Pilne
 

Serdecznie zapraszamy na

Misje Ewangelizacyjne w stulecie objawień fatimskich

Lutcza 21-28.05.2017

 

W JEZUSIE CHRYSTUSIE BÓG SZUKA CZŁOWIEKA

„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie.” J 2.5

Drodzy Przyjaciele,

tymi słowami pragniemy się zwrócić do Was, wszystkich mieszkańców Lutczy niezależnie od tego w jakim miejscu na swojej życiowej drodze się teraz znajdujecie.

Sto lat temu w odległej Fatimie miało miejsce wydarzenie, które przerosło wielu „mądrych” tego świata.  Bóg wybiera tych co zdają się być głupimi w oczach świata, wybiera to co małe, by objawić swoją Miłość. To dla nas uniżył samego siebie i przyjął postać sługi, aby objawiając miłość Boga, nie przygnieść nas jej niesamowitością. Oddaje za nas swoje życie, by zaświadczyć o tej miłości. Tę miłość pragniemy w Jego imię głosić jako Dobrą Nowinę dla każdego z Was. Pragniemy stanąć przed Wami tak, jak to czynił Św. Paweł dając o tym świadectwo w Liście do Koryntian:  „Tak też i ja przyszedłszy do was, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, ale na mocy Bożej.”

Misje Ewangelizacyjne, do udziału w których pragniemy każdego z Was serdecznie zaprosić, mają być czasem nie tylko słuchania o Miłości Boga, ale nade wszystko czasem Jej doświadczenia. To może być błogosławiony czas leczenia ran serca i pojednania z Bogiem, Kościołem, innymi i także  z samym sobą. Pozwólcie się zaprosić Jezusowi! On nie przyszedł, by sądzić, ale by Zbawiać.

Pozdrawiamy Was Drodzy Chorzy i zapraszamy do duchowej łączności z nami.

Ufamy, że spotkamy się w tym tygodniu w Wieczerniku Waszej Parafii wraz z Maryją nasza Matką, w ręce której każdego z Was zawierzamy.

Ojcowie Redemptoryści Eugeniusz i Jacek

NIEDZIELA – 21 maja

 

BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

 Uroczystość rozpoczęcia Misji Ewangelizacyjnych

§         Msza Święta z kazaniem misyjnym 7.00

§         Powitanie Misjonarzy

§         Przekazanie stuły

§         Intronizacja Pisma Świętego i Paschału

§         Msza Święta z kazaniem misyjnym 9.00, 10.30, 15.00

  

PONIEDZIAŁEK – 22 maja

 

GRZECH CZŁOWIEKA I ZBAWIENIE W JEZUSIE CHRYSTUSIE

§         Msza Święta z kazaniem misyjnym 9.00

§         Misyjne spotkanie dla dzieci 16.30

§         Msza Święta z kazaniem misyjnym 18.30

§         DROGA KRZYŻOWA ulicami Parafii (bezpośrednio po wieczornej Mszy Świętej)

  

WTOREK – 23 maja

 

WIARA I NAWRÓCENIE

Misyjna Uroczystość Pojednania we Wspólnocie

§         Msza Święta z kazaniem misyjnym 9.00

§         Misyjne spotkanie dla dzieci 16.30

§         Msza Święta z kazaniem misyjnym 18.30

§         Misyjne spotkanie dla młodzieży 20.00

§         Misyjna Szkoła modlitwy zakończona Apelem Jasnogórskim 20.30

  

ŚRODA – 24 maja

 

JEZUS CHRYSTUS JEST MOIM PANEM I ZBAWICIELEM

Misyjna Uroczystość wyboru Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela

§         Msza Święta z kazaniem misyjnym 9.00

§         Misyjne spotkanie dla dzieci 16.30

§         Msza Święta z kazaniem misyjnym 18.30

§         Misyjne spotkanie dla młodzieży 20.00

§         Misyjna Szkoła modlitwy zakończona Apelem Jasnogórskim 20.30

  

CZWARTEK – 25 maja

 

DUCH ŚWIĘTY OBIETNICĄ OJCA

Modlitwa o Dar Ducha Świętego

§         Msza Święta z kazaniem misyjnym 9.00

§         Msza Święta z kazaniem misyjnym i modlitwą o dar Ducha Świętego dla wszystkich stanów 18.30

§         Misyjna Szkoła modlitwy zakończona Apelem Jasnogórskim 20.30

  

PIĄTEK – 26 maja

 

KOŚCIÓŁ WSPÓLNOTĄ WIERZĄCYCH

Uroczystość Odnowienia Przyrzeczeń Małżeńskich

§         Msza Święta z kazaniem misyjnym i odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich 9.00

§         Msza Święta z kazaniem misyjnym i odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich 18.30

§         Misyjna Szkoła modlitwy zakończona Apelem Jasnogórskim 20.30

  

SOBOTA – 27 maja

 

WZROST I PRZEMIANA W CHRYSTUSIE  -  UBODZY W DUCHU NA WZÓR MATKI JEZUSA

§         Msza Święta z kazaniem misyjnym 9.00

§         Msza Święta dla chorych z Sakramentem Namaszczenia Chorych i modlitwą o uzdrowienie 11.00

§         Odwiedziny chorych w domach

§         Adoracja Najświętszego Sakramentu (po Mszy Świętej dla chorych)

§         Błogosławieństwo dzieci przedszkolnych z rodzicami i matek w stanie błogosławionym 15.00

§         Nowenna do M. B. Nieustającej Pomocy i Msza Święta z kazaniem misyjnym 18.30

  

NIEDZIELA – 28 maja

 

BĄDŹCIE MOIMI ŚWIADKAMI

Uroczystość Zakończenia Misji

§         Msza Święta z kazaniem misyjnym 7.00, 9.00, 10.30

§         Msza Święta z kazaniem misyjnym 15.00

§         Uroczyste zakończenie Misji – Wyznanie wiary pod Krzyżem Misyjnym (po Mszy Świętej o 15.00)

 

Sakrament Pojednania we wtorek – 23 maja

10.00-12.00, 15.30-16.30, 17.00-17.30, 19.30-20.00