"Czyż może być coś dobrego ...

Z Lutczy

Chodź i zobacz" /J 1,46/

Gazeta  Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Koła Parafialnego w Lutczy    Nr   262 i 263  Lipiec i Sierpień  2019

 

Zaproszenie Srebrnych i Złotych Jubilatów

 

Przed 25 laty w Lutczy w 1994 roku w naszej wspólnocie parafialnej zostało zawarte czternaście sakramentalnych związków małżeńskich.

Przed 50 laty w Lutczy w 1969 roku w naszej wspólnocie parafialnej zostało zawarte dwadzieścia sześć sakramentalnych związków małżeńskich.

Jak co roku od wielu lat, w niedzielę przed odpustem na Matkę Bożą Zielną, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Lutczy serdecznie zaprasza na uroczystą Mszę Świętą Czcigodnych Jubilatów do kościoła parafialnego w dniu 11 sierpnia 2019 roku o godzinie 1500 a następnie na spotkanie w salach katechetycznych.

Serdecznie zapraszamy nie tylko Czcigodnych Jubilatów, ale także i Ich Rodziny na wspólną modlitwę zarówno za żywych jak i za zmarłych.

 

Srebrny Jubileusz Kapłaństwa

 

Dwaj nasi rodacy przed dwudziestu pięciu laty otrzymali świecenia kapłańskie. Są nimi ks. Marek Mnich i ks. Andrzej Turoń, którzy obecnie pracują w diecezji rzeszowskiej jako już proboszczowie parafii.

W odpust Matki Bożej Wniebowziętej podczas uroczystej sumy będą dziękować za dar kapłaństwa w 25 rocznicę świeceń.

Wszystkich Gości i Parafian zapraszamy w dniu 15 sierpnia 2019 roku do kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Lutczy na wspólną modlitwę o godzinie 11.00.

Chorych i cierpiących prosimy, aby do modlitw ofiarowali także trudy życia w intencji Dostojnych Księży Jubilatów.

W naszych codziennych modlitwach pamiętajmy o wszystkich kapłanach i wypraszajmy dla naszej parafii nowe powalania do stanu kapłańskiego i zakonnego oraz życia konsekrowanego. Otoczmy Naszych Rodaków Kapłanów i Siostry Zakonne szczególna modlitwą i życzliwością.

 

Matka Boża Szkaplerzna - 16 VII

 

Od siedmiu wieków w powszechnym użyciu jest Szkaplerz Najświętszej Maryi Dziewicy z Góry Karmel.

Święto Matki Bożej z Góry Karmel obchodzimy corocznie 16 lipca.

Szkaplerz to znak przyjęty przez zakon karmelitański i zatwierdzony przez Kościół katolicki jako zewnętrzny wyraz macierzyńskiej miłości Maryi do nas oraz naszego synowskiego przyjęcia tej miłości i jej odwzajemnienia.

Słowo szkaplerz oznacza wierzchnia szatę, którą mnisi przywdziewali na habit zakonny, przygotowując się do codziennej pracy. Z biegiem czasu nabrał on znaczenia symbolicznego: wyrażał niesienie codziennego krzyża przez uczniów i naśladowców Pana Jezusa.

Szkaplerz zaczął symbolizować specjalną więź karmelitów z Maryja, do czego przyczyniła się wielowiekowa tradycja o maryjnym objawieniu i nadaniu przywilejów tym, którzy ten szkaplerz noszą i "weń odziani" umierają.

W wiekach średnich wielu chrześcijan chciało przyłączyć się do zakonów, jak franciszkanów, dominikanów, augustianów, karmelitów. Powstała więc wspólnota osób świeckich stowarzyszonych poprzez bractwa. Wszystkie zakony chciały dać osobom świeckim znak przynależności i uczestnictwa w swojej duchowości i apostolacie. Często znakiem tym była jedna z części habitu zakonnego: płaszcz, sznur czy szkaplerz.

Zakon karmelitański rozpowszechnił Szkaplerz w zredukowanej formie jako znak przynależności i jako wyraz uczestnictwa w swojej duchowości.

Wychodząc z wielowiekowej tradycji zakonu, potwierdzonej przez autorytet Kościoła, Szkaplerz wyraża wspólnotę z Maryją, zobowiązując do naśladowania Pana Jezusa, jak to czyniła Ona, doskonały wzór wszystkich uczniów Chrystusa.

Szkaplerz wyraża ufność w opiekę Maryi i w skuteczność Jej wstawienniczej roli w otrzymaniu łaski wiecznego zbawienia i szybkiego uwolnienia z czyśćca.

Szkaplerz karmelitański ma być wykonany z sukna wełnianego koloru brązowego. Na jednej części ma by wizerunek Matki Bożej Szkaplerznej, a na drugiej wizerunek Najświętszego Serca Pana Jezusa. Może on być zastąpiony medalikiem z podobnymi wizerunkami.

Szkaplerz, będący znakiem maryjnym, zobowiązuje do chrześcijańskiego życia, ze szczególnym ukierunkowaniem na uczczenie Najświętszej Maryi Dziewicy i codzienną modlitwą: Pod Twoja obronę.

 

Matka Boża Zielna – 15 VIII

 

Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny to dawna uroczystość, swoimi korzeniami sięgająca pierwszych wieków chrześcijaństwa. Obchodzimy je uroczyście 15 sierpnia. Dawniej nosiło ono różne nazwy: Zaśnienia, Śmierci, Odpocznienia, Wzięcia czy Przejścia. W naszym kraju jest to dzień święcenia ziół i kwiatów polnych, stąd popularna nazwa tego święta – Matki Boskiej Zielnej.

Choć w swej teologicznej wymowie 15 sierpnia jest „dniem triumfu Niepokalanej i ukoronowaniem wszystkich Jej godności”, jak to ujął papież Pius XII ogłaszając w roku 1950 dogmat o Wniebowzięciu Maryi, to polska mądrość ludowa swoje zasady ma: „do Stacji Wniebowstąpienia miej w stodole połowę mienia” i „na Wniebowzięcie pokończone żęcie” – mawiano dawniej i czczono w połowie sierpnia Matkę Bożą Dożynkową. Przecież to właśnie w tym czasie kończą się prace przy żniwach, łąki mienią się wszystkimi kolorami tęczy, a owoce w sadach dojrzewają i roztaczają piękną woń. Już od X wieku ludowa obrzędowość nakazywała w tym dniu święcenie płodów rolnych i ziół, ozdabianie nimi wnętrz kościołów, oddając tym hołd Maryi Pannie i prosząc o „większą obfitość” na kolejny rok.

Zwyczaj święcenia na Wniebowzięcie płodów z łąk i pól wywodzi się ze starej chrześcijańskiej legendy, mówiącej o tym, jak apostołowie 3 dni po śmierci Najświętszej Marii Panny udali się do Jej grobu i nie odnaleźli tam Jej ciała, tylko same kwiaty i zioła. Na tę to pamiątkę święci się w tym dniu kwitnące zioła, kłosy zbóż, owoce, warzywa.

Święci się niemal wszystko, co w tym czasie kwitnie i owocuje. Potwierdza to ludowe przysłowie: „Każdy kwiatek woła, weź mnie do kościoła”. Rośliny święcono najczęściej w postaci wiązanek, które, w zależności od regionu, nosiły różne nazwy: bukiety, równianki, ziela, ruchle, prozanki. Skład wiązanek zależał od regionu i tego, jakie rośliny tam występowały. A mogły się różnić między sobą nawet w obrębie jednej wsi. Podstawę stanowiły zawsze 4 części składowe: zioła, zboża, owoce i warzywa. Jedyną zasadą było to, iż w bukietach nie święcono roślin pastewnych: wyki, łubinu, koniczyny, lucerny – być może dlatego, że nie jedli ich ludzie, tylko zwierzęta. I tak np. na Mazowszu i Podlasiu niosło się do kościoła hyzop, lawendę, dziewannę i rumian, a w Małopolsce rotycz, lubczyk, leszczynę, żyto, len i miętę.

Gotowe bukiety związywało się lipowym łykiem – lipa bowiem od zawsze łączona była z Matką Boską, bo właśnie w tym drzewie Maryja ukazywała się najczęściej. Poświęcone wiązanki przechowywano w domach: na parapetach, za obrazami świętych, nad drzwiami wejściowymi, na ścianach, na strychu, w oborach koło okna, w stodołach. Miejsca te były bowiem uważane za najbardziej narażone na ataki diabła, a poświęcone zioła miały chronić mieszkańców i całe obejście przed nieszczęściami. Czasami bukiety zanoszono też na pola, gdzie chroniły przed piorunami i robakami. Zioła często także zapalano, okadzając ich dymem wnętrza domów, pomieszczenia dla bydła i domowników, aby nie ulegali pokusom.

 

PODKARPACKI FESTIWAL ORGANOWY 2019

 

Szanowni Państwo, Drodzy Sympatycy muzyki organowej!

W miesiącach letnich bieżącego roku, podobnie jak nieprzerwanie już od 28 lat, w Rzeszowie, lecz także w trzech innych miejscowościach Podkarpacia, rozbrzmiewać będzie muzyka organowa, kameralna, oratoryjna i słowo artystyczne. Muzyką najwyższej próby twórczej i wykonawczej wypełnią się nowoczesne i zabytkowe świątynie stolicy województwa: katedra, bazylika Bernardynów, kościoły: św. Krzyża, Wniebowzięcia NMP w Zalesiu, św. Rocha w Słocinie. Ponadto tradycyjnie do festiwalowego kalendarza włączone zostały dwa wielce znaczące obiekty sakralne Podkarpacia: Jarosławskie Opactwo i bazylika Jezuitów w Starej Wsi. Jako miejsce jednego z koncertów debiutuje w tym roku kościół Wniebowzięcia NMP w Lutczy.

Do udziału w tegorocznych koncertach, poza rodzimymi artystami, zostali zaproszeni wirtuozi organów z Niemiec, Włoch i Węgier. Nie zabraknie muzyki kameralnej: wokalnej i instrumentalnej z towarzyszeniem organów, dzieł oratoryjnych Stanisława Moniuszki w 200. rocznicę urodzin kompozytora, a także artystycznego słowa mówionego, przypominającego ciągle trwałe przesłania wybitnych Polaków: św. Jana Pawła II, bł. ks. Jerzego Popiełuszki i kard. Stefana Wyszyńskiego.

Różnorodność programowa koncertów, obfitość miejsc ich realizacji wraz z ich walorami historycznymi, architektonicznymi i dekoracyjnymi, stanowią o interdyscyplinarnej wartości i unikatowości formuły Podkarpackiego Festiwalu Organowego.

W imieniu Fundacji Promocji Kultury i Sztuki ARS PRO ARTE serdecznie zapraszam do udziału w festiwalowych koncertach, będących nie tylko okazją do obcowania ze sztuką wysoką, lecz też do muzycznej podróży śladem rzeszowskich i podkarpackich zabytków sztuki sakralnej, w jej wszechstronnych kulturowych odsłonach.

dr hab. Marek Stefański Dyrektor Festiwalu

 

KALENDARZ KONCERTÓW

 

RZESZÓW

7 lipca / Katedra / 20:00; Marek Stefański – organy, Adam Woronowicz – recytacje.

14 lipca / kościół św. Rocha w Słocinie / 17:00; Andrzej Chorosiński – organy.

21 lipca / Katedra / 20:00, Levente Kuzma (Węgry) – organy.

28 lipca / kościół św. Krzyża / 19:30; Daniele Dori – organy, Jarosław Sereda – saksofon.

4 sierpnia / Katedra / 20:00; Andreas Cavelius – organy.

11 sierpnia / bazylika Bernardynów / 19:30; Władysław Szymański – organy.

15 sierpnia / kościół Wniebowzięcia NMP w Zalesiu/ 18:00; Patryk Podwojski – organy, Barbara Skora – mezzosopran.

18 sierpnia / Katedra / 20:00; Martin Bernreuther – organy, Chór i Orkiestra Nicolaus, Izabela Łukasik – sopran, Aleksandra Kalicka – mezzosopran, Artur Nycz – tenor, Dawid Krzysztoń – bas, Andrzej Nurcek – akompaniament.

JAROSŁAWSKIE OPACTWO

06 lipca / 18:00; Marek Stefański – organy, Kapela Jaśka Kubika z Krościenka nad Dunajcem, Jan Kubik – prym, Izabela Dusik – sekund, Marian Jarosz – bas.

27 lipca / 18:00; Sławomir Kamiński – organy.

03 sierpnia / 18:00; Andreas Cavelius (Niemcy) – organy.

10 sierpnia / 18:00; Hanna Dys – organy, Jacek Ścibor – tenor.

BAZYLIKA JEZUITÓW W STAREJ WSI

14 sierpnia / 19:00; Marek Stefański – organy, Rafał Kobyliński – tenor.

18 sierpnia / 18:00; Roman Perucki – organy, Maria Perucka – skrzypce.

KOŚCIÓŁ Wniebowzięcia NMP W LUTCZY

11 sierpnia / 11:30; Bogdan Narloch – organy, Roman Gryń – trąbka.

 

Bogdan Narloch

Studia muzyczne odbył w klasie organów prof. Leona Batora w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Od wielu lat pełni funkcję dyrektora Międzynarodowego Festiwalu Organowego w Koszalinie. Jest doktorem habilitowanym profesorem nadzwyczajnym Akademii Sztuki w Szczecinie, prowadzi też klasę organów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie. Jego aktywna działalność koncertowa obejmuje recitale solowe, muzykę kameralną i koncerty z orkiestrami. Występował w kraju i za granicą w większości krajów europejskich oraz Izraelu i Rosji. Poza działalnością artystyczną zajmuje też historycznym budownictwem organowym, współpracując w tym zakresie z Urzędem Ochrony Zabytków.

Roman Gryń

Absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Należy do wybitnych polskich wykładowców i wirtuozów trąbki. W latach 1986-88 pracował na stanowisku muzyka solisty w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, a w latach 1986-2007 był solistą i kierownikiem grupy trąbek w Filharmonii Poznańskiej. Ponadto współpracował z wieloma orkiestrami w kraju i zagranicą (wszystkie kraje Europy, a także Kanada i USA). Jest profesorem w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i profesorem zwyczajnym w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Od 2002 roku funkcję Kierownika Katedry Instrumentów Dętych i Akordeonu. Bardzo często zasiada w jury konkursów krajowych i międzynarodowych .

 

Kościół zabytkowy w Lutczy

 

W tym roku prowadzone są prace jako już IX – etap kontynuacja prac remontowo-konserwatorskich – konserwacja wyposażenia: remont i konserwacja Stalle XVIII w.

Na te prace pozyskaliśmy wsparcie finansowe z Urzędu Gminy Niebylec – 10 000,00 zł i ze Starostwa Powiatowego w Strzyżowie – 5 000,00 zł. Pozostałą kwotę tych prac będzie pokrywać parafia, gdyż inne Urzędy odmówiła wsparcia prac przy kościele zabytkowym. Stąd też w tym roku nie prowadzimy remontu ogrodzenia oraz schodów.

W dniach 25 - 27 czerwca 2019 roku Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie przeprowadziła czynności kontrolno-rozpozbnawcze w drewnianym kościele zabytkowym w Lutczy i stwierdzono kilka nieprawidłowości, które parafia ma usunąć w odpowiednim czasie w trybie rozwiązań zamiennych.

Usunięcie jednak tych nieprawidłowości związanych z przepisami przeciwpożarowymi i warunkami prowadzenia działań ratowniczych będzie dla naszej parafii dodatkowym wezwaniem oraz kolejnym obciążeniem finansowym.

 

Prace w kościele parafialnym w Lutczy 2019

 

Na posiedzeniu Rady duszpasterskiej w dniu 27 stycznia 2019 roku podjęto decyzje o kontynuacji prac w świątyni Parafialnej. W zależności od środków finansowych jakie parafianie złożą taki będzie zakres tych prac. Sekcja ekonomiczna Rady postanowiła zwrócić się do parafian z pisemną prośbą o wsparcie finansowe tak jak w ubiegłym roku. W marcowy numerze gazetki „Z Lutczy” została zamieszczona prośba. Od tego czasu od 17 marca do 1 lipca 2019 roku przekazano 103 ofiary różnej wysokości. Informacje szczegółowe można uzyskać w kancelarii parafialnej.

W obecnie kontynuujemy prace w świątyni parafialnej rozpoczęte w zeszłym roku.

Wczesną wiosną została wymieniona dmuchawa w organach, instalacja zasilająca oraz przeprowadzone bieżące prace przy instrumencie muzycznym.

Został poddany konserwacji i renowacji Tryptyk Ołtarzowy Świętej Rodziny i zostały wykonane także wszystkie nowe złocenia.

Poddane także konserwacji zostało Tabernakulum (szczególnie przednia część).

Obecnie jest prowadzona konserwacji polichromii dwunastu filarów i obrazów znajdujących się między filarami a pod gzymsem. Czynności te polegają na odczyszczeniu, uzupełnieniu polichromii z zachowaniem faktury i kolorystyki malowideł oraz impregnacji.

 Prace te prowadzi Pani Bożena Mucha, córka Eugeniusza Muchy, który całą polichromię świątyni parafialnej projektował i wykonywał. Prace te konserwatorskie, fachowe są jednak czasochłonne i żmudne.

Powyższe prace są finansowane ze środków jakie parafianie składają na ten cel.

 

O piękno dla Pana Jezusa w czerwcu troszczyli się:

 

Kościół parafialny

 

3 VI: 478, 479.

8 VI: 494, 499, 502, 503, 504, 505, 507

12 VI: 494, 504, 505, 507.

15 VI: 513 513a, 514, 515, 525r, 527, 531, 537, 539.

19 VI: 514, 515, 537, 539.

22 VI: 540, 541a, 543, 546, 548, 550a, 550

26 VI: 540, 541a, 543, 546, 548a.

28 VI: 552, 553. 558, 561, 564, 567a, 567, 571a.

3 VII: 552, 553. 561.

6 VII: 572, 573, 579, 580, 583, 588, 591, 596.

 

Kościół zabytkowy

 

8 VI – 341 i 352. 15 VI – 375 i 376. 22 VI – 378 i 380. 28 VI – 381 i 424. 6 VII – 422 i 418.

 

O piękno dla Jezusa w lipcu i sierpniu prosimy:

 

w świątyni parafialnej:

  

13 i 15 VII: 606, 610, 617a, 622, 623, 625A, 625B, 626.

20 i 22 VII: 629a, 630, 633, 636, 637a, 637b, 643.

27 i 29 VII: 645, 648, 650, 652, 655, 657a, 658, 661.

3 i 5 VIII: 662, 664, 665, 669, 671a, 672, 673, 674.

10 i 12 VIII: 677, 678, 681, 688a, 689, 699, 702, 705, 710.

14 i 19 VIII: rodziny dzieci, które w tym roku przystąpiły do I Komunii Świętej

17 i 19 VIII: 714, 715, 719, 720, 723, 724, 725a, 725, 725.

24 i 27 VIII: 726, 729, 730, 732, 733, 735, 738, 740,

742, 745.

31 VIII i 2 IX: 751, 752, 754, 757, 758, 759, 760, 762.

7 i 9 IX: 763, 765a, 765, 766, 768i, 774, 776, 777i, 780.

 

w świątyni zabytkowej:

 

13 VII – 416 i 417a. 20 VII – 414 i 415. 27 VII – 411 i 412. 3 VIII – 408 i 411a. 10 VIII – 406 i 408a. 17 VIII – 397 i 409. 24 VIII – 395 i 400. 31 VIII – dwie rodziny 394. 7 IX – 391 i 394a.