Pilne

 

Serdecznie zapraszamy

 

Proszę zapoznać się z ogłoszeniami

 

Wystawmy obrazy Matki Bożej w oknach domów i módlmy się na różańcu o 20.30 razem

 

Wytyczne do sprawowania sakramentów i pogrzebu

Błogosławieństwo Ojca Świętego  
Ważne
Dyspensa Księdza Biskupa  
Poczytaj

Liturgia w Lutczy

Powierzchnia Kościół parafialny wynosi około 600 m2

stąd od 17.05.2020 w nabożeństwach limit do 60 osób

zasłonięty nos i usta 

Powierzchnia kościoła zabytkowego około 299,8 m2

stąd od 20.04.2020 w nabożeństwach limit do 30 osób

zasłonięty nos i usta 

Na zewnątrz kościołów limit 50 osób

zasłonięty nos i usta 

 

Kościół parafialny otwarty cały dzień od 6.00 do 21.00.

Msze Święte:

Kościół parafialny - Niedziele: 7.00, 8.00, 10.30, 12.00, 15.00

Dni powszednie rano co dzień o 6.45 i dodatkowo w Śr. i w Cz. o 18.00

Kościół zabytkowy - Niedziele o 9.00

 

Od 17 maja 2020 r obowiązują nowe przepisy władz państwowych ustanawiające i regulujące rozmaite ograniczenia w czasie stanu epidemii.

W odniesieniu do życia Kościoła są one następujące:

 

Podczas sprawowania kultu religijnego w kościele lub kaplicy może przebywać 1 uczestnik na 10 m kwadratowych powierzchni, nie licząc osób sprawujących kult (kościół parafialny - 60 osób, kościół zabytkowy - 30 osób).

 

W pogrzebie na cmentarzu może brać udział maksymalnie 50 osób, nie licząc osób sprawujących kult religijny i osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy do danego pochówku.

 

W kościołach, kaplicach i na cmentarzach uczestników obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Nakaz ten nie dotyczy osób sprawujących kult.

 

Obowiązuje zakaz organizowania wszelkich zgromadzeń w ramach działalności Kościoła, jak również wszelkiego rodzaju spotkań, zebrań i imprez.