Rodzina

POŚWIĘCENIE NOWEJ RODZINY

BOSKIEMU SERCU JEZUSA W DNIU ŚLUBU

 

 

LUTCZA,   DNIA   ..........................   2021   ROKU

 

 

Najświętsze Serce Jezusa, Zbawiciela naszego!

 

Wiemy, że chcesz utwierdzać królestwo świętej miłości na ziemi. Chcesz dokonać tego przez rodziny, które wprowadzą Cię do swoich domów i zechcą kierować się Twoim boskim prawem. Do rodzin takich i my należeć chcemy. CIEBIE – BOŻE SERCEMiłości odwieczna, w dniu naszego ślubu, obieramy i uznajemy na zawsze głową naszej rodziny. Poddajemy wolę przez zachowywanie Twoich przykazań.

 

„KRÓLESTWO BOŻE W NAS JEST”

 

Przyrzekamy, więc strzec łaski uświęcającej i jednoczyć się z Tobą w częstej Komunii Świętej. Dołożymy wszelkich starań, aby nasza rodzina była prawdziwie Królestwem Twoim i Twojej Matki. Postanawiamy walczyć z grzechem; bronić nierozerwalności i świętości małżeństwa, strzec życia nienarodzonych, dbać skutecznie o pełne wychowanie religijne dzieci i młodzieży, walczyć z naszymi wadami narodowymi, głównie z pijaństwem, nieczystością, nieposzanowaniem dnia świętego i nieodpowiedzialnością w podejmowanej pracy.

Bądź, dobry Jezu, Królem naszej rodziny i zjednoczeniem naszych serc. Bądź z nami w pracy i odpoczynku. Dziel z nami i uświęcaj dole
i niedole. Spraw, aby kiedyś nasza rodzina, na zawsze zjednoczona z Tobą, wielbiła w niebie Twoją miłość i miłosierdzie.

Ten akt oddania się Tobie w dniu naszego ślubu, ofiarujemy przez ręce Matki Twojej Niepokalanej Maryi i przybranego ojca Twego, świętego Józefa.

 

 

NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA, PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE!

Amen.

 

Narzeczony - mąż –  Nazwisko Imię                  .............................................

 

Narzeczona - żona –  Nazwisko Imię                 .............................................

 

Ksiądz błogosławiący małżeństwo                     ..............................................

 

 Jak wygląda obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa?

Akt zawierzenia Świętemu Józefowi

Małżeństwa, które mają trudności z poczęciem dziecka, a chciałyby skorzystać z naturalnej metody leczenia niepłodności - NAPROTECHNOLOGII zapraszamy na bezpłatne spotkanie w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 33a, Przychodnia CM Medyk. Szczegółowe informacje oraz terminy dostępne pod numerem telefonu: 533 345 817.

 

SPOTKANIA MAŁŻEŃSKIE

 

Piszemy w imieniu ruchu rekolekcyjnego "Spotkania Małżeńskie".

Spotkania Małżeńskie mają na celu pogłębienie, odnowienie, a nieraz odbudowanie miłości małżeńskiej. Podstawową formą pracy są dwudniowe spotkania o charakterze rekolekcji zamkniętnych, które prowadzone są w duchu dialogu męża i żony. Przeznaczone są dla wszystkich, którzy pragną, aby ich miłość małżeńska rozwijała się. Są szczególnie pomocne dla par przeżywających kryzys małżeński.

Od 2004 roku ruch jest zatwierdzony przez Dekret Papieskiej Rady do Spraw Świeckich. (http://ekai.pl/wydarzenia/x7971/spotkania-malzenskie-zatwierdzone-przez-stolice-apostolska/)

Więcej informacji na temat Spotkań Małżeńskich na stronie:

http://www.spotkaniamalzenskie.pl/
lub:
www.Rzeszow.SpotkaniaMalzenskie.pl

 

http://www.spotkaniamalzenskie.pl/.

Kontakt:

Patrycja i Michał Mazur

tel. 785 445 120, 663 403 856