Wypominki

całoroczne – Lutcza 2017/2018

 

Naszym pobożnym modlitwom polecają się dusze świętej pamięci fundatorów i dobrodziejów naszej parafii, fundatorów, dobrodziejów i budowniczych naszego kościoła parafialnego, zmarłych księży proboszczów w tym: Jakuba Drzewickiego, Edwarda Dziubka, Tytusa Mermona, Edmunda Gierałta Gierczyńskiego, Waleriana Motyki, Władysława Wilka, zmarłych księży: Józefa Rygla, Adama Burdy, Romana Adamika, Stanisława Winczury, Józefa Burlikowskiego, Ignacego Bary, Jana Czajki

 

oraz wiernych zmarłych; Krystyny Długosz, Stanisława i Cecylii Gorzynik, Stanisława i Lucyny Misiur, Heleny Nowak, Józefy Nowak, Ignacego i Wiesława Pitery, Stanisława Turonia, Stanisława Szostaka, Stanisława Telesza, Stanisławy Cwynar, Ignacego Szewczyka, Antoniego Kurdziela, Krzysztofa Kurdziela, Józefa i Marii Szurlej, Zofii, Lidii Stefana Jurka, Wiesława Pitery, Wojciecha i Stanisławy Lech, Adolfa i Emilii Janusz, Wojciecha i Heleny Szurlej, Stanisława Krupskiego, Andrzeja i Teresy Mnich, Ignacego Turonia, Stanisława i Marii Rączka, Henryka i Tadeusza Szurleja, Ignacego Panka, Tadeusza Szurleja, Władysława, Marcjanny i Józefa Piskadło, Józefa, Jana i Ludwiki Stochlińskiej, Józefa i Walerii Noster, Stanisława Cynara, Józefa, Wiesława i Heleny Urban, Franciszka i Marii Trędowicz, Gabrieli, Józefa, Jana i Michała Urbana, Józefa i Józefy Cynar, Julii Janusz, Władysława Jabłońskiego, Stanisława Guzika, Tadeusza i Wiktorii Leśniak, Michała Jabłońskiego, Ferdynanda i Heleny Śliwińskiej, Stanisława, Walerii, Rozalii i Heleny Ziemba, Pawła i Józefy Jabłońskiej, Józefy, Marianny i Władysława Kumorka, Władysławy Pieprzak, Józefa Ochała, Józefa, Stanisława i Janiny Charchut, Kazimiery i Stanisława Kamieńskiego, Zofii Janusz, Józefy Korab, Stanisława, Kazimierza i Janiny Lubas, Stanisława, Heleny i Marii Turoń, Albina, Krystyny, Andrzeja i Zofii Janusz, Ludwika i Antoniego Jakobika, Stanisława Mikosia, Jana i Marii Mandela, Ireny i Stanisława Marczaka, Haliny Śnieżek, Zygmunta i Tadeusza Wnęka, Zofii Pitera, Janiny, Józefa i Tadeusza Dudka, Józefa i Walerii Dudek, Heleny, Józefy, Józefa i Eugenii Krupskiej,

 

 

/Modlitwa: 1 Ojcze nasz..., 1 Zdrowaś Maryjo..., 1 Wieczne odpoczywanie..., Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen./