Pogrzeb

Kolejność załatwiania spraw związanych
z pogrzebem osoby zmarłej:

  1. Zgłosić się do parafii by ustalić dzień i godzinę pogrzebu.
  2. Skontaktować się z firmą pogrzebową.
  3. W międzyczasie odebrać od lekarza kartę zgonu i uzupełnić ją w USC (otrzymujemy akt zgonu).
  4. Będąc w posiadaniu karty zgonu i aktu zgonu zgłosić się do kancelarii parafialnej. Jeżeli osoba zmarła nie była z naszej parafii, należy dostarczyć zgodę na pogrzeb katolicki z parafii, do której należała osoba zmarła.
  5. Dalsze szczegóły co do przebiegu uroczystości pogrzebowej ustalamy z księdzem podczas wizyty w kancelarii.