Rok 2018

Zameldowanych na stałe  z dnia 01.01.2018 r. jest 2 270 osoby we wsi Lutcza
1 069 mężczyzn i 1 201 kobiet.
Parafia Lutcza  liczy 2 187 osób bo mieszka w Kątach Luteckich 83 /Parafia Gwoźnica G./
a aktualnie przebywających w parafii w poszczególnych dziesiątkach:

 

 Nazwa Dziesiątka  numery osób
Granica 1 - 45  
Delikatówka 55 - 140  
Janusza 142 - 214  
Mnichowa Górka 217 - 286  
Małówka 289 - 382  
Podlasy 383 - 424  
Podsochówka 425 - 482  
Gąsiorówki 486 - 574  
Buczyny 575 - 596  
Koło Szkoły 606 - 696  
Jastrzębskiego 698 - 796  
Roślówka 798 - 868  
Nowa Wieś 869 - 892  
Kobyla 896 - 979  
Razem         14 1 - 979  

 

Liczenie wiernych: dane z dnia  xx.xx.2018 r. 

 

Mszy świętych

Liczba wiernych

Liczba rozdanych Komunii Św.

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

7.00

       

9.00

       

10.30

       

15.00

       

Razem:

       

Razem:

   

Liczba mieszkańców w parafii:  2 187        

Liczba wiernych w parafii:   

 

Zapowiedzi

  1. Pilch Tomasz Marcin z Bonarówki i Źrebiec Maria Marta

Sakrament małżeństwa

Chrzty

  1. Białek Julia Maja * 07.01.18
  2. Bober Antoni * 20.01.18

Zmarli