KANCELARIA CZYNNA

715 – 745  wtorek, czwartek, sobota

1600 – 1700  środa - NARZECZENI

Chrzest święty III niedziela miesiąca  1030

Narzeczeni na pierwszą rozmowę zgłaszają się na 3 miesiące przed ślubem


Adresy

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Lutczy

38-112 Lutcza 698,  telefon: 17 / 277-36-11,   e-mail lutcza@rzeszow.opoka.org.pl


Księża w Parafii

                    Ksiądz Proboszcz  do parafii przybył w 1995 r., telefon: 17 / 277 36 11

 

                    Ksiądz Wikariusz  do parafii przybył w 2017 r., telefon  506 791 039


KONTA  BANKOWE

PARAFIA LUTCZA    74 9168 1030 0260 0101 2000 0010
z dopiskiem:  „dar na cele kultu religijnego”
Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii Wniebowzięcia NMP w Lutczy
79 9168 1030 0260 0143 2000 0010  z dopiskiem:  „dar dla Caritas”