Wypominki

całoroczne – Lutcza 2022/2023

 

Naszym pobożnym modlitwom polecają się dusze świętej pamięci fundatorów
i dobrodziejów naszej parafii, fundatorów, dobrodziejów i budowniczych naszych kościołów, zmarłych księży proboszczów w tym: Jakuba Drzewickiego, Edwarda Dziubka, Tytusa Mermona, Edmunda Gierałta Gierczyńskiego, Waleriana Motyki, Władysława Wilka, zmarłych księży: Ignacego Bary, Stanisława Turonia, Jana Czajki, Kazimierza Płonki, Stanisława Kopeć, Kazimierza Marka,

 

oraz wiernych zmarłych; Krystyny Długosz, Genowefy, Ignacego i Wiesława Pitery, Wiesława Pitery, Jadwigi Gołda, Józefa, Wiesława i Heleny Urban, Franciszka i Marii Trędowicz, Andrzeja i Stanisławy Cwynar, Ignacego i Marii Szewczyk, Heleny Nowak, Józefy Nowak, Kazimierza i Stanisławy Ciuba, Antoniego i Krzysztofa Kurdziela, Stanisława, Józefa i Marii Szurlej, Elżbiety Niemiec, Stanisława Telesza, Władysława Pyry, Szczepana i Zofii Turoń, Tadeusza i Ludwiki Turoń, Katarzyny Gomółka, Kazimierza i Teresy Murowany, Tadeusza i Henryka Szurleja, Andrzeja i Teresy Mnich, Ignacego Turonia, Stanisława i Marii Rączka, Jana i Józefy Korab, Zofii Janusz, Henryka i Marii Noster, Władysława i Marii Kurcoń, Stanisława i Lucyny Misiur, Stanisława i Cecylii Gorzynik, Michała i Władysława Jabłońskiego, Stanisława Guzika, Tadeusza i Wiktorii Leśniak, Ferdynanda i Heleny Śliwińskiej, Pawła i Józefy Jabłońskiej, Stanisława, Walerii, Jana i Heleny Ziemba, Stanisława i Zofii Krupskiej, Janiny, Józefa i Tadeusza Dudek, Bożeny, Zdzisława i Walentego Wapińskich, Walerii i Józefa Dudek, Wiktorii i Jana Dudek, Stanisława i Ireny Cynar, Tadeusza i Eugenii Szurlej, Zofii Ślęczka, Stanisława, Kazimierza i Janiny Lubas, Stanisława, Heleny i Marii Turoń, Józefa, Antoniny i Albina Janusz, Marii Siuciak, Tadeusza Nycza, Stanisława Szostaka, Władysława i Józefy Kumorek, Bronisławy Dziuban, Józefy Kumorek, Tadeusza i Heleny Pietrasz, Jana i Wandy Miślowiec, Władysławy Pieprzak, Mariana, Ludwiki, Józefa, Franciszka, Zofii i Tadeusza Kuca, Zdzisława Ciska, Wojciecha i Heleny Szurlej, Jana Janusza, Józefa i Stanisławy Ochał, Leszka Walczyka, Józefa, Stanisława i Janiny Charchut, Kazimiery i Stanisława Kamieńskiego, Ludwika i Antoniego Jakobika, Władysławy i Stanisława Mikosia, Kazimierza i Stanisława Bober, Michała Cwynara, Zofii, Stefana i Lidii Jurek, Ignacego i Józefy Turoń, Czesławy Pas, Stanisława, Zofii i Jana Janusza, Bolesława, Heleny, Teresy, Franciszka i Jana Marczaka, Dominiki Turoń, Kazimierza i Marcjanny Mandela, Józefa Ptaszka, Jana i Marii Mandela, Ireny i Stanisława Marczaka, Haliny i Stanisława Śnieżek, Celiny Turoń,

 

 

 

 

/Modlitwa: 1 Ojcze nasz..., 1 Zdrowaś Maryjo..., 1 Wieczne odpoczywanie..., Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen./