czyli chroni nas od cierpienia za życia a po śmierci od kar czyśćca.

 

Uliczna Droga Krzyżowa

 

Jak co roku w piątek przed Niedzielą Palmową (w tym roku to 3 kwietnia) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich i inne grupy parafialne zapraszają na nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Plenerze od kościoła parafialnego do zabytkowego.

Rozpoczniemy w kościele parafialnym Mszą Świętą o 17.00 a następnie procesyjnie zachowując szczególną ostrożność na drodze w modlitewnym rozważaniu Męki Pańskiej przejdziemy do kościoła zabytkowego zatrzymując się przy 14 krzyżach.

 

Wielkopostna Spowiedź Święta

Parafia Lutcza – 6 kwietnia 2020

 

Najlepszym przygotowaniem do Świąt Wielkanocnych jest właściwe przeżycie Wielkiego Postu. Przeżycie to umożliwia udział w rekolekcjach parafialnych i dodatkowo w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali udział oraz przystąpienie do Spowiedzi Świętej czyli Sakramentu Pokuty i Pojednania.

Spowiedź dla naszej wspólnoty parafialnej jest zaplanowana na 6 kwietnia w następującym porządku: od 11.00 do 12.00 i Msza Święta, po południu od 15.00 do 16.00, od 16.30 do 17.00 i Msza Święta oraz wieczorem od 19.00 do 20.00 – dla tych, którzy nie mogli skorzystać w ciągu dnia.

 

Uprzejmość c. d.

 

Pocałunek w rękę

 

Czy pocałunek w rękę jest nadal elegancki? Tak! Nie należy jednak nadużywać tego gestu, który w swojej istocie jest wyrazem szacunku i uniżenia. Jest to gest wręcz intymny, który powinien być zarezerwowany na specjalne okazje dla specjalnych osób. Podczas całowania w rękę to mężczyzna powinien się skłonić, a nie podnosić dłoni kobiety do swoich ust.

Nie należy całować kobiety w rękę w sytuacjach służbowych. Ja za każdym razem, zwłaszcza podczas szkoleń, pytam panie, czy życzą sobie, żebym całował je w rękę.

Zob. TAK RODZINIE, NR 7-8 (73-74) 2013

 

Kto gdzie siedzi?

 

Czy wiesz, że miejsca w samochodzie mają różną rangę? Inaczej jest w samochodzie prywatnym, a inaczej w służbowym.

W przypadku samochodu „prywatnego” hierarchia miejsc jest następująca: najważniejsze miejsce jest obok kierowcy, drugie co do znaczenia – z prawej strony na tylnym siedzeniu, kolejne miejsce jest z lewej strony na tylnym siedzeniu. Ostatnie, najmniej ważne miejsce jest pośrodku na tylnym siedzeniu.

W przypadku samochodu „służbowego” hierarchia miejsc jest następująca: najważniejsze miejsce jest z prawej strony na tylnym siedzeniu, drugie co do znaczenia – z lewej strony na tylnym siedzeniu kolejne miejsce jest pośrodku na tylnym siedzeniu ostatnie, najmniej ważne miejsce jest obok kierowcy.

Zob. TAK RODZINIE, NR 9 (75) 2013

 

Smacznego!  Dzień dobry...!

 

Smacznego! Często widzę, że gospodarze zachęcają gości do jedzenia słowem: „Smacznego”. To tak, jakby mówili, że potrawy muszą im smakować… Czy to jest grzeczne? Co na to etykieta?

Zasadniczo „Smacznego” może mówić jedynie kelner przynoszący dania do stolika, i to w momencie, kiedy wszyscy biesiadnicy będą mieli co jeść. Jest to wówczas sygnał do rozpoczęcia jedzenia. A jak powinno być na imprezach prywatnych, gdzie nie ma kelnerów ani innej służby, a jedzenie do stołu przynoszą gospodarze? Otóż w takim przypadku sygnałem do rozpoczęcia posiłku powinno być¼ rozpoczęcie jedzenia przez gospodynię. Z przykrością muszę jednak przyznać, że często gospodyni sprowadzana jest do roli służby domowej przynoszącej posiłki, gdyż goście (widocznie tak strasznie wygłodniali) nie raczą zaczekać, aż sama usiądzie i zacznie jeść. Na przyjęciach prywatnych bezwzględnie należy się gospodyni wdzięczność za przygotowanie i podanie posiłku. Poczekanie na nią jest właśnie taką oznaką szacunku.

Dzień dobry...! Prześmiesznie i niezwykle krępująco jednocześnie wygląda scena, gdy ktoś, przychodząc na przyjęcie (lub zebranie), gdy inni biesiadnicy (uczestnicy spotkania) już siedzą za stołem i konsumują ciepłe danie, zaczyna się witać z każdym po kolei, przeciskając się i potrącając siedzących. Nie jest to ani wygodne, ani eleganckie. Jest natomiast, niestety, bardzo częste, by nie rzec: nagminne. Wielu postępuje tak, bo chce być grzecznymi i z każdym przywitać się poprzez uścisk dłoni. Otóż absolutnie nie ma takiego obowiązku ani wymogu określonego etykietą. Wręcz przeciwnie – dużo bardziej elegancko będzie przywitać innych biesiadników ogólnym „dzień dobry”, a uścisk dłoni wymienić jedynie z witającym spóźnionego gościa gospodarzem. Pamiętajmy, że spóźnianie się na przyjęcie jest nieeleganckie, zwłaszcza jeżeli gospodarze zapraszają na konkretną godzinę.

Zob. TAK RODZINIE, NR 10 (76) 2013

 

Uścisk dłoni

 

A tak całkiem poważnie, to wypada, aby pierwsza ukłoniła się osoba mniej ważna w danej sytuacji (młodszy starszemu, mężczyzna kobiecie, podwładny przełożonemu).

Co do podawania ręki, należy podporządkować się zasadzie, że to ważniejszy zawsze podaje rękę jako pierwszy, i to bez względu na płeć. Dyrektor mężczyzna pierwszy podaje rękę kobiecie sprzątaczce itp. W przypadku osób równej rangi pierwsza wyciąga rękę kobieta. Pierwszy wyciąga rękę gospodarz do swoich gości. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby rękę podawać z szacunkiem, patrząc w czy witanej osobie. Nie wolno podawać ręki nad stołem czy biurkiem. Ważne, aby w momencie podania ręki delikatnie uścisnąć (nie miażdżyć jak Terminator) rękę drugiego człowieka. Nie należy podawać ręki bezwładnie, tzw. zdechłej ryby.

Ręka w momencie podania powinna być sucha, świeża i czysta. Niedopuszczalne jest podawanie przedramienia czy nadgarstka brudnej (np. od smaru) ręki. W takim przypadku należy jedynie słownie się przywitać i wyjaśnić, dlaczego nie podaje się ręki, trzymając ją blisko siebie, aby uniknąć ubrudzenia rozmówcy. Niedbałe podanie ręki, przy jednoczesnym spoglądaniu w bok, świadczyć może o braku szacunku do drugiej osoby i najprawdopodobniej tak gest ten zostanie odebrany.

Zob. TAK RODZINIE, NR 5 (71) 2013

 

Najświętsze Serce

 

Po obejrzeniu filmu  „Najświętsze Serce” kilka słów, aby przybliżyć dobrze znane nam katolikom wiadomości religijne.

W maju czcimy Matkę Bożą (nabożeństwa majowe), a w czerwcu czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa (nabożeństwa czerwcowe).

Początki kultu Serca Jezusowego widoczne są już w średniowieczu, ale dopiero od XVII wieku nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa rozszerza się na cały Kościół. Szczególną rolę w propagowaniu kultu odegrały dwie osoby: św. Małgorzata Maria Alacoque (Alakok) oraz jej spowiednik, św. Jan Eudes.

Wyjątkową rolę w życiu św. Małgorzaty Marii odegrały cztery objawienia zwane wielkimi. Jezus ukazywał się jej już wcześniej, lecz w latach 1673-1675 w zakonie Sióstr Nawiedzenia w Paray-le-Monial we Francji czterokrotnie objawił się z zamiarem przybliżenia istoty kultu swego Serca.

Pan Jezus, pokazując św. Małgorzacie Marii swoje Serce pełne ognia, rzekł do niej: „Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych płomieni gorejących, zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je za twoim pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi Bożymi skarbami”.

W trakcie objawień Pan Jezus przekazał siostrze Małgorzacie Marii przyrzeczenia skierowane do czcicieli Jego Serca. Zakonnica opisała je w listach, które po jej śmierci opublikowano w formie dwunastu obietnic.

1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.

2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.

3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.

4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.

5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.

6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.

7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.

8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.

9. Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony.

10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.

11. Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i na zawsze w Nim pozostaną.

12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.

Ostatnie objawienie Pana Jezusa miało miejsce 10 czerwca 1675 r., po oktawie Bożego Ciała. Wówczas Pan Jezus powiedział do św. Małgorzaty Marii: „Oto Serce, które tak bardzo kocha ludzi. Od większości nie otrzymuję nic prócz niewdzięczności, pogardy, obrazy, świętokradztwa i obojętności. Proszę cię, aby pierwszy piątek po oktawie święta Bożego Ciała był szczególnym świętem ku czci Mojego Serca; aby w tym dniu przyjmowano Komunię Świętą i aby w pokutnym akcie czyniono Mojemu Sercu odpowiednie zadośćuczynienie za wzgardę, jakiej doznało w czasie, gdy przebywało wystawione na ołtarzach. Obiecuję ci, że Moje Serce rozszerzy się, aby wylać obfitość łask Swej Najświętszej Miłości na tych, którzy będą Mu oddawać tę boską cześć i będą czynić starania, by była ona Mu oddawana”.

Nie bójmy się zawierzyć Panu Jezusowi tak, jak uczyniła to święta Małgorzata Maria i podążajmy za jej słowami: „We wszystkim, co czynisz łącz się z Najświętszym Sercem naszego Pana Jezusa Chrystusa – na początku, by wykazać się chęcią służenia Mu, na końcu dla zadośćuczynienia.”

W naszej parafii podtrzymujemy zanikającą tradycję procesji dla uczczenia Najświętszego Serca Pana Jezusa w piątek wieczorem po zakończeniu Oktawy Bożego Ciała czyli w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Także w pierwsze piątki rano i wieczorem jest nabożeństwo wynagradzające Sercu Bożemu za zniewagi jakie doznaje od ludzi.

W pierwsze piątki miesiąca ksiądz odwiedza chorych w parafii z Komunią Świętą.

W każdy czwartek tygodnia jest prowadzona wieczorem adoracja wynagradzająca Sercu Pana Jezusa za zniewagi.

Był piękny wielowiekowy zwyczaj czci dla Jezusa, że w Oktawie Bożego Ciała nie urządzano wesel z racji sakramentu małżeństwa ale ostatnio za wszelką cenę ten rys parafii usiłuje się niszczyć.

Mamy zaś coś, co naszą parafię wyróżnia od innych, iż w dniu ślubu młode małżeństwa poświęcają swoją rodzinę Najświętszemu Sercu Pana Jezusa przed obrazem, który potem jest pamiątką tego aktu, i przed którym następnie modlą się wspólnie przez kolejne lata swojego rodzinnego życia. 

 

W obronie rodziny

 

Kilkuset Słowaków wyraziło sprzeciw wobec rozpowszechnianiu ideologii LGBT m.in. za pomocą konwencji stambulskiej podczas wiecu przed pałacem prezydenckim w Bratysławie. Wcześniej uczestnicy wydarzenia odmówili Różaniec na stołecznym Placu Wolności. Protestujący domagają się, by słowacki rząd jednoznacznie zadeklarował, że nie ratyfikuje tzw. konwencji stambulskiej. Protestujący zauważają, że osłabia ona definicję małżeństwa, czyli związku mężczyzny i kobiety. Przypominają oni, że rodzina jest podstawową jednostką społeczeństwa, a rodzice mają prawo wychowywać swoje dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi.

Słowacki parlament w marcu 2019 roku zagłosował przeciwko ratyfikacji konwencji, co spotkało się ze słowami zadowolenia ze strony biskupów katolickich. W listopadzie ub.r. Słowacja powtórzyła swoje negatywne stanowisko przed Radą Europy.

Wiec zorganizowała „Słowacka Konwencja na rzecz Rodziny” (Slovenský dohovor za rodinu), znana z wcześniejszych prorodzinnych gestów poparcia i akcji modlitewnych na terenie całej Słowacji. Grupa ta rozpowszechniła petycję przeciwko konwencji stambulskiej. Jak zauważył w rozmowie z LifeSiteNews uczestnik wiecu Matúš Belák, opór Słowacji wobec ideologii LGBT nie jest tak silny jak Polski czy Węgier. „Chociaż 70 proc. Słowaków to katolicy, tylko około 15 proc. z nich to osoby praktykujące” – wyjaśnił i zaznaczył, że o losach konwencji stambulskiej zdecyduje nowy parlament, którego przedstawicieli wyłonią wybory 29 lutego br. Belák jest przekonany, że Słowacja „powoli budzi się z głębokiego snu”.

Na 23 lutego br. zapowiedziano tymczasem kolejne duże wydarzenie – „Różaniec dla Słowacji”. Udział w nim może wziąć kilka tysięcy osób – szacują organizatorzy.

Konwencja stambulska została zawarta w 2011 r. Zawarto w niej zapisy zobowiązujące do przyjęcia niektórych postulatów ideologii gender. Wprowadza na przykład nowe definicje płci, otwierając tym samym przestrzeń prawną dla bezpodstawnych roszczeń środowisk LGBT.

Konwencję stambulską przyjęło 36 krajów, ale ratyfikowało tylko 16. 

Artykuł opublikowany na stronie:

 https://naszdziennik.pl/swiat/217228,w-obronie-rodziny.html

 

Jaka jest nasza wiara?

 

Dziwić może upartość i niewiara tych, którzy widzieli cuda dokonane przez Jezusa. Oburzać nas może nawet ich reakcja. Nie ma większego bluźnierstwa niż przypisywanie Jezusowi mocy Belzebuba, za pomocą której miałby On dokonywać uzdrowień.

Chrystus demaskuje to błędne myślenie i jednocześnie pokazuje, że brak wiary w moc Bożą był od początku obecny we wspólnocie Ludu Bożego. Izraelici bardzo często niedowierzali, że Bóg jest potężny, że może usunąć wszystkie przeszkody na drodze do Ziemi Obiecanej.

A czy nasze serca są skore do wierzenia we wszystko, co Pan Jezus mówi i czyni dla nas? Jezu dziękuję Ci za Twoją obecność w Kościele Katolickim. Obroń mnie przed tym złym duchem, bo chcę trwać przy Tobie.

 

O piękno dla Pana Jezusa w lutym troszczyli się:

 

Kościół parafialny

 

3 II: 171a, 172, 174, 176, 178, 178a.

8 II: 182, 184, 186a, 194, 194a, 200, 203, 206.

10 II: 182, 184, 186a, 194a.

15 II: 210, 214, 217, 218.

17 II: 210, 214, 217, 218.

22 II: 219, 221, 228, 232, 234, 235, 238.

24 II: 219, 221, 228, 232, 234, 235, 238.

29 II: 242, 243, 253, 258.

2 III: 253, 258.

7 III: 262, 263, 267a, 267, 275.

 

Kościół zabytkowy

 

8 II – 454 i 456. 15 II – 451a i 451. 22 II – 444 i 448. 29 II – 439 i 440. 7 III – 436 i 438.

 

O piękno dla Jezusa w marcu prosimy:

 

w świątyni parafialnej:

 

 

7 i 9 III: 262, 263, 267a, 267, 269, 271, 275.

14 i 18 III: 478, 479, 481, 482, 487, 490, 491, 494.

21 i 23 III: 495, 502, 503, 504, 505, 505a, 507, 513.

28 i 30 III: 513a, 513b, 514, 515, 525, 527, 531, 537, 539.

4 i 6 IV: 540, 541a, 542a, 543, 546, 548, 548a, 550a, 550.

 

w świątyni zabytkowej:

 

7 III – 436 i 438. 14 III – 431 i 433. 21 III – 425 i 426. 28 III – 429 i 337. 4 IV – 352 i 341.