Wypominki

całoroczne – Lutcza 2021/2022

 

Naszym pobożnym modlitwom polecają się dusze świętej pamięci fundatorów
i dobrodziejów naszej parafii, fundatorów, dobrodziejów i budowniczych naszych kościołów, zmarłych księży proboszczów w tym: Jakuba Drzewickiego, Edwarda Dziubka, Tytusa Mermona, Edmunda Gierałta Gierczyńskiego, Waleriana Motyki, Władysława Wilka, zmarłych księży: Józefa Rygla, Adama Burdy, Romana Adamika, Stanisława Winczury, Józefa Burlikowskiego, Ignacego Bary, Jana Czajki, Kazimierza Płonki, Eugeniusza Niezgody, Jerzego Gajdy, Jana Rybaka, Stanisława Kopeć,

 

oraz wiernych zmarłych; Krystyny Długosz, Ignacego, Wiesława i Genowefy Pitera, Szczepana i Zofii Turoń, Tadeusza i Ludwiki Turoń, Władysława Pyry, Kazimierza i Teresy Murowany, Katarzyny Gomółka, Marianny, Józefy i Władysława Kumorka, Bronisławy Dziuban, Józefy Kumorek, Stanisława, Kazimierza i Janiny Lubas, Stanisława, Heleny, Marii i Zofii Turoń, Józefa, Antoniny i Albina Janusz, Wiesława Pitery, Heleny Nowak, Józefy Nowak, Kazimierza Ciuby, Ireny Ciuba, Andrzeja i Stanisławy Cwynar, Ignacego Szewczyka, Antoniego Kurdziela, Krzysztofa Kurdziela, Stanisława i Marii Szurlej, Józefa Szurleja, Elżbiety Niemiec, Stanisława Telesza, Ignacego i Józefy Turoń, Stanisława Szostaka, Janiny, Józefa i Tadeusza Dudek, Bożeny, Zdzisława i Walentego Wapińskich, Walerii i Józefa Dudek, Wiktorii i Jana Dudek, Andrzeja i Teresy Mnich, Ignacego Turonia, Stanisława i Marii Rączka, Eugenii i Tadeusza Szurleja, Zofii Ślęczka, Zofii Korab,  Józefa, Wiesława i Heleny Urban, Franciszka i Marii Trędowicz, Bogdana Gołdy, Jadwigi Gołda, Stanisława i Cecylii Gorzynik, Stanisława i Lucyny Misiur, Tadeusza Pietrasza, Jana i Wandy Miśkowiec, Antoniego i Ludwika Jakobika, Władysławy i Stanisława Mikosia, Stanisława Cynara, Zofii Pitera, Tadeusza Nycza, Michała i Władysława Jabłońskiego, Stanisława Guzika, Ferdynanda i Heleny Śliwińskiej, Tadeusza i Wiktorii Leśniak, Stanisława, Walerii, Jana, Heleny i Józefa Ziemba, Pawła i Józefy Jabłońskiej, Władysławy Pieprzak, Józefa i Tadeusza Ochała, Leszka Walczyka, Józefa, Stanisława i Janiny Charchut, Kazimiery i Stanisława Kamieńskiego, Mariana, Józefa, Franciszka, Zofii i Tadeusza Kuca, Wojciecha i Heleny Szurlej, Jana Janusza, Józefa, Józefy i Heleny Krupskiej, Wojciecha i Heleny Szurlej, Stanisława i Zofii Krupskiej, Zofii, Stefana i Lidii Jurek, Ireny Cynar,  

 

 /Modlitwa: 1 Ojcze nasz..., 1 Zdrowaś Maryjo..., 1 Wieczne odpoczywanie..., Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen./